Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3480-IV від 23.02.2006

Про цінні папери та фондовий ринок


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

 
   Стаття 29. Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних
        паперів
 
   1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
протягом  30  днів після отримання заяви і всіх необхідних
документів для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних
паперів здійснює одночасно реєстрацію їх випуску та проспекту
емісії або відмовляє в реєстрації.
 
   2. Реєстрація Державною комісією з  цінних  паперів  та
фондового ринку випуску та проспекту емісії цінних паперів не може
розглядатися як гарантія їх вартості. Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації,
що міститься у зареєстрованих нею  документах,  та  за  її
відповідність  вимогам  законодавства.  Відповідальність  за
достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для
реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, несуть
особи, які підписали ці документи.
 
   3. Перелік документів, необхідних для реєстрації випуску та
проспекту емісії цінних паперів, а також порядок їх реєстрації
встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
 
   Додаткові вимоги до реєстрації випуску та проспекту емісії
цінних паперів банків установлюються Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком
України.
 
   Стаття 30. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів
 
   1. У проспекті емісії цінних паперів повинна  міститися
інформація про емітента, його фінансово-господарський стан, цінні
папери, щодо яких прийнято рішення про відкрите  (публічне)
розміщення.
 
   2. Вимоги до розкриття інформації про емітента та його
фінансово-господарський стан установлює Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку.
 
   3. До інформації про цінні папери належить інформація, що
стосується:
 
   виду, форми випуску, типу, кількості та номінальної вартості
цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне)
розміщення;
 
   дати прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення
цінних паперів;
 
   строків початку  та  закінчення  відкритого  (публічного)
розміщення цінних паперів;
 
   порядку і форми виплати доходу за цінними паперами.
 
   4. У проспекті емісії цінних паперів мають міститися інші
відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають
особливості відкритого (публічного) розміщення певних видів цінних
паперів, та/або нормативно-правовими актами Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
 
   5. Проспект емісії цінних паперів підписується керівником
емітента (головою виконавчого органу), аудитором та засвідчується
печаткою емітента. Особи, що підписали проспект емісії, тим самим
підтверджують достовірність відомостей, які в ньому містяться, а
аудитор - достовірність перевірених ним відомостей.
 
   У разі коли емітент користується послугами андеррайтера щодо
відкритого  (публічного)  розміщення  випуску цінних паперів,
проспект емісії погоджується з андеррайтером.
 
   Особи, винні в поданні недостовірних відомостей у проспекті
емісії цінних паперів, несуть відповідальність згідно із законами
України.
 
   6. Проспект емісії цінних паперів реєструється Державною
комісією  з  цінних паперів та фондового ринку одночасно з
реєстрацією випуску цінних паперів.
 
   7. Після реєстрації емітент публікує проспект емісії цінних
паперів  у  повному обсязі в офіційному друкованому виданні
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як
за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних
паперів.
 
   8. У разі внесення до проспекту емісії цінних паперів змін
емітент повинен зареєструвати їх та опублікувати інформацію про ці
зміни протягом 30 днів після опублікування проспекту емісії, але
не  менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного)
розміщення цінних паперів. Якщо це  неможливо  здійснити  у
зазначений  строк, до змін також включається інформація про
перенесення строків відкритого (публічного) розміщення цінних
паперів. Підставою для відмови у реєстрації змін до проспекту
емісії цінних паперів є невідповідність  документів  вимогам
законодавства або порушення встановленого Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку порядку прийняття рішення про
внесення змін.
 
   9. До реєстрації та опублікування інформації про внесення
змін до проспекту емісії цінних паперів емітент не має права
здійснювати відкрите (публічне) розміщення цінних паперів.
 
   Стаття 31. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів
 
   1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде
Державний реєстр випусків цінних паперів у встановленому нею
порядку.
 
   2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює порядок та забезпечує відкритий і безоплатний доступ
учасників ринку цінних паперів до інформації, що міститься в
реєстрі.
 
   Стаття 32. Вимоги до закритого (приватного) розміщення цінних
        паперів
 
   1. Особливості  закритого  (приватного)  розміщення акцій
передбачаються законом, який регулює питання створення, діяльності
та  припинення  акціонерних  товариств, і законодавством про
інститути спільного інвестування.
 
   2. Емітент повинен закінчити закрите (приватне) розміщення
цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх закрите
(приватне) розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з
дня початку розміщення.
 
   3. Під час закритого (приватного) розміщення пайові цінні
папери не можуть продаватися за ціною меншою, ніж їх номінальна
вартість.
 
   4. Установлення переважного права на придбання цінних паперів
одними інвесторами стосовно інших забороняється, крім випадків,
передбачених законодавством.
 
   5. Фактична кількість розміщених цінних паперів зазначається
у звіті про результати закритого (приватного) розміщення цінних
паперів,  який затверджується органом емітента, уповноваженим
приймати таке рішення, та подається Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
 
   Стаття 33. Вимоги до відкритого (публічного) розміщення
        цінних паперів
 
   1. Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів здійснюється
емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом
договір про андеррайтинг.
 
   Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового
договору, затвердженого Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
 
   2. Забороняється відкрите  (публічне)  розміщення  цінних
паперів раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх
емісії відповідно до цього Закону.
 
   3. Емітент повинен закінчити відкрите (публічне) розміщення
цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх відкрите
(публічне) розміщення, але не пізніше ніж протягом одного року з
дня початку розміщення.
 
   4. Під час відкритого (публічного) розміщення пайові цінні
папери не можуть продаватися за ціною, меншою ніж їх номінальна
вартість.
 
   5. Установлення переважного права на придбання цінних паперів
одними інвесторами стосовно інших забороняється, крім випадків,
передбачених законодавством.
 
   6. Кількість відкрито (публічно) розміщених цінних паперів не
повинна перевищувати кількості цінних паперів, визначеної  у
проспекті  емісії цінних паперів. Фактично розміщених цінних
паперів може бути менше, ніж кількість цінних паперів, визначена у
проспекті їх емісії.
 
   7. Кількість фактично розміщених цінних паперів зазначається
у звіті про результати відкритого (публічного) розміщення цінних
паперів,  який затверджується органом емітента, уповноваженим
приймати таке рішення, та подається Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
 
   Стаття 34. Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів за
        участю андеррайтера
 
   1. Під час відкритого (публічного) розміщення цінних паперів
емітент має право користуватися послугами андеррайтера.
 
   2. Вимоги  до  операцій,  що  здійснює  андеррайтер,
встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
 
   Стаття 35. Звіт про результати розміщення цінних паперів
 
   1. Емітент подає Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку у 15-денний строк з дня реєстрації змін до статуту
в органах державної реєстрації звіт про результати відкритого
(публічного) розміщення, а також інші  документи,  визначені
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, необхідні
для реєстрації звіту. Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку встановлює вимоги до розкриття інформації, що
міститься у звіті  про  результати  відкритого  (публічного)
розміщення цінних паперів.
 
   2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
протягом 15 днів після отримання  від  емітента  необхідних
документів зобов'язана прийняти рішення про реєстрацію звіту або
відмову в реєстрації.
 
   3. Підставою для відмови в реєстрації звіту про результати
відкритого (публічного) розміщення цінних паперів є порушення
вимог законодавства, пов'язане з розміщенням цінних паперів.
 
   4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у
двотижневий строк з дня реєстрації звіту про результати відкритого
(публічного) розміщення цінних паперів видає емітенту свідоцтво
про реєстрацію випуску цінних паперів.
 
   5. У  разі  відкритого (публічного) розміщення облігацій
емітент протягом 15 днів після закінчення погашення облігацій
подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт
про наслідки погашення облігацій.
 
   6. У разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів
емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового
ринку у визначений нею строк звіт про результати закритого
(приватного) розміщення.
 
   Зберігач, який обслуговує розміщення цінних паперів, подає
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію
щодо обслуговування розміщення цінних паперів у 5-денний строк з
дня отримання емітентом свідоцтва про реєстрацію випуску цінних
паперів.
 
   У двотижневий строк після подання емітентом  звіту  про
результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів йому
видається свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів.
( Частина шоста статті 35 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 )
від 18.12.2008 )
 
   Стаття 36. Недобросовісна емісія цінних паперів
 
   1. Недобросовісна емісія цінних паперів - дії, що порушують
процедуру емісії, встановлену цим Законом, і є підставою для
прийняття рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії та
випуску цінних  паперів,  зупинення  відкритого  (публічного)
розміщення цінних паперів.
 
   2. Підставами  для  визнання  емісії  цінних  паперів
недобросовісною є:
 
   порушення емітентом вимог цього  Закону,  невідповідність
поданих емітентом документів або відомостей, що в них містяться,
вимогам законодавства та/або переліку, визначеному  Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   порушення порядку прийняття рішення про відкрите (публічне)
розміщення цінних паперів;
 
   внесення недостовірних відомостей до проспекту емісії цінних
паперів та документів, які подаються для реєстрації випуску цінних
паперів і проспекту їх емісії;
 
   систематичне або грубе порушення емітентом прав інвесторів.
 
   3. Порядок прийняття рішення про відмову  в  реєстрації
проспекту емісії та випуску цінних паперів, зупинення відкритого
(публічного) їх розміщення встановлюється Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
 
   4. У разі недобросовісної емісії Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку має право тимчасово зупинити відкрите
(публічне) розміщення цінних паперів.
 
   5. Зупинене відкрите (публічне) розміщення цінних паперів
поновлюється за рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку лише до закінчення строку розміщення цінних
паперів, установленого проспектом їх емісії, за умови усунення
порушень, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного)
розміщення.
 
   6. У разі коли порушення, що стали підставою для зупинення
відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, не усунені
протягом 15 днів після прийняття Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку відповідного рішення або Державній
комісії з цінних паперів та фондового  ринку  не  надіслані
документи,  що підтверджують усунення порушень, вона приймає
рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.
 
   Стаття 37. Розміщення цінних паперів іноземних емітентів на
        території України та українських емітентів за
        межами України
 
   1. Особливості розміщення та обігу на території України
цінних паперів іноземних емітентів визначаються Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством
України.
 
   2. Українські емітенти можуть розміщувати цінні папери за
межами України виключно на підставі дозволу Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, крім облігацій зовнішніх
державних позик України.
 
   Дозвіл на розміщення за межами України  цінних  паперів
українських емітентів видається за умови виконання таких вимог:
 
   проведення реєстрації випуску цінних паперів;
 
   допущення цінних паперів до біржових торгів на одній з
українських фондових бірж;
 
   відповідність кількості цінних паперів, які розміщуються за
межами України, нормативу, встановленому Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
 
   Стаття 38. Емісія цінних паперів інститутів спільного
        інвестування у разі відкритого (публічного)
        та закритого (приватного) їх розміщення
 
   1. Особливості емісії, розміщення, обігу та викупу цінних
паперів  інститутів спільного інвестування у разі відкритого
(публічного) та закритого (приватного) їх розміщення визначаються
законодавством.
 
               Розділ V
       РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
 
   Стаття 39. Вимоги до розкриття інформації емітентами
 
   1. Емітенти, які здійснили відкрите (публічне) розміщення
цінних  паперів,  зобов'язані своєчасно та в повному обсязі
розкривати інформацію про:
 
   фінансово-господарський стан і результати діяльності емітента
у строки, встановлені законодавством;
 
   будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський
стан емітента та призвести до значної зміни ціни на його цінні
папери;
 
   власників великих пакетів (10 відсотків і більше) акцій.
 
   2. Інформація про власників великих пакетів (10 відсотків і
більше) акцій подається Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку особою, яка веде облік права власності на акції
емітента у депозитарній системі України, у строки, порядку та за
формою, що встановлені Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
 
   Інформація про власників великих пакетів (10 відсотків і
більше) акцій є відкритою і оприлюднюється Державною комісією з

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner