Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1911-IV від 29.06.2004

Про внесення змін до Закону України "Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

    Про внесення змін до Закону України "Про особливості
    правового режиму майнового комплексу Національної
           академії наук України"
 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.547 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести зміни до Закону України "Про особливості правового
режиму майнового комплексу Національної академії наук України"
( 3065-14 )  (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 30,
ст. 205), виклавши його в такій редакції:
 
          "З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
      Про особливості правового режиму діяльності
     Національної академії наук України, галузевих
     академій наук та статусу їх майнового комплексу
 
 
   Цей Закон визначає особливості правового режиму діяльності
Національної академії наук України, галузевих академій наук -
Української  академії  аграрних наук, Академії медичних наук
України, Академії педагогічних наук України, Академії правових
наук  України,  Академії  мистецтв України - та особливості
управління державним майном, яке закріплено  за  установами,
організаціями  та  підприємствами, які перебувають у віданні
Національної академії наук України та галузевих академій наук.
 
   Метою цього Закону є забезпечення ефективного використання
державних коштів та майнового комплексу Національної академії наук
України, галузевих академій наук щодо задоволення державних і
суспільних потреб.
 
   Стаття 1. Загальнодержавний статус Національної академії наук
        України та статус галузевих академій наук
 
   Національна академія наук України є вищою державною науковою
організацією України, яка організовує і здійснює фундаментальні та
прикладні наукові дослідження, а також координує  проведення
фундаментальних досліджень у наукових установах та організаціях
України.
 
   Галузеві академії наук є державними науковими організаціями
України, які здійснюють фундаментальні дослідження, організовують,
проводять та координують прикладні дослідження у відповідних
галузях науки.
 
   Національна академія наук України, галузеві академії наук
засновані на державній власності, фінансуються з  Державного
бюджету України, а також з інших, не заборонених законодавством
України, джерел фінансування.
 
   З Державного бюджету  України  фінансування  Національної
академії наук України, галузевих академій наук здійснюється шляхом
базового та програмно-цільового фінансування.
 
   Базове фінансування Національної академії  наук  України,
галузевих академій наук забезпечує проведення фундаментальних
наукових досліджень,  розвиток  інфраструктури  та  оновлення
матеріально-технічної  бази  наукової  і  науково-технічної
діяльності, збереження унікальних наукових об'єктів та об'єктів,
що становлять національне надбання, підготовку наукових кадрів.
 
   Програмно-цільове фінансування  здійснюється на конкурсних
засадах у порядку, визначеному законодавством України.
 
   У віданні Національної академії наук України та галузевих
академій наук перебувають установи, організації, підприємства
(далі - організації, що віднесені до відання Національної академії
наук України та галузевих академій наук) згідно з переліком, що
затверджується  Кабінетом  Міністрів  України  за  поданням
Національної академії наук України та галузевих академій наук.
 
   Стаття 2. Правовий режим майнового комплексу Національної
        академії наук України та майнового комплексу
        галузевих академій наук
 
   Майновий комплекс  Національної академії наук України та
майновий комплекс  галузевих  академій  наук  складають  усі
матеріальні та нематеріальні активи (далі - об'єкти майнового
комплексу), що обліковуються на балансах Національної академії
наук України та на балансах відповідних галузевих академій наук і
організацій, віднесених до відання Національної академії наук
України та галузевих академій наук, і які закріплені державою за
Національною академією наук України та за галузевими академіями
наук в безстрокове користування, або придбані за рахунок бюджетних
коштів, а також коштів від фінансово-господарської діяльності
та/або набуті іншим шляхом, не забороненим законом.
 
   Об'єкти майнового  комплексу  Національної  академії наук
України та об'єкти майнового комплексу галузевих академій наук
належать  відповідно  Національній  академії наук України та
галузевим академіям наук на праві господарського відання  і
передаються  ними  організаціям,  що  віднесені  до  відання
Національної академії наук України та до відання  галузевих
академій наук, на праві оперативного управління з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.
 
   Безоплатна передача майна, яке перебуває на балансі однієї
організації, на баланс іншої організації, що віднесені до відання
Національної академії наук України або галузевих академій наук,
здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої передачі
є рішення Національної академії наук України або  галузевої
академії наук.
 
   Стаття 3. Управління об'єктами майнового комплексу
        Національної академії наук України
 
   Національна академія наук України, здійснюючи повноваження з
управління об'єктами майнового комплексу Національної академії
наук України, забезпечує реалізацію прав держави як власника цих
об'єктів,  пов'язаних  з  ефективним  їх  використанням  та
розпорядженням у межах, визначених законодавством України, з метою
задоволення державних та суспільних потреб.
 
   Національна академія наук України:
 
   створює, реорганізовує,   ліквідовує   організації,  що
перебувають у віданні Національної академії наук України, виступає
засновником підприємств із змішаною формою власності, дає дозвіл
організаціям, що віднесені до відання Національної академії наук
України, на створення підприємств, до статутних фондів яких
передаються належні їм майнові права;
 
   затверджує статути (положення) організацій, що віднесені до
відання Національної академії наук України, здійснює контроль за
їх дотриманням;
 
   призначає (обирає), відповідно до свого статуту, директорів
наукових установ, укладає і розриває контракти з керівниками інших
організацій, що віднесені до відання Національної академії наук
України;
 
   веде облік об'єктів майнового комплексу Національної академії
наук України, здійснює контроль за ефективністю використання таких
об'єктів;
 
   надає дозвіл на списання майна, яке знаходиться на балансі
організацій, що віднесені до відання Національної академії наук
України;
 
   надає дозвіл на безоплатну передачу майна, яке перебуває на
балансі однієї організації, на баланс іншої організації, які
віднесені до відання Національної академії наук України;
 
   вносить пропозиції  до  Кабінету  Міністрів України щодо
передачі об'єктів майнового комплексу Національної академії наук
України до сфери управління інших органів, уповноважених управляти
державним майном, у комунальну власність, а також щодо передачі
об'єктів комунальної власності у державну власність з наступним їх
віднесенням до майнового комплексу Національної академії наук
України;
 
   виступає орендодавцем  цілісних  майнових  комплексів  та
нерухомого майна, що передано державою у безстрокове користування
Національній академії наук України;
 
   надає дозвіл  організаціям,  що  віднесені  до  відання
Національної академії наук України, на укладення договорів оренди
майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на балансах їх
організацій;
 
   надає дозвіл на продаж майна організацій, що перебувають у
віданні Національної академії наук України;
 
   приймає рішення про розміщення організацій, що перебувають у
віданні Національної академії наук України, в адміністративних
будинках і нежилих приміщеннях організацій, що перебувають у
віданні Національної академії наук України, та визначає розмір
плати за користування цими будинками і приміщеннями, що не може
перевищувати фактичних витрат на їх утримання;
 
   здійснює інші  повноваження  з  управління,  передбачені
законодавством України, щодо об'єктів державної власності, які
належать до майнового комплексу Національної  академії  наук
України.
 
   Кошти, що отримані від оренди об'єктів майнового комплексу
Національної академії наук України, в повному обсязі спрямовуються
на виконання статутних завдань Національної академії наук України
та організацій, що віднесені до відання Національної академії наук
України.
 
   Стаття 4. Управління об'єктами майнового комплексу галузевих
        академій наук
 
   Галузеві академії наук, здійснюючи повноваження з управління
об'єктами  майнового  комплексу  галузевих  академій  наук,
забезпечують реалізацію прав держави як власника цих об'єктів,
ефективно їх використовують та розпоряджаються цими об'єктами
майнового комплексу у межах, визначених законодавством.
 
   Галузеві академії наук:
 
   за погодженням з Кабінетом Міністрів України  створюють,
реорганізовують, ліквідовують організації, що перебувають у їх
віданні, виступають засновниками підприємств із змішаною формою
власності,  надають дозвіл організаціям, що віднесені до їх
відання, на створення підприємств, до статутних фондів яких
передаються належні їм майнові права;
 
   приймають на загальних зборах статути галузевих академій наук
та вносять до них зміни і доповнення з наступним затвердженням їх
Кабінетом Міністрів України;
 
   призначають (обирають)    керівників   наукових   та
науково-дослідних установ згідно із законодавством та діючими
статутами галузевих академій;
 
   ведуть облік об'єктів майнового комплексу галузевих академій
наук, здійснюють контроль за ефективністю використання таких
об'єктів;
 
   надають дозвіл на списання майна, яке знаходиться на балансі
організацій, що віднесені до відання галузевих академій наук;
 
   надають дозвіл на безоплатну передачу майна, яке перебуває на
балансі однієї організації, на баланс іншої організації, які
віднесені до відання галузевих академій наук;
 
   вносять пропозиції до Кабінету  Міністрів  України  щодо
передачі об'єктів майнового комплексу галузевих академій наук до
сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним
майном, у комунальну власність, а також щодо передачі об'єктів
комунальної власності у державну власність з  наступним  їх
віднесенням до майнового комплексу галузевих академій наук;
 
   виступають орендодавцями  цілісних майнових комплексів та
нерухомого майна, що передано державою у безстрокове користування
галузевим академіям наук;
 
   надають дозвіл  організаціям,  що  віднесені  до відання
галузевих академій наук, на укладення договорів оренди майна, у
тому  числі  нерухомого,  що  обліковується  на балансах їх
організацій;
 
   надають дозвіл на продаж майна організацій, що перебувають у
віданні галузевих академій наук;
 
   приймають рішення про розміщення організацій, що перебувають
у віданні галузевих академій наук, в адміністративних будинках і
нежилих  приміщеннях  організацій,  що перебувають у віданні
галузевих академій наук,  та  визначають  розмір  плати  за
користування  цими  будинками  і приміщеннями, який не може
перевищувати фактичних витрат на їх утримання.
 
   Кошти, що отримані від оренди об'єктів майнового комплексу
галузевих  академій наук, у повному обсязі спрямовуються на
виконання  статутних  завдань  галузевих  академій  наук  та
організацій, що віднесені до відання галузевих академій наук.
 
   Стаття 5. Особливості відчуження об'єктів майнового комплексу
        Національної академії наук України та галузевих
        академій наук
 
   Об'єкти майнового комплексу  Національної  академії  наук
України та галузевих академій наук використовуються відповідно до
законодавства України, а також статуту Національної академії наук
України та статутів галузевих академій наук, а також статутів
організацій, що віднесені до їх відання.
 
   Національна академія наук України, галузеві академії наук та
організації,  що  віднесені  до  їх  відання,  мають  право
використовувати  належне  їм  майно  для участі у цивільних
відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської
діяльності, відповідно до цілей їх утворення та в межах їх
цивільної правоздатності.
 
   Вилучення земельних ділянок  Національної  академії  наук
України та галузевих академій наук може здійснюватися лише за
згодою Президії Національної академії наук України та президій
галузевих академій наук відповідно до Земельного кодексу  України
( 2768-14 ).
 
   На нерухоме майно Національної академії наук України та
галузевих академій наук і організацій, що віднесені до їх відання,
не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.
 
   Відчуження нерухомого  майна  Національної  академії наук
України та галузевих академій наук і організацій, що віднесені до
їх  відання,  здійснюється  в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
 
   Продаж основних засобів Національної академії наук України та
галузевих академій наук і організацій, що віднесені до їх відання,
здійснюється лише на конкурсних засадах.
 
   Кошти, отримані від  використання  та  реалізації  майна
Національної академії наук України, галузевих академій наук та
організацій, що віднесені до їх відання,  спрямовуються  на
виконання їх статутних завдань.
 
   Стаття 6. Відповідальність за порушення цього Закону
 
   Особи, що  порушують  вимоги  цього  Закону,  підлягають
кримінальній,   адміністративній,    дисциплінарній    чи
цивільно-правовій відповідальності згідно із законом.
 
   Стаття 7. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Закони України та інші нормативно-правові акти, введені в
дію до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.
 
   3. Внести зміни до таких законів України:
 
   1) у частині другій статті 1 та абзаці другому статті 5
Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України,  1995 р.,  N 15,
ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239;  2002 р.,
N 2, ст. 5, N 30, ст. 205) після слів "Національної академії наук
України" доповнити словами "та галузевих академій наук";
 
   2) у пункті 5-1 частини першої статті 12  Закону  України
"Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної  Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2002 р., N 30, ст. 205; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250) після слів "Національної академії наук України"
доповнити словами "та галузевих академій наук".
 
   4. Кабінету Міністрів України:
 
   у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом
внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
   у місячний термін з дня набрання чинності цим  Законом
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону".
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 29 червня 2004 року
     N 1911-IV<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner