Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1870-IV від 24.06.2004

Про молоко та молочні продукти


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про молоко та молочні продукти
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 47, ст.513 )
 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законом
  N 402-V ( 402-16 ) від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 4, ст.37 -
           набирає чинності з дня вступу України до
                 Світової організації торгівлі }
 
 
 
   Цей Закон  визначає  правові  та  організаційні  основи
забезпечення якості та безпеки молока і молочних продуктів для
життя та здоров'я населення і довкілля під час їх виробництва,
транспортування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на
митну територію та вивезення з митної території України.
 
   Стаття 1. Терміни та їх визначення
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
 
   атестація -  процедура  оцінки  відповідності  вимогам
нормативних     документів    санітарно-епідеміологічного,
ветеринарно-санітарного та технічного стану виробництва молока,
молочної сировини і молочних продуктів.
 
   виробник молока  та  молочної сировини - юридична особа
незалежно від форми  власності,  фізична  особа  -  суб'єкт
підприємницької  діяльності,  особисте селянське господарство,
фізична особа, яка утримує корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та
виробляє молоко і молочну сировину;
 
   вторинна сировина  - відходи, які утворюються в процесі
виготовлення молочних продуктів і які можуть бути використані у
виробництві іншої продукції або підлягають утилізації;
 
 
   { Абзац п'ятий статті 1 виключено на підставі Закону N 402-V
( 402-16 ) від 30.11.2006 }
   
 
   маркування - інформація про молоко, молочну сировину та
молочні продукти, нанесена на упаковку відповідно  до  вимог
нормативно-правових актів і нормативних документів;
 
   молоко сире - продукт нормальної секреції молочних залоз
однієї або декількох здорових корів, овець, кіз, буйволиць, кобил,
температура якого не перевищує 40 град. C і який не піддавався
будь-якій обробці (далі - молоко);
 
   молочна сировина - молоко, призначене для переробки, яке
піддавалося попередній фізичній обробці (фільтрації, охолодженню),
а також вершки та знежирене молоко, одержані шляхом сепарування,
які відповідають встановленим вимогам нормативних документів;
 
   молочні продукти  -  продукти,  в яких молочна сировина
становить не менше 50 відсотків від загального складу продукту;
 
   національні кисломолочні продукти - молочні продукти, які
історично виробляються на території України в асортименті залежно
від виду заквасок та специфічної технології: ряжанка, простокваша,
ацидофілін,  сметана, сир кисломолочний, що виготовляються з
молочної сировини із застосуванням заквасок на чистих культурах
молочнокислих та інших бактерій; кефір - із застосуванням заквасок
на кефірних грибках;
 
   пакування - поміщення молочної сировини та молочних продуктів
у споживчу тару чи пакувальний матеріал;
 
   переробне підприємство - підприємство, яке закуповує молоко
та молочну сировину, має виробничі потужності та умови для
виробництва молочних продуктів гарантованої якості та безпеки
відповідно до нормативних документів;
 
   суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від форми
власності, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка
здійснює виробництво, переробку та реалізацію молока, молочної
сировини і молочних продуктів;
 
   теплова обробка  - обробка з нагріванням у спеціальному
обладнанні;
 
   узгоджувальна комісія  -  комісія,  яка  створюється  з
представників підприємств та організацій по виробництву молока,
його переробці та реалізації молочної продукції.
 
 
   { Абзац шістнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону
N 402-V ( 402-16 ) від 30.11.2006 }
 
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Цей Закон  регулює  відносини,  що  виникають у процесі
виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації,
ввезення на митну територію та вивезення з митної території
України молока, молочної сировини та молочних продуктів,  і
поширюється  на  суб'єктів  господарювання,  які  проводять
господарську діяльність у цій сфері.
 
   Стаття 3. Основні засади державної політики щодо забезпечення
        якості та безпеки молока і молочних продуктів
 
   Основними засадами  державної  політики щодо забезпечення
якості та безпеки молока і молочних продуктів для життя та
здоров'я населення є:
 
   забезпечення внутрішніх потреб держави в молочних продуктах
широкого асортименту та нарощування їх експорту;
 
   здійснення контролю за якістю та безпекою молока, молочної
сировини і молочних продуктів;
 
   сприяння розвитку  інтеграційних процесів між виробником,
переробником та реалізатором;
 
   проведення моніторингу ринку молока та молочної продукції;
 
   удосконалення митно-тарифної та цінової політики у частині
захисту вітчизняних виробників молока та молочної продукції;
 
   розроблення   загальнодержавних   програм   розвитку
селекційно-племінної справи.
 
   Стаття 4. Вимоги до показників якості та безпеки молока,
        молочної сировини і молочних продуктів
 
   Молоко, молочна сировина і молочні продукти, які виробляються
в Україні та ввозяться на митну територію України, повинні
відповідати  показникам  якості  та безпеки, які встановлені
законодавством України.
 
   Базисні норми масової частки жиру  і  білка  в  молоці
розробляються і  затверджуються центральним органом виконавчої
влади з питань аграрної політики разом із центральним органом
виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої
політики.
 
   Стаття 5. Вимоги до пакування і маркування молочної сировини
        та молочних продуктів
 
   Тара та упаковка для молочної сировини та молочних продуктів
повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених для використання
центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
 
   Пакування та  маркування  молочної  сировини та молочних
продуктів здійснюються відповідно до законодавства України.
 
   Не допускається використання назв молочних  продуктів  у
власних назвах продуктів та торговельних марках, якщо ці продукти
виробляються з використанням сировини немолочного походження.
 
   Забороняється відокремлення  процесу  пакування  молочних
продуктів від технологічного циклу виробництва продукції.
 
   Стаття 6. Підтвердження відповідності якості та безпеки
        молока, молочної сировини і молочних продуктів
 
   Підтвердження відповідності якості та безпеки  молока  і
молочної сировини та молочних продуктів здійснюється в порядку,
визначеному законодавством України.
 
   При виробництві  національних  кисломолочних  продуктів
забороняється  використовувати  жири  та  білки  немолочного
походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти.
 
   Молочна сировина та молочні продукти, які ввозяться на митну
територію України, підлягають контролю згідно із законодавством
України.
 
   Вимоги до якості та безпеки молока і молочних продуктів після
їх  затвердження  підлягають опублікуванню в засобах масової
інформації центрального органу виконавчої влади з питань аграрної
політики.
 
   Стаття 7. Вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення
        або подальше використання молока, молочної сировини
        та молочних продуктів, які не відповідають вимогам,
        встановленим законодавством України
 
   Вилучення з обігу, переробка, утилізація,  знищення  або
подальше  використання молока, молочної сировини та молочних
продуктів, які не  відповідають  встановленим  законодавством
вимогам, проводяться в порядку, встановленому законом.
 
   Молоко, молочна  сировина  та  молочні продукти, які не
відповідають встановленим вимогам і не можуть бути повернуті в
обіг шляхом знезараження (знешкодження), переробки, підлягають
утилізації або знищенню в порядку, встановленому законом.
 
   Стаття 8. Вимоги до технологічного обладнання та супутніх
        матеріалів
 
   Технологічне обладнання, супутні матеріали та транспортні
засоби, в яких перевозяться і зберігаються молоко,  молочна
сировина та молочні продукти, повинні виготовлятися з матеріалів,
дозволених центральним органом виконавчої влади з питань охорони
здоров'я для використання за цільовим призначенням і контакту з
харчовими продуктами.
 
   Стаття 9. Ветеринарно-санітарні вимоги до виробництва молока,
        молочної сировини та молочних продуктів
 
   Виробництво молока,  молочної  сировини  здійснюється  за
наявності дозволу державних  установ  ветеринарної  медицини,
молочних  продуктів - за  наявності   дозволу   державної
санітарно-епідеміологічної служби,  виданих  у  встановленому
порядку.
 
   Забороняється продаж  молока  та  молочної  сировини без
документа, що засвідчує епізоотичне  благополуччя  тварин  у
господарствах, який видається безплатно державними установами
ветеринарної медицини згідно із законодавством України.
 
   Стаття 10. Організація виробниками контролю за якістю
        і безпекою молока, молочної сировини, молочних
        продуктів та вторинної сировини
 
   Контроль за якістю і безпекою молока, молочної сировини та
молочних продуктів  здійснюється їх виробниками відповідно до
законодавства шляхом:
 
   додержання умов виробництва, зберігання та реалізації молока,
молочної сировини, молочних продуктів і вторинної сировини згідно
з нормативними документами;
 
   створення та діяльності лабораторій, обладнаних сучасними
приладами і відповідними реактивами для визначення показників
якості молока, молочної сировини та молочних продуктів.
 
   Стаття 11. Атестація виробництва молока, молочної сировини
        та молочної продукції
 
   Суб'єкти господарювання всіх форм власності (крім особистих
селянських господарств, фізичних осіб), які здійснюють виробництво
молока,  молочної  сировини і молочних продуктів, підлягають
атестації   на   відповідність   обов'язковим   вимогам
нормативно-правових актів.
 
   Об'єктами атестації виробництва молока, молочної сировини і
молочних продуктів є нормативна документація на продукцію, а також
технологічне обладнання, засоби вимірювальної техніки та контролю,
випробувальне обладнання.
 
   Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його
видав, у разі порушення виробником вимог нормативно-правових актів
про якість і безпеку молока, молочної сировини та молочних
продуктів.
 
   Підставами для переатестації виробництва молока, молочної
сировини і молочних продуктів є:
 
   зміна, пов'язана з провадженням суб'єктом  господарювання
нового виду діяльності;
 
   зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;
 
   закінчення строку дії атестата.
 
   Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних
продуктів може бути  анульований  у  разі  порушення  вимог
законодавства  у  сфері  виробництва  зазначеної  продукції,
невиконання розпорядження відповідного  органу  про  усунення
порушень умов виробництва.
 
   Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочної
продукції видається відповідним територіальним органом виконавчої
влади з питань аграрної політики.
 
   Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочної
продукції проводиться один раз на 5 років.
 
   Порядок проведення атестації виробництва молока, молочної
сировини і молочних продуктів та форма атестата затверджуються
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики
разом з центральним органом виконавчої влади з питань технічного
регулювання та споживчої політики.
 
   Виробництво та переробка молока, молочної сировини і молочної
продукції без атестата виробництва забороняються.
 
   Особисте селянське господарство, фізичні особи, які утримують
корів, овець, кіз, буйволиць чи кобил для виробництва молока,
молочної сировини, повинні мати довідки установи ветеринарної
медицини за місцем утримання тварин.
 
   Стаття 12. Реєстрація атестованого виробництва
 
   Інформація про атестовані суб'єкти господарювання всіх форм
власності,  які  здійснюють виробництво та переробку молока,
молочної сировини і молочних продуктів, заноситься до реєстру, що
ведеться центральним органом виконавчої влади з питань аграрної
політики,  з  присвоєнням  кожному  суб'єкту  господарювання
реєстраційного номера.
 
   Ведення реєстру  здійснюється  в  порядку,  встановленому
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики
разом із центральними органами виконавчої влади з питань охорони
здоров'я і технічного регулювання та споживчої політики.
 
   Реєстр атестованих виробників публікується в засобах масової
інформації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної
політики.
 
   Стаття 13. Права та обов'язки виробників молока, молочної
        сировини та молочних продуктів
 
   Суб'єкти господарювання - виробники молока, молочної сировини
та молочних продуктів мають право:
 
   отримувати від відповідних державних органів у встановленому
порядку необхідну   інформацію,   законодавчі   та   інші
нормативно-правові акти з питань якості та безпеки продукції, що
виробляється;
 
   звертатися за захистом порушених прав до суду відповідно до
закону.
 
   Суб'єкти господарювання - виробники молока, молочної сировини
та молочних продуктів зобов'язані:
 
   додержувати вимог  нормативних документів при виробництві
молока, молочної сировини і молочної продукції, а також при їх
зберіганні, транспортуванні та реалізації;
 
   забезпечувати   додержання   вимог   санітарних   та
ветеринарно-санітарних норм і правил, а також за розпорядженнями
посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та
державної  установи  ветеринарної   медицини   здійснювати
протиепідемічні та протиепізоотичні заходи з метою запобігання
розповсюдженню захворювань, спільних для людей і тварин;
 
   забезпечувати контроль якості та безпеки продукції;
 
   вести в установленому законодавством порядку документацію,
яка підтверджує забезпечення належної якості та безпеки продукції;
 
   надавати необхідну  для здійснення державного контролю і
нагляду інформацію,  документацію,  зразки  молока,  молочної
сировини, компонентів рецептури молочних продуктів для проведення
лабораторних   досліджень   у   кількості,   передбаченій
нормативно-правовими актами;
 
   виконувати інші обов'язки, встановлені законом;
 
   за наявності  виробничих  потужностей забезпечувати повну
переробку вторинної сировини, а в разі  їх  відсутності  -
реалізувати вторинну сировину підприємствам, які переробляють дану
сировину або проводять її утилізацію.
 
   Стаття 14. Державний контроль та нагляд у сфері виробництва,
        переробки, реалізації, експорту та імпорту молока,
        молочної сировини та молочних продуктів
 
   Державний контроль та нагляд у сфері виробництва, переробки,
реалізації, експорту та імпорту молока, молочної сировини та
молочних продуктів здійснюють:
 
   з питань додержання ветеринарно-санітарних вимог у процесі
утримання  тварин,  виробництва  молока,  молочної  сировини,
використання обладнання, тари, транспортних засобів, постійного
контролю, нагляду з проведенням моніторингових досліджень за
показниками їх безпеки, під час експорту та імпорту молочної
продукції - державні установи ветеринарної медицини;
 
   з питань додержання санітарних норм і правил у процесі
розроблення технічних умов, технічних регламентів на молочну
продукцію,  визначення  показників  її безпеки та здійснення
періодичного нагляду у процесі виробництва молочної продукції, а
також за використанням обладнання, відходів вторинної сировини,
тари, транспортних засобів - установи та заклади  державної
санітарно-епідеміологічної служби;
 
   з питань додержання виробником вимог нормативних документів,
технічних регламентів, пов'язаних з якістю  продукції  (крім
ветеринарно-санітарних  вимог),  вимог періодичного державного
метрологічного нагляду та вимог законодавства у сфері захисту прав
споживачів  -  органи  виконавчої влади з питань технічного
регулювання та споживчої політики.
 
   Забороняється стягнення плати з виробників молока, молочної
сировини та молочних продуктів за проведення перевірок органами
державного контролю.
 
   Стаття 15. Повноваження посадових осіб, які здійснюють
        державний контроль та нагляд у сфері виробництва,
        переробки та реалізації молока, молочної сировини
        та молочних продуктів
 
   Посадові    особи,   які   здійснюють   державний
ветеринарно-санітарний   контроль  (нагляд)  та  державний
санітарно-епідеміологічний нагляд, а також державний нагляд за
додержанням прав споживачів, стандартів, норм та правил, з метою
виконання покладених на них завдань у межах їх компетенції мають
право:
 
   безперешкодно відвідувати  об'єкти  перевірки,  одержувати
необхідну  для  здійснення  державного  контролю  інформацію,
документацію, зразки сировини та готової продукції для проведення
лабораторних   досліджень   у   кількості,   передбаченій
нормативно-правовими актами;
 
   давати обов'язкові до виконання вказівки про  проведення
санітарних,   протиепідемічних,   ветеринарно-санітарних  та
протиепізоотичних заходів, а також про усунення у визначені строки
порушень стандартів,  норм,  правил  та  вимог  державного
метрологічного нагляду, встановлених відповідно до законодавства
України;
 
   забороняти виробництво,  переробку  та реалізацію молока,
молочної сировини і молочних  продуктів  у  разі  виявлення
невідповідності ветеринарно-санітарним вимогам, вимогам до їх
якості та безпеки і невиконання вимог цього Закону;
 
   забороняти виробництво, переробку та  реалізацію  молока,
молочної сировини та молочних продуктів до проведення необхідних
санітарних,   протиепідемічних,   ветеринарно-санітарних   і
протиепізоотичних заходів, а також заходів щодо усунення виявлених
порушень стандартів, норм, правил, встановлених відповідно до
законодавства та законних вимог державного метрологічного нагляду;
 
   повідомляти орган,  який  проводив  атестацію  суб'єкта
господарювання, про виявлені порушення.
 
   Стаття 16. Державна підтримка виробників молока, молочної
        сировини і молочних продуктів
 
   Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і
молочних продуктів здійснюється виходячи з пріоритетності розвитку
молочної  галузі  агропромислового  комплексу, зокрема шляхом
фінансування з Державного бюджету України:
 
   програм розвитку селекційно-племінної роботи в  молочному
скотарстві, протиепізоотичних заходів, що мають загальнодержавне
значення;
 
   дотацій на молоко незбиране вищого, першого та другого
ґатунку і вершки незгущені; { Абзац третій статті 16 в редакції
Закону N 402-V ( 402-16 ) від 30.11.2006 }
 
   підтримки виробництва продукції дитячого харчування;
 
 
   { Абзац п'ятий статті 16 виключено на підставі Закону N 402-V
( 402-16 ) від 30.11.2006 }
 
 
   надання пільгових короткострокових і довгострокових кредитних
ресурсів;
 
   лізингових послуг щодо придбання обладнання вітчизняного та
зарубіжного  виробництва  для  технічного  переоснащення  і
запровадження сучасних технологій виробництва та переробки молока
і молочних  продуктів  суб'єктами  господарювання,  на  яких
поширюється дія цього Закону;
 
   стимулювання підвищення якості молока, що відповідає вимогам
державного стандарту України, через доплати у відсотках  до
закупівельної ціни:
 
   для молока вищого ґатунку - 25 відсотків;
 
   для молока першого ґатунку - 20 відсотків.
 
   Положення по нарахуванню та виплаті зазначених у частині
першій цієї статті коштів для державної підтримки виробників
молока, молочної сировини та молочних продуктів затверджуються
Кабінетом Міністрів України за погодженням з комітетами Верховної
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин та з
питань бюджету.
 
 
   { Статтю 17 виключено на підставі Закону N 402-V ( 402-16 )
від 30.11.2006 }
 
 
   { Статтю 18 виключено на підставі Закону N 402-V ( 402-16 )
від 30.11.2006 }
 
 
   { Статтю 19 виключено на підставі Закону N 402-V ( 402-16 )
від 30.11.2006 }
 
 
   Стаття 20. Узгоджувальна комісія
 
   Узгоджувальна комісія  (далі  -  Комісія)  створюється
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики з
метою погодження та подання рекомендацій щодо закупівельних цін на
молоко, оптово-відпускних цін на молочну продукцію та торговельних
надбавок.
 
   Комісія є колегіальним органом і складається  з  рівної
кількості представників від виробників молока, молочної сировини,
підприємств  або  організацій,  які  об'єднують  переробні
підприємства, а також організацій, які представляють інтереси
підприємств, що реалізують молочну продукцію.
 
   Члени Комісії можуть бути відкликані за заявою організації,
яка запропонувала їх кандидатури.
 
   Строк повноважень Комісії - два роки.
 
   Стаття 21. Відповідальність за порушення норм цього Закону
 
   За порушення норм цього Закону щодо виробництва, переробки та
реалізації молока, молочної сировини та  молочних  продуктів
посадові особи і фізичні особи притягаються до відповідальності
згідно із законом.
 
   До суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції
у формі штрафів у разі відсутності атестата та інших документів,
якими дозволяється провадження діяльності з  виробництва  та
переробки молока, молочної сировини і молочних продуктів, та
порушення вимог поводження з відходами молочної сировини, у разі
порушення вимог  показників  щодо  їх  якості  та безпеки і
технології - у розмірі 100 відсотків  вартості  реалізованої
продукції.
 
   Застосування фінансових  санкцій  здійснюється в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 22. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення
        належної якості та безпеки молока, молочної
        сировини і молочних продуктів
 
   Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення  належної
якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів
здійснюється шляхом:
 
   участі в роботі міжнародних організацій;
 
   укладання міжнародних договорів;
 
   гармонізації нормативних документів,  норм  і  правил  з
міжнародними стандартами, нормами та правилами, які визначають
вимоги до якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних
продуктів, а також ветеринарно-санітарними вимогами;
 
   обміну інформацією  про  заходи,  які  вживаються  для
забезпечення належної якості та безпеки молока, молочної сировини
і молочних продуктів.
 
   Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж
ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних
договорів України.
 
   Стаття 23. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Суб'єкти господарювання,  які  здійснюють  виробництво
молока, молочної сировини та молочних продуктів, можуть провадити
відповідну діяльність без одержання атестата і занесення до
відповідного реєстру, але не більше ніж протягом одного року після
набрання чинності цим Законом.
 
   3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк внести на
розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до
законів України, що випливають із цього Закону, та привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього Закону.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 червня 2004 року
     N 1870-IV
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner