Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 219/99 від 26.02.1999

Про Основні напрями конкурентної політики на 1999 - 2000 роки та заходи щодо їх реалізації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про Основні напрями конкурентної політики
       на 1999 - 2000 роки та заходи щодо їх
              реалізації
 
 
   З метою прискорення економічних реформ, усунення перешкод у
розвитку підприємництва та створення ефективного конкурентного
середовища п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Схвалити Основні  напрями  конкурентної  політики  на
1999-2000 роки (додаток N 1).
 
   2. Схвалити  заходи  щодо  реалізації  Основних напрямів
конкурентної політики на 1999-2000 роки (додаток N 2).
 
   3. Кабінету Міністрів України:
 
   передбачати у програмних  документах  розвитку  економіки
України впровадження заходів щодо реалізації Основних напрямів
конкурентної політики на 1999-2000 роки;
 
   забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку
проектів нормативно-правових актів, необхідних для здійснення
заходів щодо реалізації Основних напрямів конкурентної політики на
1999-2000 роки.
 
   4. Антимонопольному  комітету  України  в  межах  своїх
повноважень зосередити основні зусилля на підтримці і захисті
конкуренції, недопущенні дискримінації суб'єктів господарювання
органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
органами господарського управління та контролю, неправомірних
обмежень конкуренції, зловживань монопольним становищем на ринку.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 26 лютого 1999 року
     N 219/99
 
 
                       Додаток N 1
                    до Указу Президента України
                 від 26 лютого 1999 року N 219/99
 
 
             ОСНОВНІ НАПРЯМИ
      конкурентної політики на 1999 - 2000 роки
 
        Стан розвитку конкуренції в Україні
 
 
   У результаті вжитих державою протягом останніх років правових
та організаційних заходів в Україні створено умови для практичної
реалізації положень Конституції України ( 254к/96-ВР )  щодо
забезпечення захисту конкуренції у підприємницькій діяльності,
запобігання  зловживанню  монопольним  становищем  на  ринку,
неправомірному  обмеженню  конкуренції  та  недобросовісній
конкуренції. Проведено значну роботу з реорганізації заснованих на
державній власності суб'єктів господарювання, у процесі підготовки
їх до приватизації, поділу державних  монопольних  утворень,
ліквідації державних організаційних структур монопольного типу.
Внаслідок цього на загальнодержавних та регіональних  ринках
з'явилися десятки тисяч самостійних суб'єктів господарювання, що
дало  змогу  створити  передумови  для  подальшого  розвитку
конкурентного середовища.
 
   Разом з  тим  певні  загальнодержавні  ринки  все  ще
характеризуються високим рівнем монополізації. Подібна ситуація
зберігається і на окремих регіональних ринках.
 
   Негативно впливає на  розвиток  економіки  недосконалість
системи державного регулювання діяльності суб'єктів природних
монополій. У той час як саме ці суб'єкти найчастіше допускають
зловживання монопольним становищем на ринку.
 
   Одним з  найпоширеніших  видів  порушень антимонопольного
законодавства залишається дискримінація суб'єктів господарювання
органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Не
всі керівники органів виконавчої влади, зокрема місцевих, органів
місцевого самоврядування відмовилися від адміністративних методів
управління  економікою.  Мають  місце  непоодинокі  випадки
запровадження зазначеними органами регулювання цін на окремі види
продукції, товарів  і  послуг  з  перевищенням  повноважень,
передбачених  законодавством  України, а також неправомірного
надання  податкових  та  інших  пільг  окремим  суб'єктам
підприємницької діяльності, встановлення заборони на вивезення
товарів з одного регіону в інший з метою реалізації.
 
   Однією з головних причин таких порушень є практика здійснення
державними  органами  та  органами  місцевого  самоврядування
господарської діяльності.
 
   Значною перешкодою на шляху розвитку конкуренції залишається
недодержання центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування під час прийняття рішень вимог
антимонопольного законодавства повною мірою. Майже десяту частину
від загальної кількості рішень зазначених органів, що повинні бути
погоджені з органами Антимонопольного комітету України, прийнято
без такого погодження.
 
   Недостатнім є   рівень   кадрового,   фінансового   і
матеріально-технічного забезпечення у сфері розвитку та захисту
конкуренції.
 
       Основні напрями конкурентної політики
 
   Основними напрямами конкурентної політики у 1999 - 2000
роках, спрямованими на розвиток і вдосконалення конкурентного
середовища, сприяння зростанню національної економіки та створення
ефективної  соціально  орієнтованої  економіки, є:
 
   узгодження промислової і конкурентної політики;
 
   вдосконалення законодавства, зокрема антимонопольного;
 
   зниження або зняття бар'єрів вступу суб'єктів господарювання
на  існуючі  ринки  та  стимулювання вступу нових суб'єктів
господарювання на монополізовані ринки;
 
   захист інтересів  суб'єктів підприємницької діяльності та
споживачів від неправомірних обмежень конкуренції,  подолання
негативного впливу "тіньового" сектора економіки на конкуренцію;
 
   вдосконалення державного  регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій та посилення державного контролю за  їх
діяльністю;
 
   істотне обмеження  практики  поєднання  функцій  органів
виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування  з
господарськими функціями;
 
   підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на
світових товарних ринках в умовах посилення конкуренції.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
 
 
                        Додаток N 2
                    до Указу Президента України
                 від 26 лютого 1999 року N 219/99
 
               ЗАХОДИ
        щодо реалізації Основних напрямів
      конкурентної політики на 1999 - 2000 роки
 
     I. Заходи щодо реалізації конкурентної політики
 
   Заходи щодо  реалізації  Основних  напрямів  конкурентної
політики на 1999 - 2000 роки спрямовано на концентрацію зусиль з
розвитку   та   вдосконалення   конкуренції,   підвищення
конкурентоспроможності національної економіки. Для цього:
 
   у всіх галузях і сферах економіки
 
   забезпечувати додержання вимог Конституції  України  щодо
захисту  конкуренції  у  підприємницькій  діяльності під час
реалізації державної політики у відповідних галузях і сферах,
зокрема під час прийняття конкретних рішень, розроблення проектів
нормативно-правових актів;
 
   систематично розглядати стан  додержання  антимонопольного
законодавства керівниками державних органів та органів місцевого
самоврядування у відповідних галузях та регіонах, вживати заходів
до  недопущення  його  порушень,  усунення  існуючих штучних
адміністративних бар'єрів вступу господарюючих суб'єктів на ринок,
які заважають розвитку конкуренції, та до недопущення прийняття
рішень, що можуть негативно вплинути на її стан. За вчинення
зазначених  порушень  передбачити  покладення  на  керівників
відповідних   органів   виконавчої   влади   персональної
відповідальності,  в тому числі застосування до них заходів
дисциплінарного стягнення, аж до звільнення з займаних посад;
 
   забезпечувати створення умов для розвитку та вдосконалення
конкуренції перш за все на монополізованих ринках, не допускати
неправомірного обмеження конкуренції;
 
   передбачати заходи щодо створення ефективного конкурентного
середовища  та  підвищення  конкурентоспроможності вітчизняних
виробників як одні з пріоритетних під час розроблення державних,
галузевих та регіональних програм з питань соціально-економічного
розвитку;
 
   посилити контроль  за  проявами  монополізму  під  час
ціноутворення на монополізованих та олігополістичних ринках, у
разі потреби застосовувати тимчасове запровадження державного
регулювання цін на продукцію монопольних утворень відповідно до
законодавства;
 
   припинити самочинне розширення керівниками Ради міністрів
Автономної  Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій
повноважень у сфері ціноутворення. Вжити заходів до приведення
рішень  керівників  зазначених  органів  з  цього питання у
відповідність із законодавством про ціноутворення;
 
   поступово скасовувати регулювання цін (тарифів) на товари
(роботи,  послуги)  монопольних  утворень,  що  діють  на
загальнодержавних і регіональних товарних ринках, за винятком
суб'єктів  природних  монополій та монопольних утворень, які
виконують функції, покладені на них законодавчими актами, а також
казенних підприємств;
 
   вжити заходів до припинення неправомірної підтримки утворення
та діяльності суб'єктів господарювання, що надають послуги зі
страхування, транспортно-експедиційні, банківські тощо з подальшим
нав'язуванням цих послуг суб'єктам господарювання відповідних
галузей або регіонів;
 
   не допускати    необгрунтованого   поділу   цілісних
виробничо-технологічних комплексів, особливо тих, що визначають
експортний потенціал України;
 
   надавати державну підтримку підприємствам, що мають важливе
значення для національної безпеки, оборони України і суспільних
інтересів,  та  стимулювати  нарощування  випуску товарів на
підприємствах, спроможних ефективно конкурувати на ринках, де
домінує продукція іноземного виробництва, не допускаючи при цьому
суттєвого негативного впливу на розвиток конкуренції. Державне
замовлення,  централізовані  капітальні  вкладення за рахунок
бюджету, розподіл квот, закупівлю обладнання, сировини тощо за
рахунок бюджетних коштів та іноземних кредитів, що залучаються під
гарантії держави, здійснювати лише на конкурсних засадах;
 
   подавати пропозиції щодо встановлення на певний період квот
та інших обмежень на ввезення в Україну іноземних товарів,
сировини тощо у разі, коли це загрожує конкурентоспроможності
вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку і не призведе
до суттєвого обмеження конкуренції;
 
   запровадити порядок,  згідно  з  яким  великі  державні
підприємства, перш за все ті з них, які є суб'єктами природних
монополій, здійснюють закупівлі обладнання, сировини тощо вартістю
понад 200 тисяч гривень лише на конкурентних засадах;
 
   здійснювати моніторинг  виконання заходів щодо реалізації
конкурентної  політики  та  оцінку  її  соціально-економічних
наслідків;
 
   у сфері  здійснення  господарської  діяльності державними
органами,  органами  місцевого  самоврядування  та  органами
адміністративно-господарського управління і контролю
 
   поступово звужувати сферу господарської діяльності державних
органів, зокрема шляхом:
 
   - припинення неправомірного здійснення органами виконавчої
влади госпрозрахункової діяльності;
 
   - забезпечення  фінансування  діяльності  цих  органів з
державного бюджету в повному обсязі;
 
   - створення на базі госпрозрахункових підрозділів державних
органів відповідних підприємств з їх подальшою приватизацією чи
без такої;
 
   - виключення  можливості  нав'язування  супутніх  послуг,
пов'язаних із виконанням державних функцій;
 
   - запровадження, у разі потреби надання супутніх послуг
державними органами, регулювання відповідних цін, тарифів;
 
   не допускати делегування повноважень органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування суб'єктам господарювання,
відкликати раніше неправомірно надані такі повноваження;
 
   вживати заходів  до  вдосконалення  механізму  здійснення
повноважень з управління майном, яке залишається у державній
власності, підприємств, зокрема стратегічно важливих, розглянувши
при цьому доцільність збереження цих повноважень за окремими
суб'єктами господарювання;
 
   забезпечити реальний перехід до функціонального управління
економікою;
 
   у сфері приватизації
 
   здійснювати за  погодженням  з  органами Антимонопольного
комітету України приватизацію підприємств, що займають монопольне
становище на загальнодержавному чи регіональному товарних ринках;
 
   не допускати надання повноважень з управління акціями, які
належать державі, уповноваженим особам у разі, коли це призводить
до монополізації відповідних ринків;
 
   встановити порядок  приватизації  підприємств,  які мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави, за яким до
участі у такій приватизації суб'єкти господарювання допускаються
за умови надання повної інформації щодо вирішального впливу на
господарську  діяльність  цих  суб'єктів  з  боку  суб'єктів
господарювання, що виробляють аналогічну продукцію (виконують
аналогічні роботи, надають аналогічні послуги), походження їх
капіталів, а також за умови виключення можливості прихованої
монополізації  вітчизняних  ринків  іноземними  суб'єктами
господарювання;
 
   забезпечити під час проведення приватизації  інформування
потенційних  покупців  про  необхідність  дотримання  вимог
антимонопольного законодавства у процесі  придбання  об'єктів
приватизації на конкурентних засадах;
 
   внести пропозиції щодо вдосконалення законодавства з метою
включення до договорів купівлі-продажу об'єктів  приватизації
певних  умов  діяльності  підприємства, зокрема, забезпечення
покупцем мінімального розміру доходів,  прибутків  (збитків),
сукупних надходжень платежів до бюджетів та до державних цільових
фондів, обов'язкового спрямування частини прибутку на виплату
дивідендів;
 
   забезпечувати з  метою  підвищення  конкурентоспроможності
підприємств відокремлення від  них  у  процесі  приватизації
непрофільних виробництв та об'єктів соціальної сфери;
 
   у сфері природних монополій
 
   ініціювати прискорення розгляду та прийняття Верховною Радою
України закону про природні монополії;
 
   організувати повне і безумовне здійснення  заходів  щодо
реформування галузей природних монополій, передбачених Указом
Президента України від 19 серпня 1997 року N 853 ( 853/97 ) "Про
заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних
монополій", створення національних комісій з питань регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій з наданням їм повноважень
з видачі ліцензій на відповідні види підприємницької діяльності,
що здійснюються у сфері природних монополій та на суміжних ринках;
 
   удосконалити механізми реалізації тарифної політики, протягом
першого півріччя 1999 року переглянути чинні, а в разі потреби
розробити і запровадити нові нормативні документи, що визначають
порядок формування цін і тарифів на послуги суб'єктів природних
монополій, нормування витрат і втрат, з метою вироблення чітких
принципів ціноутворення, які б стимулювали оптимізацію витрат
виробництва, формування дієвих засобів контролю за дотриманням цін
і тарифів, обгрунтованістю віднесення витрат на собівартість
продукції (послуг) тощо;
 
   впровадити механізм надання національними комісіями з питань
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій висновків
щодо відповідності здійснення економічної концентрації за участю
суб'єктів, що займаються діяльністю, яка  ліцензується  цими
комісіями, умовам та правилам провадження ліцензованої діяльності;
 
   завершити до 1 травня 1999 року роботу з удосконалення правил
надання послуг суб'єктами природних монополій, розробити типові
договори про надання послуг, що належать до сфери монопольної
діяльності, передбачивши відповідальність за неповне чи неякісне
надання зазначених послуг;
 
   переглянути до 1 травня 1999 року з метою захисту прав
споживачів та усунення бар'єрів вступу господарюючих суб'єктів на
ринок, що стримують розвиток конкуренції, нормативно-правові акти,
які регулюють правила приєднання до мереж зв'язку загального
користування, електричної та теплової мережі, мереж теле-, радіо-,
проводового мовлення, трубопровідної мережі тощо, які належать
суб'єктам природних монополій, виключивши при цьому можливість
нав'язування необгрунтованих вимог, зокрема під  час  видачі
технічних умов на приєднання до цих мереж;
 
   у паливно-енергетичному комплексі
 
   активізувати роботу,  спрямовану на диверсифікацію джерел
отримання енергоресурсів, залучення вітчизняних та  іноземних
інвестицій у галузі комплексу;
 
   завершити реструктуризацію підприємств паливно-енергетичного
комплексу з метою підвищення економічної ефективності їх роботи та
розвитку конкурентного середовища з виділенням в окремі суб'єкти
господарювання непрофільних виробництв;
 
   удосконалити механізм конкуренції під час формування оптової
ринкової ціни на електричну енергію на основі цінових заявок
енергогенеруючих компаній згідно з Правилами оптового  ринку
електричної енергії України, затвердженими зборами членів Оптового
ринку електричної енергії України 15 листопада  1996  року.
Забезпечити створення державного підприємства "Енергоринок" з
покладенням на нього функцій з обслуговування оптового ринку
електроенергії,  розпорядника  системи  розрахунків та коштів
енергоринку;
 
   вжити заходів до припинення практики адресного постачання
електричної енергії промисловим підприємствам, що призводить до
надання окремим суб'єктам господарювання виняткових прав на її
постачання;
 
   переглянути нормативно-правові  акти з метою забезпечення
рівноправного доступу до оптового ринку електричної  енергії
України всіх суб'єктів підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії і діяльності їх на оптовому ринку відповідно
до договору між членами оптового ринку електричної енергії України
і тим самим надати можливість споживачу електричної енергії самому
визначати  постачальника  відповідно  до  привабливості  умов
постачання;
 
   розробити основні засади функціонування ринку природного газу
і запровадити їх, починаючи з 1999 року, передбачивши виключення
можливості  монополізації  цього  ринку  окремими  суб'єктами
господарювання та забезпечивши конкурентні засади у здійсненні
поставок природного газу і прозорий  механізм  контролю  за
діяльністю учасників ринку;
 
   розглянути до 1 травня 1999 року питання про запровадження
диференційованих тарифів на транспортування природного газу та
інших вуглеводнів трубопроводами залежно від відстані та реальних
витрат на транспортування;
 
   подати до 1 травня 1999 року пропозиції щодо внесення змін до
нормативно-правових  актів, якими регулюється порядок надання
послуг з монтажу, встановлення та технічного  обслуговування
приладів обліку споживання природного газу, забезпечивши зниження
вартості цих послуг та створення конкурентного середовища на
відповідних ринках;
 
   завершити до кінця 1999 року демонополізацію підприємств, які
здійснюють нафтопродуктозабезпечення в регіонах, де зазначені
підприємства займають домінуюче становище на ринках послуг із
зберігання або реалізації нафтопродуктів;
 
   розробити і затвердити концепцію формування ринку вугільної
продукції на основі розвитку біржової торгівлі цією продукцією,
вдосконалення системи розрахунків за неї, посилення контролю з
боку держави за функціонуванням зазначеного ринку з одночасним
збереженням самостійності підприємств та компаній  галузі  і
недопущенням монополізації ринку;
 
   у галузях транспорту і зв'язку
 
   завершити протягом 1999 року заходи щодо реструктуризації
об'єднань "Укртелеком" та "Укрпошта";
 
   переглянути до 1 травня 1999 року нормативно-правові акти з
питань ліцензування діяльності у сфері транспорту і зв'язку,
знявши необгрунтовані бар'єри вступу господарюючих суб'єктів на
ринок,  що перешкоджають розвитку конкуренції на відповідних
ринках;
 
   завершити протягом 1999 року процес відокремлення аеропортів
від підприємств, що здійснюють авіаційні перевезення;
 
   продовжити та  активізувати  роботу  щодо  запровадження
конкурсних засад у наданні суб'єктами господарювання  послуг
населенню  у сфері пасажирського автотранспорту, забезпечивши
належний контроль за дотриманням перевізниками законодавства та
норм безпеки автомобільних перевезень;
 
   розробити та  запровадити  механізми,  які б стимулювали
спрямування коштів на розвиток сільських телефонних мереж зв'язку;
 
   після проведення реструктуризації розглянути питання щодо
доцільності збереження монопольних прав за об'єднанням "Укрпошта"
на надання послуг з доставки пенсії та  грошової  допомоги
малозабезпеченим  громадянам,  за підприємствами "Укртелеком",
"Укркосмос", "Інфоком" - на вихід до закордонних мереж передачі
даних. У разі потреби подати пропозиції щодо внесення відповідних
змін до законодавства;
 
   у житлово-комунальному господарстві
 
   запровадити конкурентні засади у сфері обслуговування  і
ремонту  житлового фонду, експлуатації та утримання об'єктів
благоустрою міст і населених пунктів;
 
   завершити до  1   травня   1999   року   підготовку
нормативно-правових актів, що визначають порядок надання послуг
централізованого газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення і
регулюють діяльність відповідних підприємств житлово-комунального
господарства, переглянувши обгрунтованість норм витрат і втрат під
час надання зазначених послуг;
 
   вжити заходів до безумовного забезпечення прав споживачів на
встановлення сертифікованих в Україні будинкових і квартирних
приладів обліку споживання газу, тепла, холодної та гарячої води і
проведення розрахунків за одержані послуги за даними цих приладів.
Розробити і затвердити єдині правила встановлення, обслуговування
та використання лічильників енергоносіїв та води;
 
   прискорити підготовку та внести до 1 травня 1999 року на
затвердження  Кабінету Міністрів України правила користування
тепловою енергією;
 
   вирішити питання щодо передачі у власність територіальних
громад  теплових електричних централей, районних та відомчих
опалювальних котелень разом з тепловими мережами до абонентських
вводів;
 
   здійснити за  наявності  технічних можливостей об'єднання
теплових  мереж  виробничо-опалювальних  котелень,  теплових
електричних централей та опалювальних котелень;
 
   сприяти створенню міських теплосервісних підприємств різних
форм власності як альтернативи існуючим підприємствам теплових
мереж   для  впровадження  автономних  та  нетрадиційних
високоефективних джерел теплової енергії;
 
   у машинобудуванні, металургійній та хімічній промисловості
 
   з метою недопущення монополізації ринків  машинобудівної,
металургійної  та  хімічної  промисловості  постачальниками
енергоресурсів та сировини вжити заходів до зменшення обсягів
товарообмінних  (бартерних) операцій у господарському обороті
підприємств, які виробляють ліквідну продукцію;
 
   вжити заходів для вирішення до 1 травня 1999 року питання
щодо доцільності входження державних підприємств та господарських
товариств, частка державного майна в яких перевищує 50 відсотків,
до складу об'єднань, що мають ознаки організаційних структур
монопольного типу;
 
   не допускати штучного стримування інвестування, в тому числі
іноземного, шляхом нав'язування інвестору об'єктів інвестування,
особливо у разі, коли таке стримування призводить до виникнення
конкуренції на монополізованих ринках;
 
   внести до  1  травня 1999 року в установленому порядку
пропозиції щодо законодавчого вирішення питання  про  зняття
бар'єрів вступу господарюючих суб'єктів на ринок, що заважають
розвитку  конкуренції  та  підвищенню  конкурентоспроможності
вітчизняної продукції;
 
   переглянути розмір плати за одержання сертифіката на експорт
хімічних речовин, які належать до групи прекурсорів (сірчана і
соляна кислоти);
 
   у будівельному комплексі
 
   розробити та запровадити порядок, згідно з яким розміщення
будь-яких замовлень на будівництво та закупівлю  будівельних
матеріалів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, коштів
державних підприємств чи коштів, залучених під державні гарантії,
здійснюється виключно на конкурентних засадах;
 
   удосконалити протягом 1999 року структуру дорожньо-будівного
господарства шляхом розмежування діяльності з акумулювання коштів
на будівництво, ремонт і утримання автошляхів та контролю за їх
використанням, а також функцій замовника та  підрядника  на
виконання відповідних робіт;
 
   в агропромисловому комплексі
 
   завершити до 1 липня 1999 року пов'язану із змінами структури
відповідних  загальнодержавних  та   регіональних   ринків
демонополізацію монопольних утворень та організаційних структур
монопольного типу у переробних галузях агропромислового комплексу
та галузях, що обслуговують сільськогосподарське виробництво;
 
   розробити конкурентні  засади  надання державної допомоги
сільському господарству, які б не усували конкуренцію як основний
засіб забезпечення ефективності ринкової економіки, спрямовувати
державні субсидії та кредити безпосередньо  товаровиробникам,
поступово перенести акцент з прямих дотацій на підтримку цін і
доходів сільськогосподарських товаровиробників;
 
   припинити практику  прийняття  рішень,  які  встановлюють
адміністративно-розподільчі      схеми      забезпечення
сільськогосподарських  товаровиробників  пальним,  мінеральними
добривами, засобами захисту рослин тощо, запровадити систему
постачання ресурсів селу на конкурентних засадах;
 
   вжити дієвих заходів до припинення втручання місцевих органів
виконавчої  влади у процеси ціноутворення в агропромисловому
комплексі, в тому числі у формування закупівельних цін  на
сільськогосподарську продукцію, обмежень з боку зазначених органів
щодо руху товарів з одного регіону в  інший,  примушування
виробників до укладення угод з певними постачальниками ресурсів
тощо;
 
   розробити та подати в установленому порядку до кінця 1999
року проекти законодавчих актів щодо регулювання ринків основних
видів сільськогосподарської продукції;
 
   здійснити комплекс  заходів,  спрямованих  на  формування
інфраструктури ринку продукції агропромислового комплексу;
 
   у фінансовій сфері
 
   1) у галузі банківської діяльності:
 
   вжити заходів до створення і розвитку конкуренції на ринках
послуг з перевезення та інкасації грошово-валютних цінностей;
 
   не допускати неправомірної підтримки органами  виконавчої
влади створення та діяльності банківських установ;
 
   забезпечити обов'язкове  погодження  з  Антимонопольним
комітетом України рішень щодо розвитку конкуренції у  сфері
банківської діяльності;
 
   завершити впровадження конкурсних засад серед банків України
щодо приймання від населення платежів за  житлово-комунальні
послуги на основі комп'ютерних систем;
 
   2) у галузі страхування:
 
   запровадити під час обов'язкового особистого страхування від
нещасних  випадків  на  транспорті  механізм  страхування
відповідальності  перевізника  перед  пасажирами  та  відбір
страховиків для страхування від нещасних випадків на залізничному
транспорті на конкурсних засадах;
 
   здійснити заходи  щодо  створення мереж закладів системи
страхування на випадок надання екстреної медичної допомоги типу
"Асістанс" як для громадян України, так і для іноземних громадян
та осіб без громадянства із залученням до цієї системи широкого
кола страховиків та медичних закладів. Забезпечити в установленому
порядку вітчизняним страховикам, які мають ліцензію на здійснення
медичного страхування (безперервного страхування здоров'я) або
страхування здоров'я на випадок хвороби та є членами або уклали
договір  з  організаціями систем типу "Асістанс", можливість
здійснювати  страхування  іноземних  громадян  та  осіб  без
громадянства, які тимчасово перебувають на території України, у
разі потреби надання екстреної медичної допомоги;
 
   не допускати неправомірної підтримки органами  виконавчої
влади створення та діяльності страхових організацій, що призводить
до обмеження конкуренції;
 
   внести пропозиції щодо змін  у  законодавстві  з  метою
забезпечення рівних умов діяльності на фінансових ринках установ,
що залучають кошти громадян, у тому числі і з добровільного
страхування життя;
 
   запровадити конкурсні  засади  у визначенні уповноважених
страховиків, що здійснюватимуть обов'язкове державне страхування;
 
   внести на розгляд до Верховної Ради України пропозиції щодо
безпосереднього державного відшкодування шкоди, заподіяної життю
та здоров'ю працівників, які підлягають обов'язковому державному
страхуванню;
 
   3) у сфері обігу цінних паперів:
 
   з метою запобігання загрозі дезорганізації функціонування
ринку цінних паперів, недопущення монополізації товарних ринків і
забезпечення національної безпеки держави Державній комісії з
цінних паперів та фондового ринку разом  з  Антимонопольним
комітетом  України  вдосконалити контроль за переходом права
власності на контрольні пакети акцій акціонерних товариств;
 
   розробити та подати в установленому порядку пропозиції щодо
запровадження порядку добровільної відмови покупців від права
участі в управлінні господарським товариством у разі придбання
ними акцій цього товариства з метою їх наступного перепродажу;
 
   розглянути питання щодо доцільності обов'язкового членства
професійних учасників ринку цінних паперів у  саморегулівних
організаціях;
 
   переглянути нормативно-правові акти з питань ліцензування
діяльності  на  ринку  цінних  паперів  з  метою  усунення
необгрунтованих бар'єрів вступу господарюючих суб'єктів на ринок,
що неправомірно обмежують конкуренцію на цьому ринку;
 
   вирішити питання про  надання  Антимонопольним  комітетом
України висновків щодо проектів рішень Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, які можуть  вплинути  на  стан
конкуренції на ринку цінних паперів, а також надання Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку висновків щодо
проектів рішень органів Антимонопольного комітету України, які
можуть вплинути на стан функціонування фондового ринку;
 
   в інших галузях економіки
 
   протягом 1999 року здійснити комплекс заходів щодо створення
єдиної системи державної реєстрації прав власності на об'єкти
нерухомого майна та запровадити конкурентні засади у наданні
послуг з технічної інвентаризації цих об'єктів;
 
   переглянути до  1  травня  1999  року  норми пішохідної
доступності між аптеками;
 
   проводити формування  складу  аптечної  мережі  Державної
акціонерної  компанії "Ліки України" з дотриманням принципів
забезпечення реалізації конституційних прав громадян на охорону
здоров'я та медичну допомогу, доступності лікарських засобів та
виробів медичного призначення, а також створення ефективного
конкурентного  середовища  на  регіональних ринках роздрібної
торгівлі лікарськими засобами;
 
   розглянути питання щодо доцільності зміни  виду  охорони
об'єктів,  які  підлягають  обов'язковій охороні підрозділами
Державної служби охорони при Міністерстві  внутрішніх  справ
України;
 
   переглянути до кінця 2000 року нормативно-правові акти з
питань ліцензування діяльності щодо надання послуг з охорони в
частині позбавлення Державної служби охорони при Міністерстві
внутрішніх справ України повноважень, пов'язаних з  веденням
діловодства  з  питань ліцензування охоронної діяльності, та
протягом 1999 року розробити і затвердити в установленому порядку
методику визначення розмірів цін на послуги з охорони об'єктів,
які підлягають обов'язковій охороні підрозділами Державної служби
охорони при Міністерстві внутрішніх справ України;
 
   переглянути рішення центральних органів виконавчої влади, які
призвели  до  монопольного  становища  окремих  суб'єктів
господарювання на ринках друкованої продукції, зокрема бланків
цінних паперів та документів суворого обліку;
 
   переглянути нормативно-правові акти з питань користування
каналами мовлення, зокрема каналами ефірно-кабельного телебачення,
з метою зняття обмежень права споживачів на вибір засобів прийому
телебачення;
 
   запровадити правила  діяльності  на  ринку  кабельного
телебачення, які б виключали можливість концентрації ринкової
влади в окремих суб'єктів господарювання.
 
     II. Удосконалення антимонопольного законодавства
 
   З метою забезпечення реалізації положень Конституції України
щодо захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, узгодження
антимонопольного   законодавства   України  з  відповідним
законодавством Європейських Співтовариств, вдосконалення механізму
попередження та припинення порушень антимонопольного законодавства
здійснити такі заходи:
 
   сприяти прискоренню розгляду проекту закону  про  захист
економічної конкуренції;
 
   передбачити відповідальність  суб'єктів  господарювання за
недобросовісну конкуренцію у вигляді поширення  недостовірної
інформації, підвищення розмірів штрафів за здійснення суб'єктами
господарювання недобросовісної конкуренції;
 
   запровадити відповідальність  суб'єктів  господарювання  -
фізичних  осіб  у  вигляді штрафу, що накладається органами
Антимонопольного комітету України за порушення антимонопольного
законодавства;
 
   установити відповідальність фізичних осіб за ухилення від
виконання або несвоєчасне виконання  рішень  Антимонопольного
комітету України та його територіальних відділень, неподання,
подання не в повному обсязі, несвоєчасне подання інформації,
подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України
та його територіальним відділенням, надавши право накладення
штрафів  за  ці  порушення  органам  та  посадовим  особам
Антимонопольного  комітету  України  та  його  територіальних
відділень;
 
   передбачити право   Антимонопольного  комітету  України
звертатися з позовами до суду, арбітражного суду щодо конфіскації
товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів
іншого суб'єкта господарювання (підприємця) як у виробника, так і
у продавця.
 
   III. Організаційне забезпечення заходів щодо реалізації
           конкурентної політики
 
   З метою реалізації конкурентної політики необхідно:
 
   вжити заходів до поширення і популяризації серед підприємців
і  споживачів  інформації  про  антимонопольне законодавство,
конкурентну політику, правила чесної конкуренції;
 
   забезпечити проведення комплексних наукових досліджень  з
питань  конкурентної  політики, вивчення соціально-економічних
наслідків  реалізації   конкурентної   політики,   зокрема
демонополізації економіки, розвитку конкуренції;
 
   сприяти органам Антимонопольного комітету України у захисті
законних інтересів підприємців та споживачів;
 
   погоджувати проекти  рішень,  які  можуть  вплинути  на
конкуренцію, з органами Антимонопольного комітету України;
 
   внести зміни до Закону України "Про Антимонопольний комітет
України" (  3659-12  ),  якими  передбачити механізм ротації
(часткової заміни) складу Антимонопольного комітету України;
 
   передбачати, починаючи з 1999/2000 навчального року, щорічне
включення до державного замовлення підготовки і перепідготовки
фахівців у сфері конкурентної політики, а також розроблення і
впровадження відповідних програм навчання;
 
   внести пропозиції щодо змін до актів законодавства з метою
позбавлення Антимонопольного комітету України не властивих йому
функцій.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України              М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner