Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3428-IV від 09.02.2006

Про внесення змін до деяких законів України щодо Державної спеціальної служби транспорту


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про внесення змін до деяких законів України
      щодо Державної спеціальної служби транспорту
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.215 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Статтю 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2001 р., N 9,
ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116) після слів
"військ  цивільної  оборони"  доповнити  словами  "Державної
спеціальної служби транспорту".
 
   2. Частину другу статті 4 Закону України "Про об'єднання
громадян" ( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 34, ст. 504; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209) після
слів "Державній прикордонній службі України" доповнити словами
"Державній спеціальній службі транспорту".
 
   3. У Законі України  "Про  державні  нагороди  України"
( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21,
ст. 162; 2003 р., N 24, ст. 157, N 27, ст. 209; 2006 р., N 14,
ст. 116):
 
   1) абзац сьомий статті 7 після слів "утворених відповідно до
законів України" доповнити словами "Державної спеціальної служби
транспорту";
 
   2) у статті 8:
 
   абзац другий після слів "утворених відповідно до законів
України" доповнити словами "а також Державної спеціальної служби
транспорту";
 
   абзац третій після слів "Державної  прикордонної  служби
України"  доповнити  словами  "Державної  спеціальної  служби
транспорту";
 
   3) статтю 9 після слів "Міністерства  внутрішніх  справ
України" доповнити словами "а також Державної спеціальної служби
транспорту".
 
   4. Частину  другу  статті  6  Закону  України  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної  Ради  України,
2000 р., N 22, ст. 171; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби
безпеки України" доповнити словами "Державної спеціальної служби
транспорту".
 
   5. Частину першу статті 12 Закону України "Про оборону
України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 49, ст. 420; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "утворені
відповідно до законів України" доповнити  словами  "Державна
спеціальна служба транспорту".
 
   6. Частину другу статті 4 Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р.,
N 14, ст. 116) після слів "інших військових формувань" доповнити
словами "а також Державної спеціальної служби транспорту".
 
   7. У  Законі  України  "Про  Державну спеціальну службу
транспорту" ( 1449-15 ) (Відомості Верховної  Ради  України,
2004 р., N 19, ст. 269):
 
   1) абзац шостий частини другої статті 1 після слів "виконання
інших завдань, пов'язаних із" доповнити словами "участю в обороні
держави та";
 
   2) у статті 2:
 
   в абзаці третьому слова "організація і" замінити словами
"організація, планування і";
 
   в абзаці десятому  слово  "залізниць"  замінити  словами
"національної транспортної системи України";
 
   3) у статті 5:
 
   частину другу доповнити словами "а також за призовом";
 
   частину п'яту викласти в такій редакції:
 
   "Порядок проходження служби військовослужбовцями Державної
спеціальної служби транспорту, присвоєння і позбавлення військових
звань визначаються Положенням, яке подається центральним органом
виконавчої влади в галузі транспорту і затверджується Указом
Президента України. Встановлення форми одягу і знаків розрізнення
визначається  Положенням,  розробленим  центральним  органом
виконавчої влади в галузі транспорту і затвердженим Кабінетом
Міністрів України";
 
   після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   "На військовослужбовців  Державної  спеціальної  служби
транспорту  поширюється дія військових статутів Збройних Сил
України".
 
   У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
   4) у статті 7 слова "Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністерства транспорту України" замінити словами "керівником
центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";
 
   5) частину першу статті 10 після абзацу п'ятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
 
   "організовує забезпечення    на   особливий   період
матеріально-технічних засобів, військової  техніки  та  інших
ресурсів  в обсягах, необхідних для виконання покладених на
Державну спеціальну службу транспорту завдань".
 
   У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
 
   6) статтю 16 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
 
   "Військовослужбовці та  працівники  Державної  спеціальної
служби транспорту і члени їх  сімей  забезпечуються  жилими
приміщеннями державою. Будівництво (придбання) житла здійснюється
за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на
утримання Державної спеціальної служби транспорту, та інших не
заборонених законом джерел".
 
   У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
   7) у тексті Закону слова "Міністерство транспорту України" в
усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої
влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку.
 
   8. Частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 14, ст. 116) доповнити словами
"і в частині застосування радіоелектронних засобів Державною
спеціальною службою транспорту".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   забезпечити в  межах  своїх   повноважень   прийняття
нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 9 лютого 2006 року
     N 3428-IV
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner