Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1863-IV від 24.06.2004

Про внесення змін до деяких законів України з метою забезпечення врахування екологічних вимог у процесі приватизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про внесення змін до деяких законів України
      з метою забезпечення врахування екологічних
          вимог у процесі приватизації
 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 45, ст.501 )
 
 
   З метою забезпечення врахування екологічних вимог у процесі
приватизації Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. У Законі України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17,
ст. 122; 2000 р., N 33-34, ст. 273; 2003 р., N 24, ст. 160, N 30,
ст. 247; 2004 р., N 6, ст. 38, N 13, ст. 181, N 19, ст. 253):
 
   1) частину третю статті 7 після абзацу десятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
 
   "укладають у випадках, передбачених законодавством, угоди
щодо проведення екологічного аудиту об'єктів приватизації".
 
   У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами дванадцятим - сімнадцятим;
 
   2) статтю 11 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
 
   "проведення у  випадках,  передбачених  законодавством,
екологічного аудиту об'єкта приватизації".
 
   У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
 
   3) частину третю статті 12 доповнити абзацом п'ятим такого
змісту:
 
   "об'єкт приватизації  знаходиться в заповідній зоні, або
розташований у прибережних захисних смугах морів, річок, озер на
відстані ближче ніж 100 метрів від них";
 
   4) абзац  перший  частини  другої статті 13 після слів
"державного органу приватизації" доповнити словами "центрального
органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів
України або його територіальних органів";
 
   5) у статті 14:
 
   частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
   "центрального органу виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів України або його територіальних органів";
 
   частину другу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом
такого змісту:
 
   "У разі проведення відповідно до законодавства екологічного
аудиту  об'єкта  приватизації  до проекту плану приватизації
додається висновок про проведення екологічного аудиту".
 
   У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
 
   6) абзац тринадцятий частини другої статті 27 замінити трьома
абзацами такого змісту:
 
   "До договору  купівлі-продажу  об'єкта приватизації також
включаються:
 
   відомості про розподіл відповідальності за шкоду, завдану
навколишньому  природному  середовищу  внаслідок господарської
діяльності підприємства до проведення його приватизації;
 
   вимоги та додаткові обмеження природоохоронного законодавства
до користування об'єктом".
 
   У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий вважати
відповідно абзацами шістнадцятим - дев'ятнадцятим.
 
   2. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160; 2000 р., N 41, ст. 342):
 
   1) частину першу статті 8 після абзацу п'ятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
 
   "замовляють у разі потреби проведення екологічного аудиту".
 
   У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно
абзацами сьомим та восьмим;
 
   2) частину першу статті 15 після абзацу шостого доповнити
новим абзацом такого змісту:
 
   "обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення  відходів,  стан
земельної ділянки, стан природоохоронного обладнання та споруд,
сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності), інші
екологічні відомості".
 
   У зв'язку  з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим.
 
   3. У статті 2 Закону України "Про аудиторську діяльність"
( 3125-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23,
ст. 243):
 
   після слів "Аудиторська діяльність" доповнити словами "у
сфері фінансового контролю";
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
   "Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності
регулюються спеціальним законодавством".
 
   4. У статті 49 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 41, ст. 546):
 
   назву викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 49. Екологічне страхування та екологічний аудит";
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   "З метою врахування екологічних вимог у процесі приватизації
чи корпоратизації об'єктів права державної власності, іншої зміни
форми власності чи зміни суб'єктів права власності на об'єкти, а
також для потреб екологічного страхування, оренди майна, набуття
права власності на майно та  земельні  ділянки,  створення,
функціонування  і  сертифікації систем управління навколишнім
природним середовищем, при здійсненні іншої діяльності в Україні
проводиться добровільний чи обов'язковий екологічний аудит".
 
   У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою і
викласти її в такій редакції:
 
   "Порядок екологічного страхування та екологічного  аудиту
визначається законодавством України".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом України "Про екологічний аудит" ( 1862-15 ).
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
   розробити і привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
 
   забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових
актів відповідно до цього Закону;
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними  органами  виконавчої  влади   України   їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 червня 2004 року
     N 1863-IV



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner