Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 50/99 від 25.01.1999

Про Програму виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення на 1999-2008 роки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про Програму виконання Конвенції про заборону
    розробки, виробництва, накопичення і застосування
    хімічної зброї та про її знищення на 1999-2008 роки
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 333/2008 ( 333/2008 ) від 11.04.2008 )
 
 
   1. Затвердити Програму виконання Конвенції про  заборону
розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї
та про її знищення на 1999-2008 роки (далі - Програма), схвалену
Кабінетом Міністрів України (додається).
 
   Надати Кабінету  Міністрів України право в разі потреби
вносити зміни і доповнення до цієї Програми.
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
   передбачати щорічно під час розроблення проекту Державного
бюджету України кошти на фінансування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади заходів,  передбачених
Програмою;
 
   забезпечити розроблення проектів нормативно-правових актів з
питань реалізації Програми.
 
   3. Контроль за виконанням Програми покласти на  Кабінет
Міністрів України.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 25 січня 1999 року
     N 50/99
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                  від 25 січня 1999 року N 50/99
 
               ПРОГРАМА
   виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва,
  накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення
            на 1999 - 2008 роки
 
 
   Україною 13 січня 1993 року підписано Конвенцію ( 995_182 )
про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування
хімічної зброї та про її знищення (далі - КХЗ). Конвенція,
ратифікована Верховною  Радою  України  16  жовтня 1998 року
(187-14), набрала чинності для України 15 листопада 1998 року.
 
   Для забезпечення виконання міжнародних зобов'язань розроблено
Програму виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення на
1999 - 2008 роки (далі - Програма).
 
   КХЗ забороняє  розробку,  виробництво,  накопичення  і
застосування одного з класів зброї масового ураження та встановлює
режим міжнародного контролю за діяльністю відповідних військових
об'єктів і підприємств хімічної промисловості (далі - об'єкти і
підприємства).  В  Україні  такі  об'єкти  і  підприємства
підпорядковані кільком міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади, що потребує міжвідомчої координації в процесі
виконання КХЗ.
 
   Держави-учасниці КХЗ для реалізації Конвенції, контролю за
виконанням її положень та забезпечення форуму з консультацій і
співробітництва утворили Організацію по забороні хімічної зброї
(далі - ОЗХЗ).
 
   Конвенцією передбачено  визначення  в Україні спеціальної
лабораторії для проведення відповідних аналітичних робіт і її
міжнародну сертифікацію ОЗХЗ.
 
   Основною метою Програми є забезпечення виконання міжнародних
зобов'язань України згідно з КХЗ.
 
   Загальне керівництво  реалізацією   Програми   здійснює
національний орган України з виконання КХЗ.
 
   Програма визначає порядок і послідовність виконання КХЗ.
Реалізацію Програми розраховано на 1999-2008 роки.
 
          Заходи реалізації Програми
 
     1. Підготовка національних сукупних декларацій
 
   Відповідно до положень Конвенції  кожна  держава-учасниця
повинна  у  встановлені строки подавати до ОЗХЗ узагальнені
національні декларації про діяльність і об'єкти, що підлягають
міжнародній перевірці. Вона має декларувати дані, пов'язані з
хімічною зброєю та об'єктами її виробництва, іншими об'єктами та
хімічними  засобами  боротьби  із заворушеннями. Декларуванню
підлягає також діяльність підприємств хімічної промисловості,
пов'язана з виробництвом, переробкою, споживанням, експортом та
імпортом визначених Конвенцією хімікатів.
 
   Для виконання  цих  вимог  передбачається  забезпечити
підготовку, перевірку, зведення, міжвідомче узгодження та подання
до ОЗХЗ первісних, щорічних декларацій України згідно з вимогами
КХЗ, впровадження автоматизованої системи підготовки декларацій,
створення і зберігання відповідної бази даних та оперативне
реагування на запити ОЗХЗ щодо надання інформації, в тому числі
під час проведення розслідувань можливих порушень вимог КХЗ.
 
   Строк виконання цих заходів - весь період дії Програми.
 
   До виконання окремих заходів залучаються Мінагропром України,
МВС України, МЗЕЗторг України, МНС України, Міннауки України,
Міноборони  України,  Мінекобезпеки  України,  Мінпромполітики
України, Держекспортконтроль України, Держкоммедбіопром України,
Служба безпеки України, Адміністрація Держспецзв'язку України,
Національна гвардія України, Національна академія наук України,
Академія медичних наук України. ( Абзац четвертий підрозділу 1
розділу  із  змінами,  внесеними згідно з Указом Президента
N 333/2008 ( 333/2008 ) від 11.04.2008 )
 
   Розмір витрат  на  виконання  заходів,  передбачених цим
розділом, подано в таблиці N 1 додатка N 1.
 
       2. Супроводження інспекційних груп ОЗХЗ
 
   КХЗ передбачає здійснення міжнародного  контролю  за  її
виконанням, у тому числі і шляхом проведення інспекцій на об'єктах
і підприємствах. З цією метою в рамках Організації по забороні
хімічної зброї створюється інспекторат - підрозділ Технічного
секретаріату ОЗХЗ, співробітники якого здійснюють інспекційну
діяльність у державах-учасницях КХЗ. Можуть проводитися первісні,
поточні, систематичні інспекції, а також інспекції на вимогу.
 
   Члени інспекційної групи ОЗХЗ користуються недоторканністю,
яка  надається  дипломатичним  агентам згідно із статтею 29
Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961
року. Проби і обладнання, що перевозяться інспекційною групою,
звільняються від будь-яких митних зборів. Кожна держава-учасниця
має визначити відповідні пункти в'їзду-виїзду інспекційної групи
ОЗХЗ.
 
   Метою цих заходів є забезпечення проведення  в  Україні
інспекцій ОЗХЗ.
 
   У період дії Програми опрацьовуються узгоджені пропозиції
щодо  списку  інспекторів  і  помічників  інспекторів  ОЗХЗ;
розробляються детальні процедури забезпечення проведення інспекцій
з підготовкою відповідних рекомендацій  національному  органу
України з виконання КХЗ; утворюються групи супроводження інспекцій
ОЗХЗ; готуються пропозиції щодо визначення в Україні пунктів
в'їзду-виїзду інспекційної групи ОЗХЗ та організації роботи в них
тощо.
 
   До виконання відповідних завдань  залучаються  Міноборони
України, МВС України, МНС України, Міннауки України, Мінекобезпеки
України, Мінпромполітики України, Мінтранс України, Держмитслужба
України,  Держекспортконтроль України, Держкомзв'язку України,
Держкомсекретів України, Держкомкордон України, Служба безпеки
України, Національна гвардія України, Національна академія наук
України.
 
   Розмір витрат на  виконання  заходів,  передбачених  цим
розділом, подано в таблиці N 2 додатка N 1.
 
        3. Забезпечення експортного контролю
 
   З метою виконання положень Конвенції необхідно встановити
відповідний режим експортного контролю за діяльністю підприємств
хімічної промисловості, пов'язаною з одержанням і  передачею
хімікатів, обладнання та технологій, у тому числі і товарів,
включених до Списку окремих видів виробів, обладнання, матеріалів,
програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися
для створення озброєння, військової чи спеціальної  техніки,
міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.
 
   Метою заходів є забезпечення проведення експортного контролю
під час здійснення операцій  з  хімікатами,  обладнанням  і
технологіями "подвійного використання".
 
   У період 1999-2002 років слід підготувати нормативну базу для
здійснення контролю за експортом хімічних товарів "подвійного
використання"; вдосконалити систему експортного контролю в галузі
торгівлі хімікатами.
 
   До виконання окремих  завдань  залучаються  Держмитслужба
України,  Міноборони України, МВС України, МЗС України, МНС
України, Мінекобезпеки України, Мінпромполітики України, Мінтранс
України, МЗЕЗторг України, Служба безпеки України.
 
   Розмір витрат на виконання передбачених цим розділом заходів
подано в таблиці N 3 додатка N 1.
 
           4. Підготовка персоналу
 
   Виконання Конвенції вимагає здійснення заходів, спрямованих
на підготовку персоналу, в тому числі керівників підприємств
хімічної промисловості, з проведення декларування відповідної
діяльності та об'єктів, супроводження інспекційних груп, захисту
конфіденційної інформації тощо.
 
   Метою заходів є створення постійно діючої системи підготовки
персоналу для виконання КХЗ.
 
   У період 1999-2002 років передбачається визначити необхідну
для виконання Конвенції кількість фахівців у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади України; розробити методичні
матеріали для підготовки персоналу; підготувати навчальні заклади
для проведення навчання персоналу.
 
   До виконання окремих заходів можуть залучатися МВС України,
Міноборони  України,  МНС  України,  Мінекобезпеки  України,
Держмитслужба   України,   Держекспортконтроль   України,
Держкомсекретів України,  Держкомкордон  України,  Національна
гвардія України, Національна академія наук України.
 
   Розмір витрат на виконання передбачених цим розділом заходів
подано в таблиці N 4 додатка N 1.
 
     5. Створення Державної аналітичної лабораторії
 
   ОЗХЗ визначає  в  державах-учасницях  лабораторії,  які
уповноважуються брати участь в аналізах проб, що відбираються під
час проведення інспекційної діяльності. Кожна держава-учасниця має
право  підготувати одну чи кілька лабораторій для виконання
визначених ОЗХЗ функцій. Зазначені лабораторії мають бути оснащені
відповідним аналітичним обладнанням, стандартизовані та атестовані
ОЗХЗ.
 
   Метою заходів є визначення, оснащення, сертифікація Державної
аналітичної  лабораторії,  яка  повинна  виконувати  функції,
передбачені ОЗХЗ.
 
   Основними завданнями цих заходів є визначення лабораторії,
спроможної  виконувати  необхідні  функції;  її  дооснащення,
сертифікація і підготовка до виконання завдань ОЗХЗ; створення та
зберігання відповідної аналітичної бази даних.
 
   Керівництво реалізацією   заходів   розділу   здійснює
Мінекобезпеки України.
 
   До виконання окремих заходів можуть залучатися МЗС України,
МНС України, Міннауки України, Міноборони України, Мінпромполітики
України, Національна академія наук України.
 
   Розмір витрат на виконання передбачених цим розділом заходів
подано в таблиці N 5 додатка N 1.
 
        6. Захист конфіденційної інформації
 
   Кожна держава  - учасниця КХЗ зобов'язана розглядати як
конфіденційні інформацію і відомості, які вона одержує від ОЗХЗ у
зв'язку з виконанням Конвенції, а також встановити особливий режим
поводження з такою інформацією. Це стосується перевірки цивільних
та військових підприємств і об'єктів. Держави-учасниці можуть
вживати для цього такі заходи, які вони вважають необхідними, за
умови дотримання ними своїх зобов'язань стосовно виконання КХЗ.
 
   Метою заходів є запобігання розголошенню інформації та інших
відомостей, пов'язаних з виконанням КХЗ.
 
   Передбачається створення постійно діючої системи попередження
розголошення конфіденційної інформації; розроблення відповідної
нормативної бази; здійснення контролю за підготовкою об'єктів до
проведення міжнародних інспекцій; реалізація практичних заходів,
спрямованих  на  забезпечення  конфіденційності  інформації,
обладнання та об'єктів; захист конфіденційної інформації в місцях
її зберігання, аналізу та передачі до ОЗХЗ.
 
   Керівництво реалізацією заходів  здійснює  Держкомсекретів
України.
 
   До виконання окремих заходів можуть залучатися МЗС України,
Міноборони України, Мінпромполітики України,  Служба  безпеки
України, інші центральні органи виконавчої влади.
 
   Розмір витрат на виконання передбачених цим розділом заходів
подано в таблиці N 6 додатка N 1.
 
         7. Міжнародне співробітництво
 
   Конвенція передбачає розвиток міжнародного співробітництва з
широкого кола питань у рамках ОЗХЗ, а також двосторонніх відносин
з окремими державами - учасницями Організації.
 
   Для виконання своїх зобов'язань згідно з Конвенцією кожна
держава-учасниця визначає чи створює національний орган, який
виконує функцію координаційного центру для підтримання ефективного
зв'язку з Організацією та іншими суб'єктами КХЗ. Робочими органами
ОЗХЗ є Конференція держав-учасниць, Виконавча рада та Технічний
секретаріат. Витрати  у  зв'язку  з  діяльністю  Організації
покриваються державами-учасницями відповідно до шкали внесків ООН
та з урахуванням положень статей IV і V КХЗ.
 
   Метою заходів є забезпечення виконання зобов'язань України
згідно з КХЗ у галузі міжнародного співробітництва.
 
   Передбачається забезпечення  функціонування  національного
органу  України  з  виконання  КХЗ;  створення  і утримання
дипломатичного представництва України при ОЗХЗ; сплата внесків
України  до  бюджету ОЗХЗ; підготовка і проведення заходів,
спрямованих на розвиток двостороннього  та  багатостороннього
міжнародного співробітництва в галузі заборони хімічної зброї;
підготовка інформації щодо кандидатів від України для роботи в
Технічному секретаріаті ОЗХЗ; забезпечення участі України в роботі
Виконавчої ради ОЗХЗ.
 
   Керівництво реалізацією заходів розділу здійснює МЗС України.
 
   До виконання  окремих заходів можуть залучатися МЗЕЗторг
України, МНС України, Міннауки України, Міноборони  України,
Мінекобезпеки України, Мінпромполітики України, Мін'юст України,
Держмитслужба   України,   Держекспортконтроль   України,
Держкомсекретів  України, Служба безпеки України, Національна
академія наук України.
 
   Розмір витрат на виконання передбачених цим розділом заходів
подано в таблиці N 7 додатка N 1.
 
      Фінансове забезпечення реалізації Програми.
         Обсяги та джерела фінансування
 
   Для реалізації Програми необхідно 3458,45 тис. гривень та
4312,3 тис. доларів США, які виділятимуться з Державного бюджету
України за рахунок коштів, що передбачаються в ньому міністерствам
та іншим центральним органам виконавчої влади, які здійснюватимуть
керівництво реалізацією відповідних заходів. Розрахунки коштів на
реалізацію Програми щорічно уточнюватимуться під час підготовки
проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
 
   Узагальнений кошторис витрат на реалізацію міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади заходів Програми за
розділами і роками подано в додатку N 2.
 
   Передбачається також залучення коштів з позабюджетних та
інших джерел фінансування, фінансової і  технічної  допомоги
іноземних держав.
 
     Керівництво та контроль за реалізацією Програми
 
   Загальний контроль за реалізацією Програми здійснює Кабінет
Міністрів України. Експертні перевірки реалізації заходів Програми
здійснюють  Мінекономіки  України, Мінфін України, Міноборони
України, МНС України, Мінекобезпеки України,  Держкомсекретів
України.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України              М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
 
                      ДОДАТОК N 1
                  до Програми виконання Конвенції
                про заборону розробки, виробництва,
                накопичення і застосування хімічної
                  зброї та про її знищення
                    на 1999 - 2008 роки
 
                            Таблиця N 1
 
  Кошторис витрат на реалізацію заходів, передбачених розділом
     "Підготовка національних сукупних декларацій"
 
                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
          |        За роками
  Вид робіт    |---------------------------------------------
          |1999- |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004-
          |2008 |   |   |   |   |   |2008
------------------------------------------------------------------
 
1. Створення    і  5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  2,5
вдосконалення
нормативної бази
 
2. Створення   та  20  9   2   1,75 1,25 1,25 4,75
функціонування
автоматизованої
системи  підготовки
національних
сукупних декларацій
та відповідної бази
даних,  з  орендою
каналів   зв'язку
включно
 
3. Проведення огляду  1,1 0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  0,5
діяльності
міністерств та інших
центральних органів
виконавчої влади з
метою   з'ясування
необхідної    для
підготовки
декларацій
інформації
 
4.    Підготовка  1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,5
узагальнених
декларацій    та
передача їх до ОЗХЗ
 
------------------------------------------------------------------
 
Разом:        27,1 9,8  2,7  2,45 1,95 1,95 8,25
 
 -------------
   Примітка. Фінансування здійснюватиметься з Державного бюджету
України за рахунок коштів, виділених МЗС України на реалізацію
міжнародних договорів (функція 030200).
 
 
                            Таблиця N 2
 
  Кошторис витрат на реалізацію заходів, передбачених розділом
       "Супроводження інспекційних груп ОЗХЗ"
 
                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
          |        За роками
  Вид робіт    |---------------------------------------------
          |1999- |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004-
          |2008 |   |   |   |   |   |2008
------------------------------------------------------------------
 
1. Розроблення     1,4 0,5  0,1  0,1  0,1  0,1  0,5
нормативної бази для
забезпечення
проведення інспекцій
ОЗХЗ в Україні
 
2. Формування     14  5   1   1   1   1   5
інфраструктури  для
забезпечення
проведення інспекцій
 
3. Створення   та  15  5   2   1   1   1   5
забезпечення
обладнанням
супроводжувальної
інспекційної групи
 
4. Покриття витрат,  370 5   80  45  45  45  150
пов'язаних     з
перебуванням
інспекційних груп в
Україні,  включаючи
матеріально-технічне
і    транспортне
забезпечення
------------------------------------------------------------------
 
Разом:        400,4 15,5  83,1 47,1 47,1 47,1 160,5
 
 --------------
   Примітка. Фінансування здійснюватиметься з Державного бюджету
України за рахунок коштів, виділених МЗС України на реалізацію
міжнародних договорів (функція 030200).
 
 
                            Таблиця N 3
 
  Кошторис витрат на реалізацію заходів, передбачених розділом
        "Забезпечення експортного контролю"
 
                          (тис. гривень)
-------------------------------------------------------------
          |        За роками
  Вид робіт    |----------------------------------------
          |1999-2002 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
          |      |    |   |   |
-------------------------------------------------------------
1.    Розроблення  30     10   10   5    5
нормативної бази для
впровадження  вимог
КХЗ  до  структури
експортного контролю
в Україні
 
2.     Створення  310    105   105   55   45
інфраструктури  для
забезпечення    і
здійснення
експортного контролю
у процесі виконання
КХЗ
 
3.    Розроблення  100    25   25   25   25
механізму     і
забезпечення
контролю та обліку
переміщень
територією  України
товарів,     що
контролюються КХЗ
 
4.    Розроблення  100    25   25   25   25
механізму     і
забезпечення
проведення перевірок
використання
контрольованих
згідно   з   КХЗ
товарів,     які
експортуються   з
України, за кінцевим
призначенням
 
5. Розроблення   і  2     1,2   0,4   0,2   0,2
щорічне коригування
національних
контрольних списків
у галузі експортного
контролю  товарів,
які  контролюються
згідно з КХЗ
----------------------------------------------------------------
Разом:         542    166,2  165,4  110,2  100,2
 
--------------
   Примітка. Фінансування здійснюватиметься з Державного бюджету
України за рахунок коштів, виділених Держекспортконтролю України
на утримання апарату міністерств, інших центральних  органів
виконавчої влади та їх місцевих органів (функція 010203).
 
 
                            Таблиця N 4
 
  Кошторис витрат на реалізацію заходів, передбачених розділом
           "Підготовка персоналу"
 
 
               (тис. гривень/тис. доларів США)
-------------------------------------------------------------
          |        За роками
  Вид робіт    |----------------------------------------
          |1999-2002 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
-------------------------------------------------------------
 
1.    Розроблення  0,6/    0,3/  0,1/  0,1/  0,1/
необхідної
нормативної    та
методичної бази
 
2.    Визначення  9/     5/   2/   1/   1/
навчальних закладів
для    підготовки
персоналу
 
3.    Підготовка  4/8    1/2   1/2  1/2  1/2
фахівців
національного органу
України з виконання
КХЗ
 
4.    Підготовка  5/     2/   1/   1/   1/
персоналу  хімічних
підприємств
 
5.    Підготовка  4/16    1/4   1/4  1/4  1/4
фахівців для роботи
у     визначеній
лабораторії
 
6.    Підготовка  /0,8    /0,2  /0,2  /0,2  /0,2
фахівців для роботи
в   дипломатичному
представництві
України при ОЗХЗ
 
7.    Підготовка  17/    6/   4/   4/   3/
фахівців для роботи
в супроводжувальній
інспекційній групі
 
8.    Підготовка  1,6/    0,4/  0,4/  0,4/  0,4/
фахівців  у галузі
забезпечення
конфіденційності
інформації
 
------------------------------------------------------------------
 
Разом:       41,2/24,8 15,7/6,2 9,5/6,2 8,5/6,2 7,5/6,2
 
-------------
   Примітка. Фінансування здійснюватиметься з Державного бюджету
України за рахунок коштів, виділених МЗС України на утримання
закладів  післядипломної  освіти  III-IV рівня акредитації -
академії,  інститути,  центри,  підвищення   кваліфікації,
перепідготовки і удосконалення (функція 070701).
 
 
                            Таблиця N 5
 
  Кошторис витрат на реалізацію заходів, передбачених розділом
     "Створення Державної аналітичної лабораторії"
 
                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
          |        За роками
  Вид робіт    |---------------------------------------------
          |1999- |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004-
          |2008 |   |   |   |   |   |2008
------------------------------------------------------------------
1.    Розроблення  450 50   40  40  40  40  240
нормативної,
методичної    та
аналітичної   бази
даних
 
2.     Оснащення  1260 640  130  20  20  20  430
лабораторії
аналітичними
приладами та іншим
обладнанням
 
3.   Сертифікація  170 10   40  10  10  10  90
лабораторії
 
4.   Налагодження  200 100  10  10  10  10  60
діяльності
лабораторії
відповідно до вимог
законодавства
України  з  питань
дотримання  режиму
безпеки  людей  і
захисту довкілля
 
------------------------------------------------------------------
Разом:      2080   800  220  80  80  80   820
 
 
------------
   Примітка. Фінансування здійснюватиметься з Державного бюджету
України за рахунок коштів, виділених Мінекобезпеки України на
створення і впровадження державних  та  регіональних  систем
екологічного моніторингу (функція 200701).
 
 
                            Таблиця N 6
 
  Кошторис витрат на реалізацію заходів, передбачених розділом
        "Захист конфіденційної інформації"
 
 
                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
          |        За роками
  Вид робіт    |---------------------------------------------
          |1999- |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004-
          |2008 |   |   |   |   |   |2008
------------------------------------------------------------------
 
1.    Розроблення  5,5  1  0,5  0,5  0,5  0,5  2,5
нормативної бази
 
2.     Створення  9,75  3  0,75 0,75 0,75 0,75 3,75
постійно   діючої
системи запобігання
розголошенню
конфіденційної
інформації
 
3.      Захист  2,5  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25
конфіденційної
інформації в місцях
її  зберігання  та
передачі
 
-----------------------------------------------------------------
 
Разом:         17,75 4,25 1,5  1,5 1,5 1,5  7,5
 
 
-------------
   Примітка. Фінансування здійснюватиметься з Державного бюджету
України за рахунок коштів, виділених Держкомсекретів України на
утримання  апарату  міністерств,  інших  центральних  органів
виконавчої влади та їх місцевих органів (функція 0102000).
 
 
                            Таблиця N 7
 
  Кошторис витрат на реалізацію заходів, передбачених розділом
          "Міжнародне співробітництво"
 
                (в тис. гривень/тис. доларів США)
-----------------------------------------------------------------------------
          |        За роками
  Вид робіт    |--------------------------------------------------------
          |1999-  |1999  |2000  |2001  |2002  |2003 | 2004-
          |2008  |    |    |    |    |   | 2008
------------------------------------------------------------------------------
 
1. Сплата внесків до /12000  /1200  /1200  /1200  /1200  /1200  /6000
бюджету ОЗХЗ
 
2.    Здійснення 150/12,5 15/1,25 15/1,25 15/1,25 15/1,25 15/1,25 75/6,25
заходів
двостороннього   і
багатостороннього
міжнародного
співробітництва  в
галузі   заборони
хімічної зброї
 
3.  Функціонування  200/   20/  20/   20/   20/   20/   100/
національного органу
України з виконання
КХЗ
 
4. Створення    і  /1275  /150  /125  /125   /125   /125  /625
функціонування
дипломатичного
представництва  при
ОЗХЗ
------------------------------------------------------------------
 
Разом:         350/   35/   35/   35/    35/    35/   175/
 
           4287,5  451,25  426,25 426,25  426,25  426,25 2131,25
 
----------------
 
   Примітка. Фінансування здійснюватиметься з Державного бюджету
України за рахунок коштів, виділених МЗС України на витрати,
пов'язані з відрядженням за кордон працівників органів виконавчої
влади (функція 030104), утриманням апарату міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади та їх місцевих підрозділів
(функція 010203), сплатою внесків до бюджету ООН та організацій і
спеціалізованих установ системи ООН (функція 030101), утриманням
дипломатичних представництв України за кордоном (функція 030102).
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
 
 
                       ДОДАТОК N 2
                  до Програми виконання Конвенції
                про заборону розробки, виробництва,
             накопичення і застосування хімічної зброї
               та про її знищення на 1999-2008 роки
 
                            Таблиця N 1
 
      Узагальнений кошторис за розділами і роками
 
                (тис. гривень/тис. доларів США)
------------------------------------------------------------------
          |        За роками
  Розділ      |---------------------------------------------
          |1999- |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004-
          |2008 |   |   |   |   |   |2008
------------------------------------------------------------------
Підготовка      27,1/ 9,8/ 2,7/ 2,45/ 1,95/ 1,95/ 8,25/
національних
сукупних декларацій
 
Супроводження    400,4/ 15,5/ 83,1/ 47,1/ 47,1/ 47,1/ 160,5/
інспекційних  груп
ОЗХЗ
 
Забезпечення     542/ 166,2/ 165,4/ 110,2/ 100,2/ -  -
експортного контролю
 
Підготовка персоналу 41,2/ 15,7/  9,5/  8,5/  7,5/  -  -
           24,8 6,2   6,2  6,2  6,2
 
Створення Державної 2080/ 800/  220/  80/  80/ 80/  820/
аналітичної
лабораторії
 
Захист       17,75/ 4,25/  1,5/  1,5/ 1,5/ 1,5/  7,5/
конфіденційної
інформації
 
 
Міжнародне      350/ 35/   35/   35/   35/   35/  175/
співробітництво  13287,5 1351,25 1326,25 1326,25 1326,25 1326,25 6631,25
 
--------------------------------------------------------------------------
 
Разом:      3458,45/ 1046,45/ 517,2/ 284,75/ 273,25/ 165,55/ 1171,25/
         4312,3 457,45  432,45 432,45 432,45 426,25 2131,25
 
 
                            Таблиця N 2
 
    Узагальнений кошторис міністерств, інших центральних
           органів виконавчої влади
 
                (тис. гривень/тис. доларів США)
-------------------------------------------------------------------------
          |        За роками
  Розділ      |----------------------------------------------------
          |1999- |1999  |2000 |2001 |2002  |2003 |2004-
          |2008 |    |   |   |    |   |2008
-------------------------------------------------------------------------
 
МЗС України      818,7/ 76/   130,3/ 93,05/ 91,55/ 84,05/ 343,75/
           4312,3 1357,45 1332,45 1332,45 1332,45 1326,25 6631,25
 
Держекспортконтроль  542/ 166,2/  165,4/ 110,2/  100,2/  -   -
України
 
Мінекобезпеки     2080/ 800/   220/  80/   80/   80/  820/
України
 
Держкомсекретів   17,75/ 4,25/   1,5/  1,5/  1,5/  1,5/   7,5/
України
 
---------------------------------------------------------------------------
 
Разом:       3458,45/ 1046,45/ 517,2/ 284,75/ 273,25/ 165,55/ 1171,25/
          4312,3  457,45  432,45 432,45 432,45 426,25 2131,25
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner