Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3425-IV від 09.02.2006

Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва та обігу тютюнових виробів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про внесення змін до деяких законів України
       щодо державного регулювання виробництва
          та обігу тютюнових виробів
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.213 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів"  ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1996 р., N 41, ст. 193, N 45,
ст. 232; 1997 р., N 45, ст. 286; 1998 р., N 18, ст. 91, N 26,
ст. 158, ст. 168; 1999 р., N 8, ст. 56; 2000 р., N 30, ст. 240;
2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175, N 50, ст. 365;
2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 2, ст. 33, N 4, ст. 91,
NN 17-19, ст. 267, N 52, ст. 565; 2006 р., N 8, ст. 89):
 
   1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "медичне попередження - інформація про  шкідливий  вплив
вживання тютюнових виробів на здоров'я людини, що міститься на
пачках, коробках, сувенірних коробках, а також на упаковці (за
виключенням прозорих обгорток), в якій тютюнові вироби знаходяться
в пачках або коробках. Медичне попередження складається з чорної
прямокутної рамки товщиною не менше ніж три міліметри та тексту,
який вміщується в таку рамку. Медичні попередження можуть бути
основними та додатковими";
 
   2) частину третю статті 9 після слова "лабораторії" доповнити
словами "усіх форм власності";
 
   3) доповнити статтею 9-1 такого змісту:
 
   "Стаття 9-1. Інформація про інгредієнти тютюнових виробів
 
   Кожний виробник або імпортер тютюнових виробів зобов'язаний
щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, надавати
центральному органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я
інформацію про інгредієнти тютюнових виробів, які призначені для
реалізації на митній території України.
 
   Інформація про інгредієнти  подається  в  паперовому  та
електронному вигляді.
 
   Інформація про  інгредієнти  тютюнових  виробів  повинна
надаватися у вигляді таких трьох переліків:
 
   перелік інгредієнтів, що додаються до тютюну окремо по кожній
власній назві тютюнових виробів;
 
   зведений перелік інгредієнтів, що додаються до тютюну усіх
власних назв тютюнових виробів;
 
   зведений перелік  інгредієнтів,  що  використовуються  у
нетютюнових складових тютюнових виробів.
 
   У переліку інгредієнтів, що додаються до тютюну окремо по
кожній власній назві тютюнових виробів, вказуються інгредієнти, що
додаються до тютюну тютюнових виробів кожної власної назви із
зазначенням найбільшого (максимального) рівня їхнього використання
в одиниці тютюнового виробу серед тютюнових виробів усіх власних
назв,  що  виробляються  або  імпортуються  даним  суб'єктом
підприємницької діяльності.
 
   При цьому інгредієнти, що використовуються на рівні менше ніж
0,1 відсотка від загальної ваги тютюну в одиниці тютюнового
виробу,  сукупно  зазначаються  як  "Натуральні  та  штучні
ароматизатори" і окремо по кожній власній назві тютюнових виробів
не вказуються.
 
   У зведеному переліку інгредієнтів, що додаються до тютюну
усіх власних назв тютюнових виробів, інгредієнти вказуються в
алфавітному порядку із зазначенням найбільшого (максимального)
рівня їхнього використання в одиниці тютюнового виробу серед
тютюнових виробів усіх власних назв,  що  виробляються  або
імпортуються даним суб'єктом підприємницької діяльності.
 
   Найбільший (максимальний)  рівень використання інгредієнта
визначається у відсотках від загальної ваги тютюну (з урахуванням
рівня вологості).
 
   Щодо кожного інгредієнта зазначається його призначення та, за
наявності, номер CAS (the Chemical Abstract Service Registry
Number (CAS N).
 
   До зведеного переліку інгредієнтів, що використовуються у
нетютюнових складових тютюнових виробів, включаються інгредієнти
сигаретного паперу, клеїв для бокового шва, чорнила для логотипу,
обідкового паперу і чорнила для обідкового паперу, фільтрувального
матеріалу, клеїв для фільтрів та паперу для фільтрів.
 
 
   Інгредієнти по кожній нетютюновій складовій тютюнових виробів
вказуються у порядку зменшення їх ваги із зазначенням найбільшого
(максимального) рівня використання окремого інгредієнта серед
тютюнових виробів усіх власних назв,  що  виробляються  або
імпортуються даним суб'єктом підприємницької діяльності, який
визначається у відсотках від загальної ваги одиниці тютюнового
виробу.
 
   Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я
оприлюднює інформацію про інгредієнти тютюнових виробів у порядку,
передбаченому чинним законодавством України";
 
   4) у статті 11:
 
   а) абзац дванадцятий частини третьої після слова "упаковці"
доповнити словами "(за виключенням прозорих обгорток)";
 
   б) абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   "4. Виробник може наносити на етикетки додаткову інформацію
щодо характеристики продукту. При цьому виробникам тютюнових
виробів забороняється наносити на етикетки інформацію, яка може
вводити  в  оману  або створювати неправильне враження щодо
характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров'я, включаючи
будь-який  термін,  напис,  торговельну  марку,  зображення,
символічний або будь-який інший знак, що прямо чи опосередковано
створює помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є
менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати
такі терміни, як "із низьким вмістом смол", "легкі", "супер
легкі", "ультра легкі" та їх аналоги іншими мовами";
 
   5) у частині дванадцятій статті 18 слово "січня" замінити
словом "липня".
 
   2. У  Законі  України "Про заходи щодо попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на
здоров'я населення" ( 2899-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 52, ст. 565):
 
   1) у статті 1:
 
   а) абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
   "медичне попередження - інформація про  шкідливий  вплив
вживання тютюнових виробів на здоров'я людини, що міститься на
пачках, коробках, сувенірних коробках, а також на упаковці (за
виключенням прозорих обгорток), в якій тютюнові вироби знаходяться
в пачках або коробках. Медичне попередження складається з чорної
прямокутної рамки товщиною не менше ніж три міліметри та тексту,
який вміщується в таку рамку. Медичні попередження можуть бути
основними та додатковими";
 
   б) абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
   "нікотин - нікотинові алкалоїди";
 
   в) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
   "смола - сирий, безводний, безнікотиновий конденсат диму";
 
   г) абзац  п'ятнадцятий  після  слів "для їх реалізації"
доповнити словами "(крім транспортної тари)";
 
   2) у статті 10:
 
   а) частину другу викласти в такій редакції:
 
   "Забороняється виробництво (крім виробництва для експорту) та
імпорт для реалізації на території України тютюнових виробів:
 
   сигарет, в яких показники вмісту нікотину та смоли в диму
однієї сигарети перевищують - нікотину 1,2 міліграма, смоли -
12 міліграмів;
 
   на упаковці яких відсутні медичні попередження споживачів
тютюнових виробів;
 
   із використанням  на  їх  упаковці  термінів,  написів,
торговельних марок, зображень, символічних або будь-яких інших
знаків, що можуть вводити в оману або створювати неправильне
враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на
здоров'я, або прямо чи опосередковано  створювати  помилкове
враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим,
ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати такі терміни, як
"із низьким вмістом смол", "легкі", "супер легкі", "ультра легкі"
та їх аналоги іншими мовами";
 
   б) частину третю викласти в такій редакції:
 
   "Виробнику тютюнових виробів  забороняється  вміщувати  в
упаковку тютюнових виробів вкладки, що містять терміни, написи,
торговельні марки, зображення, символічні або будь-які інші знаки,
що можуть вводити в оману або створювати неправильне враження щодо
характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров'я, або прямо
чи  опосередковано створювати помилкове враження про те, що
визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові
вироби, у тому числі включати такі терміни, як "із низьким вмістом
смол", "легкі", "супер легкі", "ультра легкі" та їх аналоги іншими
мовами";
 
   в) частину п'яту викласти в такій редакції:
 
   "Забороняється підтримка  виробництва (імпорту) тютюну та
тютюнових виробів для реалізації на митній території України у
формі  державного  фінансування,  надання  за рахунок коштів
Державного бюджету України та місцевих бюджетів  відповідним
суб'єктам господарювання фінансової допомоги, фінансових гарантій,
дотацій, субсидій, пільгових кредитів (позик)".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
підпункту 1 пункту 1 та підпункту "а" підпункту 1 пункту 2
розділу I, які набирають чинності з 1 січня 2007 року.
 
   2. Встановити, що до 1 січня  2007  року  дозволяється
виробництво,  імпорт, оптова і роздрібна торгівля тютюновими
виробами, маркування яких відповідає вимогам, що встановлені
законами України "Про заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я
населення" ( 2899-15 ) та "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) з урахуванням змін, внесених
цим Законом та Законом України від 22 вересня 2005 року N 2899-IV
( 2899-15 ).
 
   3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим
Законом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 9 лютого 2006 року
     N 3425-IV
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner