Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3483-IV від 23.02.2006

Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

       Про внесення змін до деяких законів України
    щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 32, ст.271 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. У Законі України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169; 1993 р., N 2,
ст. 3; 1994 р., N 45, ст. 408; 1996 р., N 3, ст. 11, N 9, ст. 42;
1997 р., N 8, ст. 62; 1998 р., N 11-12, ст. 44; 1999 р., N 1,
ст. 6, N 4, ст. 33; 2000 р., N 3, ст. 22, N 38, ст. 318; 2001 р.,
N 9, ст. 38, N 27, ст. 133; 2002 р., N 29, ст. 194; 2003 р., N 27,
ст. 209; 2005 р., N 13, ст. 233; 2006 р., N 1, ст. 18):
 
   1) підпункт "а" пункту 3 статті 1 доповнити словами "у
фізичних осіб";
 
   2) у статті 2:
 
   частину першу доповнити реченням такого змісту: "Безробітними
визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не
працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу";
 
   підпункт "г" частини третьої викласти в такій редакції:
 
   "г) які мають право на пенсію за віком, у тому числі на
пільгових  умовах,  на пенсію за вислугу років або досягли
встановленого законом пенсійного віку";
 
   3) пункт 2 статті 4 доповнити словами "в  тому  числі
інвалідів";
 
   4) у статті 5:
 
   пункт 1 доповнити підпунктом "е" такого змісту:
 
   "е) інвалідам, які не досягли пенсійного віку";
 
   частину першу  пункту 2 після слів "категорій громадян"
доповнити словами "(крім інвалідів, які не досягли пенсійного
віку)";
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   "3. У разі відмови у прийомі на роботу громадян із числа
категорій, зазначених у пункті 1 цієї статті (крім інвалідів, які
не  досягли пенсійного віку), у межах установленої броні з
підприємств, установ та організацій державна служба зайнятості
стягує штраф за кожну таку відмову в розмірі чотирьох мінімальних
заробітних  плат.  Одержані  кошти  спрямовуються  до  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття і можуть використовуватися для фінансування
витрат підприємств, установ та організацій, які створюють робочі
місця для цих категорій населення понад встановлену квоту";
 
   5) пункт 1 статті 7 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
   "Працевлаштування інвалідів  здійснюється  відповідно  до
рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації і знань, з
урахуванням його побажань";
 
   6) у пункті 2 статті 19:
 
   абзац другий після слів "робочих місць" доповнити словами "у
тому числі призначених для працевлаштування інвалідів";
 
   абзац четвертий доповнити словами "а інвалідів, крім того, -
відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у них кваліфікації і
знань та з урахуванням їх побажань";
 
   7) у статті 20:
 
   у пункті 1:
 
   абзац третій доповнити словами "у тому числі інвалідів";
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   "працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і
не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку  праці,  в
кількості,  визначеній  місцевими  державними адміністраціями,
виконавчими органами відповідних рад, та інвалідів у кількості,
визначеній згідно із Законом України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 );
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   "2. Підприємствам, установам і організаціям, що  активно
сприяють  розв'язанню проблем зайнятості населення в регіоні
(шляхом створення додаткових робочих місць для працевлаштування чи
організації оплачуваних громадських робіт або використання понад
встановлену квоту праці осіб, які потребують соціального захисту і
не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, чи
використання понад встановлені нормативи робочих  місць  для
працевлаштування інвалідів), відповідно до законодавства України
надаються пільги щодо податків та інших платежів до бюджету, які
частково або повністю компенсують витрати, пов'язані з прийняттям
на роботу додаткової кількості працівників";
 
   у пункті 3 слова "місцевої частини державного фонду сприяння
зайнятості    населення"   замінити   словами   "Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття";
 
   у пункті 4:
 
   після слова "(вакансій)" доповнити словами "у тому числі
призначених для працевлаштування інвалідів";
 
   у другому реченні слово "законодавством" замінити словом
"законом";
 
   частину першу пункту 5 викласти в такій редакції:
 
   "5. При вивільненні працівників (у тому числі працюючих
пенсіонерів та інвалідів) у зв'язку із змінами в організації
виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або
перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням
чисельності  або  штату  працівників, підприємства, установи,
організації, незалежно від форми власності, повідомляють про це не
пізніш як за два місяці в письмовій формі державну службу
зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування
професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в
десятиденний строк після вивільнення - направляють списки фактично
вивільнених працівників, зазначаючи в них інвалідів";
 
   8) статтю 22 виключити;
 
   9) пункт 1 статті 24 після абзацу четвертого доповнити новим
абзацом такого змісту:
 
   "необхідності підібрати підходящу роботу інваліду, в тому
числі  з  умовою про виконання роботи вдома, відповідно до
рекомендацій МСЕК, наявної кваліфікації та з урахуванням його
побажань".
 
   У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
 
   10) у статті 25:
 
   у підпункті "в" слова "матеріальної допомоги по безробіттю"
виключити;
 
   підпункт "г" виключити;
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
   "Розміри та умови надання матеріального забезпечення  на
випадок  безробіття  визначаються  Законом  України  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 );
 
   11) статті 27-31 виключити;
 
   12) у  тексті  Закону слова "фонд сприяння зайнятості",
"державний фонд сприяння зайнятості", "державний фонд сприяння
зайнятості населення" у всіх відмінках замінити словами "Фонд
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття" у відповідному відмінку.
 
   2. У  Законі України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 45, ст. 404, ст. 406; 1996 р., N 52, ст. 301; 2000 р., N 43,
ст. 363; 2001 р., N 45, ст. 237; 2002 р., N 52, ст. 380; 2003 р.,
N 37, ст. 300, N 39, ст. 333; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 37,
ст. 451, ст. 453; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267,
N 25, ст. 337; 2006 р. N 2-3, ст. 35, NN 9-11, ст. 96):
 
   1) друге речення частини другої статті 11 викласти в такій
редакції: "Порядок і умови  витрачання  коштів  цих  фондів
визначаються  органами місцевого самоврядування з урахуванням
пропозицій громадських організацій інвалідів";
 
   2) у статті 14-2 :
 
   частину першу після слів "фінансової допомоги" доповнити
словом "дотацій";
 
   абзац третій частини третьої після слів "(крім фінансової
допомоги на здійснення заходів  щодо  фізкультурно-спортивної
реабілітації, яка надається за поданням Національного комітету
спорту інвалідів України)" доповнити словом "дотацій";
 
   частину шосту після слів "фінансової допомоги" доповнити
словом "дотацій";
 
   3) у статті 17:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 17.  З  метою  реалізації  творчих і виробничих
здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм
реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в
установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та
іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом";
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   "Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за
рахунок власних коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні
робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього
адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення
і пристосування тощо  з  урахуванням  обмежених  можливостей
інваліда".
 
   У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
   4) статтю 18 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 18. Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування
та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи
вдома,  здійснюється  шляхом їх безпосереднього звернення до
підприємств, установ, організацій  чи  до  державної  служби
зайнятості.
 
   Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві,
де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних
у  нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій
медико-соціальної експертизи.
 
   Підприємства, установи, організації, фізичні  особи,  які
використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати
робочі місця для працевлаштування інвалідів, у  тому  числі
спеціальні  робочі місця, створювати для них умови праці з
урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати
інші  соціально-економічні  гарантії,  передбачені  чинним
законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію,
необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати
Фонду  соціального  захисту  інвалідів  про  зайнятість  та
працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
 
   Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в
установах, організаціях, державна служба зайнятості сприяє у
працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома.
 
   Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт
за їх згодою";
 
   5) доповнити статтею 18-1 такого змісту:
 
   "Стаття 18-1. Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не
працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у
державній службі зайнятості як безробітний.
 
   Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на
облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за
місцем проживання інваліда на підставі поданих ним рекомендації
МСЕК та інших передбачених законодавством документів.
 
   Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи
відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації
та знань, з урахуванням його побажань.
 
   Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального
захисту інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення
спеціальних робочих місць для  інвалідів,  зареєстрованих  у
державній  службі  зайнятості,  а також проводити професійну
підготовку, підвищення  кваліфікації  і  перепідготовку  цієї
категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України";
 
   6) у статті 20:
 
   частину першу доповнити реченням такого змісту: "Положення
цієї  частини  не  поширюється  на підприємства, установи і
організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного
або місцевих бюджетів";
 
   частину шосту доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
   "надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі
підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів,
фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій на
створення спеціальних  робочих  місць  для  працевлаштування
інвалідів,  зареєстрованих  у державній службі зайнятості як
безробітні або такі, що шукають роботу. Дотації надаються лише за
наявності відповідного рішення Комісії".
 
   3. Частину третю статті 26 Основ законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121)
доповнити  реченням  такого  змісту:  "Фінансування  заходів,
пов'язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних
послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
особам  з  числа  інвалідів,  можуть  здійснювати  декілька
страховиків".
 
   4. У Законі України  "Про  загальнообов'язкове  державне
соціальне страхування  на  випадок  безробіття"  ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171;
2005 р., NN 17-19, ст. 267):
 
   1) абзац другий статті 5 викласти в такій редакції:
 
   "працюючі особи, які отримують або мають право на призначення
пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за
вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом
пенсійного віку";
 
   2) частину другу статті 21 після слів "крім пенсій усіх
видів" доповнити словами "(за винятком пенсій по інвалідності,
державної соціальної допомоги, яка призначається інвалідам замість
пенсії)";
 
   3) в абзаці п'ятому частини першої статті 22 цифри "16"
замінити цифрами "18";
 
   4) частину другу статті 23 доповнити абзацом другим такого
змісту:
 
   "Допомога по безробіттю інвалідам із числа осіб, зазначених у
частині другій статті 22, не призначається";
 
   5) частину першу статті 27 доповнити абзацом другим такого
змісту:
 
   "Матеріальна допомога  у  період  професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації інвалідам із числа
осіб, зазначених у частині другій статті 22, не призначається";
 
   6) у статті 29:
 
   слово "Допомога" замінити цифрою і словом "1. Допомога";
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
   "2. У разі смерті безробітного інваліда або особи, яка
перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали
поховання, виплачується допомога на поховання за цим Законом або
допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання за
іншими законодавчими актами";
 
   7) пункт  7 частини першої статті 31 викласти в такій
редакції:
 
   "7) призначення чи отримання права на призначення пенсії за
віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років
або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку";
 
   8) статтю 33 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
   "5. Допомога по безробіттю інвалідам з числа осіб, визначених
у частині першій цієї статті, не призначається".
 
   5. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 27, ст. 211; 2002 р., N 32, ст. 232; 2005 р.,
N 10, ст. 191, N 13, ст. 233):
 
   1) частину третю статті 4 доповнити словами "фізичних осіб,
які використовують найману працю";
 
   2) у статті 7:
 
   частину п'яту викласти в такій редакції:
 
   "Квота робочих місць для працевлаштування молоді визначається
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування  в  межах,  встановлених Законом України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ). Працевлаштування молоді  з
інвалідністю здійснюється в межах нормативів робочих місць для
забезпечення працевлаштування інвалідів, визначених згідно із
Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" ( 875-12 );
 
   частину десяту доповнити словами "у тому числі призначених
для працевлаштування інвалідів".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 4 розділу І, яким вносяться зміни до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), який набирає чинності з  1  січня
2007 року.
 
   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з часу
набрання чинності цим Законом:
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади  їх  нормативно-правових  актів  у
відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 23 лютого 2006 року
     N 3483-IV
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner