Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 8382-XI від 17.11.1989

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
    Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
           актів Української РСР
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1989, N 48, ст.661 )
 
 
 ( Указ затверджено Законом
  N 8473-XI ( 8473-11 ) від 01.12.89, ВВР, 1989, N 50, ст. 696 )
 
     
   Президія Верховної    Ради    Української     РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і
доповнення:
 
   I. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від
20 травня 1985 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння" ( 280-11 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 23, ст. 544):
 
   1. Частину  першу статті 32 після слів "спрямованої на
броротьбу з пияцтвом", "припиненню проявів пияцтва" доповнити
відповідно словами "і профілактику вживання наркотичних засобів
без призначення лікаря  та  інших  засобів,  що  викликають
одурманювання", "і вживання наркотичних засобів без призначення
лікаря та інших засобів, що викликають одурманювання".
 
   2. Частину першу статті 33 після слів "і припиненню проявів
пияцтва" доповнити словами "і вживання наркотичних засобів без
призначення лікаря та інших засобів, що викликають одурманювання".
 
   II. У Положенні про комісії  по  боротьбі  з  пияцтвом
Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 25 травня 1973 року, в редакції Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 16 жовтня 1985 року (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 44, ст. 1053).
 
   1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 1. Головними завданнями комісій по  боротьбі  з
пияцтвом є координація діяльності державних органів і громадських
організацій, спрямованої на боротьбу з пияцтвом і профілактику
вживання наркотичних засобів без призначення лікаря та інших
засобів, що викликають одурманнювання, а також  розробка  і
проведення заходів по запобіганню і припиненню проявів пияцтва і
вживання наркотичних засобів без призначення лікаря та інших
засобів, що викликають одурманювання".
 
   2. Частину третю статті 6 після слів: "які зловживають
спиртними напоями" доповнити словами "вживають наркотичні засоби
без  призначення  лікаря  та  інші  засоби,  що  викликають
одурманювання".
 
   3. У статті 9:
 
   пункти "а", "б", "в", "г", "д" і "е" викласти в такій
редакції:
 
   "а) забезпечують координацію діяльності державних органів і
громадських організацій, спрямованої на боротьбу з пияцтвом і
алкоголізмом,  профілактику  вживання наркотичних засобів без
призначення лікаря та інших засобів, що викликають одурманювання;
 
   б) розробляють і здійснюють як безпосередньо, так і через
відповідні державні органи і громадські організації, трудові
колективи заходи по запобіганню пияцтву, алкоголізму, вживанню
наркотичних засобів без призначення лікаря та інших засобів, що
викликають  одурманювання,  і  вчинюваним  на  цьому  грунті
правопорушенням,  а  також  заходи по поліпшенню організації
здорового побуту і культурного відпочинку трудящих і членів їх
сімей;
 
   в) організують і здійснюють через органи охорони здоров'я,
культури, освіти, внутрішніх справ, юстиції, товариство "Знання",
товариство боротьби за тверезість та інші громадські організації в
трудових колективах і за місцем проживання громадян пропаганду,
спрямовану  на  викоренення  пияцтва,  немедичного  вживання
наркотичних засобів та інших засобів, що викликають одурманювання,
використовуючи пресу, радіо, телебечення, кіно та інші засоби
масової інформації;
 
   г) беруть  участь  в  організації  виховної  роботи  на
підприємствах,  в  установах і організаціях серед осіб, які
зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби без призначення
лікаря та інші засоби, що виликають одурманювання, залучаючи до
цієї  роботи  трудові  колективи,  ветеранів  праці,  членів
добровільних народних дружин, представників інших громадських
організацій;  вивчають  ефективність  застосування  заходів
громадського і адміністративного впливу до зазначених вище осіб;
 
   д) координують діяльність державних органів, профспілкових,
комсомосльських, спортивних та інших громадських організацій по
запобіганню пияцтву, вживанню наркотичних засобів без призначення
лікаря та інших засобів, що викликають одурманювання, серед
молоді,  по  її морально-естетичному вихованню, залученню до
навчання, науково-технічної творчості, художньої самодіяльності,
занять фізкультурою і спортом;
 
   е) контролюють роботу органів охорони здоров'я і внутрішніх
справ по виявленню і взяттю на облік осіб, що зловживають
алкоголем, неодноразово поміщувались до медичних витверезників або
вживають наркотичні засоби без призначення лікаря чи інші засоби,
що викликають одурманювання; здійснюють необхідні заходи для
направлення в установленому порядку зазначених осіб на медичний
огляд  або  лікування  у  відповідні  медичні  заклади,
лікувально-трудові, лікувально-виховні (для неповнолітніх, які
досягли шістнадцятирічного віку і вживають наркотичні засоби в
немедичних  цілях),  профілакторії,  спеціальні  наркологічні
відділення";
 
   пункт "й" доповнити словами "вживанню наркотичних засобів без
призначення лікаря та інших засобів, що викликають одурманювання";
 
 
   доповнити статтю пунктами "л" і "м" такого змісту:
 
   "л) беруть  участь у здійсненні контролю за додержанням
заборони посіву або вирощування громадянами олійного маку чи
конопель, а так само за здійсненням заходів щодо забезпечення
встановленого режиму охорони наркотиковмісних рослин та знищення
післяжнивних  залишків  і  відходів  виробництва, що містять
наркотичні речовини;
 
   м) сприяють здійсненню контролю за додержанням медичними і
фармацевтичними працівниками правил обліку, зберігання і відпуску
наркотичних засобів".
 
   4. У статті 10:
 
   пункт "а" викласти в такій редакції:
 
   "а) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях
стан роботи по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом, по профілактиці
вживання наркотичних засобів без призначення лікаря та інших
засобів, що викликають одурманювання, по пропаганді, спрямованій
на викоренення пияцтва і немедичного вживання наркотичних та інших
одурманюючих засобів, а також по організації культурного дозвілля
трудящих";
 
   пункт "в" після слів "порушеннями  трудової  дисципліни"
доповнити словами "вживання наркотичних засобів без призначення
лікаря та інших засобів, що викликають одурманювання";
 
   пункт "д" після слів "зловживають  алкоголем"  доповнити
словами "вживають наркотичні засоби без призначення лікаря та інші
засоби, що викликають одурманювання";
 
   пункт "е" після слів "проти пияцтва і алкоголізму" доповнити
словами "організацією роботи по профілактиці вживання наркотичних
засобів без призначення лікаря та інших засобів, що викликають
одурманювання";
 
   пункт "є" викласти в такій редакції:
 
   "є) входити з поданням до відповідних органів і відомств про
посилення вимогливості до керівників підприємств, установ  і
організацій, які не ведуть належної роботи по запобіганню й
припиненню пияцтва, вживання наркотичних засобів без призначення
лікаря  та  інших  засобів, що викликають одурманювання, не
забезпечують охорону посівів наркотиковмісних культур,  місць
зберігання і переробки врожаю цих культур, не вживають заходів до
знищення післяжнивних залишків і відходів виробництва, що містять
наркотичні речовини. Про наслідки розгляду подання зазначені
органи і відомства зобов'язані повідомити комісію у місячний
строк";
 
   пункт "ж" після слів "хронічних алкоголіків", "продовжують
пиячити" доповнити відповідно словами  "осіб,  які  вживають
наркотичні засоби без призначення лікаря", "вживати наркотичні
засоби в немедичних цілях";
 
   пункт "з" після слів "спиртними напоями" доповнити словами
"або вживання наркотичних засобів без призначення лікаря".
 
   5. Абзац другий частини першої статті 11 викласти в такій
редакції:
 
   "розробляють і проводять в життя через відповідні державні
органи, громадські організації і трудові колективи заходи по
запобіганню пияцтву і алкоголізму, вживанню наркотичних засобів
без  призначення  лікаря  та  інших  засобів, що викликають
одурманювання, та вчинюваним на цьому грунті правопорушенням, а
також заходи по усуненню причин, які породжують ці явища".
 
   6. Абзац другий статті 12 викласти в такій редакції:
 
   "об'єднує і спрямовує всю роботу по запобіганню пияцтву і
алкоголізму, вживанню наркотичних засобів без призначення лікаря
та інших засобів, що викликають одурманювання, та вчинюваним на
цьому грунті правопорушенням, а також по усуненню причин, які
породжують ці явища".
 
   7. Абзаци другий і третій частини першої статті 17 викласти в
такій редакції:
 
   "виховної роботи і пропаганди, спрямованої на викоренення
пияцтва, немедичного вживання наркотичних та інших одурманюючих
засобів;
 
   обліку і громадського нагляду за особами, які зловживають
алкоголем або хворіють на хронічний алкоголізм, а також за
особами, які вживають наркотичні засоби без призначення лікаря та
інші одурманюючі засоби".
 
   III. У  Положенні  про комісії по боротьбі з пияцтвом,
утворювані на підприємствах, в установах, організаціях та їх
структурних підрозділах, затвердженому Указом Президії Верховної
Ради Української РСР від 16 жовтня 1985 року (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1985 р., N 44, ст. 1052):
 
   1. У статті 1:
 
   у частині першій слова "і створенню нетерпимого ставлення до
будь-яких його проявів" замінити словами "вживання наркотичних
засобів без призначення лікаря та інших засобів, що викликають
одурманювання, створенню нетерпимого ставлення до будь-яких їх
проявів";
 
   частину другу  після  слів  "припиненню проявів пияцтва"
доповнити словами "і вживання наркотичних засобів без призначення
лікаря та інших засобів, що викликають одурманювання".
 
   2. У статті 5:
 
   у пункті  1  слова  "і  алкоголізму"  замінити  словами
"алкоголізму, вживанню наркотичних засобів без призначення лікаря
та інших засосіб, що викликають одурманювання";
 
   пункт 2 після слів "зловживають алкоголем" доповнити словами
"вживають наркотичні засоби без призначення лікаря та інші засоби,
що викликають одурманювання";
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   "3) здійснює контроль за проходженням курсу лікування від
алкоголізму, наркоманії і токсикоманії особами, які перебувають на
профілактичному обліку";
 
   у пукті 5 слова "антиалкогольну пропаганду" замінити словами
"пропаганду, спрямовану на викоренення  пияцтва,  немедичного
вживання наркотичних та інших одурманюючих засобів".
 
   3. У статті 6:
 
   у пункті 1 слова "і по антиалкогольній пропаганді" замінити
словами "по профілактиці вживання  наркотичних  засобів  без
призначення лікаря та інших засобів, що викликають одурманювання,
а також по пропаганді, спрямованій на викоренення  пияцтва,
немедичного вживання наркотичних та інших одурманюючих засобів";
 
   пункт 2 після слова "алкоголізмом" доповнити словами "по
профілактиці вживання наркотичних засобів без призначення лікаря
та інших одурманюючих засобів";
 
   пункт 4 після слів "боротьби з пияцтвом", "запобігання і
припинення  фактів  пияцтва"  доповнити  відповідно  словами
"профілактики вживання наркотичних засобів без призначення лікаря
та інших засобів, що викликають одурманювання";
 
   пункт 5 після слів "хронічним алкоголіками", "продовжують
пиячити" доповнити відповідно словами "або вживають наркотичні
засоби без призначення лікаря чи інші засоби, що викликають
одурманювання",  "чи  вживати наркотичні та інші засоби, що
викликають одурманювання".
 
 
       Голова Президії
   Верховної Ради Української РСР         В.ШЕВЧЕНКО
 
       Секретар Президії
   Верховної Ради Української РСР         М.ХОМЕНКО
 
   м. Київ, 17 листопада 1989р.
       N 8382-XI
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner