Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 252 від 14.04.1992

Про Положення про місцеву державну адміністрацію


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
   ( Указ втратив чинність, крім статей 2 і 3 на підставі 
                      Указу Президента
    N 70/99 від 27.01.99 )
 
     Про Положення про місцеву державну адміністрацію    
    
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 394/92 ( 394/92 ) від 24.07.92
     N 547/92 ( 547/92 ) від 28.10.92
     N 569/92 ( 559/92 ) від 19.11.92
     N 168/93 ( 168/93 ) від 12.05.93
     N 540/93 ( 540/93 ) від 18.11.93 )
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про Представника Президента
України" ( 2167-12 ) п о с т а н о в л я ю :
 
   1. Затвердити Положення про місцеву державну адміністрацію
(додається).
 
   2. Представникам Президента України утворити  на  базі
виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів,  їх
відділів, управлінь та інших структурних підрозділів державні
адміністрації областей, міст Києва і Севастополя, районів, районів
міста Києва та припинити у зв'язку з цим діяльність виконавчих
комітетів.
 
   3. Установити, що місцева  державна  адміністрація  є
правонаступником виконавчих комітетів відповідних Рад народних
депутатів щодо прийнятих ними рішень, узятих зобов'язань та
покладених на них законодавством обов'язків у тій їх частині, яка
не суперечить Закону України "Про Представника Президента України"
та Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве
і регіональне самоврядування" ( 533-12 ).
 
   4. Кабінету Міністрів України визначити розмір бюджетних
асигнувань на утримання державних адміністрацій областей, міст
Києва і Севастополя, районів, районів міста Києва.
 
   5. Указ набуває чинності з дня набуття чинності Законом
України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве  і
регіональне самоврядування".
 
 
 Президент України                   Л. КРАВЧУК
 
 м. Київ, 14 квітня 1992 року
    N 252
 
 
 
 
                Додаток до Указу Президента України
                від 14 квітня 1992 року N 252/92
                (в редакції Указу Президента
                N 394/92 ( 394/92 ) від 24.07.92)
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про місцеву державну адміністрацію
 
 
            I. Загальні засади
 
   1. Відповідно до Закону України "Про Представника Президента
України" ( 2167-12 ) державна виконавча влада в областях, містах
Києві та Севастополі, районах, районах міст Києва і Севастополя
здійснюється місцевими державними адміністраціями - обласними,
Київською та Севастопольською міськими, районними, районними в
містах Києві та Севастополі.
 
   2. Місцева державна адміністрація є  системою  органів
державної виконавчої влади,  які  утворюються  відповідним
Представником Президента України або  входять  до  складу
адміністрації за принципом подвійного підпорядкування.
   Місцеві   державні   адміністрації   підпорядковуються
Президентові України, а також Кабінету Міністрів України  з
питань, що належать до його компетенції. ( Пункт 2 доповнено
частиною другою згідно з Указом Президента N 569/92 ( 569/92 ) від
19.11.92 )
 
   3. Обласні, Київська і Севастопольська міські, районні,
районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації
становлять єдину систему державної виконавчої влади на місцях.
 
   4. Місцева державна адміністрація в межах  повноважень,
визначених  Законом  України   "Про Представника  Президента
України" ( 2167-12 ), іншими актами законодавства, цим Положенням,
забезпечує реалізацію законів України, постанов Верховної Ради
України, указів та розпоряджень Президента України, постанов та
розпоряджень  Кабінету  Міністрів України, рішень відповідних
представницьких органів регіонального самоврядування, прийнятих у
межах їх повноважень, забезпечує економічний і соціальний розвиток
області, міст Києва і Севастополя, району, району в містах Києві
та  Севастополі,  виконує інші функції державного управління
відповідною територією.
 
   5. Діяльність місцевої державної адміністрації грунтується на
засадах законності, персональної відповідальності,  поєднання
загальнодержавних і місцевих інтересів, взаємодії з органами
регіонального і місцевого самоврядування, гласності та врахування
думки населення.
 
   II. Структура, організаційні та матеріально-фінансові
    основи діяльності місцевої державної адміністрації
 
   6. Главою місцевої державної адміністрації є Представник
Президента України.
   Представники Президента України в областях, містах Києві та
Севастополі, районах, районах у містах Києві та Севастополі
призначаються Президентом України за пропозицією Прем'єр-міністра
України і погодженням їх кандидатур з відповідними Радами народних
депутатів. Звільнення з посади Представників Президента України
провадиться Президентом України за пропозицїєю Прем'єр-міністра
України. ( Пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з Указом
Президента N 168/93 ( 168/93 ) від 12.05.93 )
   Обласні, Київська і Севастопольська міські, районні, районні
в містах Києві та Севастополі державні адміністрації утворюються
на строк повноважень Представника Президента України. До їх складу
входять відділи, управління та інші служби.
   Глава місцевої державної адміністрації має перших заступників
глави з питань управління територією та з питань загальнодержавної
і регіональної політики та заступників глави місцевої державної
адміністрації.
   У районній, районній у містах Києві та Севастополі державній
адміністрації призначається один перший заступник глави державної
адміністрації.
 
   7. Для правового, організаційного, матеріально-технічного
забезпечення діяльності глави місцевої державної адміністрації та
його заступників утворюється апарат глави місцевої державної
адміністрації - секретаріат на чолі з секретарем  місцевої
державної адміністрації.
 
   8. Перші заступники  глави  обласної,  Київської  та
Севастопольської міської державної адміністрації призначаються і
звільняються з посади Президентом України за поданням Представника
Президента України в області, містах Києві та Севастополі.
   Перший заступник глави районної державної  адміністрації
призначається і звільняється з посади Представником Президента
України в області за поданням Представника Президента України в
районі.
   Перший заступник глави районної державної адміністрації у
містах Києві та Севастополі призначається і звільняється з посади
Представником Президента України у містах Києві та Севастополі за
поданням Представника Президента України в районі у містах Києві
та Севастополі.
   Заступники глави обласної, Київської та Севастопольської
міської, районної, районної у містах Києві та  Севастополі
державної адміністрації,  секретар  державної  адміністрації
призначаються і звільняються з посади відповідним Представником
Президента України.
 
   9. Представник Президента України розподіляє обов'язки між
першими заступниками, заступниками глави і секретарем місцевої
державної адміністрації, координує їх роботу, може делегувати їм
свої окремі повноваження.
   Перший  заступник  глави  обласної,  Київської   та
Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації у разі відсутності глави
місцевої державної адміністрації  виконує  його  обов'язки,
передбачені Законом України "Про Представника Президента України"
( 2167-12 ).
 
 
   10. Відділи, управління та інші служби входять до складу
місцевої державної адміністрації за принципом безпосереднього або
подвійного підпорядкування.
 
   11. Примірний перелік відділів, управлінь, інших  служб
місцевої державної адміністрації розробляється Кабінетом Міністрів
України  і  затверджується Президентом України.
   Типові Положення про відділи, управління,  інші  служби
місцевої  державної  адміністрації  затверджується  Кабінетом
Міністрів України.
( Пункт 11 в редакції Указу Президента N 547/92 ( 547/92 ) від
28.10.92 )
 
   12. Відділи, управління та інші служби, що входять до складу
місцевої державної адміністрації за принципом безпосереднього
підпорядкування, створюються, реорганізуються і  ліквідуються
Представником Президента України з урахуванням  економічних,
соціальних, демографічних та інших особливостей  відповідної
території.
   Керівники цих відділів, управлінь, інших служб та  їх
заступники призначаються і звільняються з посади Представником
Президента України - главою відповідної місцевої  державної
адміністрації.
 
   13. Положення про відділи, управління, інші служби обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які
не передбачені примірним переліком, затверджуються Представниками
Президента України в областях, містах Києві та Севастополі.
   Положення про відділи, управління, інші служби районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,
які не  передбачені  примірним  переліком,  затверджуються
Представниками Президента України в районах, районах у містах
Києві та Севастополі за погодженням із відповідними Представниками
Президента України в областях, містах Києві та Севастополі.
 
   14. Згідно з примірним переліком відділів, управлінь та інших
служб місцевої державної адміністрації до складу  обласних,
Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій входять (за принципом
подвійного підпорядкування) місцеві органи міністерств, інших
центральних органів державної виконавчої влади.
 
   15. Керівники управлінь, відділів та інших служб, що входять
до складу обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій  за  принципом  подвійного  підпорядкування,
призначаються і звільняються з посади керівниками відповідних
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади
за погодженням з Представниками Президента України в областях,
містах Києві та Севастополі.
   Керівники управлінь, відділів та інших служб, які входять до
складу районних, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій  за  принципом  подвійного  підпорядкування,
призначаються і звільняються з посади керівниками відповідних
обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь, відділів
та інших служб за погодженням з Представниками Президента України
в районах, районах міст Києва та Севастополя.
   Винятки з цього правила щодо порядку призначення керівників
управлінь, відділів та інших служб, що входять до складу місцевих
державних адміністрацій за принципом подвійного підпорядкування,
встановлюються в Типових положеннях про ці управління, відділи та
інші служби.
 
   16. Не входять до складу місцевих державних адміністрацій
місцеві підрозділи центральних органів державної виконавчої влади,
що підпорядковані безпосередньо Верховній Раді України.
 
   17. Витрати на  утримання  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій, їх відділів, управлінь та
інших служб проводяться за рахунок Державного бюджету України.
   Управління, відділи та інші служби, що входять до складу
місцевих  державних  адміністрацій  за  принципом  подвійного
підпорядкування, фінансуються за рахунок  Державного  бюджету
України відповідними міністерствами, іншими центральними органами
державної виконавчої влади за підлеглістю.
 
   18. Загальна чисельність та фонд оплати праці працівників
місцевих державних адміністрацій  встановлюються  Президентом
України за поданням Представників Президента України в областях,
містах Києві та Севастополі.
   Структура, штати та фонд оплати праці працівників обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
визначаються Представниками Президента України в областях, містах
Києві та Севастополі у межах встановленої загальної чисельності та
фонду оплати праці працівників цих органів.
   Структура, штати та фонд оплати праці працівників районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій
визначаються Представниками Президента України в районах, районах
у містах Києві та Севастополі у межах загальної чисельності та
фонду оплати праці працівників цих  органів,  встановлених
Представниками Президента України в областях, містах Києві та
Севастополі.
   Видатки на утримання місцевих  державних  адміністрацій
визначають Представники Президента України в областях, містах
Києві та Севастополі у межах бюджетних асигнувань, встановлених
Кабінетом Міністрів України.
 
   19. Представник Президента України в області, містах Києві та
Севастополі, районі, районі у містах Києві та Севастополі може
утворювати відповідно обласну, міську, районну колегію, яку він
очолює.
   Колегія  при  Представникові  Президента  України  є
консультативно-дорадчим органом і утворюється у складі перших
заступників, заступників глави місцевої державної адміністрації,
секретаря місцевої державної адміністрації, керівників органів, що
входять до місцевої державної адміністрації, представників органів
регіонального і місцевого самоврядування та інших державних і
громадських органів та організацій.
   Колегія утворюється на строк  повноважень  Представника
Президента України. Її кількісний  та  персональний  склад
визначається Представником Президента України.
   На засіданнях колегії розглядаються питання економічного,
соціального розвитку території, організації виконання  актів
законодавчої та виконавчої влади, місцеві екологічні програми та
інші питання місцевого життя.
   Рекомендації колегії проводяться у життя розпорядженнями
Представника Президента України.
   Для розгляду питань, пов'язаних з координацією діяльності
органів внутрішніх справ, національної безпеки та  оборони,
Представник Президента України в області, містах Києві  та
Севастополі може утворювати малу колегію, яку він очолює.
 
   20. У разі припинення повноважень Представника Президента
України органи та посадові особи обласної,  Київської  та
Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації виконують свої повноваження до
призначення Представника Президента України і прийняття  ним
рішення щодо складу нової місцевої державної адміністрації.
 
    III. Повноваження місцевої державної адміністрації
 
   21. Обласна, Київська та Севастопольська міська, районна,
районна у містах Києві та Севастополі державна адміністрація:
 
   1) У галузі економічного розвитку та обліку
 
   забезпечує збалансований економічний і соціальний розвиток
території;
   організує  розробку  проектів  програм  економічного  і
соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних
програм, подає їх на затвердження відповідної Ради, забезпечує
виконання цих програм, за рішенням Ради у встановлений нею строк
звітує перед Радою про їх виконання, а також з інших питань,
пов'язаних зі здійсненням місцевою державною  адміністрацією
повноважень, переданих їй Радою; ( Абзац другий підпункту першого
пункту 21 в редакції Указу Президента N 540/93 ( 540/93 ) від
18.11.93 )
   забезпечує складання необхідних для управління економічним і
соціальним розвитком території балансів фінансових і трудових
ресурсів, грошових доходів і видатків, а також потреб у місцевих
будівельних матеріалах, паливі тощо;
   розглядає пропозиції щодо розміщення, спеціалізації  та
розвитку підприємств, організацій і установ незалежно від форм
власності, вносить у разі необхідності пропозиції до відповідних
органів управління, контролює хід виконання прийнятих рішень з цих
питань;
   погоджує питання розміщення нових підприємств та  інших
об'єктів на території;
   погоджує укладення контрактів з керівниками підприємств, що є
загальнодержавною власністю; ( Підпункт перший пункту 21 доповнено
абзацом шостим згідно з Указом Президента N 540/93 ( 540/93 ) від
18.11.93 )
   вносить пропозиції щодо державного замовлення по випуску
продукції  сільського  господарства,   виробничо-технічного
призначення,  введення  в  дію  об'єктів  житла    та
соціально-культурного призначення;
   розглядає і вносить пропозиції  до  проектів  програм
приватизації загальнодержавного майна на території;
   здійснює контроль за станом фінансової дисципліни, обліку і
звітності на підприємствах, в установах і організаціях згідно з
законодавством; сприяє діяльності органів державної статистики.
 
   Районна, районна у містах Києві та Севастополі державна
адміністрація вносить пропозиції до проектів програм економічного,
соціального розвитку області, міста та місцевих  екологічних
програм, а також пропозиції до планів підприємств, організацій,
установ, розташованих на території району,  пов'язаних  із
задоволенням потреб населення та соціальним розвитком території;
здійснює згідно з законодавством державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності.
 
   2) У галузі бюджету і фінансів
 
   організує розробку проекту відповідно обласного, Київського
та Севастопольського міського, районного, районного у містах Києві
та Севастополі бюджету і подає його на затвердження відповідній
Раді народних депутатів; ( Абзац перший підпункту другого пункту
21 в редакції Указу Президента N 540/93 ( 540/93 ) від 18.11.93 )
   забезпечує виконання відповідного бюджету, а також разом з
органами державної податкової інспекції надходження визначених
законом бюджетних доходів, належне витрачання бюджетних коштів;
( Абзац другий підпункту другого пункту 21 в редакції Указу
Президента N 540/93 ( 540/93 ) від 18.11.93 )
   у процесі виконання бюджету вносить пропозиції відповідній
Раді про внесення змін та уточнень щодо доходів і видатків; 
( Абзац третій підпункту другого пункту 21 в редакції Указу
Президента N 540/93 ( 540/93 ) від 18.11.93 )
   за рішенням Ради у встановлений нею строк звітує перед Радою
про виконання місцевого бюджету; ( Абзац четвертий підпункту
другого пункту 21 в редакції Указу Президента N 540/93 ( 540/93 )
від 18.11.93 )
   вирішує згідно з законодавством питання ціноутворення та
здійснює контроль за цінами;
   ( Абзац шостий підпункту другого пункту 21 виключено на
підставі Указу Президента N 569/92 ( 569/92 ) від 19.11.92 )
   забезпечує виконання рішень відповідних  Рад  народних
депутатів про місцеві збори та місцеві добровільні позики.
 
   Обласна, Київська та Севастопольська  міська  державна
адміністрація розробляє і подає на розгляд та  затвердження
відповідній Раді народних депутатів проект нормативів зарахувань
до бюджетів районів частини загальнодержавних податків, зборів і
обов'язкових платежів.
   Районна, районна у містах Києві та Севастополі державна
адміністрація розробляє і подає на розгляд та  затвердження
відповідній Раді народних депутатів проект нормативів зарахувань
до бюджетів міст районного підпорядкування, селищ, сіл частини
загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів.
 
   3) У галузі управління комунальною власністю,  розвитку
     місцевого господарства
 
   У межах повноважень, наданих відповідною Радою народних
депутатів, здійснює управління майном, що належить до комунальної
власності відповідно області, міст Києва та Севастополя, району,
району в містах Києві та Севастополі, зокрема:
   забезпечує підготовку на розгляд відповідної Ради необхідних
матеріалів з питань управління комунальною власністю, подає на
затвердження відповідній Раді пропозиції про перелік об'єктів
комунальної власності адміністративно-територіальної одиниці та їх
статус; ( Абзац другий підпункту третього пункту 21 в редакції
Указу Президента N 540/93 ( 540/93 ) від 18.11.93 )
   надає в оренду та продає майно, що перебуває у комунальній
власності; створює, реорганізує та  ліквідує  підприємства,
організації й установи, що належать до комунальної власності,
затверджує їх статути;
   призначає і звільняє з посади керівників  підприємств,
організацій і установ, що належать до комунальної власності, або
визначає відповідно до трудового законодавства порядок призначення
і звільнення цих керівників;
   вносить пропозиції власникам щодо передачі або  продажу
суб'єктам комунальної власності підприємств та інших об'єктів, які
належать їм і мають важливе значення для забезпечення потреб
населення адміністративно-територіальної одиниці;
   розробляє проекти програм приватизації комунального майна
адміністративно-територіальної одиниці і подає їх на затвердження
Раді народних депутатів;
   створює комісії з приватизації об'єктів комунального майна
адміністративно-територіальної  одиниці,  затверджує   плани
приватизації цих об'єктів, організує та контролює їх виконання;
здійснює інші заходи щодо приватизації підприємств і організацій
згідно з законодавством.
 
   Обласна, Київська та Севастопольська міська, районна, районна
у містах Києві та Севастополі державна адміністрація:
   погоджує створення спільних підприємств, у тому числі за
участю іноземних інвесторів;
   сприяє розвитку малого бізнесу, створенню спеціальних фондів
для його підтримки;
   може надавати допомогу, в тому числі фінансову, підприємцям,
які займаються виробництвом товарів  народного  споживання,
будівельних матеріалів тощо;
   залучає на договірних засадах підприємства, організації та
установи до участі у розвитку та створенні нових потужностей
галузей місцевого господарства;
   здійснює контроль за забудовою населених пунктів згідно з
генеральними планами їх розвитку, за  додержанням  проектів
будівництва об'єктів  житлово-комунального  господарства  і
виробничого призначення; зупиняє будівництво  об'єктів,  що
проводиться з порушенням планів забудови і затверджених проектів,
а також об'єктів, які можуть завдати  шкоди  навколишньому
природному середовищу;
   реалізує державну політику у галузі сільського господарства,
харчової і переробної промисловості, соціальної сфери, координує
діяльність органів державної виконавчої влади, господарських і
соціальних структур щодо розвитку різних форм власності  і
господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання
програм продовольчого забезпечення  населення  та  поставок
продовольства і сировини до централізованих фондів;
   контролює згідно з законодавством діяльність підприємств і
організацій торгівлі, побуту, громадського харчування, транспорту
та зв'язку, затверджує (погоджує) маршрути і графіки  руху
місцевого пасажирського транспорту.
 
   Обласна, Київська та Севастопольська  міська  державна
адміністрація сприяє діяльності регіональних відділень  Фонду
державного  майна  України  і  територіальних  управлінь
Антимонопольного комітету України.
   Київська та Севастопольська міська, районна у містах Києві та
Севастополі державна адміністрація веде облік громадян,  які
потребують поліпшення житлових умов, і надає їм жилі приміщення у
будинках, що належать до комунальної власності.
   Районна, районна у містах Києві та Севастополі державна
адміністрація призначає державні приймальні комісії, затверджує
акти про приймання в експлуатацію об'єктів житлово-цивільного
призначення, а також бере участь у прийманні в експлуатацію інших
об'єктів, розташованих на відповідній території; здійснює в межах
повноважень контроль за  належною  експлуатацією  об'єктів
комунального господарства, торгівлі та громадського харчування,
побутового обслуговування, які  є  власністю  підприємств,
організацій, установ та окремих громадян.
 
   4) У галузі використання й охорони земель, інших
    природних ресурсів та охорони навколишнього
    природного середовища
 
   розробляє проекти програм раціонального використання земель,
підвищення родючості грунтів, охорони  земельних  ресурсів,
організує їх виконання;
   здійснює державний контроль за охороною та використанням
земель, додержанням земельного законодавства;
   здійснює державний контроль за використанням і охороною надр,
вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу;
   організує розробку і виконання місцевих екологічних програм;
   визначає в установленому порядку нормативи плати і розміри
платежів за забруднення навколишнього природного середовища та
розміщення відходів;
   вживає заходів до відшкодування збитків, завданих порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
підприємствами, організаціями, установами і громадянами;
   затверджує за поданням органів Мінприроди України  для
підприємств, установ та організацій ліміти використання природних
ресурсів, за винятком ресурсів державного значення, ліміти викидів
і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за
винятком викидів і скидів, що призводять до забруднення природних
ресурсів державного значення або  навколишнього  природного
середовища за межами області, міст Києва і Севастополя, району, та
ліміти розміщення відходів;
   організує збирання, переробку, утилізацію і  захоронення
промислових, побутових та інших відходів на своїй території;
   погоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств,
установ та організацій з питань охорони навколишнього природного
середовища і використання природних ресурсів;
   видає розпорядження про організацію територій та об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення;
   інформує населення про екологічно небезпечні аварії  та
ситуації і стан навколишнього середовища, а також про заходи, що
вживаються до його поліпшення;
   обмежує або зупиняє діяльність підприємств, організацій і
установ, незалежно від форм власності, у разі порушення ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища та
санітарних правил.
 
   Обласна, Київська та Севастопольська  міська  державна
адміністрація встановлює правила  користування  водозабірними
спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших
потреб населення; встановлює зони санітарної охорони  джерел
водопостачання, обмежує або забороняє використання підприємствами
питної води у промислових цілях; організує визначення розмірів
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва і
забезпечує використання коштів, що надходять у порядку компенсації
цих втрат.
   Обласна, Київська та Севастопольська міська, районна державна
адміністрація  організує здійснення землеустрою і моніторингу
земель,  ведення земельно-кадастрової документації, забезпечує
підготовку на розгляд відповідної Ради необхідних матеріалів з
питань регулювання земельних відносин; ( Абзац чотирнадцятий
підпункту 4 пункту 21 в редакції Указу Президента N 540/93
( 540/93 ) від 18.11.93 )
   Київська та Севастопольська міська,  районна  державна
адміністрація організує визначення розмірів збитків, пов'язаних із
вилученням (викупом) і зайняттям земельних ділянок.
 
   5) У галузі соціального обслуговування населення
 
   реалізує державну політику в галузі науки, освіти, культури,
охорони здоров'я, соціального забезпечення тощо;
   здійснює управління закладами науки, освіти, охорони здоров'я
і соціального забезпечення, культури, фізкультури і спорту, що
належать  до  комунальної  власності,  організує    їх
матеріально-фінансове забезпечення; координує діяльність таких же
закладів, що не належать до комунальної власності;
   розробляє прогнози розвитку мережі державних закладів освіти,
культури, охорони здоров'я і соціального забезпечення, фізкультури
і спорту, виходячи з нормативів забезпеченості населення цими
закладами, і включає їх до проектів програм економічного і
соціального розвитку;
   визначає для підприємств, організацій і установ, незалежно
від форм власності, квоти робочих місць для працевлаштування
інвалідів, випускників шкіл і професійних училищ, інших категорій
осіб, які потребують соціального захисту;
   керує діяльністю державних органів зайнятості населення;
   організує контроль за санітарним  станом  навколишнього
середовища, додержанням правил санітарної охорони на території,
здійснює заходи щодо запобігання інфекційним  захворюванням,
епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;
   організує медичну допомогу населенню, надає  у  межах
повноважень встановлені пільги, пов'язані з охороною материнства і
дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей; здійснює
контроль за роботою органів медико-соціальної експертизи;
   забезпечує контроль за додержанням правил охорони праці,
техніки безпеки, виробничої санітарії, екологічних вимог  на
підприємствах, в організаціях і установах, розташованих  на
відповідній території;
   бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як
курорту, встановленні зон санітарної охорони курортів і визначенні
їх режиму;
   сприяє розвитку науки, роботі вищих навчальних закладів;
забезпечує надання загальної середньої освіти;
   організує виконання та контролює додержання законодавства
щодо національно-культурних прав громадян, забезпечує всебічний
розвиток і функціонування української мови як державної в усіх
сферах суспільного життя, створює умови для розвитку мов інших
національностей;
   сприяє діяльності творчих спілок і організацій, засобів
масової інформації.
 
   6) У галузі забезпечення законності, прав і свобод
    громадян
 
   забезпечує реалізацію законів України, постанов Верховної
Ради України, указів та розпоряджень Президента України, постанов
та розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень представницьких
органів регіонального самоврядування, прийнятих у межах  їх
повноважень, захищає права, свободи і законні інтереси громадян;
   спрямовує роботу відповідних органів по охороні громадського
порядку, боротьбі зі злочинністю;
   забезпечує належний розгляд звернень громадян, перевіряє стан
цієї роботи в органах виконавчої влади, на підприємствах, в
організаціях та установах;
   видає відповідно до закону розпорядження, що передбачають
адміністративну відповідальність, з питань боротьби із стихійним
лихом і епідеміями, а також розпорядження з питань боротьби з
епізоотіями, за порушення яких відповідальність  встановлено
Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,
80732-10 );
   здійснює у разі стихійного лиха, екологічних катастроф,
епідемій, епізоотій, пожеж передбачені законом заходи, пов'язані з
підтриманням громадського порядку, врятуванням життя  людей,
захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей;
   створює  спостережну,  в  справах  неповнолітніх  та
адміністративну комісії;
   вирішує питання про створення  структурних  підрозділів
міліції, професійної пожежної охорони, які утримуються за рахунок
коштів місцевого бюджету;
   здійснює заходи щодо  організації  юридичної  допомоги
населенню;
   реєструє статути місцевих громадських об'єднань;
   подає Раді народних депутатів висновки та пропозиції з питань
адміністративно-територіального поділу;
   бере участь відповідно до законодавства у вирішенні питань,
пов'язаних з громадянством України, а також наданням притулку
іноземним громадянам та особам без громадянства.
 
   Обласна, Київська та Севастопольська  міська  державна
адміністрація:
   здійснює відповідне забезпечення діяльності судів;
   керує роботою установ нотаріату, органів запису  актів
громадянського стану та державними архівами;
   розробляє і подає на затвердження Раді народних депутатів
правила, за  порушення  яких  передбачено  адміністративну
відповідальність статтями 152, 159, 182 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ).
   Районна, районна в містах Києві та Севастополі державна
адміністрація:
   затверджує дільничних інспекторів міліції, контролює  їх
діяльність;
   забезпечує додержання правил паспортної системи;
   реєструє  статути  (положення)  органів    місцевого
територіального самоврядування, які діють згідно з законодавством
у межах території району.
 
   7) У галузі міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків
 
   забезпечує реалізацію міжнародних зобов'язань України на
відповідній території;
   сприяє розвитку міжнародних зв'язків у галузі  охорони
здоров'я, науки, освіти, культури тощо;
   координує згідно з законодавством роботу органів місцевого
управління  зовнішньоекономічною  діяльністю,    здійснення
експортно-імпортних поставок;
   видає у межах повноважень ліцензії і встановлює квоти на
бартерний обмін;
   веде облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
   сприяє діяльності митних органів, створює умови для їх
належного функціонування, здійснює контроль за додержанням ними
актів законодавства. ( Абзац шостий підпункту 7 пункту 21 в
редакції Указу Президента N 540/93 ( 540/93 ) від 18.11.93 )
 
   8) У галузі оборонної роботи
 
   забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок
посадовими особами і громадянами, підприємствами, організаціями й
установами;
   керує мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною  на
території;
   сприяє Прикордонним військам у підтриманні  відповідного
режиму на Державному кордоні;
   забезпечує додержання законодавства про пільги і переваги,
встановлені для учасників Великої Вітчизняної війни, громадян,
звільнених у запас і демобілізованих з лав Збройних Сил, а також
про пільги і допомогу для сімей громадян, що призвані на строкову
військову службу, інших пільгових категорій громадян;
   сприяє підготовці молоді до служби в Збройних Силах України,
проведенню призову громадян на строкову військову й альтернативну
(невійськову)  службу, а також організації  та  проведенню
військових учбових зборів.
 
   Обласна державна адміністрація вживає заходів щодо створення
належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний
кордон України.
 
   9) У питаннях відзначення державними нагородами
 
   розглядає відповідно до законодавства клопотання і вносить
подання про нагородження державними нагородами, президентськими
відзнаками та про присвоєння почесних звань України.
 
   22. Районна у містах Києві та  Севастополі  державна
адміністрація здійснює також повноваження, надані  виконкомам
міських Рад народних депутатів Законом України "Про місцеві Ради
народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування"
( 533-12 ).
 
   23. Місцева державна адміністрація  здійснює  й  інші
повноваження, визначені законами та іншими актами законодавства
України.
 
     IV. Відносини місцевої державної адміністрації
        з органами місцевого та регіонального
             самоврядування
 
   24. Обласна, Київська та Севастопольська міська, районна,
районна у містах Києві та Севастополі державна адміністрація:
   сприяє органам місцевого і регіонального самоврядування у
вирішенні питань економічного і соціального розвитку територій,
зміцненню економічної та фінансової бази місцевого і регіонального
самоврядування;
   дає висновки щодо наказів виборців, подає відповідній Раді
народних депутатів проекти заходів щодо  виконання  наказів
виборців;
   забезпечує реалізацію  рішень  представницьких  органів
регіонального самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень;
   надає допомогу  в  матеріально-технічному  забезпеченні
діяльності представницького органу регіонального самоврядування;
   забезпечує необхідну взаємодію між відділами, управліннями,
іншими службами відповідних місцевих державних адміністрацій та
органами місцевого і регіонального самоврядування у здійсненні їх
повноважень.
 
   Місцева державна адміністрація за поданням органів місцевого
і регіонального самоврядування на підставі Закону України "Про
місцеві Ради народних депутатів та місцеве  і  регіональне
самоврядування" ( 533-12 ) на договірних засадах може:
   представляти  інтереси  місцевого  і   регіонального
самоврядування в центральних та інших органах державної виконавчої
влади;
   розробляти проекти цільових програм розвитку економічної та
соціальної інфраструктури території,  комплексного  вирішення
проблем екології;
   входити з поданнями до центральних та інших органів державної
виконавчої влади про надання  допомоги  органам  місцевого
самоврядування, зокрема дотацій, субвенцій,  субсидій  тощо,
вирішувати інші питання відповідно до законодавства.
 
   25. Місцева державна адміністрація контролює  діяльність
органів місцевого і регіонального самоврядування  з  питань
додержання Конституції України ( 888-09 ), законів України,
постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента
України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України.
 
   26. Місцева державна адміністрація не має права вирішувати
питання, що належать до відання органів місцевого і регіонального
самоврядування, за винятком тих питань, які  пов'язані  зі
здійсненням функцій  виконавчо-розпорядчого  характеру,  що
передаються державній адміністрації відповідною Радою народних
депутатів. ( Пункт 26 в редакції Указу Президента N 540/93
( 540/93 ) від 18.11.93 )
 
   27. Голови виконавчих комітетів сільських, селищних, міських
Рад  несуть  відповідальність  за  невиконання  повноважень, 
передбачених статтею 42 Закону України "Про місцеві Ради народних
депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ). 
( Абзац перший пункту 27 в редакції Указу Президента N 540/93
( 540/93 ) від 18.11.93 )
   Представник Президента України у разі невиконання головою
виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад  народних
депутатів делегованих йому повноважень має право вимагати звіту
про стан реалізації цих повноважень, а також звертатися до
відповідної Ради народних депутатів з поданням про звільнення з
посади голови виконавчого комітету.
   У випадках систематичного порушення виконавчим комітетом
сільської, селищної, міської Рад народних депутатів Конституції,
законів України, указів Президента  України,  інших  актів
законодавчої та виконавчої влади Представник Президента України
може порушувати перед відповідною Радою народних депутатів питання
про розпуск виконавчого комітету.
 
   28. Представник Президента України у відносинах з органами
місцевого і регіонального самоврядування має й інші  права,
передбачені законодавчими актами України.
 
      V. Правове забезпечення і гарантії діяльності
         місцевої державної адміністрації
 
   29. Місцева державна адміністрація, відділи, управління, інші
її служби здійснюють  повноваження  самостійно  і  несуть
відповідальність за протиправні акти та  дії  згідно  із
законодавством.
 
   30. Глава місцевої державної  адміністрації  в  межах
повноважень та відповідно до законодавства одноосібно  видає
розпорядження. Додатки до розпоряджень підписує секретар місцевої
державної адміністрації.
   Розпорядження глави місцевої державної адміністрації, які
стосуються прав та обов'язків громадян і мають загальний характер,
доводяться до відома населення.
 
   31. Розпорядження глави місцевої державної адміністрації, які
суперечать законодавству, можуть бути скасовані  Президентом
України, а також главою  вищестоящої  місцевої  державної
адміністрації.
 
   32. Розпорядження Представника Президента України в області,
містах Києві та Севастополі, що скасовує розпорядження глави
районної, районної у містах Києві та Севастополі  державної
адміністрації, може бути оскаржене до Президента України  з
одночасним інформуванням Представника Президента  України  в
області, містах Києві та Севастополі.
 
   33. Секретар місцевої державної адміністрації з питань,
віднесених до його відання, та відповідно до законодавства  видає
накази,  які  є  обов'язковими  для  виконання  працівниками
секретаріату.
 
   34. Керівники відділів, управлінь та інших служб місцевої
державної адміністрації видають накази, які є обов'язковими для
виконання підвідомчими їм організаціями і посадовими особами.
 
   35. Розпорядження глави місцевої державної адміністрації,
акти інших посадових осіб, що призначаються ним, у разі порушення
прав громадян, органів місцевого і регіонального самоврядування,
підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені до глави
вищестоящої місцевої державної адміністрації або у  судовому
порядку.
 
   36. Відповідно до Закону України "Про Представника Президента
України" ( 2167-12 ) Представник Президента України є главою
місцевої державної адміністрації на відповідній території. Цей
статус передбачає додатковий захист  Представника  Президента
України, включаючи його  особисту  охорону  від  протиправних
посягань. ( Пункт 36 в редакції Указу Президента N 540/93
( 540/93 ) від 18.11.93 )
 
   37. Після припинення повноважень Представника Президента
України, крім випадків звільнення  за  порушення  трудової
дисципліни, вчинення злочину або за власним бажанням,  йому
надається попередня або рівноцінна робота (посада), а в разі її
відсутності за ним зберігається заробітна плата протягом трьох
місяців.
 
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М. ХОМЕНКО
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner