Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3469-IV від 23.02.2006

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2006 рік"
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 29, ст.246 )
 
 
 
   I. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2006 рік" від 20 грудня 2005 року N 3235-IV ( 3235-15 ) такі
зміни:
 
   1. У статті 1:
 
   у частині другій цифри "137.081.485,7" та "108.245.247,8"
замінити відповідно цифрами "137.280.885,7" та "108.444.647,8";
 
   у частині четвертій цифри "12.909.044,9" та "11.402.827,4"
замінити відповідно цифрами "13.108.444,9" та "11.602.227,4".
 
   2. Доповнити статтею 124 такого змісту:
 
   "Стаття 124. Установити, що частина надходжень від продажу
державного пакета акцій ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний
комбінат "Криворіжсталь", одержаних у 2005 році, перераховується
протягом трьох робочих днів з дня набрання чинності цим Законом на
спеціальні рахунки бюджету розвитку відповідно міського бюджету
міста Кривий Ріг та обласного бюджету Дніпропетровської області
згідно з обсягами, визначеними у додатках N 3 та N 7 до цього
Закону.
 
   Зазначені кошти  використовуються на заходи, пов'язані з
вирішенням екологічних та соціально-економічних проблем міста
Кривий  Ріг  та  прилеглих  до  нього  населених  пунктів
Дніпропетровської області".
 
   3. Внести зміни до додатків N 2, N 3 та N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) відповідно
до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Залишки коштів, перерахованих згідно з цим Законом на
спеціальні рахунки міського бюджету міста Кривий Ріг та обласного
бюджету Дніпропетровської області  на  заходи,  пов'язані  з
вирішенням  екологічних  та соціально-економічних проблем, не
підлягають вилученню на кінець бюджетного періоду з відповідних
місцевих бюджетів і за рішенням відповідної ради використовуються
з урахуванням їх цільового призначення на проведення відповідних
заходів у наступному бюджетному періоді.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 23 лютого 2006 року
     N 3469-IV
 
 
                    Додаток N 1
                  до Закону України
              "Про внесення змін до Закону України
            "Про Державний бюджет України на 2006 рік"
 
       Зміни до додатка N 2 до Закону України
         "Про Державний бюджет України
       на 2006 рік" ( 3235-15 ) "Фінансування
       Державного бюджету України на 2006 рік"
 
                            (тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
|Код  |    Найменування     |  Всього  | Загальний |Спеціальний |
|   |               |       |  фонд   |  фонд   |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|   |Загальне фінансування    | 13 108 444,9| 11 602 227,4| 1 506 217,5|
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|600000|Фінансування за активними  | 9 502 039,4| 9 502 039,4|       |
|   |операціями          |       |       |       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|602000|Зміни обсягів готівкових   | 9 223 133,0| 9 223 133,0|       |
|   |коштів            |       |       |       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|602100|На початок періоду      | 9 223 133,0| 9 223 133,0|       |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
                    Додаток N 2
                  до Закону України
              "Про внесення змін до Закону України
            "Про Державний бюджет України на 2006 рік"
 
            Зміни до додатка N 3
       до Закону України "Про Державний бюджет
      України на 2006 рік" ( 3235-15 ) "Розподіл
     видатків Державного бюджету України на 2006 рік"
 
 
                             (тис. грн.)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код  |Код  |   Найменування згідно з   |            Загальний фонд               |           Спеціальний фонд            |  Разом:  |
|прог- |функ- |  програмною класифікацією  |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|       |
|рамної |ціо- |  видатків та кредитування  |  Всього  |  видатки  |    з них:      | видатки  |  Всього  |  видатки |     з них:    |  видатки  |       |
|класи- |наль- |   державного бюджету    |       | споживання |--------------------------| розвитку  |      | споживання |----------------------|  розвитку |       |
|фікації|ної  |                |       |       |  оплата  |комунальні |      |      |      | оплата | комунальні|       |       |
|видат- |кла- |                |       |       |  праці   |послуги та |      |      |      | праці  | послуги та|       |       |
|ків та |сифі- |                |       |       |       |енергоносії |      |      |      |     |енергоносії|       |       |
|креди- |кації |                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|тування|видат-|                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|держав-|ків та|                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|ного  |креди-|                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|бюджету|туван-|                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |ня  |                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |Видатки-всього:        |108 444 647,8| 91 307 004,4| 19 706 019,5| 1 292 099,6|16 867 643,4|28 836 237,9|14 832 317,0| 957 805,8| 200 963,1| 14 003 920,9|137 280 885,7|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|3510000|   |Міністерство фінансів України | 17 875 694,8| 17 358 814,1|       |      |  246 880,7| 3 051 315,7| 3 000 000,0|     |      |   51 315,7| 20 927 010,5|
|    |   |(загальнодержавні видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|3511000|   |Міністерство фінансів України | 17 875 694,8| 17 358 814,1|       |      |  246 880,7| 3 051 315,7| 3 000 000,0|     |      |   51 315,7| 20 927 010,5|
|    |   |(загальнодержавні видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|3511190| 0180 |Субвенція з державного бюджету |  199 400,0|       |       |      |  199 400,0|      |      |     |      |       |  199 400,0|
|    |   |місцевим бюджетам на заходи,  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пов'язані з поліпшенням    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |екології та соціально-економіч-|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ний розвиток міста Кривий Ріг |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |та прилеглих до нього населе- |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |них пунктів Дніпропетровської |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |області            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                    Додаток N 3
                  до Закону України
              "Про внесення змін до Закону України
            "Про Державний бюджет України на 2006 рік"
 
       Зміни до додатка N 7 до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2006 рік"
              ( 3235-15 )
 
    "Показники міжбюджетних взаємовідносин державного
      бюджету з місцевими бюджетами на 2006 рік"
 
 
                             тис. грн.
----------------------------------------------------------------
|Код бюджету| Назва місцевого |Субвенції з державного бюджету |
|      |   бюджету   |--------------------------------|
|      | адміністративно-| Субвенція загального фонду на: |
|      | територіальної |--------------------------------|
|      |   одиниці   | заходи, пов'язані з вирішенням |
|      |         |  екологічних та соціально-  |
|      |         |економічних проблем міста Кривий|
|      |         |  Ріг та прилеглих до нього  |
|      |         |   населених пунктів     |
|      |         |  Дніпропетровської області  |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|01100000000|Бюджет Автономної|                |
|      |Республіки Крим |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|02100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Вінницької    |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|03100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Волинської    |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|04100000000|Обласний бюджет |         59 820,0    |
|      |Дніпропетровської|                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|05100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Донецької області|                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|06100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Житомирської   |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|07100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Закарпатської  |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|08100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Запорізької   |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|09100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Івано-      |                |
|      |Франківської   |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|10100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Київської    |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|11100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Кіровоградської |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|12100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Луганської    |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|13100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Львівської    |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|14100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Миколаївської  |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|15100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Одеської області |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|16100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Полтавської   |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|17100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Рівненської   |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|18100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Сумської області |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|19100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Тернопільської  |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|20100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Харківської   |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|21100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Херсонської   |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|22100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Хмельницької   |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|23100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Черкаської    |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|24100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Чернівецької   |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|25100000000|Обласний бюджет |                |
|      |Чернігівської  |                |
|      |області     |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|26000000000|Міський бюджет  |                |
|      |міста Києва   |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|27000000000|Міський бюджет  |                |
|      |міста Севастополя|                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|04205000000|Міський бюджет  |        139 580,0    |
|      |міста Кривого  |                |
|      |Рогу       |                |
|-----------+-----------------+--------------------------------|
|      |ВСЬОГО      |        199 400,0    |
----------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner