Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 8710-XI від 19.01.1990

Про внесення до деяких законодавчих актів Української РСР доповнень і змін, що випливають з законів про вибори народних депутатів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
   Про відповідальність за порушення вимог, спрямованих на
    поліпшення екологічної обстановки в Українській РСР
 
 
 ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 5, ст. 60 )
 
 ( Указ затверджено Законом 
  N 8816-XI ( 8816-11 ) від 17.02.1990, ВВР, 1990, N 10, ст. 133 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
  N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
  - набуває чинності з 01.09.2001 
                  Законом
  N 200-IV ( 200-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 51, ст.371 )
 
 
 
 
   З метою створення необхідних умов для поліпшення екологічної
обстановки в республіці, справи охорони здоров'я населення, його
інформованості про стан навколишнього середовища та враховуючи
пропозиції трудящих і наукової громадськості в цьому питанні,
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Встановити, що відомості про екологічну, в тому числі
радіаційну, обстановку в Українській РСР,  яка  зв'язана  з
забрудненням  землі,  водних  ресурсів, атмосферного повітря,
продуктів харчування і негативно впливає на здоров'я людей,
рослинний і тваринний світ, а також про стан захворюваності
населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою підлягають
обов'язковому обнародуванню.
 
   Органи, на які покладено державний контроль за охороною і
використанням природних об'єктів, та органи охорони здоров'я
зобов'язані   публікувати  зазначені  вище  відомості  в
республіканських та обласних газетах, повідомляти про них по радіо
і телебаченню.
 
   Порядок і  періодичність  обнародування  цих  відомостей
визначаються Радою Міністрів Української РСР.
 
   ( Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону N 200-IV
( 200-15 ) від 24.10.2002 )
 
   3. Встановити, що порушення вимог режиму радіаційної безпеки
у спеціально визначеній зоні  радіаційного  забруднення,  що
виражається у проникненні в цю зону без дозволу відповідних
органів або самовільному поселенні  у  ній,  або  знищенні,
пошкодженні чи перенесенні знаків радіаційного забруднення або
огорожі зазначеної зони, або винесенні чи вивезенні з неї без
відповідного дозволу будівельних матеріалів, плодів, ягід, грибів,
інших  продуктів  харчування,  домашніх  речей  або  інших
предметів, - тягне за собою накладення штрафу на громадян у
розмірі від тридцяти до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією цих
предметів і на службових осіб - від п'ятдесяти до ста карбованців.
 
   Предмети, вивезені з цієї зони службовими особами, підлягають
вилученню. Конфісковані та вилучені відповідно до цього Указу
предмети знищуються в установленому порядку.
 
   Протоколи про  порушення,  передбачені  цією  статтею,
складаються уповноваженими на те службовими особами  органів
внутрішніх справ.
 
   Справи про зазначені правопорушення розглядаються народними
суддями районних (міських) народних судів.
 
   При винесенні постанови про накладення  адміністративного
стягнення за самовільне поселення в спеціально визначеній зоні
радіаційного забруднення суддя зобов'язує порушника залишити цю
зону. Порядок виконання даної вимоги визначається Міністерством
внутрішніх справ Української РСР за погодженням з Міністерством
юстиції Української РСР.
 
   4. Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської
продукції, що містить засоби захисту рослин, стимулятори їх росту,
мінеральні добрива та інші хімічні препарати понад гранично
допустимі рівні концентрації, - тягне за собою накладення штрафу
на громадян у розмірі до п'ятдесяти карбованців і на службових
осіб - до ста карбованців.
 
   Протоколи про  зазначені   правопорушення   складаються
уповноваженими  на  те службовими особами органів державного
санітарного і ветеринарного нагляду.
 
   Справи про  правопорушення,  передбачені  цією  статтею,
розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих комітетах
районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів.
 
   Сільськогосподарська продукція у випадках, передбачених цією
статтею, в разі неможливості використання її для згодовування
худобі або для інших цілей підлягає безоплатному вилученню у
радгоспів, колгоспів, інших державних, кооперативних підприємств і
організацій та у громадян і наступному знищенню в установленому
порядку.
 
   5. У зв'язку з цим внести зміни і доповнення до таких
законодавчих актів Української РСР:
 
   ( Підпункт 1 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу
N  2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )
 
   2) до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
( 1001-05, 1002-05 ):
 
    частині першій статті 112 цифри "226-228" замінити цифрами
"226, 227, 227-1, 228";
 
   3) до  Кодексу  Української  РСР  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553,
N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст.
1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст.ст. 453, 454, N 35, ст.
674, N 49, ст. 1009; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989
р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236):
 
   а) доповнити Кодекс статтями 42-1 і 46-1 такого змісту:
 
   "С т а т т я 42-1.  Виробництво, заготівля, реалізація
             сільськогосподарської продукції,
             що містить хімічні препарати понад
             гранично допустимі рівні концентрації
 
   Виробництво, заготівля,  реалізація  сільськогосподарської
продукції, що містить засоби захисту рослин, стимулятори їх росту,
мінеральні добрива та інші хімічні препарати понад гранично
допустимі рівні концентрації, -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до
п'ятдесяти карбованців і на службових осіб - до ста карбованців";
 
   "С т а т т я 46-1.  Порушення вимог режиму радіаційної
             безпеки в спеціально визначеній зоні
             радіаційного забруднення
 
   Порушення вимог  режиму радіаційної безпеки у спеціально
визначеній зоні радіаційного забруднення, що  виражається  у
проникненні  в цю зону без дозволу відповідних органів або
самовільному поселенні у ній, або знищенні, пошкодженні  чи
перенесенні знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначеної
зони, або винесенні чи вивезенні з неї без відповідного дозволу
будівельних матеріалів, плодів, ягід, грибів, інших продуктів
харчування, домашніх речей або інших предметів, -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від
тридцяти до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією цих предметів і
на службових осіб - від п'ятдесяти до ста карбованців";
 
   б) у частині першій статті 218 слово і цифри "статтями 45"
замінити словом і цифрами "статтями 42-1, 45";
 
   в) у статті 221, частині другій статті 277 і частині першій
статті 294 слово і цифри "статтями 51" замінити словом і цифрами
"статтями 46-1, 51";
 
   г) у частині першій статті 255:
 
   в абзаці другому пункту 1 слово і цифри "статті 49" замінити
словом і цифрами "статті 46-1, 49";
 
   доповнити пункт 1 абзацами такого змісту:
 
   "органів державного санітарного нагляду (стаття 42-1);
 
   органів державного ветеринарного нагляду (стаття 42-1)";
 
   д) в абзаці другому пункту 2 статті 313 слово і цифри
"статтями 162" замінити словом і цифрами "статтями 46-1, 162".
 
 
    Голова Президії
 Верховної Ради Української РСР           В.ШЕВЧЕНКО
 
    Секретар Президії
 Верховної Ради Української РСР           М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 19 січня 1990 р.
     N 8711-XI
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner