Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3497-IV від 23.02.2006

Про внесення змін до Сімейного кодексу України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення змін до Сімейного кодексу України
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 33, ст. 277 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135; 2003 р., N 7,
ст. 70; 2005 р., N 26, ст. 352, N 32, ст. 422, ст. 423, N 51,
ст. 551; 2006 р., N 1, ст. 2, N 14, ст. 120) такі зміни:
 
   1. У частині четвертій статті 5 слова "дитину, яка позбавлена
належного   батьківського   піклування"  замінити  словами
"дитину-сироту і дитину, позбавлену батьківського піклування".
 
   2. Частину першу статті 138 доповнити словами "пред'явивши
позов про виключення запису про нього як батька дитини з актового
запису про народження дитини".
 
   3. У статті 165 слова "або навчальний заклад" замінити
словами "навчальний або інший дитячий заклад".
 
   4. Назву розділу IV викласти в такій редакції:
 
              "Розділ IV
 
      ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
          БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ".
 
   5. Назву статті 209 після слова "будинку" доповнити словами
"чи підкинули".
 
   6. У статті 214:
 
   1) назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених
         батьківського піклування, які можуть бути
         усиновлені, передані під опіку, піклування чи на
         виховання в сім'ї громадян
 
   1. Керівники закладів, у яких перебувають діти, які можуть
бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в
сім'ї громадян, службові особи органів опіки та піклування, а
також інші особи, яким стало відомо про дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, зобов'язані протягом семи
робочих днів подати інформацію про них до відповідних відділів та
управлінь районних, районних у містах Києві та  Севастополі
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у
містах рад";
 
   2) після частини третьої доповнити новою частиною такого
змісту:
 
   "4. Порядок здійснення централізованого обліку дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути
усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї
громадян, та порядок передачі дітей на усиновлення встановлюються
Кабінетом Міністрів України".
 
   У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.
 
   7. Частину другу статті 215 доповнити словами "у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
   8. У частині першій статті 218:
 
   1) абзац перший доповнити словами "якщо вона досягла такого
віку та рівня розвитку, що може її висловити";
 
   2) абзац другий доповнити словами "та стану здоров'я".
 
   9. У частині першій статті 228 слово "зобов'язані" замінити
словами "а також інші особи, яким став відомий факт усиновлення,
зобов'язані".
 
   10. У частині першій статті 243 слова "дітьми, які залишилися
без батьківського піклування" замінити словами "дітьми-сиротами і
дітьми, позбавленими батьківського піклування".
 
   11. У назві та тексті статті 245 слова "у дитячому закладі
або закладі охорони здоров'я" замінити словами "у закладі охорони
здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі".
 
   12. Назву та абзац перший частини першої статті 248 викласти
в такій редакції:
 
   "Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої
         батьківського піклування, яка проживає у закладі
         охорони здоров'я, навчальному або іншому
         дитячому закладі, прийомній сім'ї
 
   1. Дитина-сирота  і  дитина,  позбавлена  батьківського
піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному
або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї, має право".
 
   13. У частині першій статті 252 слова "дитину, яка є сиротою
або з інших причин позбавлена батьківського піклування" замінити
словами  "дитину-сироту  або дитину, позбавлену батьківського
піклування".
 
   14. Доповнити розділ IV Кодексу главами 20-1, 20-2 такого
змісту:
 
              "Глава 20-1
 
             ПРИЙОМНА СІМ'Я
 
   Стаття 256-1. Прийомна сім'я
 
   1. Прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла на виховання
та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування.
 
   Стаття 256-2. Прийомні батьки
 
   1. Прийомні батьки - подружжя або особа, яка не перебуває у
шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
   2. Прийомні батьки несуть обов'язки по вихованню та розвитку
дітей, передбачені статтею 150 цього Кодексу.
 
   3. Прийомними батьками не можуть бути особи:
 
   1) визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено
дієздатними;
 
   2) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були
поновлені;
 
   3) звільнені від повноважень опікуна, піклувальника в разі
невиконання покладених на них обов'язків;
 
   4) поведінка та інтереси яких суперечать інтересам прийомної
дитини;
 
   5) які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо
виховання дітей;
 
   6) які проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї,
які мають розлади здоров'я, що можуть негативно вплинути на
здоров'я прийомної дитини.
 
   4. Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей
і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни  або
піклувальники.
 
   Стаття 256-3. Прийомні діти
 
   1. Прийомні  діти  -  діти-сироти  і  діти,  позбавлені
батьківського піклування, влаштовані на виховання та спільне
проживання до прийомної сім'ї.
 
   2. На  влаштування  дитини-сироти  і дитини, позбавленої
батьківського  піклування, до прийомної сім'ї потрібна згода
дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може
її висловити.
 
   Згода дитини  на  її  влаштування  до  прийомної  сім'ї
з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у
присутності прийомних батьків і представника органу опіки та
піклування, про що складається відповідний документ.
 
   3. Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї
до  досягнення  18-річного  віку,  а  в  разі  навчання  у
професійно-технічних, вищих  навчальних  закладах  I-IV рівнів
акредитації - до його закінчення.
 
   4. За прийомними дітьми зберігається право на аліменти,
пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у
зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до
прийомної сім'ї.
 
   5. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з
батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати
шкоди їхньому життю, здоров'ю та моральному вихованню.
 
   Стаття 256-4. Створення прийомної сім'ї
 
   1. Рішення  про  створення  прийомної  сім'ї приймається
районною, районною в містах Києві та Севастополі державними
адміністраціями,  виконавчим   комітетом   міської   (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного
значення)  ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
 
   2. Між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення
про  створення прийомної сім'ї, на основі типового договору
укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім'ї.
 
   3. Орган, який прийняв рішення про створення прийомної сім'ї,
зобов'язаний контролювати виконання прийомними батьками своїх
обов'язків щодо виховання та утримання дітей.
 
   4. Положення про прийомну сім'ю та типовий договір про
влаштування дітей до прийомної сім'ї затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
 
              Глава 20-2
 
         ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ
 
   Стаття 256-5. Дитячий будинок сімейного типу
 
   1. Дитячий будинок сімейного типу - окрема  сім'я,  що
створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не
перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням  та
спільного проживання не менш як п'яти дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування.
 
   Стаття 256-6. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного
          типу
 
   1. Батьки-вихователі - подружжя або окрема особа, що не
перебуває у шлюбі, які взяли дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, для виховання та спільного проживання.
 
   2. Батьки-вихователі  несуть  обов'язки  по вихованню та
розвитку дітей, передбачені статтею 150 цього Кодексу.
 
   3. Батьками-вихователями не можуть бути особи, зазначені в
частині третій статті 256-2 цього Кодексу.
 
   4. Батьки-вихователі є законними представниками дітей і діють
без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.
 
   5. Батькам-вихователям для потреб дитячого будинку сімейного
типу позачергово надається обладнаний індивідуальний житловий
будинок або багатокімнатна квартира за нормами, встановленими
законодавством.
 
   Стаття 256-7. Вихованці дитячого будинку сімейного типу
 
   1. Вихованцями дитячого будинку сімейного типу є діти-сироти
і діти, позбавлені батьківського піклування.
 
   2. На влаштування дитини-сироти  і  дитини,  позбавленої
батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу
потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня
розвитку, що може її висловити.
 
   Згода дитини на влаштування її до дитячого будинку сімейного
типу з'ясовується службовою особою  закладу,  в  якому  вона
перебуває, у присутності батьків-вихователів і представника органу
опіки та піклування, про що складається відповідний документ.
 
   3. Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку
сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження
навчання у професійно-технічному, вищому  навчальному  закладі
I-IV рівнів акредитації - до його закінчення.
 
   4. За  вихованцями  дитячого  будинку  сімейного  типу
зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а
також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які
вони мали до влаштування до дитячого будинку сімейного типу.
 
   5. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з
батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати
шкоди їхньому життю, здоров'ю та моральному вихованню.
 
   Стаття 256-8. Створення дитячого будинку сімейного типу
 
   1. Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу
приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі
державними адміністраціями, виконавчим комітетом міської (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного
значення) ради в порядку, встановленому Кабінетом  Міністрів
України.
 
   2. Між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення
про створення дитячого будинку сімейного типу, на основі типового
договору укладається договір про організацію діяльності дитячого
будинку сімейного типу.
 
   3. Орган, який прийняв рішення про створення дитячого будинку
сімейного   типу,   зобов'язаний   контролювати  виконання
батьками-вихователями своїх обов'язків щодо виховання та утримання
дітей.
 
   4. Положення про дитячий будинок сімейного типу і типовий
договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу
затверджуються Кабінетом Міністрів України".
 
   15. У частині першій статті 261 слова "дитину, яка є сиротою
або з інших причин позбавлена батьківського піклування" замінити
словами  "дитину-сироту  або дитину, позбавлену батьківського
піклування".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Кабінетові Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
 
   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
внесення змін до законодавчих актів, які випливають із цього
Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені
цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів  у
відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 23 лютого 2006 року
     N 3497-IV
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner