Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3427-IV від 09.02.2006

Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
        "Про виноград та виноградне вино"
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.214 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино"
( 2662-15 )  (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 31,
ст. 419; 2006 р., N 9-11, ст. 96) такі зміни: ( Технічну помилку
виправлено згідно з ВВР, N 32, стор.1196 )
 
   1. У статті 1:
 
   1) пункти 2-4, 6-8, 11, 12, 14-20, 23, 24, 26, 29 викласти в
такій редакції:
 
   "2) виноградарство  -  сукупність  організаційних   і
технологічних  прийомів  розмноження,  культивування  і збору
винограду;
 
   3) виноробство - сукупність організаційних і технологічних
прийомів виготовлення виноробної продукції;
 
   4) виноградники  -  промислові  насадження винограду для
виноробства на площі понад 0,5 гектара";
 
   "6) столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються
для споживання у свіжому вигляді;
 
   7) технічні сорти винограду - сорти винограду, призначені для
виробництва виноробної продукції;
 
   8) гібриди - сорти винограду, одержані в результаті селекції
після схрещування європейських сортів з іншими видами винограду
роду Vitis";
 
   "11) сусло - свіжовіджатий сік, що одержують при подрібненні
та пресуванні винограду чи мезги, призначений для виробництва
виноматеріалів, бродіння якого здійснюється у місці переробки
винограду;
 
   12) вино  -  алкогольний напій, вироблений з винограду,
міцність  якого  набувається  внаслідок  спиртового  бродіння
роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин
кріплених - підвищується шляхом додавання спирту  етилового.
Міцність вин може становити від 9 до 20 відсотків об'ємних.
Органолептичні якості вина повинні відповідати природному складу
винограду або відтворювати особливості, набуті внаслідок купажу чи
спеціальної технологічної обробки виноматеріалів";
 
   "14) виноматеріали виноградні - продукти первинної переробки
винограду;
 
   15) виноматеріали  коньячні  -  молоді  натуральні  сухі
виноматеріали, виготовлені з винограду у "білий"  спосіб  з
дотриманням  технологічних  особливостей  і  призначені  для
виробництва спирту коньячного;
 
   16) виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені з
регламентованих сортів винограду у "білий" спосіб за спеціальною
технологією;
 
   17) вино газоване - вино, піняста властивість якого набута
внаслідок його штучного насичення діоксидом вуглецю;
 
   18) вино ігристе - вино, піняста властивість якого набута
внаслідок його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження,
що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння
виноматеріалів у герметично закритих посудинах;
 
   19) шампанське України -  типажне  біле  ігристе  вино,
виготовлене шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендогенного
походження при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з
використанням сахарози в герметично закритих ємностях міцністю не
нижче 10,5 відсотка об'ємних одиниць. При здійсненні процесу
шампанізації в пляшках з наступною трирічною витримкою ігристе
вино має назву "Шампанське України класичне";
 
   20) вино колекційне - спеціально відібране марочне вино, яке
після закінчення встановлених строків визрівання в дубовій тарі
додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки у спеціальних
сховищах з чітко визначеними параметрами витримки";
 
   "23) вино марочне - столове або кріплене вино вищої якості з
характерними для обумовленої виноробної місцевості та сортів
винограду особливостями, яке пройшло природне визрівання шляхом
технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року з
моменту закладки на витримку;
 
   24) вино  натуральне - столове вино, виготовлене шляхом
повного збродження  цукрів  сусла  чи  часткового  бродіння,
призупиненого із застосуванням фізичного або біотехнічного засобу.
При цьому не використовуються  сторонні  добавки  будь-якого
походження, за винятком речовин, дозволених у певних дозах для
освітлення вина та його стабілізації";
 
   "26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятою
технологією відповідно до державних стандартів та діючих технічних
умов, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм
винограду";
 
   "29) вино спеціального типу - вино, яке згідно з родовою
назвою за походженням належить до традиційного типу і має особливі
смакові якості, набуті в результаті спеціальної технологічної
обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу, назву якого
воно носить";
 
   2) перше речення пункту 30 викласти в такій редакції:
 
   "30) купаж  -  суміш  у  певному  співвідношенні різних
виноматеріалів, коньячних  спиртів,  бренді  з  компонентами,
встановленими  технологічними  інструкціями для надання вину,
вермуту,  коньяку  України,  бренді  типовості,  забезпечення
покращання його смаку та аромату (букета), забезпечення випуску
однорідних  за  своїми  органолептичними  і  фізико-хімічними
показниками вин, вермутів, коньяків України, бренді";
 
   3) пункт 32 викласти в такій редакції:
 
   "32) фальсифікація вин, вермутів, коньяків України і бренді -
умисна з корисливою метою підробка вин,  вермутів,  коньяків
України, бренді за походженням (місцем виробництва) або їх складом
шляхом додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини
речовин, а також виготовлення винних і коньячних сурогатів у
процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу";
 
   4) доповнити пунктами 34-40 такого змісту:
 
   "34) шапталізація - технологічний прийом  підсолоджування
сусла цукромісткими компонентами;
 
   35) виноградні дистиляти - міцні спиртові алкогольні напої,
одержані перегонкою виноградного вина або збродженого вичавленого
винограду  тощо  з додаванням іншої плодової, фруктової або
рослинної сировини, ароматних спиртів, домішок із харчової і
рослинної сировини чи без них;
 
   36) виноробна продукція - вина тихі, шампанські, ігристі та
газовані, вермути, бренді, коньяки і алкогольні напої виноградного
походження;
 
   37) підприємства первинного виноробства - підприємства, які
здійснюють переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла
або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються
витримкою вин, а також утилізацією відходів виноробства;
 
   38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які
займаються  розливом  вин у посуд відповідно до нормативних
документів;
 
   39) підприємства  змішаного  типу  -  підприємства,  які
займаються одночасно первинним і вторинним виноробством;
 
   40) спирт  етиловий  -  спирт  етиловий  ректифікований,
виготовлений з крохмале-цукромісткої сировини  або  продуктів
переробки  винограду  шляхом їх збродження, відокремлення та
очищення до визначеного стандартом вмісту інших речовин".
 
   2. Частини п'яту та шосту статті 2 викласти в такій редакції:
 
   "Списання виноградників усіх форм власності, які закладені за
рахунок державних коштів, організується і проводиться спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського
господарства  з  обов'язковим  відновленням  площ виноградних
насаджень.
 
   Зрідженість молодих (до 5 років) виноградників, на закладення
яких та на догляд за якими використовувалися повністю державні
кошти, що зумовлена недбалим доглядом за ними, розцінюється як
безгосподарне використання земель, у зв'язку з чим винних осіб
може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. При
зрідженості  понад  60 відсотків виноградники виключаються з
державного реєстру, паспорт на них  анулюється  і  державне
фінансування на садіння та догляд за виноградниками припиняється".
 
   3. Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
 
   "Для виробництва вин, вермутів, коньяків України і бренді
використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам
державних  стандартів  та  технічним умовам. Не допускається
змішування європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска
та  міжвидовими  гібридами.  Столові  сорти винограду можуть
використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва
вин, вермутів, коньяків України і бренді використовуються технічні
сорти винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками
якості вони відповідають вимогам, що пред'являються до винограду
технічних сортів".
 
   4. Назву розділу III викласти в такій редакції:
 
              "Розділ III
     ВИРОБНИЦТВО ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИНОРОБСТВО)".
 
   5. У статті 4:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
   "Виробництво виноробної  продукції здійснюється суб'єктами
підприємницької діяльності незалежно від форм  власності  за
наявності в них ліцензії";
 
   друге речення частини другої виключити;
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
   "Підприємства, які   займаються  переробкою  винограду,
зобов'язані щорічно після завершення сезону виноробства, але не
пізніше 1 грудня, надавати спеціально уповноваженому центральному
органу виконавчої влади із статистики інформацію за встановленою
ним  формою  щодо  обсягів  переробки винограду, виробництва
виноматеріалів у груповому асортименті, використання та залишків
спирту".
 
   6. У статті 5:
 
   назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків,
        умов їх виробництва
 
   Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами
виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і
зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва
коньяків України, відповідними технічними умовами і технологічними
інструкціями,  що  затверджуються  спеціально  уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з сільського господарства.
Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали
та  речовини,  дозволені для використання Головним державним
санітарним лікарем України. До моменту затвердження нових правил
виробництва  і  зберігання  тихих вин, правил виробництва і
зберігання ігристих та шампанських вин,  правил  виробництва
коньяків України, відповідних технічних умов і технологічних
інструкцій  діють  відповідні  правила,  державні  стандарти,
технологічні умови та технічні інструкції, які діяли в Україні до
набрання цим Законом чинності";
 
   частину другу виключити;
 
   частини третю - сьому викласти в такій редакції:
 
   "Виробництво і технологічна обробка ординарних виноматеріалів
дозволяються на підприємствах, які займаються переробкою винограду
і розташовані в зоні виноградарства.
 
   Підприємства, які займаються витримкою та розливом вин у
пляшки, можуть у разі необхідності проводити дообробку вин за
технологічними інструкціями. За спеціальними технічними умовами
допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з
виноматеріалів окремих сортів винограду  або  їх  суміші  і
реалізуються  в рік врожаю або не пізніше 3 місяців після
завершення процесу бродіння.
 
   Вина шампанські, ігристі та газовані можуть виготовлятися у
будь-якому  регіоні  України за місцезнаходженням виноробного
підприємства.
 
   Переробка винограду на виноматеріали, їх витримка та обробка,
виготовлення вин і коньяків України, вермутів, бренді проводяться
у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах), використання яких для
інших цілей забороняється. Не допускаються виробництво та розлив в
одному приміщенні вин і вермутів або інших ароматизованих напоїв.
 
   Виноматеріали, коньяки України, вермути, бренді і вина для
експорту  виробляють  за  стандартами України або згідно із
законодавством  країн-імпортерів  на  виконання  конкретного
замовлення";
 
   частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:
 
   "Забороняється видавати за іноземні українські вина, коньяки
України і суміші (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами,
коньяками, коньячними спиртами).
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
сільського господарства затверджує нові марки виноробної продукції
за поданням підприємств і організацій та на підставі висновку
Центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості. Право
представляти до затвердження нові марки тихих вин і марочних
коньяків України надається підприємствам і організаціям, які мають
власну стабільну сировинну базу і відповідні потужності для їх
виробництва";
 
   після частини одинадцятої доповнити трьома новими частинами
такого змісту:
 
   "Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури
подачі, затвердження і погодження встановлює Кабінет Міністрів
України.
 
   Гарантійні терміни зберігання вин шампанських, ігристих та
тихих, коньяків України, які встановлено чинними стандартами та
нормативною документацією, є мінімальними термінами, протягом яких
виробник несе відповідальність за невідповідність  показників
якості продукції нормативним вимогам, і не є термінами придатності
виноробної продукції до споживання.
 
   Виробники виноробної продукції мають право  встановлювати
власні гарантійні терміни зберігання окремих найменувань вин
шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які перевищують
мінімальні гарантійні терміни, встановлені чинними стандартами та
нормативною документацію, з обов'язковою відповідальністю  за
відповідність їх якості нормативним вимогам. Власні гарантійні
терміни повинні бути внесені у розроблені виробником технологічні
інструкції на окремі найменування продукції, які затверджуються
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
сільського господарства у встановленому порядку".
 
   У зв'язку з цим частини дванадцяту - шістнадцяту вважати
частинами п'ятнадцятою - дев'ятнадцятою;
 
   частину п'ятнадцяту викласти в такій редакції:
 
   "У торгових найменуваннях вин спеціального типу родова назва
доповнюється назвою місця виробництва продукції";
 
   частини сімнадцяту і вісімнадцяту викласти в такій редакції:
 
   "При виробництві марочних вин не допускається купажування
марочних і ординарних виноматеріалів, а при виробництві ординарних
вин - купажування виноматеріалів із європейських сортів винограду
з виноматеріалами із сортів винограду виду Лабруска та гібридів
прямих виробників.
 
   Вина шампанські, ігристі та тихі, вермути, коньяки України і
бренді, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не
з'явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого
зберігання та реалізації";
 
   частину дев'ятнадцяту виключити.
 
   7. У статті 6:
 
   частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
   "Не допускається випуск столових вин із вмістом спирту нижче
9 відсотків об'ємних, сортових - 9,5 і марочних - 10 відсотків
об'ємних.
 
   Концентрат виноградного  соку  або  консервоване  сусло
дозволяється використовувати лише в купажі столових напівсухих та
напівсолодких ординарних вин з відповідним записом у свідоцтві про
якість";
 
   частину четверту виключити;
 
   частину п'яту викласти в такій редакції:
 
   "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади
з сільського господарства вправі надавати в несприятливі для
визрівання  винограду  роки  дозволи  на  виготовлення сухих
виноматеріалів міцністю не більш як 9,5 відсотка об'ємних шляхом
підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не більш
як на 2 г/100 куб. см. Такі виноматеріали можуть використовуватися
лише для виробництва вин ординарних столових сухих несортових.
Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури
подачі, затвердження і погодження встановлює Кабінет Міністрів
України".
 
   8. Частини другу - четверту  статті 7 викласти в такій
редакції:
 
   "Вина міцні виготовляються з частково збродженого сусла, в
якому вміст  спирту  природного  бродіння становить не менше
4,2 відсотка об'ємних. Вина десертні солодкі та десертні лікерні
виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту
природного бродіння становить не менш як 1,2 відсотка об'ємних.
 
   Вміст спирту в готових винах виноградних міцних не повинен
перевищувати  20  відсотків  об'ємних, десертних солодких та
десертних лікерних - 17 відсотків об'ємних.
 
   Під час виготовлення вин кріплених  додавати  концентрат
виноградного  соку дозволяється лише у випадках, обумовлених
технологічними інструкціями. Використання спиртованого сусла або
спиртованого концентрату виноградного соку допускається лише для
виготовлення вин спеціального типу".
 
   9. Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
 
   "Для науково-виробничих та комерційних цілей  в  окремих
наукових установах та на виноробних підприємствах створюється
колекційний фонд зразків вин (енотеки), еталонні зразки яких є
національним надбанням України".
 
   10. У статті 10:
 
   назву і частини першу - п'яту викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 10. Вина шампанські, ігристі та газовані
 
   Виробництво вин  шампанських  із  вмістом  спирту  нижче
10,5 відсотка об'ємних, вин ігристих нижче 10,0 і вин газованих
нижче 9,5 відсотка об'ємних не допускається.
 
   Тиск діоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцією в
ігристих винах повинен становити не менш як 350 кПа, газованих -
200 кПа при 20 град. C. Допускається виробництво окремих марок
слабонасичених діоксидом вуглецю вин з тиском у пляшках понад
150 кПа при 20 град. C.
 
   Виноматеріали для виробництва вин шампанських та ігристих
виготовляються  з  винограду  певних  сортів,  визначених
технологічними інструкціями та технічними умовами.
 
   Винам білим  ігристим  шампанізованим,  виготовленим  за
шампанською технологією при вторинному бродінні в герметично
закритих ємкостях шампанських виноматеріалів, надається назва
"Шампанське України". Винам  білим  ігристим  шампанізованим,
виготовленим за шампанською технологією з трирічною витримкою вина
в пляшках на дріжджах, надається назва "Шампанське  України
класичне". Міцність ігристих шампанізованих вин повинна бути не
нижче 10,5 відсотка об'ємних.
 
   Вина ігристі та газовані можуть випускатися під власною
назвою";
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
   "Вина газовані виготовляються із сухих виноматеріалів, які
підсолоджуються концентратом виноградного соку,  консервованим
неспиртованим суслом";
 
   частини восьму та дев'яту виключити;
 
   частину десяту викласти в такій редакції:
 
   "Зовнішнє оформлення вин "Шампанське України класичне" та
"Шампанське України" має відрізнятися від оформлення інших вин
ігристих".
 
   11. У статті 11:
 
   назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 11. Алкогольні напої виноградного походження
 
   Коньяки України - міцні алкогольні напої з характерними
букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу коньячних спиртів,
отриманих  методом  дистиляції  коньячних  виноматеріалів  на
спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше
3 років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємкостях з
дубовою клепкою. Коньяки України можуть випускатися під власною
назвою";
 
   доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
   "Бренді виноградне  -  міцні  алкогольні  напої,  що
виготовляються шляхом дистиляції виноградного вина, витриманого до
3 років.
 
   Для алкогольних  напоїв,  що  не  відповідають  вимогам,
встановленим цим Законом для термінів "Коньяк  України"  та
"Шампанське України", забороняється у загальній та власній назвах
виробу вживати слова "Коньяк" або "Шампанське", їх однокореневі
(споріднені) та співзвучні до них слова".
 
   12. У статті 12:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 12. Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України та
         бренді";
 
   в абзаці першому слово "вин" виключити;
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
   "нерегламентоване застосування цукру  або  продуктів,  що
містять цукор, у тому числі виноградного походження, для штучного
підвищення вмісту спирту у винах, підміна сортів винограду або
зменшення  терміну витримки при виготовленні вин марочних і
коньяків України";
 
   абзаци четвертий, сьомий і десятий викласти в такій редакції:
 
   "підробка дешевих вин, вермутів, коньяків України та бренді
під кращі вітчизняні або іноземні марки шляхом штучного збільшення
екстрактивності, імітації кольору, аромату і смаку, а також
додавання харчових або штучних речовин і есенцій";
 
   "виробництво сурогатів вин, вермутів, коньяків України і
бренді шляхом екстракції водою виноградних вичавок або ізюму";
 
   "етикетування, що не  відповідає  вимогам  законодавства,
використання інших видів дезінформації покупця при зовнішньому
оформленні вин, вермутів, коньяків України і бренді".
 
   13. Статтю 13 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 13. Зберігання вин, вермутів, коньяків України і
         бренді на торговельних підприємствах
 
   Умови зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на
складах і в торговельних залах повинні відповідати  вимогам
відповідних нормативних документів.
 
   Не допускається зберігання вин, вермутів, коньяків України і
бренді на складах та їх продаж без  належного  зовнішнього
оформлення,  зазначення  найменувань,  походження,  реквізитів
виробника.
 
   Забороняється реалізація вин, вермутів, коньяків України і
бренді, що втратили товарний вигляд.
 
   Постачальник вин, вермутів, коньяків України і бренді не несе
відповідальності за втрату якості своєї продукції в торговельній
мережі в разі порушення умов її зберігання або в разі закінчення
гарантійних строків зберігання".
 
   14. У статті 14:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
   "Головними завданнями Держвинінспекції є контроль за станом
та  якісним складом сировинної бази виноробства, дотриманням
технологічних правил переробки винограду, обробки виноматеріалів з
метою запобігання фальсифікації вин, вермутів, коньяків України і
бренді";
 
   частину дев'яту викласти в такій редакції:
 
   "Випадки фальсифікації вин, вермутів, коньяків України і
бренді можуть висвітлюватись у засобах масової інформації (преса,
радіо, телебачення) за поданням контролюючих органів за рахунок
винних осіб".
 
   15. У статті 15:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
   "За порушення вимог цього Закону щодо опорядження і утримання
виноградників, які насаджені за рахунок державного фінансування,
виробництва і за фальсифікацію вин, вермутів, коньяків України і
бренді посадові особи і громадяни, які займаються підприємницькою
діяльністю  в  галузі  виноградарства та виноробства, несуть
дисциплінарну,  адміністративну,  кримінальну  та  цивільну
відповідальність згідно із законодавством України";
 
   у частині другій:
 
   абзац шостий викласти в такій редакції:
 
   "виготовлення і реалізації фальсифікованих вин і коньяків
України, які визнаються такими згідно зі статтею 12 цього Закону,
- штраф у розмірі від чотирьох до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
 
   абзац сьомий виключити;
 
   частини третю - п'яту викласти в такій редакції:
 
   "Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України, бренді є
підставою для анулювання ліцензій на виробництво та торгівлю цією
продукцією.
 
   Фальсифіковані вина,  вермути,  коньяки  України,  бренді
конфіскуються за рішенням суду і підлягають подальшій переробці
або знищенню згідно із порядком, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.
 
   Прибуток, одержаний  від  продажу  фальсифікованих  вин,
вермутів, коньяків України і бренді, вилучається до державного
бюджету в судовому порядку органами державної податкової служби за
поданням Держвинінспекції".
 
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 9 лютого 2006 року
     N 3427-IV<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner