Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 8807-XI від 13.02.1990

Про затвердження Положення про Тимчасовий комітет по боротьбі з злочинністю в Українській РСР


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
    Про затвердження Положення про Тимчасовий комітет
      по боротьбі з злочинністю в Українській РСР
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 9, ст. 125 )
 
 
   Президія    Верховної    Ради   Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення про Тимчасовий комітет по боротьбі з
злочинністю в Українській РСР.
 
 
 Голова Президії
 Верховної Ради Української РСР             В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 13 лютого 1990 року
     N 8807-XI
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президії Верховної
                         Ради УРСР
                     від 13 лютого 1990 року
                         N 8807-XI
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Тимчасовий комітет по боротьбі
         з злочинністю в Українській РСР
 
 
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Тимчасовий комітет по боротьбі з злочинністю в Українській
РСР створюється з метою вжиття заходів до посилення боротьби з
злочинністю, зміцнення громадського порядку і громадської безпеки
шляхом мобілізації всіх сил суспільства на усунення причин і умов
вчинення правопорушень, активне використання наявних у державних
органів повноважень, організаційних можливостей,  кадрових  і
матеріальних ресурсів.
 
   2. На Тимчасовий комітет покладаються такі основні завдання:
 
   об'єднання і концентрація зусиль усіх державних органів,
громадських організацій, трудових колективів і  громадян  на
розв'язання  невідкладних  завдань  боротьби  з  злочинністю,
розгортання роботи, спрямованої на усунення причин і умов, що
сприяють правопорушенням, і широке використання з цією метою
політичних,  економічних,  соціальних  і  культурно-виховних
можливостей суспільства і держави;
 
   здійснення постійної комплексної оцінки стану злочинності на
території Української РСР, а в разі необхідності - в окремих її
регіонах;  розроблення конкретних заходів щодо реагування на
ускладнення обстановки;
 
   максимальне використання в охороні громадського  порядку,
боротьбі з злочинністю і профілактиці правопорушень можливостей
добровільних народних дружин, робітничих загонів сприяння міліції,
оперативних комсомольських загонів, громадських пунктів охорони
порядку, комітетів і груп народного контролю, рад профілактики,
товариських судів, комісій по боротьбі з пияцтвом та інших
громадських формувань, створюваних у трудових колективах і за
місцем проживання громадян;
 
   розроблення і   реалізація   заходів  щодо  зміцнення
правоохоронних органів кваліфікованими кадрами, створення для них
нормальних умов праці і побуту, а також подання цим органам
матеріально-технічної і фінансової допомоги; впровадження наукових
досягнень і передового досвіду в практику їхньої роботи;
 
   забезпечення взаємодії з іншими тимчасовими комітетами на
території Української  РСР,  вивчення  і  поширення  їхнього
позитивного досвіду в організації боротьби з злочинністю;
 
   залучення засобів масової інформації для висвітлення заходів
по зміцненню правопорядку; забезпечення  їхніх  представників
відповідними матеріалами.
 
   3. Тимчасовий  комітет  діє  на основі Конституції СРСР
( n0001400-77 ), Конституції Української РСР ( 888-09 ), законів
СРСР  і  Української  РСР.  Він  не  може  втручатися  в
оперативно-розшукову і процесуальну діяльність органів дізнання,
слідства, прокуратури і судів у конкретних справах про злочини, що
готуються або вчинені.
 
   4. Тимчасовий  комітет  у своїй діяльності є підзвітним
Верховній Раді Української РСР та її Президії, спирається на
підтримку народних депутатів, широкої радянської громадськості.
 
   Всі державні органи, підприємства та установи, громадські
організації зобов'язані подавати Тимчасовому комітету всемірну
допомогу.
 
       II. ПОВНОВАЖЕННЯ ТИМЧАСОВОГО КОМІТЕТУ
 
   5. Тимчасовий комітет має такі основні повноваження:
 
   провадити на території Української РСР перевірки фактичного
виконання всіма державними органами і громадськими організаціями
вимог Постанови Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1989 року "Про
рішуче посилення боротьби з злочинністю" і Постанови З'їзду
народних депутатів СРСР від 23 грудня 1989 року "Про посилення
боротьби з організованою злочинністю", чинного законодавства про
боротьбу з злочинністю та іншими антигромадськими явищами, а також
власних рішень;
 
   входити з пропозиціями до Верховної Ради Української РСР та
її Президії, Тимчасового комітету по боротьбі з злочинністю в СРСР
з питань організації боротьби з злочинністю і  профілактики
правопорушень;
 
   заслуховувати звіти нижчестоящих тимчасових комітетів про
роботу по організації боротьби з злочинністю;
 
   заслуховувати інформації  органів   внутрішніх   справ,
прокуратури, юстиції та інших правоохоронних органів;
 
   розглядати повідомлення  керівників міністерств, державних
комітетів і відомств Української РСР, підприємств, установ і
організацій, розташованих на території республіки, про вжиття
заходів до підвищення організованості, зміцнення  дисципліни,
охорони громадського порядку і боротьби з злочинністю; затребувати
необхідні для оцінки цієї роботи документи;
 
   давати обов'язкові для державних органів  і  громадських
організацій республіки рекомендації про усунення причин і умов, що
сприяють правопорушенням, ставити  перед  ними  питання  про
притягнення до відповідальності службових осіб, які не виконують
своїх обов'язків по забезпеченню правопорядку;
 
   використовувати в своїй діяльності допомогу  спеціалістів
різних  галузей  народного  господарства, наукових установ і
навчальних закладів;
 
   брати участь в розробленні пропозицій  по  вдосконаленню
чинного законодавства.
 
         III. СКЛАД ТИМЧАСОВОГО КОМІТЕТУ
          І ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО РОБОТИ
 
   6. До складу Тимчасового комітету входять керівники органів
прокуратури, внутрішніх справ, державної безпеки, юстиції і судів,
народні депутати, які обрані або працюють на території Української
РСР, а також представники інших державних органів і громадських
організацій.
 
   Персональний склад  комітету  затверджується  Президією
Верховної Ради Української РСР.
 
   Керівництво роботою комітету покладається на Голову Президії
Верховної Ради, Голову Верховної Ради Української РСР.
 
   7. У  повсякденній  діяльності   Тимчасовий   комітет
співробітничає з постійними комісіями Верховної Ради Української
РСР; у разі необхідності утворює групи із спеціалістів для
вивчення  окремих  проблем боротьби з злочинністю, перевірки
діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій по
профілактиці правопорушень.
 
   8. Робота  Тимчасового  комітету  здійснюється на основі
поточних і перспективних планів. Засідання комітету проводяться в
міру потреби, але не рідше одного разу на місяць; на них
запрошуються керівники і члени інших тимчасових комітетів, народні
депутати,  інші особи, а також представники засобів масової
інформації.
 
   9. Рішення Тимчасового комітету оформляються постановами і
підлягають  обов'язковому  розглядові  державними  органами,
підприємствами, установами, громадськими організаціями, які діють
на території Української РСР. Про наслідки розгляду і вжиті заходи
повинно бути повідомлено в установлений комітетом строк.
 
   10. Рішення Тимчасового комітету доводяться до відома всіх
заінтересованих  осіб, а в необхідних випадках - населення;
контроль за їх виконанням покладається на Голову комітету.
 
 
 Секретар Президії
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner