Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 117/99 від 04.02.1999

Про Програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про Цільову комплексну програму генетичного
      моніторингу в Україні на 1999 - 2003 роки
 
 
   Надаючи важливого значення питанням охорони материнства і
дитинства, поліпшення демографічної ситуації, з метою складання
комплексної  характеристики  генофонду  Українського  народу,
динамічного спостереження за впливом  довкілля  на  здоров'я
населення  і  розроблення  системи  первинної  та  вторинної
профілактики спадкової патології п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Схвалити  Цільову  комплексну  програму  генетичного
моніторингу в Україні на 1999 - 2003 роки (додається).
 
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити у
місячний строк розроблення на основі Цільової комплексної програми
генетичного моніторингу в Україні на 1999 - 2003 роки галузевих і
регіональних заходів щодо її практичного виконання.
 
   3. Передбачити в 1999 році та наступних роках фінансування
робіт, пов'язаних з виконанням Цільової комплексної програми
генетичного моніторингу в Україні на 1999 - 2003 роки, які
проводитимуться за рахунок коштів державного бюджету, в межах
асигнувань, передбачених на охорону здоров'я.
 
   Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки  Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським державним
адміністраціям забезпечити проведення витрат на реалізацію заходів
зазначеної Програми за рахунок місцевих бюджетів.
 
   Надалі Міністерству  фінансів України під час формування
показників Державного бюджету України та визначення нормативів
відрахувань від загальнодержавних податків і доходів до бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
передбачати додаткові цільові асигнування на реалізацію зазначеної
Цільової комплексної програми з урахуванням можливостей бюджету.
 
   4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади,  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
виходячи з реальних умов фінансування щороку подавати Міністерству
охорони здоров'я України пропозиції про внесення змін і доповнень
до Цільової комплексної програми генетичного моніторингу в Україні
на 1999 - 2003 роки.
 
   5. Координацію робіт, пов'язаних з  виконанням  Цільової
комплексної програми генетичного моніторингу в Україні на 1999 -
2003 роки, а також контроль за цільовим використанням коштів, що
виділяються для її реалізації, покласти на Міністерство охорони
здоров'я України.
 
   Міністерству охорони здоров'я України щорічно інформувати
Кабінет Міністрів України про хід виконання зазначеної Цільової
комплексної програми.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 4 лютого 1999 року
     N 118/99
 
                        СХВАЛЕНО
                    Указом Президента України
                   від 4 лютого 1999 року 118/99
 
          ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
    генетичного моніторингу в Україні на 1999-2003 роки
 
 
    Створення державної служби генетичного моніторингу
 
   1. Створити при Міністерстві  охорони  здоров'я  України
Координаційну  раду з питань реалізації Цільової комплексної
програми генетичного моніторингу в Україні на 1999-2003 роки (далі
- Цільова програма).
 
                МОЗ України, МНС України,
                Національна академія наук України,
                Міннауки України
                    1999 рік
 
 
   2. Сформувати координаційні ради з питань реалізації Цільової
програми при МОЗ Автономної Республіки Крим та управліннях охорони
здоров'я областей, міст Києва та Севастополя.
 
                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації
                    1999 рік
 
   3. Розробити  типові  штатні  нормативи  для  ведення
центрального,  обласних, міських, районних та спеціалізованих
реєстрів, призначених для виконання Цільової програми.
 
                МОЗ України,  Академія  медичних
                наук України, Мінфін України, МНС
                України, Міннауки України
                    1999 рік
 
   4. Запровадити на базі головного виконавця Цільової програми,
міжобласних медико-генетичних центрів, обласних медико-генетичних
консультацій та медико-генетичних кабінетів ведення  реєстрів
відповідно до основних нозологічних форм спадкової патології і
вроджених аномалій.
 
                МОЗ України,  Академія  медичних
                наук України, МНС України, Рада
                міністрів  Автономної Республіки
                Крим,  обласні,  Київська  та
                Севастопольська  міські державні
                адміністрації
                    1999-2000 роки
 
 
   5. Створити при МОЗ України міжвідомчу комісію з вивчення
питань акредитації установ та закладів, що беруть участь у
реалізації Цільової програми.
 
                МОЗ України, Міннауки України, МНС
                України, Національна академія наук
                України, Академія медичних наук
                України
                    1999 рік
 
   6. Розробити і затвердити  медико-генетичні  реєстраційні
картки для кожного типу реєстрів.
 
                МОЗ України, Держкомстат України,
                Національна академія наук України,
                Академія медичних наук України,
                МНС України, Міннауки України
                    1999 рік
 
   7. Розробити і довести до виконавців методичні рекомендації
щодо  збору  і  систематизації  відомостей медико-генетичного
моніторингу та інформування населення з цих питань.
 
                МОЗ України, Держкомстат України,
                Національна академія наук України,
                Академія медичних наук України,
                Міннауки України
                    1999 рік
 
        Організаційно-методичне та кадрове
         забезпечення Цільової програми
 
   8. Забезпечити перехід до реєстрації уроджених вад розвитку
та  спадкової  патології  згідно  з міжнародною статистичною
класифікацією хвороб і споріднених проблем охорони  здоров'я
десятого перегляду, прийнятою Всесвітньою організацією охорони
здоров'я.
                МОЗ України, Держкомстат України
                    1999 рік
 
   9. Розробити і запровадити відповідні форми статистичного
обліку та звітності щодо стану довкілля.
 
                МОЗ України, Держкомстат України,
                МНС України, Мінекобезпеки України
                    1999-2000 роки
 
   10. Доопрацювати та подати в установленому  порядку  до
Верховної Ради України проект Закону "Про державну політику
регулювання в галузі генетично-інженерної діяльності".
 
                Міннауки України, Національна
                академія наук України, Академія
                медичних наук України, МОЗ
                України, Держкоммедбіопром України
                    1999 рік
 
   11. Переглянути і внести зміни до навчальних планів вищих
медичних навчальних закладів, програм викладання в них теоретичних
і клінічних дисциплін, у тому числі медичної генетики.
 
                МОЗ України, Академія медичних
                наук України
                    Починаючи з 1999 року
 
 
   12. Забезпечити у закладах післядипломної освіти комплектацію
тематичних  циклів  для вдосконалення підготовки фахівців із
спеціальності "медична генетика" з урахуванням потреб закладів
охорони здоров'я.
 
                МОЗ України,  Академія  медичних
                наук України
                    Починаючи з 1999 року
 
   13. Забезпечити  підготовку  в інтернатурі, магістратурі,
клінічній ординатурі лікарів із спеціальності "медична генетика".
Підготовку науково-педагогічних кадрів здійснювати в аспірантурі
та докторантурі відповідно до потреб закладів охорони здоров'я та
вищих медичних навчальних закладів (закладів післядипломної освіти
та науково-дослідних інститутів).
 
                МОЗ України,  Академія  медичних
                наук України
                    Починаючи з 1999 року
 
   14. Розробити плани та програми навчання працівників, які
здійснюватимуть технічний супровід медико-генетичних реєстрів,
нових інформаційних технологій.
 
                МОЗ України, Академія медичних
                наук України, Інженерний центр
                медичної техніки та промислових
                технологій
                    Починаючи з 1999 року
 
  Матеріально-технічне  забезпечення  Цільової  програми
 
   15. Дооснастити мережу закладів медико-генетичної служби в
Україні та медико-генетичних лабораторій діагностичних центрів, що
надають  постійну допомогу особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи,  необхідним  обладнанням,  медичною
апаратурою для своєчасної і повної пренатальної (допологової) та
постнатальної (післяпологової) діагностики спадкової патології та
вроджених аномалій розвитку.
 
                 МОЗ України, Мінфін України, Рада
                 міністрів Автономної Республіки
                 Крим, обласні,   Київська  та
                 Севастопольська міські державні
                 адміністрації, МНС України
                    1999-2003 роки
 
   16. Забезпечити   безперебійне   постачання   закладів
медико-генетичної,   лабораторної,   акушерсько-гінекологічної,
неонатальної, педіатричної, патолого-анатомічної та інших служб
необхідними реагентами для проведення цитогенетичних, біохімічних,
молекулярно-генетичних та інших досліджень.
 
                МОЗ України, Мінфін України, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні,   Київська   та
                Севастопольська  міські державні
                адміністрації
                    1999-2003 роки
 
   17. Зміцнити  матеріально-технічну  базу закладів охорони
здоров'я, які залучатимуться до реалізації Цільової програми.
 
                МОЗ України,  Рада   міністрів
                Автономної   Республіки  Крим,
                обласні,    Київська    та
                Севастопольська  міські державні
                адміністрації
                    1999-2003 роки
 
 
   18. Оснастити  Український  науковий  гігієнічний  центр,
Львівський  науково-дослідний  інститут  спадкової  патології,
міжобласні   медико-генетичні   центри,  обласні  (міські)
медико-генетичні консультації, центральні районні лікарні сучасною
комп'ютерною технікою, необхідною для ведення реєстрів.
 
                МОЗ України, Мінфін України, Рада
                міністрів  Автономної Республіки
                Крим,  обласні,  Київська  та
                Севастопольська  міські державні
                адміністрації
                    1999-2000 роки
 
   19. Створити комп'ютерну мережу та відповідне  програмне
забезпечення для реалізації Цільової програми, оснастивши її
сучасними засобами передачі інформації.
 
                МОЗ України, Мінекономіки України,
                Мінфін  України, Рада міністрів
                Автономної  Республіки   Крим,
                обласні,    Київська    та
                Севастопольська міські  державні
                адміністрації,     Національна
                академія наук України, Академія
                медичних наук України, Міннауки
                України
                    1999-2003 роки
 
   20. Зміцнити матеріально-технічну базу  закладів  дитячої
патолого-анатомічної служби та переглянути типові штатні нормативи
з урахуванням реалізації Цільової програми.
 
                МОЗ України, Мінекономіки України,
                Мінфін  України, Рада міністрів
                Автономної  Республіки   Крим,
                обласні,    Київська    та
                Севастопольська міські  державні
                адміністрації
                    1999-2000 роки
 
   21. Дооснастити відповідні районні та обласні лабораторії
санепідстанцій і лабораторії обласних спеціалізованих диспансерів
радіаційного  захисту населення апаратурою та реагентами для
контролю над мутагенами довкілля.
 
                МОЗ України,  Мінфін  України,
                Мінекономіки   України,   Рада
                міністрів Автономної  Республіки
                Крим,  обласні,  Київська  та
                Севастопольська міські  державні
                адміністрації
                    1999-2000 роки
 
       Наукове забезпечення Цільової програми
 
   22. З  метою  вивчення  екогенетичного  впливу хімічного
забруднення довкілля, зокрема, на організм дітей і репродуктивну
функцію  жінок здійснити комплексні наукові дослідження щодо
еколого-генетичної оцінки негативної дії цих чинників на організм
людини.
                МОЗ України,   МНС   України,
                Національна академія наук України,
                Міннауки   України,   Академія
                медичних наук України
                    1999-2002 роки
 
          Міжнародне співробітництво
 
   23. Підготувати  та  укласти  двосторонні  угоди  між
Міністерством охорони здоров'я України та міністерствами охорони
здоров'я Росії, Білорусі, Литви про інформаційний обмін у питаннях
реалізації Цільової програми.
 
                МОЗ України, МЗС України
                1999-2003 роки
 
   24. Підготувати і подати до Європейського бюро Всесвітньої
організації  охорони  здоров'я, Дитячого Фонду ООН та Фонду
народонаселення ООН проекти фінансування окремих заходів Цільової
програми.
 
                МОЗ України
                    1999-2003 роки
 
   25. Продовжити співробітництво з проблем спадкової патології
та вроджених вад розвитку з Міжнародним альянсом профілактики вад
розвитку, Світовою і Європейською асоціацією медичних генетиків,
Європейським товариством з епідеміології вроджених вад, Світовою
Федерацією Українських лікарських товариств.
 
                МОЗ України, Національна академія
                наук України,  Академія медичних
                наук України
                    Постійно
 
   26. Підготувати і подати Національному агентству України з
питань розвитку та європейської інтеграції проекти щодо залучення
іноземних інвестицій, надання фінансової та технічної допомоги для
реалізації Цільової програми.
                МОЗ України, Національна академія
                наук України, Академія медичних
                наук   України,   Національне
                агентство  України  з  питань
                розвитку   та   європейської
                інтеграції
                    1999 рік
 
 
   27. Вивчити досвід створення та фінансування державних систем
генетичного моніторингу (Словаччина, Угорщина, Польща, Італія).
 
                МОЗ України,  Академія  медичних
                наук України, Національна академія
                наук України, Міннауки України
                    1999-2000 роки
 
   28. Взяти участь у здійсненні міжнародного проекту "Геном
людини".
 
                Національна академія наук України,
                МОЗ України,  Академія  медичних
                наук України, Міннауки України
                    1999-2000 роки
 
   29. Провести міжнародний симпозіум, присвячений проблемам
спадкової патології та генетичного моніторингу, із залученням
фахівців  Всесвітньої  організації охорони здоров'я та Фонду
народонаселення ООН.
                МОЗ України, Національна академія
                наук України, Академія  медичних
                наук України, Міннауки України,
                МНС України,    Мінсім'ямолодь
                України
                    2000 рік
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner