Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3477-IV від 23.02.2006

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про виконання рішень та застосування
      практики Європейського суду з прав людини
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст.260 )
 
 
 
   Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку  з
обов'язком держави виконати рішення Європейського суду з прав
людини у справах проти України; з необхідністю усунення причин
порушення  Україною  Конвенції  про  захист  прав  людини і
основоположних свобод ( 995_004 ) і протоколів ( 994_535, 994_059,
994_802, 994_804, 994_170, 994_171, 994_536, 994_537, 994_180,
994_527 ) до неї; з впровадженням в українське судочинство та
адміністративну практику європейських стандартів прав людини; зі
створенням передумов для зменшення числа заяв до Європейського
суду з прав людини проти України.
 
               Глава 1
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   Конвенція - Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод ( 995_004 ) 1950 року і протоколи  ( 994_535, 994_059,
994_802, 994_804, 994_170, 994_171, 994_536, 994_537, 994_180,
994_527 ) до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною
Радою України;
 
   Суд - Європейський суд з прав людини;
 
   Комісія - Європейська комісія з прав людини;
 
   практика Суду - практика Європейського суду з прав людини та
Європейської комісії з прав людини;
 
   Рішення - а) остаточне рішення Європейського суду з прав
людини у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод  ( 995_004 );
б) остаточне рішення Європейського суду з прав людини  щодо
справедливої сатисфакції у справі проти України; в) рішення
Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у
справі проти України;
 
   Стягувач - а) заявник до Європейського суду з прав людини у
справі проти України, на користь якого постановлено рішенням
Європейського суду з прав людини або з яким досягнуто дружнього
врегулювання, чи його представник,  чи  його  правонаступник;
б) особа (група осіб), на користь якої рішенням Європейського суду
з прав людини визначено обов'язок України в міждержавній справі;
 
   відшкодування - а) сума справедливої сатисфакції, визначена
рішенням Європейського суду з прав людини відповідно до статті 41
Конвенції про захист прав  людини  і  основоположних  свобод
( 995_004 );  б) визначена у рішенні Європейського суду з прав
людини стосовно дружнього врегулювання сума грошової виплати на
користь Стягувача;
 
   виконання Рішення - а) виплата Стягувачеві відшкодування та
вжиття додаткових заходів індивідуального характеру; б) вжиття
заходів загального характеру;
 
   Орган представництва - орган, відповідальний за забезпечення
представництва України в Європейському суді з прав людини та
виконання його рішень;
 
   оригінальний текст - офіційний текст, виконаний офіційною
мовою Ради Європи: а) Конвенції про захист прав людини  і
основоположних свобод  ( 995_004 )   1950 року та протоколів
( 994_535, 994_059, 994_802, 994_804, 994_170, 994_171, 994_536,
994_537, 994_180,  994_527 )  до неї; б) рішення та ухвали
Європейського суду з прав людини; в) ухвали Європейської комісії з
прав людини.
 
   Стаття 2. Виконання Рішення
 
   1. Рішення є обов'язковим для виконання Україною відповідно
до статті 46 Конвенції ( 995_004 ).
 
   2. Порядок виконання Рішення визначається  цим  Законом,
Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ), іншими
нормативно-правовими актами з  урахуванням  особливостей,  що
передбачені цим Законом.
 
   Стаття 3. Фінансування витрат на виконання Рішення
 
   1. Виконання  Рішення здійснюється за рахунок Державного
бюджету України.
 
               Глава 2
            ДОСТУП ДО РІШЕННЯ
 
   Стаття 4. Стислий виклад Рішення
 
   1. Протягом трьох днів від дня одержання повідомлення про
набуття Рішенням статусу остаточного орган представництва готує та
надсилає для опублікування в газетах "Урядовий кур'єр" і "Голос
України" стислий виклад Рішення українською мовою (далі - стислий
виклад Рішення), який має включати:
 
   а) офіційну назву Рішення мовою оригіналу та в перекладі
українською мовою;
 
   б) номер заяви до Суду;
 
   в) дату постановлення Рішення;
 
   г) стислий виклад фактів у справі;
 
   д) стислий виклад питань права;
 
   е) переклад резолютивної частини Рішення.
 
   2. Зазначені у частині першій цієї статті видання публікують
стислий виклад Рішення протягом семи днів від дня його одержання.
 
   Стаття 5. Сповіщення про Рішення
 
   1. Протягом трьох днів Орган представництва надсилає стислий
виклад Рішення Стягувачеві, Уповноваженому Верховної Ради України
з прав людини, всім державним органам, посадовим особам та іншим
суб'єктам, прямо причетним до справи, за  якою  постановлено
Рішення, разом з копією оригінального тексту.
 
   Стаття 6. Переклад та оприлюднення Рішення
 
   1. З метою виконання заходів загального характеру держава
забезпечує  переклад  та опублікування повних текстів Рішень
українською мовою спеціалізованим у питаннях  практики  Суду
юридичним виданням, що має поширення у професійному середовищі
правників.
 
   2. Автентичність  перекладу  повних  текстів   Рішень
засвідчується Органом представництва.
 
   3. Визначення  видання,  яке  здійснюватиме  переклад та
опублікування повних текстів Рішень, а також замовлення необхідної
кількості примірників видання з метою забезпечення судів, органів
прокуратури, юстиції, внутрішніх справ, служби безпеки, установ
виконання покарань, інших зацікавлених суб'єктів провадяться на
конкурсній основі Органом представництва.
 
   4. Забезпечення суддів  опублікованим  перекладом  повних
текстів Рішень покладається на державний орган, відповідальний за
організаційно-матеріальне забезпечення судів.
 
               Глава 3
            ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ
 
   Стаття 7. Звернення Рішення до виконання в частині виплати
        відшкодування
 
   1. Протягом трьох днів від дня отримання повідомлення Суду
про набуття Рішенням статусу остаточного Орган представництва:
 
   а) надсилає Стягувачеві повідомлення з роз'ясненням його
права подати до державної виконавчої служби заяву про виплату
відшкодування, в якій мають бути зазначені реквізити банківського
рахунка для перерахування коштів;
 
   б) надсилає до державної виконавчої служби оригінальний текст
і переклад резолютивної частини Рішення. Автентичність перекладу
засвідчується Органом представництва.
 
   Державна виконавча  служба  упродовж  трьох  днів з дня
надходження документів, зазначених у пункті "б" цієї частини,
відкриває виконавче провадження.
 
   2. Неподання Стягувачем заяви про виплату відшкодування не є
перешкодою для виконання Рішення.
 
   Стаття 8. Виплата відшкодування
 
   1. Виплата Стягувачеві відшкодування має бути здійснена у
тримісячний строк з моменту набуття Рішенням статусу остаточного.
 
   2. У разі порушення строку, зазначеного в частині першій цієї
статті, на суму відшкодування нараховується пеня відповідно до
Рішення.
 
   3. Протягом одного місяця від дня відкриття виконавчого
провадження за Рішенням державна виконавча служба надсилає до
Державного  казначейства  України  постанову  про  відкриття
виконавчого провадження та документи, передбачені у пункті "б"
частини першої статті 7 цього Закону.
 
   4. Державне казначейство України протягом 10 днів від дня
надходження зазначених у частині третій цієї статті документів
здійснює списання на вказаний Стягувачем банківський рахунок, а в
разі його відсутності - на депозитний рахунок державної виконавчої
служби коштів з відповідної бюджетної програми Державного бюджету
України. Порядок збереження коштів  на  депозитному  рахунку
державної виконавчої служби визначається Законом України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ).
 
   5. Підтвердження  списання,  отримане  від  Державного
казначейства України, є для державної виконавчої служби підставою
для закінчення виконавчого провадження.
 
   6. Державна виконавча служба протягом трьох днів надсилає
Органу  представництва  постанову  про закінчення виконавчого
провадження та підтвердження списання коштів.
 
   Стаття 9. Окремі питання, пов'язані з виплатою відшкодування
 
   1. Якщо  встановити  місцеперебування  (місцезнаходження)
Стягувача - фізичної особи неможливо, а також у разі смерті
Стягувача - фізичної особи чи реорганізації або  ліквідації
Стягувача - юридичної особи сума відшкодування перераховується на
депозитний рахунок державної  виконавчої  служби.  Аналогічна
процедура застосовується у випадку, передбаченому частиною другою
статті 7 цього Закону.
 
   2. Сума відшкодування, яка знаходиться на депозитному рахунку
державної виконавчої служби, перераховується:
 
   а) на рахунок Стягувача після подання ним відповідної заяви;
 
   б) на рахунки спадкоємців Стягувача - фізичної особи після
подання ними належним чином оформлених документів, які надають їм
право на отримання спадщини;
 
   в) на рахунок правонаступника реорганізованого Стягувача -
юридичної особи після подання ним належним чином оформлених
документів, які підтверджують його правонаступництво;
 
   г) на  рахунки  засновників  (учасників,  акціонерів)
ліквідованого Стягувача - юридичної особи після подання ними
рішень  суду,  які  підтверджують  їхній  статус засновників
(учасників, акціонерів) ліквідованого Стягувача - юридичної особи
на момент ліквідації та визначають частку відшкодування, що
належить  до  виплати  кожному  із  засновників  (учасників,
акціонерів).
 
   3. Інформацію про наявність на депозитному рахунку державної
виконавчої служби суми відшкодування державна виконавча служба
надсилає Органу представництва.
 
   4. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих
Державному  бюджету  України внаслідок виплати відшкодування,
виступає Орган представництва, який зобов'язаний протягом трьох
місяців з моменту, визначеного в частині четвертій статті 8 цього
Закону, звернутися до суду з відповідним позовом.
 
   Стаття 10. Додаткові заходи індивідуального характеру
 
   1. З метою забезпечення відновлення порушених прав Стягувача,
крім  виплати  відшкодування,  вживаються  додаткові  заходи
індивідуального характеру.
 
   2. Додатковими заходами індивідуального характеру є:
 
   а) відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього
юридичного  стану, який Стягувач мав до порушення Конвенції
( 995_004 ) (restitutio in integrum);
 
   б) заходи,  передбачені  в  рішенні  Суду  про  дружнє
врегулювання.
 
   3. Відновлення  попереднього  юридичного  стану Стягувача
здійснюється, зокрема, шляхом:
 
   а) повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення
провадження у справі;
 
   б) повторного розгляду справи адміністративним органом.
 
   Стаття 11. Дії Органу представництва щодо вжиття додаткових
        заходів індивідуального характеру
 
   1. Протягом трьох днів від дня одержання повідомлення про
набуття Рішенням статусу остаточного Орган представництва:
 
   а) надсилає Стягувачеві повідомлення з роз'ясненням його
права порушити провадження про перегляд справи та/або про його
право  на  відновлення  провадження  відповідно  до  чинного
законодавства;
 
   б) повідомляє органи, які є відповідальними за виконання
передбачених у рішенні Суду про дружнє врегулювання додаткових
заходів індивідуального характеру, про зміст, порядок і строки
виконання цих заходів. До повідомлення додається переклад рішення
Суду про дружнє врегулювання, автентичність якого засвідчується
Органом представництва.
 
   2. Контроль за виконанням додаткових заходів індивідуального
характеру, передбачених у рішенні Суду про дружнє врегулювання,
покладається на Орган представництва.
 
   3. Орган представництва в рамках здійснення передбаченого
частиною другою цієї статті контролю має право отримувати від
органів, які є відповідальними за виконання додаткових заходів
індивідуального характеру, передбачених у рішенні Суду про дружнє
врегулювання, інформацію про хід і наслідки виконання таких
заходів, а також вносити Прем'єр-міністрові України подання щодо
забезпечення  виконання  додаткових  заходів  індивідуального
характеру.
 
   Стаття 12. Дії органів, які є відповідальними за виконання
        додаткових заходів індивідуального характеру
 
   1. Органи, відповідальні за виконання додаткових заходів
індивідуального характеру, зобов'язані:
 
   а) невідкладно та у визначений Рішенням  та/або  чинним
законодавством строк виконати додаткові заходи індивідуального
характеру;
 
   б) надавати інформацію на запити Органу представництва про
перебіг і наслідки виконання додаткових заходів індивідуального
характеру;
 
   в) дієво та без зволікань реагувати на подання  Органу
представництва;
 
   г) про виконання додаткових заходів індивідуального характеру
повідомити Орган представництва.
 
   Стаття 13. Заходи загального характеру
 
   1. Заходи  загального  характеру  вживаються  з  метою
забезпечення додержання державою положень Конвенції ( 995_004 ),
порушення яких встановлене  Рішенням,  забезпечення  усунення
недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого
Судом порушення, а також усунення підстави для надходження до Суду
заяв проти України, спричинених проблемою, що вже була предметом
розгляду в Суді.
 
   2. Заходами загального характеру є заходи, спрямовані на
усунення  зазначеної  в  Рішенні  системної  проблеми та її
першопричини, зокрема:
 
   а) внесення змін до чинного законодавства та практики його
застосування;
 
   б) внесення змін до адміністративної практики;
 
   в) забезпечення юридичної експертизи законопроектів;
 
   г) забезпечення професійної підготовки з питань вивчення
Конвенції ( 995_004 ) та практики Суду прокурорів, адвокатів,
працівників  правоохоронних органів, працівників імміграційних
служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких
пов'язана із правозастосуванням, а також з триманням людей в
умовах позбавлення свободи;
 
   д) інші заходи, які визначаються - за умови нагляду з боку
Комітету міністрів Ради Європи - державою-відповідачем відповідно
до Рішення з метою забезпечення усунення недоліків системного
характеру,  припинення  спричинених  цими недоліками порушень
Конвенції ( 995_004 ) та забезпечення максимального відшкодування
наслідків цих порушень.
 
   Стаття 14. Дії Органу представництва щодо вжиття заходів
        загального характеру
 
   1. Упродовж одного місяця з дня одержання повідомлення про
набуття Рішенням статусу остаточного Орган представництва готує та
надсилає до Кабінету Міністрів України подання щодо вжиття заходів
загального характеру (далі - подання).
 
   2. Подання включає пропозиції щодо вирішення зазначеної в
Рішенні системної проблеми та усунення її першопричини, зокрема:
 
   а) аналіз обставин, що призвели до порушення  Конвенції
( 995_004 );
 
   б) пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства;
 
   в) пропозиції  щодо  внесення  змін  до адміністративної
практики;
 
   г) пропозиції  для  врахування  під  час  підготовки
законопроектів;
 
   д) пропозиції щодо забезпечення професійної підготовки з
питань вивчення Конвенції ( 995_004 ) та практики Європейського
суду з прав людини для суддів, прокурорів, адвокатів, працівників
правоохоронних органів, імміграційних служб, інших  категорій
працівників,  професійна  діяльність  яких  пов'язана  із
правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення
свободи;
 
   е) пропозиції  щодо  здійснення інших заходів загального
характеру, спрямованих на усунення недоліків системного характеру,
припинення спричиненого  цими  недоліками  порушення Конвенції
( 995_004 ) та забезпечення максимального відшкодування наслідків
цих порушень;
 
   є) перелік  центральних органів виконавчої влади, які є
відповідальними за вжиття кожного з пропонованих у  поданні
заходів.
 
   3. Одночасно  з  поданням  Орган  представництва  готує
аналітичний огляд для Верховного Суду України, який включає:
 
   а) аналіз обставин, що  спричинили  порушення  Конвенції
( 995_004 );
 
  б) пропозиції щодо приведення судової практики у відповідність
з вимогами Конвенції ( 995_004 ).
 
   4. Одночасно з поданням Орган представництва  готує  та
надсилає  до  Апарату Верховної Ради України пропозиції для
врахування під час підготовки законопроектів.
 
   Стаття 15. Дії Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів
        загального характеру
 
   1. Прем'єр-міністр  України  відповідно  до  подання,
передбаченого у статті 14 цього Закону, визначає центральні органи
виконавчої влади, які є відповідальними за виконання заходів
загального характеру, та невідкладно дає їм відповідні доручення.
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, визначений у дорученні
Прем'єр-міністра України, у встановлений у дорученні строк:
 
   а) забезпечує в межах своєї компетенції видання відомчих
актів на виконання заходів загального характеру та контролює їх
виконання;
 
   б) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
прийняття нових, скасування чинних нормативно-правових актів або
внесення до них змін.
 
   3. Кабінет Міністрів України:
 
   а) видає в межах своєї компетенції акти на виконання заходів
загального характеру;
 
   б) вносить у порядку законодавчої ініціативи до Верховної
Ради України законопроекти щодо прийняття нових, скасування чинних
законів або внесення до них змін.
 
   4. Відповідні акти мають  бути  видані  та  відповідний
законопроект має бути внесений Кабінетом Міністрів України на
розгляд Верховної Ради України протягом трьох місяців від дня
видання доручення Прем'єр-міністра України, передбаченого частиною
першою цієї статті.
 
   Стаття 16. Відповідальність за невиконання чи неналежне
        виконання Рішення
 
  1. У разі невиконання або неналежного виконання Рішення винні
службові особи, до повноважень яких належить це виконання, несуть
адміністративну, цивільну  або  кримінальну  відповідальність,
передбачену законами України.
 
               Глава 4
         ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ КОНВЕНЦІЇ
          ( 995_004 ) ТА ПРАКТИКИ СУДУ
 
   Стаття 17. Застосування судами Конвенції ( 995_004 ) та
        практики Суду
 
   1. Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію ( 995_004 )
та практику Суду як джерело права.
 
   Стаття 18. Порядок посилання на Конвенцію ( 995_004 ) та
        практику Суду
 
   1. Для цілей посилання на текст Конвенції  ( 995_004 ) суди
використовують  офіційний  переклад  Конвенції  ( 995_004 )
українською мовою (далі - переклад).
 
   2. Для цілей посилання на Рішення та ухвали Суду та на ухвали
Комісії суди використовують переклади текстів рішень Суду та ухвал
Комісії (далі - переклад), надруковані у виданні, передбаченому в
статті 6 цього Закону.
 
   3. У разі відсутності перекладу Рішення та ухвали Суду чи
ухвали Комісії суд користується оригінальним текстом.
 
   4. У разі виявлення мовної розбіжності між перекладом та
оригінальним текстом суд користується оригінальним текстом.
 
   5. У разі виявлення мовної розбіжності між оригінальними
текстами та/або в разі потреби мовного тлумачення оригінального
тексту використовується відповідна практика Суду.
 
   Стаття 19. Застосування у сфері законодавства та в
        адміністративній практиці
 
   1. Орган представництва здійснює юридичну експертизу всіх
законопроектів, а також підзаконних нормативних актів, на які
поширюється вимога  державної  реєстрації,  на  відповідність
Конвенції  ( 995_004 ), за результатами чого готує спеціальний
висновок.
 
   2. Нездійснення передбаченої частиною першою цієї статті
перевірки або наявність висновку про невідповідність підзаконного
акта вимогам Конвенції ( 995_004 ) є підставою для відмови в
державній реєстрації відповідного підзаконного акта.
 
   3. Орган представництва забезпечує постійну та з розумною
періодичністю перевірку чинних законів і підзаконних актів на
відповідність Конвенції ( 995_004 ) та практиці Суду, передовсім у
сферах,  що  стосуються  діяльності  правоохоронних  органів,
кримінального провадження, позбавлення свободи.
 
   4. За результатами передбаченої у частині третій цієї статті
перевірки Орган представництва подає до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін до чинних законів та підзаконних
актів з метою приведення їх у відповідність з вимогами Конвенції
( 995_004 ) та відповідною практикою Суду.
 
   5. Міністерства  та  відомства забезпечують систематичний
контроль за додержанням у рамках  відомчого  підпорядкування
адміністративної практики, що відповідає Конвенції ( 995_004 ) та
практиці Суду.
 
               Глава 5
            ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
   1) протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
   привести у  відповідність  із  цим   Законом   свої
нормативно-правові акти;
 
   забезпечити приведення  у  відповідність  із цим Законом
нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади;
 
   2) вжити заходів та, у разі необхідності, внести пропозиції
до  Верховної Ради України щодо включення питань оволодіння
положеннями Конвенції ( 995_004 ) та практики Суду:
 
   до вимог професійного рівня окремих категорій суддів, а також
прокурорів, адвокатів, нотаріусів;
 
   до програм первинної підготовки та підвищення кваліфікації
суддів, прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів,
імміграційних  служб, інших категорій працівників, професійна
діяльність яких пов'язана із правозастосуванням, а також  з
триманням людей в умовах позбавлення свободи;
 
   3) щорічно передбачати в проекті Державного бюджету України
окремою  бюджетною  програмою  кошти  на  виконання  рішень
Європейського суду з прав людини.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 23 лютого 2006 року
     N 3477-IV
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner