Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 3687-XI від 12.03.1987

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
       Про внесення змін і доповнень до Закону
      Української РСР "Про вибори до місцевих Рад
        народних депутатів Української РСР"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 12, ст. 223)
 
 ( Указ затверджено Законом
  N 4277-XI ( 4277-11 ) від 11.07.87, ВВР, 1987, N 29, ст. 544 )
 
     
 
 
   З метою реалізації вказівок XXVII з'їзду партії, січневого
(1987 р.) Пленуму ЦК КПРС про дальше вдосконалення виборчої
практики   Президія   Верховної   Ради  Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Закону Української РСР від 27 червня 1979 року "Про
вибори до місцевих Рад народних депутатів  Української РСР"
( 4830-09 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1979 р.,
N 28, ст. 359) такі зміни і доповнення:
 
   1. Частину першу статті 19 після  слів  "Рад  народних
депутатів"  доповнити словами "за участю дільничних виборчих
комісій".
 
   2. Частину другу статті 21 викласти у такій редакції:
 
   "Заява про неправильності в списку виборців подається у
дільничну виборчу комісію або виконавчий комітет Ради народних
депутатів, командирові військової частини, капітанові судна, які
склали список і які зобов'язані не пізніш як у дводенний строк
розглянути таку заяву і внести необхідні виправлення до списку
виборців або видати заявникові копію мотивованого рішення про
відхилення його заяви. Рішення дільничної виборчої комісії може
бути оскаржене у виконавчий комітет Ради народних депутатів, який
затвердив склад цієї комісії і який зобов'язаний розглянути скаргу
у дводенний строк. Виправлення в списку виборців відповідно до
рішення виконавчого комітету Ради народних депутатів проводиться
негайно дільничною виборчою комісією".
 
   3. У статті 24:
 
   частину першу  доповнити словами "а окружні і дільничні
виборчі комісії утворюються також з представників від громадських
селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових
комітетів, жіночих рад, рад ветеранів війни і праці";
 
   частини другу, третю і четверту викласти в такій редакції:
 
   "Представники до складу обласних, районних, міських, районних
у  містах,  селищних, сільських виборчих комісій висуваються
обласними, районними, міськими, районними у містах  органами
громадських організацій, їх первинними організаціями, трудовими
колективами, а такої зборами військовослужбовців по військових
частинах.
 
   Представники до складу окружних виборчих комісій по виборах
до обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних
депутатів висуваються обласними, районними, міськими, районними у
містах органами громадських організацій, первинними громадськими
організаціями та їх органами, трудовими колективами, громадськими
селищними, сільськими, вуличними,  квартальними,  дільничними,
домовими комітетами, жіночими радами, радами ветеранів війни і
праці, а також зборами військовослужбовців по військових частинах.
 
   Представники до  складу  дільничних  виборчих  комісій
висуваються районними, міськими, районними в містах органами
громадських організацій, первинними громадськими організаціями та
їх  органами,  трудовими колективами, громадськими селищними,
сільськими,  вуличними,  квартальними,  дільничними,  домовими
комітетами, жіночими радами, радами ветеранів війни і праці, а
також зборами військовослужбовців по військових частинах.
 
   Висування представників до складу виборчих  комісій  від
трудових колективів проводиться на загальних зборах трудових
колективів, які скликаються спільно профспілковими комітетами і
адміністрацією  підприємств,  установ, організацій. У великих
трудових колективах висування представників до складу виборчих
комісій  проводиться  на  зборах колективів цехів, відділів,
дільниць,  відділень,  змін,  бригад  та  інших  підрозділів
підприємств, установ, організацій, колгоспів і радгоспів";
 
   частину п'яту вважати частиною шостою.
 
   4. Статтю 28 після слів "трудового колективу" доповнити
словами  "громадського  селищного,  сільського,  вуличного,
квартального, дільничного, домового комітету, жіночої ради, ради
ветеранів війни і праці".
 
   5. У статті 31:
 
   пункти "а" і "в" викласти в такій редакції:
 
   "а) бере участь у складанні списку виборців,  проводить
ознайомлення виборців із списком виборців, приймає заяви про
неправильності в списку виборців, розглядає їх, а при необхідності
вносить ці заяви на розгляд виконавчого комітету Ради народних
депутатів, командира військової частини, капітана судна, які
склали список. Вносить виправлення в написанні прізвищ, імен, по
батькові та інших даних в списку виборців";
 
   "в) складає додаткові списки виборців на осіб, які прибули на
виборчу дільницю з посвідками на право голосування або які прибули
на нове місце проживання після опублікування списків виборців без
посвідок  на  право  голосування, або через різні обставини
невключених в основний  список.  Додаткові  списки  виборців
підписуються головою і секретарем дільничної виборчої комісії".
 
   6. Частину  третю  статті 32 доповнити словами "Рішення
дільничної виборчої комісії по заявах громадян про неправильності
в списку виборців може бути оскаржено у виконавчий комітет Ради
народних депутатів, який затвердив склад цієї комісії".
 
   7. У статті 33 слова "і трудових колективів" замінити словами
"трудових колективів, громадських селищних, сільських, вуличних,
квартальних, дільничних, домових комітетів, жіночих рад, рад
ветеранів війни і праці".
 
   8. У статті 35:
 
   в частині другій слова "загальні збори громадян по виробничих
підрозділах радгоспів, колгоспів, по селах і інших сільських
населених  пунктах" замінити словами "загальні збори (сходи)
громадян за місцем проживання";
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
   "Висування кандидатів у депутати від трудових колективів
проводиться  на  загальних  зборах  трудових колективів, які
скликаються спільно профспілковими комітетами і адміністрацією
підприємств, установ, організацій. У великих трудових колективах
висування кандидатів у депутати місцевих Рад народних депутатів
проводиться  на зборах колективів цехів, відділів, дільниць,
відділень, змін, бригад та інших підрозділів підприємств, установ,
організацій";
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
   "Про висунення кандидата у депутати складається протокол, в
якому  вказується:  найменування  організації,  яка  висунула
кандидата, або населеного пункту (його частини), в якому відбулись
загальні збори (сход) громадян по висуненню кандидата, дата і
місце проведення зборів або засідання, кількість осіб, які взяли
участь у зборах або засіданні, кількість голосів, поданих за
висунення кандидата, прізвище, ім'я, по батькові кандидата, його
вік, займана посада (заняття), місце роботи і місце проживання";
 
   в частині восьмій слово "збори" замінити словами "загальні
збори  (сходи)  громадян  за  місцем  проживання,  збори
військовослужбовців по військових частинах".
 
   9. Статтю 36 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 36. Право підтримувати висунутих кандидатів у
         депутати
 
   Громадські організації, трудові колективи, загальні збори
(сходи) громадян за місцем проживання, збори військовослужбовців
по військових частинах можуть виступати на підтримку кандидатів у
депутати, висунутих іншими громадськими організаціями, трудовими
колективами, загальними зборами (сходами) громадян за місцем
проживання, зборами військовослужбовців по військових частинах, а
також обирати довірених осіб кандидатів у депутати".
 
   10. У статті 37:
 
   у частині першій слово "збори" замінити словами "загальні
збори  (сход)  громадян  за  місцем  проживання,  збори
військовослужбовців військової частини";
 
   у частинах першій і другій слова "до виборів" замінити
словами "до дня виборів".
 
   11. У частині третій статті 38 слова "зборів трудового
колективу,  зборів військовослужбовців військової частини або
загальних зборів громадян  виробничого  підрозділу  радгоспу,
колгоспу, села або іншого сільського населеного пункту" замінити
словами "загальних зборів трудового колективу або зборів колективу
цеху, відділу, дільниці, відділення, зміни, бригади і іншого
підрозділу підприємства, установи, організації, загальних зборів
(сходу) громадян за місцем проживання, зборів військовослужбовців
військової частини".
 
   12. Частину першу статті 39 після слів "трудових колективів"
доповнити словами "загальних зборів (сходів) громадян за місцем
проживання".
 
   13. Частину першу статті 40 викласти в такій редакції:
 
   "Текст виборчого бюлетеня по відповідному виборчому округу
затверджує окружна виборча комісія. В бюлетень включаються в
алфавітному порядку всі зареєстровані  по  виборчому  округу
кандидати у депутати із зазначенням прізвища, імені, по батькові,
займаної посади (заняття) і місця роботи кожного кандидата,
найменування громадських організацій, трудових колективів або
колективів цехів, відділів, дільниць, відділень, змін, бригад та
інших підрозділів підприємств, установ, організацій, які висунули
кандидатів, населених пунктів (їх частин), в яких відбулися
загальні  збори  (сходи) громадян по висуненню кандидатів у
депутати, а також зборів військовослужбовців  по  військових
частинах, які висунули кандидатів".
 
   14. Частину першу статті 42 після слів "трудовим колективам"
доповнити словами "загальним зборам (сходам) громадян за місцем
проживання".
 
   15. Частину другу статті 46 після слів "трудових колективів"
доповнити словами "громадських селищних, сільських, вуличних,
квартальних, дільничних, домових комітетів, жіночих рад, рад
ветеранів війни і праці".
 
   16. Частину п'яту статті 48 і частину шосту статті 50 після
слів  "трудових  колективів"  доповнити  словами "громадських
селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових
комітетів, жіночих рад, рад ветеранів війни і праці".
 
 
 Голова Президії
 Верховної Ради Української РСР             В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 12 березня 1987 року
     N 3687-XI
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner