Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 4453-XI від 21.08.1987

Про внесення змін і доповнень до законодавства Української РСР з питань державного арбітражу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
       Про внесення змін і доповнень до деяких
        законодавчих актів Української РСР
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 35, ст. 674 )
 
      ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.257
  N 649/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.40 
                     Постановою ВР
  N 245/94-ВР від 15.11.94, ВВР, 1994, N 49, ст.432 )
                       Кодексами
 N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
 - набуває чинності 01.09.2001 
 N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002, ВВР, 2002, N 21-22, ст.135
 - набуває чинності 01.01.2004 
                        Законом
 N 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст.70 
                       Кодексами
 N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356
 - набуває чинності з 01.01.2004 
 N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
                             ст.492 )
 
 
 
   Відповідно до  Указу  Президії  Верховної Ради СРСР від
22 червня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів СРСР" і з метою припинення поширення наркоманії
і токсикоманії  Президія  Верховної  Ради  Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і
доповнення:
 
   ( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
   II. Частину  другу  статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "208-1" і
"229-7" доповнити відповідно цифрами "208-2" і "229-8, 229-9,
229-11".
 
   ( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV
( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
 
 
   ( Розділ IV втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )
 
 
   ( Розділ V втратив чинність з 01.01.2004 року на підставі
Сімейного Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002 )
 
 
   VI. У  Кодексі  Української  РСР  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10) (Відомості  Верховної  Ради  УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44,
ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057;
1987 р., N 25, ст. 453, 454):
 
   1) доповнити Кодекс статтями 106-1 і 106-2 такого змісту:
 
   "С т а т т я 106-1. Невжиття заходів до забезпечення охорони
             наркотиковмісних рослин, їх післяжнивних
             залишків і відходів виробництва
 
   Невжиття заходів до забезпечення встановленого режиму охорони
посівів конопель та олійного маку, місць зберігання і переробки
врожаю цих культур, а так само невжиття заходів до знищення
післяжнивних  залишків  і  відходів  виробництва, що містять
наркотичні речовини, -
   тягнуть за собою накладення штрафу на службових осіб у
розмірі до ста карбованців.
 
   С т а т т я 106-2. Незаконні посів або вирощування олійного
             маку чи конопель
 
   Незаконні посів або вирощування олійного маку, а  також
конопель, крім заборонених до вирощування індійських, південних
маньчжурських, південних  чуйських,  південних  архонських  і
південних краснодарських, -
   тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі
від двадцяти до ста карбованців";
 
   2) статтю 44 викласти в такій редакції:
 
   "С т а т т я 44.  Незаконні придбання або зберігання
             наркотичних засобів у невеликих розмірах
             чи вживання наркотичних засобів без
             призначення лікаря
 
   Незаконні придбання або зберігання без мети збуту наркотичних
засобів у невеликих розмірах, а так само вживання наркотичних
засобів без призначення лікаря -
   тягнуть за  собою  накладення  штрафу в розмірі до ста
карбованців або виправні роботи на строк від одного до двох
місяців з  відрахуванням  двадцяти  процентів заробітку, а у
виняткових випадках, якщо за обставинами справи і з урахуванням
особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім,
- адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
   Особа, яка добровільно здала наркотичний засіб, що був у неї
у невеликих розмірах, який вона придбала або зберігала без мети
збуту, а так само яка добровільно звернулася до медичного заклдау
за поданням медичної допомоги в зв'язку з вживанням наркотичних
засобів без призначення лікаря, звільняється від адміністративної
відповідальності за дії, передбачені цією статтею";
 
   3) у частині четвертій статті 184 слова "наркотичних речовин"
і "до  тридцяти  карбованців"  замінити  відповідно  словами
"наркотичних засобів" і "від тридцяти до п'ятдесяти карбованців";
 
   4) у статті 188 слова "інших речовин, що мають одурманюючу
дію" замінити  словами  "інших  засобів,  що  викликають
одурманювання";
 
   5) у частині першій статті 218 цифри "96 - 106" замінити
цифрами "96 - 106-2";
 
   6) у статті 221 слово і цифри, "статтями 51" замінити словами
і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 51";
 
   7) у статті 222:
 
   у частині першій слова "наркотичних речовин" замінити словами
"наркотичних засобів", а слово і цифри "стаття 44" замінити
словами і цифрами "частина перша статті 44";
 
   в абзаці першому пункту 1 частини другої слово і цифри
"статтею 44" замінити словами і цифрами "частиною першою статті
44";
 
   в абзаці третьому пункту 1 частини другої слово і цифри
"статтями 176" замінити словами і цифрами "частиною першою статті
44, статтями 176";
 
   8) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
   в абзаці другому слово і цифри "статті 49" замінити словами і
цифрами "частина перша статті 44, статті 49", а цифри "92"
замінити цифрами "92, 106-1, 106-2";
 
   в абзаці третьому цифри "104" замінити цифрами "104, 106-1,
106-2";
 
   в абзаці десятому цифри "105, 106" замінити цифрами "105 -
106-2";
 
   9) у частині другій статті 268 слово і цифри "статтями 51"
замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями
51";
 
   10) частину другу статті 277 після слів "правопорушеня,
передбачені" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті
44";
 
   11) у частині першій статті 294 слово і цифри "статтями 51"
замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями
51";
 
   12) у частині першій статті 328 слово і цифри "статтею 173"
замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтею
173".
 
   ( Розділ VII втратив чинність на підставі Постанови ВР
N 245/94-ВР від 15.11.94 ) VII. У частині першій статті 19
Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР,
затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від
26 серпня 1967 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 34,
ст. 242; 1973 р., N 15, ст. 111; 1977 р., N 17, ст. 180; 1985 р.,
N 44, ст. 1055) слова "наркотичних речовин" замінити словами
"наркотичних засобів", а в пункті "г" цієї частини після слів
"розпивання ними спиртних напоїв" доповнити словами "за вживання
неповнолітніми наркотичних засобів".
 
   VIII. У пункті "є" частини першої статті 3 Положення про
громадських вихователів  неповнолітніх,  затвердженого  Указом
Президії Верховної Ради Української РСР від 26 серпня 1967 року
( 284-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 34, ст. 243;
1985 р., N 44, ст. 1055) слова "наркотичні або психотропні
речовини" замінити словами "наркотичні, лікарські та інші засоби,
що викликають одурманювання".
 
   ( Розділ IX втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВР
від 19.11.97 ) 
 
   ( Розділ X втратив чинність на підставі Закону N 3177-XII
( 3177-12 ) від 05.05.93 ) ) X. Статтю 59-1 Закону Української РСР
від 15 липня 1971 року "Про охорону здоров'я" (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245; 1974 р., N 27, ст.
222; 1986 р., N 46, ст. 933) викласти в такій редакції:
 
   "С т а т т я 59-1. Лікування хворих на наркоманію
 
   Особи, хворі на наркоманію, зобов'язані проходити лікування в
лікувально-профілактичних закладах органів охорони здоров'я.
   Особи, щодо яких є достатні дані вважати, що вони вживають
наркотичні засоби в немедичних цілях, зобов'язані проходити в
установленому порядку медичний огляд. При відмові таких осіб від
медичного огляду вони можуть бути примусово госпіталізовані на
строк не більше як десять діб для його проходження в порядку,
визначеному Міністерством охорони здоров'я СРСР, Міністерством
внутрішніх справ СРСР, Міністерством юстиції СРСР і Прокуратурою
Союзу РСР.
   Хворі на  наркоманію,  які  ухиляються  від лікування в
лікувально-профілактичних закладах  органів  охорони  здоров'я,
підлягають направленню до лікувально-трудових профілакторіїв, а
неповнолітні, які  досягли  шістнадцятирічного  віку,  -  до
лікувально-виховних профілакторіїв для примусового лікування.
   Порядок направлення    до    лікувально-трудових   і
лікувально-виховних профілакторіїв, а також режим тримання в них
встановлюються законодавством Союзу РСР і Української РСР.
   Хворі на  наркоманію,  які  страждають на тяжкі супутні
захворювання, що   перешкоджають   їх   перебуванню   в
лікувально-трудових профілакторіях,  інваліди першої та другої
груп, чоловіки віком понад 60 років і жінки - понад 55 років, які
ухиляються від  добровільного  лікування,  направляються  в
установленому порядку до спеціальних наркологічних відділень для
примусового лікування".
 
   ( Розділ XI втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВР
від 19.11.97) XI. З частини першої статті 1 Положення про
лікувально-виховний  профілакторій  для хворих на наркоманію,
затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 3
листопада 1986 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1986 р., N 46,
ст. 933) виключити слова "або продовжують після проходження такого
лікування вживати наркотичні речовини".
 
 
 Голова Президії Верховної
  Ради Української РСР               В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії Верховної
  Ради Української РСР               М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 21 серпня 1987 р.
     N 4452-XI<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner