Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3480-IV від 23.02.2006

Про цінні папери та фондовий ринок


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за
ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі.
 
   2. Організаторами торгівлі є фондові біржі, що відповідають
вимогам цього Закону.
 
   Для здійснення своєї діяльності  фондові  біржі  повинні
підтримувати власний  капітал  в  розмірі,  не  меншому  ніж
3 мільйони гривень, а для фондових бірж, що здійснюють кліринг та
розрахунки, - не меншому ніж 6 мільйонів гривень.
 
   Стаття 21. Утворення фондової біржі та права її членів
 
   1. Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій
формі товариства (крім повного,  командитного  товариства  і
товариства  з  додатковою  відповідальністю)  або  дочірнього
підприємства об'єднання торговців цінними паперами, та провадить
свою діяльність  відповідно  до  Цивільного  кодексу  України
( 435-15 ), законів, що регулюють питання утворення, діяльності та
припинення  юридичних осіб, з особливостями, визначеними цим
Законом.
 
   Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не
підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).
 
   2. Фондова біржа утворюється не  менше  ніж  двадцятьма
засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на
право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або
їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними
паперами. Частка одного торговця цінними паперами не може бути
більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.
 
   3. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту
державної  реєстрації.  Державна  реєстрація  фондової  біржі
здійснюється  в  порядку, встановленому Законом України "Про
державну реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  -
підприємців" ( 755-15 ).
 
   Фондова біржа має право провадити діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Слова "фондова  біржа"  та похідні від них дозволяється
використовувати  лише  юридичним  особам,  які  створені  та
функціонують відповідно до вимог цього Закону.
 
   4. Діяльність  фондової  біржі  як організатора торгівлі
тимчасово зупиняється Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку в разі, коли кількість її членів стала менш ніж
20, а якщо фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства
об'єднання торговців цінними паперами - коли кількість членів
такого об'єднання стала менше ніж 20. Якщо протягом шести місяців
прийняття нових членів не відбулося, діяльність фондової біржі
припиняється.
 
   5. Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці
цінними  паперами,  які мають ліцензію на право провадження
професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе
зобов'язання  виконувати  всі правила, положення і стандарти
фондової біржі.
 
   У разі анулювання отриманої торговцем  цінними  паперами
ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому
ринку його членство у фондовій біржі тимчасово зупиняється до
поновлення ним ліцензії або надання на біржу листа щодо виключення
його з членів біржі. Інші підстави припинення або тимчасового
зупинення  членства  у фондовій біржі визначаються правилами
фондової біржі.
 
   Членство у фондовій біржі припиняється у разі анулювання
ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому
ринку, виданої торговцю цінними паперами.
 
   6. Кожний член фондової біржі  має  рівні  права  щодо
організації діяльності фондової біржі як організатора торгівлі.
 
   Стаття 22. Статут фондової біржі
 
   1. Статут  фондової  біржі  затверджується вищим органом
фондової біржі.
 
   2. У статуті фондової біржі зазначаються найменування і
місцезнаходження фондової біржі, порядок управління і формування
її органів та їх компетенція, мета діяльності, підстави та порядок
припинення діяльності фондової біржі, розподілу майна фондової
біржі у разі її ліквідації.
 
   Стаття 23. Вимоги до фондової біржі
 
   1. Фондова біржа зобов'язана оприлюднювати  та  надавати
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію
про:
 
   перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення
договорів купівлі - продажу цінних паперів на фондовій біржі;
 
   перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу;
 
   обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів,
загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо
кожного  емітента  окремо) за період, установлений Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює порядок і форми подання інформації, зазначеної у
частині першій цієї статті, та здійснює контроль за розкриттям
інформації фондовими біржами.
 
   Стаття 24. Організація торгівлі на фондовій біржі
 
   1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладання
договорів з цінними паперами шляхом котирування цінних паперів на
основі даних попиту і пропозицій, отриманих від учасників торгів
на фондовій біржі.
 
   У торгах на фондовій біржі мають право брати участь члени
фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства.
 
   2. Торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами
фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та реєструються
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Стаття 25. Правила фондової біржі
 
   1. Правила фондової біржі складаються з порядку:
 
   організації та проведення біржових торгів;
 
   лістингу та делістингу цінних паперів;
 
   допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених
законодавством, до біржових торгів;
 
   котирування цінних паперів та оприлюднення їх  біржового
курсу;
 
   розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її
оприлюднення;
 
   розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими
особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із
законодавством;
 
   здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та
іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах
згідно із законодавством, правил фондової біржі;
 
   накладення санкцій за порушення правил фондової біржі.
 
   Стаття 26. Поєднання окремих видів професійної діяльності
        на фондовому ринку
 
   1. Поєднання  окремих  видів  професійної  діяльності на
фондовому ринку не допускається, крім випадків, передбачених цим
Законом та іншими актами законодавства, які регулюють порядок
здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку.
 
   2. Організатори  торгівлі не можуть провадити інші види
професійної діяльності на фондовому ринку, крім діяльності з
організації торгівлі на фондовому ринку, якщо інше не передбачено
законом.
 
   Організатори торгівлі  можуть  здійснювати  діяльність  з
проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних
(деривативів), які укладаються на такому організаторі торгівлі.
 
   3. Діяльність торговця цінними паперами може поєднуватися з
діяльністю зберігача цінних паперів. У разі отримання зберігачем
цінних паперів ліцензії на провадження діяльності з ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів зберігачу забороняється
здійснювати будь-які операції з цінними паперами, реєстр власників
яких він веде, крім операцій реєстратора за договором з емітентом.
 
   4. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів є виключним видом діяльності, що може поєднуватися з
діяльністю зберігача цінних паперів і торговця цінними паперами (з
урахуванням вимог частини третьої цієї статті), а також  з
діяльністю компаній з управління активами у випадках, передбачених
законом.
 
   5. Поєднання діяльності з управління активами інституційних
інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому
ринку забороняється, крім діяльності з ведення реєстрів власників
іменних  цінних  паперів інститутів спільного інвестування у
випадках, передбачених законом.
 
   Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку
 
   1. Ліцензійні умови, у тому числі  вимоги  до  розміру
статутного  і  власного  капіталу,  порядку його визначення,
ліквідності, кваліфікаційні вимоги до  фахівців  професійного
учасника  фондового  ринку,  необхідні  умови договорів, які
укладаються під час провадження  професійної  діяльності  на
фондовому ринку, інші вимоги та показники, що обмежують ризики
професійної діяльності на фондовому ринку, встановлюються цим
Законом, іншими законами України, що регулюють провадження окремих
видів  професійної  діяльності  на  фондовому  ринку,  та
нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
 
              Розділ IV
    ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РАЗІ ВІДКРИТОГО (ПУБЛІЧНОГО)
       ТА ЗАКРИТОГО (ПРИВАТНОГО) ЇХ РОЗМІЩЕННЯ
 
   Стаття 28. Етапи емісії цінних паперів у разі відкритого
        (публічного) та закритого (приватного) їх
        розміщення
 
   1. Публічне (відкрите) розміщення цінних паперів  -  їх
відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації
або оголошення будь-яким іншим способом повідомлення про продаж
цінних паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості
осіб.
 
   У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів
серед заздалегідь не визначеного кола осіб емісія здійснюється за
такими етапами:
 
   1) прийняття  рішення про відкрите (публічне) розміщення
цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення;
 
 
   ( Пункт 2 частини першої статті 28 виключено на підставі
Закону N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008 )
 
 
   3) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації
випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;
 
   4) реєстрація  Державною  комісією  з цінних паперів та
фондового ринку випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;
 
   5) прийняття  у  разі  потреби  рішення  про  залучення
андеррайтера до розміщення цінних паперів;
 
   6) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного
номера;
 
   7) укладення з депозитарієм договору про  обслуговування
емісії цінних паперів або з реєстратором - про ведення реєстру
власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав
за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або
цінні папери розміщуються на пред'явника;
 
   8) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення
цінних паперів у документарній формі;
 
   9) розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії
цінних паперів;
 
   10) відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;
 
   11) затвердження результатів  розміщення  цінних  паперів
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
   12) затвердження змін до статуту, пов'язаних із збільшенням
статутного капіталу  акціонерного  товариства  з  урахуванням
результатів розміщення акцій;
 
   13) реєстрація  змін  до  статуту  в  органах державної
реєстрації;
 
   14) подання звіту про результати відкритого (публічного)
розміщення цінних паперів;
 
   15) реєстрація  Державною  комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати відкритого (публічного)
розміщення цінних паперів;
 
   16) отримання  свідоцтва  про  реєстрацію випуску цінних
паперів;
 
   17) розкриття інформації, що міститься у звіті про результати
відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.
 
   2. Приватне (закрите) розміщення цінних паперів - розміщення
цінних паперів шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів
заздалегідь визначеному колу осіб.
 
   У разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів серед
заздалегідь визначеного кола осіб емісія здійснюється за такими
етапами:
 
   1) прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення цінних
паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
   2) у разі відмови власника акцій від використання свого
переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами
закритого (приватного) розміщення цінних паперів, - отримання від
нього письмового підтвердження про відмову;
 
   3) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію
випуску цінних паперів;
 
   4) реєстрація Державною комісією з  цінних  паперів  та
фондового ринку випуску цінних паперів;
 
   5) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного
номера;
 
   6) укладення з депозитарієм договору про  обслуговування
емісії цінних паперів або з реєстратором - про ведення реєстру
власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав
за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або
цінні папери розміщуються на пред'явника;
 
   7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення
цінних паперів у документарній формі;
 
   8) закрите (приватне) розміщення цінних паперів;
 
   9) затвердження результатів розміщення цінних паперів органом
емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
   10) затвердження змін до статуту, пов'язаних із збільшенням
статутного  капіталу  акціонерного  товариства  з урахуванням
результатів розміщення акцій;
 
   11) реєстрація змін  до  статуту  в  органах  державної
реєстрації;
 
   12) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового
ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення
цінних паперів;
 
   13) реєстрація  Державною  комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати закритого  (приватного)
розміщення цінних паперів;
 
   14) отримання  свідоцтва  про  реєстрацію випуску цінних
паперів.
 
   3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів  емітентом
приймається рішення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змісту
протоколу встановлюються Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Емітент не має права змінювати прийняте рішення
про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними
паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного
випуску,  крім   випадків,   передбачених   законами   і
нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
 
   Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів до
оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається
в емітента.
 
   4. Перше розміщення акцій відкритого акціонерного товариства
є виключно закритим (приватним) серед засновників.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner