Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1877-IV від 24.06.2004

Про державну підтримку сільського господарства України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   а) є підставою для прийняття рішення про здійснення товарної
інтервенції;
 
   б) використовується для планування витрат споживачів такого
об'єкта в Україні та з іншими цілями, визначеними цим Законом.
 
   5.1.2. Максимальна  закупівельна  ціна  окремого  об'єкта
державного цінового регулювання встановлюється на  визначений
період цінового регулювання центральним органом виконавчої влади з
питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної
політики.
 
   5.2. Визначення розміру максимальної закупівельної ціни
 
   5.2.1. Максимальна  закупівельна  ціна  окремого  об'єкта
державного  цінового регулювання встановлюється на рівні, що
унеможливлює зріст індексу  цін  виробників  такого  об'єкта
державного цінового регулювання понад загальний індекс споживчих
цін (за всіма товарами та послугами) за відповідний період
державного цінового регулювання.
 
   5.2.2. Розмір максимальної  закупівельної  ціни  окремого
об'єкта  державного цінового регулювання не може змінюватися
протягом періоду державного цінового регулювання, встановленого
для такого об'єкта.
 
   5.2.3. Максимальна  закупівельна  ціна  окремого  об'єкта
державного цінового регулювання є єдиною для всієї території
України, включаючи територію будь-якої із спеціальних (вільних)
економічних зон, територій із спеціальним режимом інвестиційної
діяльності та технологічних парків, у тому числі  територій
пріоритетного економічного розвитку, інших подібних територій, чий
економічний або міграційний режим відрізняється від загального, а
також територію України, яка включає в себе територію Автономної
Республіки Крим.
 
   Стаття 6. Товарні інтервенції
 
   6.1. Товарні інтервенції здійснюються Аграрним фондом шляхом
продажу  (поставки)  окремих  об'єктів  державного  цінового
регулювання на організованому аграрному ринку на умовах споту або
форварду з метою встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) у розмірі,
що не перевищує значення максимальної закупівельної ціни.
 
   6.2. Товарні інтервенції здійснюються у такому порядку:
 
   а) якщо рівень ціни попиту на умовах споту або форварду на
визначений об'єкт державного цінового регулювання протягом однієї
торгової сесії не перевищує встановлений рівень максимальної
закупівельної ціни або перевищує такий рівень не більше ніж на 5
відсотків  від  нього,  товарна інтервенція, як правило, не
здійснюється;
 
   б) якщо рівень ціни попиту на умовах споту або форварду на
визначений об'єкт державного цінового регулювання протягом однієї
торгової  сесії  перевищує  встановлений  рівень максимальної
закупівельної ціни від 5 до 20 відсотків її значення, то Аграрний
фонд здійснює товарну інтервенцію у розмірах, достатніх для
встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) на рівні, який не перевищує
значення максимальної закупівельної ціни;
 
   в) якщо рівень ціни попиту на умовах споту або форварду на
визначений об'єкт державного цінового регулювання протягом однієї
торгової сесії перевищує рівень максимальної закупівельної ціни
більше ніж на 20 відсотків від її значення, то Аграрний фонд
призупиняє торгівлю таким товаром на поточній біржовій сесії та
провадить консультації з учасниками біржового ринку у порядку,
визначеному у пункті 6.4 цієї статті;
 
   г) Аграрний  фонд може у виключних випадках здійснювати
товарну інтервенцію, якщо протягом однієї торгової сесії виникає
загроза встановлення ціни рівноваги на рівні, що перевищує розмір
максимальної закупівельної ціни, або коли Кабінет  Міністрів
України приймає постанову щодо продажу таких об'єктів державного
цінового регулювання, не  пов'язаного  з  державним  ціновим
регулюванням (у тому числі з державного резерву).
 
   6.3. Обмеження сфери застосування
 
   6.3.1. Товарні інтервенції не здійснюються при придбанні на
окремих торгових секціях:
 
   а) до 1 січня 2007 року - будь-яких товарних деривативів
(крім  форвардів), базовим активом яких є об'єкт державного
цінового регулювання;
 
   б) об'єктів державного цінового регулювання з метою їх
подальшого експорту. ( Підпункт "б" підпункту 6.3.1 пункту 6.3
статті  6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 401-V
( 401-16 ) від 30.11.2006 )
 
   6.4. Консультації
 
   6.4.1. Консультації  Аграрного  фонду з приводу товарних
інтервенцій провадяться у такому порядку:
 
   а) якщо Аграрний фонд призупиняє біржові торги  окремим
об'єктом  державного цінового регулювання, то посадові особи
Аграрного фонду провадять консультації з учасниками біржових
торгів, які бажають придбати такий об'єкт за ціною, більшою за
встановлену максимальну закупівельну ціну;
 
   б) якщо внаслідок проведення таких консультацій досягається
згода з учасниками біржового ринку щодо зменшення ціни попиту до
рівня, що не перевищує рівень максимальної закупівельної ціни, то
Аграрний фонд надає дозвіл на продовження біржових торгів, у тому
числі на поточній біржовій сесії;
 
   в) якщо  внаслідок  проведення  таких  консультацій  не
досягається згода щодо зменшення ціни попиту до рівня, що не
перевищує рівень максимальної закупівельної ціни, то Аграрний фонд
звертається  до  Кабінету  Міністрів України з поданням про
доцільність введення тимчасового адміністративного регулювання цін
на такий об'єкт державного цінового регулювання;
 
   г) якщо внаслідок проведення таких консультацій з'ясовується
наявність ознак змови між учасниками біржового ринку, спрямованої
на узгоджене завищення цін попиту на окремий об'єкт державного
цінового регулювання, то Аграрний фонд зупиняє біржові торги
визначеним товаром, а відповідне подання невідкладно направляється
до органів Антимонопольного комітету України.
 
   Стаття 7. Фінансова інтервенція
 
   7.1. Фінансові  інтервенції  здійснюються Аграрним фондом
шляхом придбання окремих об'єктів державного цінового регулювання
на організованому аграрному ринку на умовах споту або форварду з
метою встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) у розмірі, який не є
меншим значення мінімальної закупівельної ціни.
 
   7.2. Фінансові інтервенції здійснюються у такому порядку:
 
   а) якщо рівень ціни пропозиції на умовах споту або форварду
на визначений об'єкт державного цінового регулювання протягом
однієї торгової сесії не є меншим встановленого рівня мінімальної
закупівельної ціни або є меншим за такий рівень не більше ніж на 5
відсотків, фінансова інтервенція, як правило, не здійснюється;
 
   б) якщо рівень ціни пропозиції на умовах споту або форварду
на визначений об'єкт державного цінового регулювання протягом
однієї торгової сесії є меншим від встановленого рівня мінімальної
закупівельної ціни від 5 до 20 відсотків її значення, то Аграрний
фонд здійснює фінансову інтервенцію у розмірах, достатніх для
встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) на рівні, що не є меншим за
рівень мінімальної закупівельної ціни;
 
   в) якщо рівень ціни пропозиції на умовах споту або форварду
на визначений об'єкт державного цінового регулювання протягом
однієї торгової сесії є меншим за рівень мінімальної закупівельної
ціни більше ніж на 20 відсотків її значення, то Аграрний фонд
призупиняє торгівлю таким товаром та провадить консультації з
учасниками біржового ринку у порядку, визначеному у пункті 7.4
цієї статті;
 
   г) Аграрний  фонд може у виключних випадках здійснювати
фінансову інтервенцію, якщо протягом однієї торгової сесії виникає
загроза встановлення ціни рівноваги на рівні, що є меншим за
розмір мінімальної закупівельної ціни, або коли Кабінет Міністрів
України приймає постанову щодо закупівлі таких об'єктів державного
цінового регулювання,  не  пов'язаної  з  державним  ціновим
регулюванням (у тому числі для потреб державного резерву).
 
   7.3. Обмеження сфери застосування
 
   7.3.1. Фінансові  інтервенції  не  здійснюються  з метою
придбання:
 
   а) до 1 січня 2007 року - будь-яких товарних деривативів
(крім форвардів), базовим активом яких є об'єкт  державного
цінового регулювання;
 
   б) до 1 січня 2009 року - об'єктів державного цінового
регулювання, що були раніше імпортовані в Україну.
 
   7.4. Консультації
 
   7.4.1. Консультації Аграрного фонду з приводу фінансових
інтервенцій здійснюються у такому порядку:
 
   а) якщо  Аграрний фонд призупиняє біржові торги окремим
об'єктом державного цінового регулювання, то посадові  особи
Аграрного фонду провадять консультації з учасниками біржових
торгів, які бажають продати такий об'єкт за ціною, меншою за
встановлену мінімальну закупівельну ціну;
 
   б) якщо внаслідок проведення таких консультацій досягається
згода з учасниками біржового ринку щодо збільшення ціни пропозиції
до рівня, який не є меншим рівня мінімальної закупівельної ціни,
то Аграрний фонд надає дозвіл на продовження біржових торгів, у
тому числі на поточній біржовій сесії;
 
   в) якщо  внаслідок  проведення  таких  консультацій  не
досягається згода щодо збільшення ціни пропозиції до рівня, який
не є меншим рівня мінімальної закупівельної ціни, то Аграрний фонд
звертається  до  Кабінету  Міністрів України з поданням про
доцільність введення тимчасового адміністративного регулювання цін
на такий об'єкт державного цінового регулювання;
 
   г) якщо внаслідок проведення таких консультацій з'ясовується
наявність ознак змови між учасниками біржового ринку, спрямованої
на узгоджене заниження цін пропозиції на окремий об'єкт державного
цінового регулювання, то Аграрний фонд зупиняє біржові торги
визначеним товаром, а відповідне подання невідкладно направляється
до органів Антимонопольного комітету України.
 
   Стаття 8. Тимчасове адміністративне регулювання цін та
        тимчасова бюджетна дотація
 
   8.1. Тимчасове  адміністративне  регулювання цін (далі -
адміністративне регулювання) - комплекс адміністративних заходів,
спрямованих  на  упередження  чи  зупинку спекулятивного або
узгодженого встановлення цін продавцями та/або покупцями об'єктів
державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку,
яке не може бути виправлено за стандартними процедурами державних
інтервенцій.
 
   8.2. Адміністративне регулювання застосовується виключно у
випадках, визначених у підпункті "в" пункту 6.4 статті 6 та
підпункті "в" пункту 7.4 статті 7 цього Закону.
 
   8.3. Рішення про запровадження  режиму  адміністративного
регулювання для окремого об'єкта державного цінового регулювання
приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Аграрного
фонду.
 
   8.4. Строк дії режиму адміністративного регулювання не може
перевищувати шість послідовних календарних місяців, включаючи
місяць, у якому було прийнято рішення про його запровадження.
 
   8.5. Режим адміністративного регулювання  поширюється  на
правовідносини, які виникають як на організованому, так і на
неорганізованому ринках України з окремим об'єктом державного
цінового регулювання.
 
   8.6. Кабінет Міністрів України може застосовувати будь-який з
таких видів адміністративного регулювання або їх комбінацію:
 
   а) обмеження рівня торгової націнки (знижки) на гуртовому або
роздрібному ринку визначеного об'єкта цінового регулювання;
 
   б) встановлення граничних рівнів рентабельності до витрат:
 
   переробників товару,  якщо  внаслідок  такої  переробки
виробляється об'єкт державного цінового регулювання;
 
   осіб, які надають послуги із зберігання (схову) об'єктів
державного цінового регулювання;
 
   в) встановлення граничних цін продажу об'єкта державного
цінового регулювання на рівні максимальної закупівельної ціни або
його придбання на рівні мінімальної закупівельної ціни (тільки на
період від дати надіслання подання до органів Антимонопольного
комітету України до дати прийняття ними висновку щодо наявності
узгоджених дій суб'єктами ринку та/або  рішення  на  захист
економічної конкуренції).
 
   ( Підпункт "г" пункту 8.6 статті 8 виключено на підставі
Закону N 401-V ( 401-16 ) від 30.11.2006 )
 
   ( Підпункт "ґ" пункту 8.6 статті 8 виключено на підставі
Закону N 401-V ( 401-16 ) від 30.11.2006 )
 
   8.7. Скасування  режиму  адміністративного  регулювання
відбувається у разі, якщо:
 
   а) закінчується  строк  дії  режиму  адміністративного
регулювання;
 
   б) за поданням Аграрного фонду Кабінет Міністрів України
скасовує  рішення щодо запровадження режиму адміністративного
регулювання.
 
   ( Пункт 8.8 статті 8 виключено на підставі Закону N 401-V
( 401-16 ) від 30.11.2006 )
 
   8.9. Якщо заходи з тимчасового адміністративного регулювання
цін  не  призводять  до  досягнення закупівельних цін рівня
мінімальної ціни та/або зниження закупівельних цін до рівня
максимальної закупівельної ціни, то Кабінет Міністрів України
зобов'язаний невідкладно подати Верховній Раді України проект
закону  щодо  надання тимчасової бюджетної дотації виробнику
окремого об'єкта державного цінового регулювання виходячи  з
метричної одиниці посівної площі.
 
   Зазначений законопроект подається разом із законопроектом про
відповідну зміну напрямів розподілу видатків державного бюджету.
 
   Стаття 9. Аграрний фонд
 
   9.1. Визначення
 
   9.1.1. Аграрний фонд є державною спеціалізованою установою,
уповноваженою Кабінетом Міністрів  України  провадити  цінову
політику в агропромисловій галузі економіки України.
 
   9.1.2. Аграрний  фонд є бюджетною організацію, має свій
кошторис, рахунки та здійснює неприбуткову діяльність у межах,
визначених цим Законом.
 
   Аграрний фонд   підпорядковується,  є  підзвітним  та
підконтрольним центральному органу виконавчої влади з питань
формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики.
 
   Аграрний фонд не є органом державного управління і не може
видавати нормативно-правові акти.
 
   Положення про  Аграрний  фонд  затверджується  Кабінетом
Міністрів України ( 543-2005-п ) за поданням центрального органу
виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації
державної аграрної політики.
 
   9.2. Функції
 
   9.2.1. Аграрний  фонд  здійснює  товарні  або  фінансові
інтервенції  на  організованому  аграрному  ринку  України,
використовуючи найкращу кон'юнктуру біржового ринку, що склалася
протягом періоду державного цінового регулювання.
 
   Аграрний фонд також продає або купує на аграрній біржі
об'єкти державного цінового регулювання з або до державного
продовольчого резерву.
 
   9.2.2. Аграрний фонд має виключне право на придбання та
продаж об'єктів державного цінового регулювання  для  потреб
державного резерву, а також на продаж об'єктів державного цінового
регулювання, які були конфісковані  або  підлягають  продажу
відповідно до закону.
 
   9.2.3. Аграрний фонд не  може  здійснювати  спекулятивні
операції,  придбавати  і  продавати товарні деривативи (крім
форвардів), а також придбавати або продавати об'єкти державного
цінового регулювання поза організованим аграрним ринком.
 
   9.2.4. Аграрний  фонд  самостійно  приймає  рішення  про
здійснення фінансових чи товарних інвестицій виходячи з положень
цього розділу, а також у разі необхідності виступає стороною
біржових угод.
 
   9.2.5. Для  цілей цього пункту спекулятивними вважаються
операції з придбання товару (товарного деривативу) з метою продажу
такого самого товару (товарного деривативу) з будь-якими цілями,
відмінними від цілей підтримки рівнів мінімальної або максимальної
закупівельної ціни.
 
   9.2.6.  З  метою  забезпечення  надходження  коштів  до
спеціального фонду державного бюджету Аграрний фонд має право
здійснювати реалізацію об'єктів державного цінового регулювання,
використовуючи сприятливу ринкову кон'юнктуру.
( Пункт 9.2 статті 9 доповнено підпунктом 9.2.6 згідно із Законом
N 922-VI ( 922-17 ) від 04.02.2009 )

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner