Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 8525-XI від 15.12.1989

Про затвердження Положення про кваліфікаційні колегії суддів судів Української РСР


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
          Про затвердження Положення
          про кваліфікаційні колегії
          суддів судів Української РСР
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1989, N 52, ст. 690 )
 
 
 ( Указ втратив чинність на підставі Постанови ВР
  N 3912-XII ( 3912-12 ) від 02.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.141 )
 
 ( Про відновлення дії Указу в частині  дії Положення  про
  кваліфікаційні колегії суддів Української РСР, що стосується
  кваліфікаційної колегії суддів Верховного Суду Української РСР,
  яке  втрачає  чинність з формуванням Вищої кваліфікаційної
  комісії суддів  України, див. Постанову  ВР  N 140/94-ВР
  ( 140/94-ВР ) від 27.07.94, ВВР, 1994, N 34, ст.329 )
 
 
 ( Додатково див. Постанову ВР N 288/94-ВР ( 288/94-ВР ) 
  від 14.12.94, ВВР, 1994, N 51, ст.452 )
 
 
   Відповідно до статті 15 Закону СРСР "Про статус суддів в
СРСР" ( v0328400-89 ) Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про кваліфікаційні колегії суддів
судів Української РСР (додається).
 
   2. Установити, що кваліфікаційна оцінка заступників Голови
Верховного Суду Української РСР дається Президією Верховної Ради
Української РСР одночасно з присвоєнням їм кваліфікаційних класів.
 
 
 Голова Президії
 Верховної Ради Української РСР             В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 15 грудня 1989 року
     N 8525-XI
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президії Верховної
                      Ради Української РСР
                     від 15 грудня 1989 року
                         N 8525-XI
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про кваліфікаційні колегії суддів
           судів Української РСР
 
  ( Положення в частині, що стосується кваліфікаційної колегії
   суддів Верховного Суду Української РСР, втрачає чинність з
   формуванням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
   згідно з Постановою ВР N 140/94-ВР від 27.07.94 )
 
   1. Це Положення визначає організацію, порядок виборів і
діяльності кваліфікаційних колегій суддів судів Української РСР
відповідно до Конституції СРСР, Конституції Української РСР,
Закону СРСР "Про статус суддів в СРСР" та інших законів Союзу РСР
і Української РСР.
 
   Кваліфікаційна колегія суддів Верховного Суду Української РСР
обирається Пленумом Верховного Суду Української РСР строком на
п'ять років з числа членів Верховного Суду Української РСР. Голова
Верховного Суду Української РСР і його заступники до складу
кваліфікаційної колегії не входять.
 
   Кваліфікаційні колегії  суддів в областях і місті Києві
обираються на той же строк конференціями суддів районних (міських)
народних судів, обласних, Київського міського судів з числа
народних суддів і членів обласного, Київського міського суду.
Народні судді повинні становити не менше половини членів колегії.
Голови обласних, Київського міського судів та їх заступники до
складу кваліфікаційних колегій не входять.
 
   Кількісний склад кваліфікаційної колегії суддів визначається
під час її обрання.
 
   Кваліфікаційна колегія суддів  в  області,  місті  Києві
обирається в складі 7-15 суддів.
 
   Судді, які  входять  до  складу кваліфікаційної колегії,
звільняються від виконання своїх службових обов'язків на час
роботи колегії.
 
   Кваліфікаційна колегія суддів Верховного Суду Української РСР
звітує про свою роботу перед Пленумом Верховного Суду Української
РСР, а кваліфікаційна колегія суддів в області, місті Києві -
перед конференціями, що їх обрали, не рідше одного разу на два з
половиною роки, а також по закінченні повноважень.
 
   Матеріально-технічне забезпечення  роботи  кваліфікаційних
колегій суддів покладається відповідно на Голову Верховного Суду
Української РСР, голову обласного, Київського міського суду.
 
   2. Кваліфікаційна   колегія  суддів  Верховного  Суду
Української РСР:
 
   дає висновок про можливість висунення кандидата в члени
Верховного  Суду Української РСР, голів і заступників голів
обласних, Київського міського судів;
 
   проводить кваліфікаційну атестацію членів Верховного Суду
Української РСР, голів і заступників голів обласних, Київського
міського судів;
 
   дає висновок з питання про відкликання суддів Верховного Суду
Української РСР, голів і заступників голів обласних, Київського
міського судів;
 
   розглядає питання про дисциплінарну відповідальність суддів
Верховного  Суду Української РСР, голів і заступників голів
обласних, Київського міського судів;
 
   розглядає скарги на рішення кваліфікаційних колегій суддів в
областях, місті Києві з питань при відкликання і дисциплінарну
відповідальність суддів обласних, Київського міського  судів,
районних (міських) народних судів.
 
   3. Кваліфікаційні колегії в областях, місті Києві:
 
   оцінюють підготовленість до судової роботи кожного кандидата,
який  вперше  висувається  в  народні  судді,  і  проводять
кваліфікаційний екзамен кандидатів у судді;
 
   дають висновки про можливість висунення кандидата в народні
судді або в члени обласного, Київського міського суду;
 
   проводять кваліфікаційну атестацію народних суддів і членів
обласних, Київського міського судів;
 
   дають висновки з питання про відкликання народних суддів і
членів обласних, Київського міського судів;
 
   розглядають питання  про  дисциплінарну  відповідальність
народних суддів і членів обласних, Київського міського судів.
 
   4. Вибори кваліфікаційної колегії суддів Верховного Суду
Української РСР проводяться Пленумом Верховного Суду Української
РСР відкритим голосуванням.
 
   Голосування проводиться  по  кожній  кандидатурі  окремо.
Обраними до складу кваліфікаційної колегії вважаються судді, які
набрали більшість голосів членів Пленуму, що брали участь у
голосуванні.
 
   Голова кваліфікаційної  колегії  суддів  Верховного  Суду
Української РСР та його заступник обираються Пленумом Верховного
Суду Української РСР з числа членів кваліфікаційної колегії
відкритим голосуванням.
 
   5. Вибори кваліфікаційних колегій суддів в областях, місті
Києві проводяться таємним голосуванням.
 
   Керівництво виборами  кваліфікаційної  колегії   суддів
здійснюється президією конференції суддів.
 
   Для забезпечення обрання до складу кваліфікаційної колегії
найбільш професійно підготовлених суддів та суддів, які мають
високі особисті якості, вибори проводяться на альтернативній
основі. Голосування і підрахунок голосів проводяться лічильною
комісією. До складу лічильної комісії не можуть входити судді,
висунуті кандидатами в члени кваліфікаційної колегії.
 
   Обраними до складу кваліфікаційної колегії суддів вважаються
кандидати, які одержали більше половини голосів суддів, що брали
участь у голосуванні.
 
   Якщо в результаті голосування число кандидатів, які одержали
більше  половини  голосів,  перевищило  кількісний  склад
кваліфікаційної колегії, раніше визначений конференцією, обраними
до складу колегії в необхідній кількості вважаються ті кандидати,
які одержали абсолютну більшість голосів.
 
   У разі, коли число кандидатів, які балотувались до складу
кваліфікаційної  колегії і одержали більше половини голосів,
виявилось меншим необхідної кількості членів колегії, проводяться
повторні  вибори  членів  колегії,  яких  не  вистачає, або
переглядається рішення про кількісний  склад  кваліфікаційної
колегії в бік зменшення до числа суддів, що одержали більше
половини голосів. При проведенні повторних виборів кандидатами до
складу кваліфікаційної колегії не можуть знову балотуватися судді,
які не набрали необхідної кількості голосів у ході первісних
виборів.
 
   Протоколи лічильної  комісії  підписуються  її  головою,
секретарем і членами, затверджуються конференцією і передаються
голові обласного, Київського міського суду.
 
   Голова кваліфікаційної колегії суддів в області, місті Києві
та його заступник обираються конференцією суддів відкритим або
таємним голосуванням з числа суддів, обраних до складу колегії.
 
   6. Кваліфікаційна колегія суддів при здійсненні покладених на
неї повноважень діє в складі не менше половини членів колегії.
 
   Підготовка засідання  кваліфікаційної  колегії   суддів
забезпечується головою або за його дорученням одним з членів
кваліфікаційної колегії.
 
   Кваліфікаційна колегія суддів має право запитувати необхідну
для здійснення її повноважень інформацію від керівників судів,
органів юстиції, інших державних і громадських органів, а також
службових осіб.
 
   Засідання кваліфікаційної  колегії  суддів  повинно  бути
проведено в місячний строк з  дня  надходження  в  колегію
відповідного подання.
 
   Голова кваліфікаційної колегій суддів визначає час і місце
проведення засідання і повідомляє про це кандидату або судді,
питання про якого підлягає розгляду, а також особам, за поданням
яких розглядається питання.
 
   Розгляд питань, що підлягають вирішенню на засіданні колегії,
починається доповіддю головуючого або одного з членів колегії,
який проводив вивчення поданих документів і матеріалів. Потім
заслуховуються запрошені на засідання колегії особи, досліджуються
необхідні документи і матеріали. В засіданні кваліфікаційної
колегії ведеться протокол.
 
   Кваліфікаційна колегія  суддів виносить рішення більшістю
голосів. Голосування проводиться у відсутності особи, питання про
яку розглядається, і запрошених осіб. Висновок викладається в
письмовій формі з наведенням мотивів. Висновок  підписується
головуючим і членами колегії.
 
   Висновок або  рішення  кваліфікаційної  колегії  суддів
Верховного Суду Української  РСР  надсилається  щодо  суддів
Верховного Суду Української РСР Голові Верховного Суду Української
РСР, щодо голів і заступників голів обласних, Київського міського
судів - Голові Верховного Суду Української РСР і Міністру юстиції
Української РСР, а висновок або рішення кваліфікаційної колегії
суддів в області, місті Києві - Голові Верховного Суду Української
РСР, Міністру юстиції  Української  РСР,  голові  обласного,
Київського  міського  суду,  начальнику  управління  юстиції
виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних
депутатів у десятиденний строк.
 
   7. Питання  про  підготовленість  до  судової  роботи
розглядається і кваліфікаційний екзамен  кандидатів, які вперше
висуваються в народні судді, члени обласного, Київського міського
суду, проводиться кваліфікаційними колегіями суддів в області,
місті Києві за поданням начальника управління юстиції виконавчого
комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів,
голови обласного, Київського міського суду.
 
   Кваліфікаційний екзамен включає відповіді на усні запитання,
вирішення практичних завдань, співбесіду. Кандидат, який не склав
кваліфікаційного екзамену, може екзаменуватися вдруге не раніше
ніж через рік.
 
   Голова кваліфікаційної колегії суддів надсилає висновок з
питання  про  підготовленість кандидата до судової роботи в
управління юстиції виконавчого комітету  обласної,  Київської
міської Ради народних депутатів, голові обласного, Київського
міського суду.
 
   8. Кваліфікаційна колегія суддів Верховного Суду Української
РСР  дає  висновок про можливість висунення суддів у члени
Верховного Суду Української РСР за поданням Голови Верховного Суду
Української РСР, а голів, заступників голів обласних, Київського
міського судів - за поданням Міністра юстиції Української РСР і
Голови Верховного Суду Української РСР.
 
   Кваліфікаційна колегія суддів в області, місті Києві дає
висновок про можливість висунення кандидатів у народні судді або
члени обласного, Київського міського суду за поданням відповідно
начальника управління юстиції виконавчого комітету  обласної,
Київської міської Ради народних депутатів, голови обласного,
Київського міського суду.
 
 
 Секретар Президії
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner