Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3504-IV від 23.02.2006

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Кодексу України
        про адміністративні правопорушення,
      Кримінального, Кримінально-процесуального
       кодексів України щодо відповідальності
        за порушення виборчих прав громадян
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 33, ст. 280 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
   I. Внести  до  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Кримінального ( 2341-14 ),
Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) кодексів
України такі зміни:
 
   1. У Кодексі України про адміністративні  правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
 
   1) доповнити главою 15-А такого змісту:
 
              "Глава 15-А
         АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,
   ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА
       ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
   Стаття 212-7. Порушення порядку подання відомостей про
          виборців чи списків виборців, списків громадян,
          які мають право брати участь у референдумі, та
          використання таких списків
 
   Порушення встановлених законом порядку та строків подання
відомостей про виборців або порядку складання списку виборців,
списку громадян, які мають право брати участь у референдумі,
посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -
   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Порушення встановлених законом порядку та строків надання
списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у
референдумі,  відповідним  виборчим  комісіям,  комісіям  з
референдуму, надання недостовірного списку  виборців,  списку
громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою
особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -
   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Порушення вимог закону про виготовлення нового примірника
списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень,
внесених до списку виборців у день голосування, -
   тягне за собою накладення штрафу на членів виборчої комісії
від десяти до двадцяти неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.
 
   Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення зі
          списком виборців, списком громадян, які мають
          право брати участь у референдумі
 
   Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому
законом порядку зі списком виборців, списком громадян, які мають
право брати участь у референдумі, а так само відмова у видачі
громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги
(заяви) про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які
мають право брати участь у референдумі, або порушення строків
видачі копії такого рішення -
   тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної
          агітації, агітації під час підготовки і
          проведення референдуму з використанням засобів
          масової інформації
 
   Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної
агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з
використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів
масової  інформації  або  надання  переваги  в інформаційних
телерадіопередачах чи друкованих засобах  масової  інформації
будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним
програмам власниками, посадовими чи службовими особами, творчими
працівниками засобів масової інформації -
   тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Порушення заборони  протягом  визначеного законом часу у
будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної
агітаційної  теле-,  радіопрограми  відповідного  кандидата,
політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього
кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими
чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової
інформації -
   тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Супроводження офіційних  повідомлень  у  період виборчого
процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також
відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії
посадових осіб органів державної влади та органів місцевого
самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських,
селищних, міських голів -
   тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної
          агітації, агітація в день проведення
          референдуму
 
   Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої  у
передвиборній   агітації  заборонена  законом,  проведення
передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в
місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у
формах і засобами, що суперечать Конституції ( 254к/96-ВР ) або
законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень
щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених
статтями 212-9, 212-13 та 212-14 цього Кодексу, а так само
агітація в день проведення референдуму -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти
до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь
          щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта
          виборчого процесу
 
   Ненадання відповідному суб'єкту виборчого процесу, щодо якого
оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його
вимогу (звернення) можливості у визначеному законом  порядку
оприлюднити відповідь щодо такої інформації -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до
ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
  Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщеннями
          під час виборчої кампанії
 
   Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних
партій  (блоків)  на використання на рівних умовах будинків
(приміщень) для проведення передвиборного публічного заходу чи
передвиборної агітації -
   тягне за собою накладення штрафу від вісімдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-13. Виготовлення або розповсюдження друкованих
           матеріалів передвиборної агітації, які не
           містять відомостей про установу, що здійснила
           друк, їх тираж, інформацію про осіб,
           відповідальних за випуск
 
   Виготовлення або замовлення виготовлення під час виборчого
процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не
містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж,
інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така
інформація означена неправильно чи неповно, -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до
тридцяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
 
   Розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час
виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації,
які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх
тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких
така  інформація означена неправильно чи неповно, а так само
організація такого розповсюдження -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
 
  Стаття 212-14. Порушення порядку розміщення агітаційних
          матеріалів чи політичної реклами або
          розміщення їх у заборонених законом місцях
 
   Порушення встановленого  законом   порядку   розміщення
агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у
заборонених законом місцях громадянином -
   тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Порушення встановленого  законом   порядку   розміщення
агітаційних  матеріалів  чи  матеріалів  політичної  реклами
підприємствами - розповсюджувачами реклами -
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-15. Порушення порядку надання фінансової
          (матеріальної) підтримки для здійснення
          виборчої кампанії
 
   Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки
для здійснення виборчої кампанії, якщо у зазначених діях відсутній
склад злочину, -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти
до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
 
   Стаття 212-16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів
          понад встановлену кількість
 
   Замовлення або  виготовлення  виборчих  бюлетенів  понад
встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість -
   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-17. Ненадання копії виборчого протоколу
 
   Ненадання у випадках та порядку,  встановлених  законом,
головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до
закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу -
   тягне за  собою  накладення штрафу від двадцяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії
           з референдуму
 
   Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму,
прийнятого в межах їх повноважень, -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти
до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
 
  Стаття 212-19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від
          виконання виробничих чи службових обов'язків
          або його безпідставне звільнення з роботи
 
   Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання
виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи на
час виконання ним повноважень члена виборчої комісії -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
двадцяти до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.
 
   Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення
його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його
обов'язків у виборчій комісії, -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 212-20. Порушення порядку опублікування документів,
          пов'язаних з підготовкою і проведенням
          виборів, референдуму
 
   Порушення встановленого  законом  порядку  опублікування
документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою  і
проведенням виборів, референдуму виборчою комісією чи засобом
масової інформації, -
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   2) статті 186-2 і 186-4 виключити;
 
   3) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "186-2,
 
186-4 - 188-1" замінити цифрами "186-5 - 188-1", а цифри "212-2,
212-3, 212-4, 212-5, 212-6" - цифрами "212-2 - 212-20";
 
   4) у частині першій статті 255:
 
   у пункті 1:
 
   в абзаці другому цифри "186-188" замінити цифрами "186,
186-1, 186-3, 186-5 - 188" та доповнити абзац цифрами "212-7,
212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20";
 
   абзац "Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 - в частині
демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення
на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах
мовлення телебачення України; стаття 164-7 - в частині порушення
умов розповсюдження і  демонстрування  фільмів,  передбачених
державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування
фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 - в
частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при
використанні національного екранного часу на каналах мовлення
телебачення України)" доповнити словом і цифрами "стаття 212-9";
 
   доповнити пунктами 2-2, 2-3 такого змісту:
 
   "2-2) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої
комісії, комісії з референдуму (статті 212-11, 212-15 - 212-20);
 
   2-3) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі
(статті 212-16 - 212-18, 212-20)";
 
   5) у частині другій статті 277 слово і цифри "186-2 і 186-4"
замінити цифрами "212-7 - 212-20".
 
   2. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
 
   1) доповнити статтею 159-1 такого змісту:
 
   "Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування виборчої
          кампанії кандидата, політичної партії (блоку)
 
   1. Надання фінансової (матеріальної) підтримки у великому
розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату, політичній
партії (блоку), з порушенням встановленого законом порядку, шляхом
передачі грошових коштів або матеріальних цінностей на безоплатній
основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками, виготовлення
або поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого
фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано заниженими
розцінками, або  оплати  виготовлення  чи  поширення  таких
матеріалів -
   карається штрафом  від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або
позбавленням волі на той самий строк.
 
   2. Умисне використання  у  великому  розмірі  фінансової
(матеріальної) підтримки у здійсненні виборчої кампанії кандидата,
політичної  партії  (блоку)  кандидатом,  його  уповноваженим
представником, довіреною особою кандидата чи уповноваженою особою
з порушенням встановленого законом порядку -
   карається штрафом  від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або
позбавленням волі на той самий строк.
 
   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені за попередньою змовою групою осіб, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.
 
   Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір
суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що
перевищує чотириста мінімальних розмірів заробітної плати";
 
   2) статті 157, 158, 159 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або
         права брати участь у референдумі, роботі
         виборчої комісії або комісії з референдуму чи
         діяльності офіційного спостерігача
 
   1. Перешкоджання вільному здійсненню  громадянином  свого
виборчого  права  або  права  брати  участь  у референдумі,
перешкоджання діяльності іншого суб'єкта  виборчого  процесу,
ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена
виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена
комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні
ними своїх повноважень, поєднані з  підкупом,  обманом  або
примушуванням, -
   караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк від одного до трьох років.
 
   2. Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства,
знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства
або знищення чи пошкодження майна, або іншим способом, -
   караються обмеженням  волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від
одного до трьох років.
 
   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом
виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого
службового становища, -
   караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від
двох до трьох років.
 
   4. Втручання  службової особи з використанням службового
становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму
їх повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної
вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи
комісії з референдуму, -
   карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох
до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
 
   Стаття 158. Фальсифікація виборчих документів, документів
         референдуму чи фальсифікація підсумків
         голосування
 
   1. Незаконне виготовлення або зберігання чи використання
завідомо незаконно виготовлених виборчих  бюлетенів,  бланків
відкріпних посвідчень, бюлетенів для голосування на референдумі -
   караються штрафом   від   двохсот   до   чотирьохсот
неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
трьох  років, або позбавленням волі на той самий строк, з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк від одного до трьох років.
 
   2. Підробка виборчих документів, документів референдуму, а
так само використання завідомо підроблених виборчих документів,
документів референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з
референдуму,  кандидатом,  його  уповноваженим  представником,
уповноваженою  особою  політичної  партії  (блоку),  членом
ініціативної групи референдуму, -
   караються штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного
до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк від одного до трьох років.
 
   3. Підробка виборчих документів, документів референдуму, а
так само використання завідомо підроблених виборчих документів,
документів референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з
референдуму,  кандидатом,  його  уповноваженим  представником,
уповноваженою  особою  політичної  партії  (блоку),  членом
ініціативної групи референдуму, що  вплинуло  на  результати
голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого
округу, або призвело до неможливості визначити волевиявлення
 
виборців  на  виборчій  дільниці  чи  у відповідних виборах
(референдумі) -
   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від
одного до трьох років.
 
   4. Незаконна передача  іншій  особі  виборчого  бюлетеня
виборцем -
   карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років
або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від
одного до трьох років.
 
   5. Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня
для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу
комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями або незаконне
знищення чи псування скриньки з бюлетенями -
   караються штрафом   від   двохсот   до   чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
   6. Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня
для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу
комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями або незаконне
знищення чи псування скриньки з бюлетенями, що вплинуло на
результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах
виборчого  округу,  або  призвело  до неможливості визначити
волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних
виборах (референдумі), -
   караються штрафом   від   чотирьохсот   до   семисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк,
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк від двох до трьох років.
 
   7. Підписання виборчого протоколу чи протоколу комісії з
референдуму до остаточного підрахунку голосів чи встановлення
результатів голосування або включення  неврахованих  виборчих
бюлетенів чи бюлетенів для голосування на референдумі до числа
бюлетенів, використаних при голосуванні, або підміна дійсних
виборчих бюлетенів з позначками виборців чи громадян, які мають
право брати участь у референдумі, або незаконне внесення до
протоколу  змін  після  його  заповнення, або викрадення чи
приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на
референдумі,  виборчого  протоколу  чи  протоколу  комісії з
референдуму або скриньки з бюлетенями, або незаконне знищення чи
псування скриньки з бюлетенями, що призвело до неможливості
визначити волевиявлення  виборців  чи  встановити  результати
референдуму,  вчинені  членом  виборчої  комісії,  комісії з
референдуму -
   караються штрафом від семисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох
до п'яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до шести
років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
 
   8. Умисне надання членом виборчої комісії чи комісії з
референдуму громадянину можливості проголосувати за іншу особу чи
проголосувати більше ніж один раз у ході голосування або надання
виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі
особі, яка не включена до списку виборців (громадян, які мають
право брати участь у референдумі) на відповідній виборчій дільниці
(дільниці  з  референдуму),  або надання виборцю заповненого
виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) -
   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк від двох до трьох років.
 
   Стаття 159. Порушення таємниці голосування
 
 
   1. Умисне порушення таємниці голосування під час проведення
виборів або референдуму, що виявилося у розголошенні змісту
волевиявлення громадянина, який взяв участь у  виборах  або
референдумі, -
   карається штрафом від ста до трьохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
   2. Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або
комісії з референдуму чи іншою службовою особою з використанням
свого службового становища, -
   карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк від одного до трьох років".
 
   3. Частину  першу  статті  112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) після цифр "159"
доповнити цифрами "159-1".
 
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 23 лютого 2006 року
     N 3504-IV<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner