Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1877-IV від 24.06.2004

Про державну підтримку сільського господарства України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

        тварини)
0103 92 11 00 Свині живі масою 50 кг або більше (тільки
0103 92 19 00 свійські види)
 
0104 10 10 00 Вівці живі (чистопородні (чистокровні) племінні
        тварини)
0104 20 10 00 Кози живі (чистопородні (чистокровні) племінні
        тварини)
0105 11    Свійська птиця жива
0105 92 00
0105 93 00 00
0105 99
0106 00 10 00 Кролі свійські живі
0401      Тільки молоко незбиране вищого, першого та другого
        гатунків (не піддане будь-якій обробці, переробці
        чи пакуванню для потреб подальшого продажу)
        або вершки незгущені
5101 11 00 00 Тільки вовна стрижена (немита, включаючи миту до
        стриження або зняття зі шкіри).
 
   Об'єктом бюджетної дотації також є племінна бджолина сім'я,
визначена такою згідно із Законом України "Про бджільництво"
( 1492-14 ).
 
   15.3. Об'єктами спеціальної бюджетної дотації є:
 
Код УКТ ЗЕД         Назва товару
( 2371а-14 )
 
        Коні
0101 19 10 00 призначені для забою
0101 19 90 00 інші (кобили)
01 02 90 69 00 Велика рогата худоба жива:
01 02 90 79 00 корови, масою більше 300 кг;
01 02 90 90 00 інші, призначені для забою масою більше 300 кг;
        інші (телиці);
        нетелі, більше 300 кг
01 03 92 11 00 Свиноматки живі, що опоросилися
        принаймні 1 раз і мінімальною масою
        160 кг
        Вівці або кози, живі:
        вівці
0104 10 80 00 інші
        кози
0104 20 90 00 інші.
 
   15.4. Суб'єктом  (отримувачем)  бюджетної  дотації  або
спеціальної бюджетної дотації є безпосередній виробник об'єкта
такої дотації.
 
   15.5. Бюджетна дотація або спеціальна  бюджетна  дотація
виплачується Аграрним фондом у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
 
   15.6. Розмір бюджетної дотації на черговий бюджетний рік
встановлюється Кабінетом Міністрів України у твердих сумах з
розрахунку на:
 
   а) метричну одиницю живої ваги проданого (реалізованого)
об'єкта дотації або метричну одиницю ваги реалізації молока та
вовни;
 
   б) одну  голову  чистопородної  (чистокровної)  племінної
тварини, яка перебувала у власності суб'єкта дотації на початок
чергового бюджетного року;
 
   в) одну племінну бджолину сім'ю, яка перебувала у власності
суб'єкта дотації на початок чергового бюджетного року;
 
   г) виходячи  з  приросту  кількості  голів чистопородних
(чистокровних) племінних тварин та племінних бджолиних сімей, які
перебували у власності суб'єкта бюджетної дотації на кінець
чергового бюджетного року, порівняно з їх кількістю на початок
такого бюджетного року.
 
   15.7. Розмір спеціальної бюджетної дотації  на  черговий
бюджетний рік встановлюється Кабінетом Міністрів України у твердих
сумах з розрахунку на одну голову об'єкта дотації, що перебуває у
власності суб'єкта дотації станом на початок чергового бюджетного
року.
 
   15.8. Розрахунок розміру бюджетної дотації та спеціальної
бюджетної дотації (за їх об'єктами та сумами) надається як додаток
до проекту закону України про Державний бюджет України на черговий
рік.
 
   15.9. Спеціальна бюджетна дотація надається лише по тваринах,
що пройшли ідентифікацію та реєстрацію відповідно до закону, за
умови повного впровадження системи наступного контролю за цільовим
використанням бюджетних кошів, наданих на зазначені потреби.
 
   15.10. Кабінет Міністрів України:
 
   щорічно приймає постанову з питань режиму надання бюджетної
дотації та спеціальної бюджетної дотації, виходячи з норм цієї
статті;
 
   за поданням центрального органу виконавчої влади з питань
формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики
установлює  мінімально  допустимий  рівень  цін на продукцію
тваринництва, який використовується як база  для  розрахунку
дотацій, а також для розрахунку ціни при закупівлі продукції
тваринництва безпосередньо у виробника.
 
   Стаття 16. Сертифікація об'єктів бюджетної (спеціальної
        бюджетної) дотації при їх експорті
 
   16.1. Обов'язкова сертифікація об'єктів бюджетної дотації та
спеціальної бюджетної дотації при їх експорті не здійснюється.
 
   16.2. Експортери об'єктів бюджетної дотації та спеціальної
бюджетної дотації мають право за власним бажанням або за умовами
міжнародних договорів (контрактів) здійснювати таку сертифікацію.
 
              Розділ VI
             ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 17. Аграрні біржі
( Назва статті 17 в редакції Закону N 922-VI ( 922-17 ) від
04.02.2009 )
 
   17.1. Аграрна біржа створюється згідно із Законом України
"Про товарну біржу" ( 1956-12 ), з урахуванням того, що на виняток
з положень такого закону:
 
   а) аграрна  біржа  є  неприбутковим  (непідприємницьким)
підприємством;
 
 
   ( Підпункт "б" пункту 17.1 статті 17 виключено на підставі
Закону N 922-VI ( 922-17 ) від 04.02.2009 )
 
 
   в) засновником аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів
України в особі Аграрного фонду. При цьому Кабінет Міністрів
України  здійснює  засновницький  внесок до статутного фонду
(капіталу) такої аграрної біржі у розмірі, що дорівнює мінімальним
вимогам до статутного фонду банку-резидента, який має ліцензію для
здійснення повного обсягу банківських операцій; ( Підпункт "в"
пункту 17.1 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 922-VI ( 922-17 ) від 04.02.2009 )
 
   г) членами аграрної біржі можуть бути виключно резиденти;
 
   ґ) якщо засновником аграрної біржі є Кабінет Міністрів
України в особі Аграрного фонду, то інші, ніж Аграрний фонд, члени
аграрної біржі не мають права приймати рішення щодо: ( Абзац
перший підпункту "ґ" пункту 17.1 статті 17 в редакції Закону
N 922-VI ( 922-17 ) від 04.02.2009 )
 
   призначення або зміни керівництва аграрної біржі;
 
   введення плати  за  здійснення Аграрним фондом будь-яких
операцій, пов'язаних з державним ціновим регулюванням відповідно
до цього Закону;
 
   будь-яких обмежень  щодо  торгівлі  об'єктами  державного
цінового регулювання на аграрній біржі;
 
   введення будь-яких застережень щодо обмеження права Аграрного
фонду призупиняти або зупиняти торги об'єктами державного цінового
регулювання у випадках, визначених цим Законом;
 
   зміни положень  статутних документів аграрної біржі, які
звужують або обмежують компетенцію Аграрного фонду або Наглядової
ради аграрної біржі;
 
   зміни   встановлених   правил   кліринго-розрахункового
обслуговування членів аграрної біржі;
 
   ліквідації або реорганізації аграрної біржі;
 
   інших рішень, які відповідно до норм цього Закону перебувають
у виключній компетенції Аграрного фонду або Кабінету Міністрів
України.
 
   17.2. Для проведення розрахунків за укладеними біржовими
угодами (договорами) та надання (обліку та виплати) біржових
гарантій аграрна біржа створює розрахунково-кліринговий центр та
систему гарантування виконання зареєстрованих нею біржових угод
(контрактів). При створенні такої системи можуть використовуватися
послуги одного з найбільших за сумою активів банків України.
 
   17.3. Суспільний контроль за діяльністю  аграрної  біржі
здійснюється Наглядовою радою, члени якої призначаються на 5
поточних календарних років та не можуть бути достроково звільнені,
крім випадків, коли такий член Наглядової ради:
 
   подає заяву про звільнення як члена Наглядової ради;
 
   помирає;
 
   набуває статусу нерезидента або від'їздить на постійне місце
проживання за межами України;
 
   позбавляється волі згідно з рішенням суду,  що  набрало
законної сили.
 
   Члени Наглядової ради обирають голову Наглядової ради простою
більшістю від її складу на один рік. Голова Наглядової ради може
бути переобраним на наступний строк. Голова Наглядової ради
підписує  усі  документи  Наглядової ради та головує на її
засіданнях. За відсутності голови Наглядової ради на її засіданні
головуючим обирається один з її членів, обраний простою більшістю
голосів від її складу.
 
   17.4. Правом висунення кандидатів до Наглядової ради аграрної
біржі користуються її засновники (учасники, члени). На підставі
аналізу  інформації,  поданої щодо таких кандидатів, Кабінет
Міністрів України приймає рішення про формування складу Наглядової
ради аграрної біржі ( 1285-2005-п ).
 
   17.5. Член Наглядової ради аграрної біржі здійснює свою
діяльність  на  неоплачуваній  основі.  Будь-які компенсації,
відшкодування або інші види майнових чи грошових доходів у зв'язку
з виконанням ним обов'язків члена Наглядової ради не надаються.
 
   17.6. Аграрна  біржа може передавати право на укладення
біржових договорів (контрактів) та надавати право на участь у
біржовій торгівлі або на участь в організації біржової торгівлі
іншим товарним біржам, створеним згідно із Законом України "Про
товарну біржу" ( 1956-12 ), за умови попередньої їх сертифікації
щодо стандартів продажу або поставки біржового товару (від імені
та за дорученням аграрної біржі) за правилами,  визначеними
аграрною біржою.
 
   17.7. Контроль за діяльністю аграрної біржі здійснюють:
 
   а) у сфері регулювання та нагляду за операціями продажу
товарів на умовах споту та форварду, а також за правильністю
укладення та виконання зобов'язань за іншими видами товарних
деривативів, а також надання страхових субсидій - центральний
орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових
послуг;
 
   б) у сфері надання кредитних та тваринницьких дотацій -
центральний орган виконавчої влади з питань  формування  та
забезпечення реалізації державної аграрної політики та Державне
казначейство України;
 
   в) у сфері загального управління та нагляду - Наглядова рада
аграрної біржі.
 
   Стаття 18. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року  з
урахуванням норм пунктів 2-9 цієї статті.
 
   2. Щорічно,  при розробці проекту державного бюджету на
черговий рік, Кабінет Міністрів України:
 
   а) визначає  розмір  видатків  на  реалізацію  заходів,
передбачених  цим Законом, а також доцільність запровадження
окремих видів режимів дотацій (субсидій) та їх розмір;
 
   б) встановлює форми статистичної та фінансової звітності,
достатньої для визначення розміру мінімальної або максимальної
ціни, дотації (субсидії), розробляє програму моніторингу цін
аграрного ринку України.
 
   3. Аграрна біржа підлягає державній реєстрації до 1 жовтня
2004 року. Первинний внесок до статутного фонду аграрної біржі
здійснюється Аграрним фондом у встановлені цим Законом строки.
 
   4. Виплата страхових субсидій за рахунок ФАСС здійснюється за
страховими договорами, за якими страхові внески були здійснені
після початку застосування норм цього Закону.
 
 
   ( Пункт 5 статті 18 виключено на підставі Закону N 922-VI
( 922-17 ) від 04.02.2009 )
 
 
   6. Для першого маркетингового періоду після набрання чинності
цим  Законом  максимальна  закупівельна  ціна  встановлюється
постановою Кабінету Міністрів України у відсотковому відношенні до
встановленого рівня мінімальної закупівельної ціни (в розрізі
окремих об'єктів державного цінового регулювання).
 
   7. У 2005 році державний продовольчий резерв формується у
таких обсягах:
 
   а) пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), та жито (коди
УКТ ЗЕД 1001, 1002 00 00 00)( 2371а-14 ) - сукупно 1,5 млн тонн;
 
   б) цукор тільки з цукрових буряків (код УКТ ЗЕД 1701 12)
( 2371а-14 ) - 180 тис. тонн.
 
   8. Норми інших нормативно-правових актів діють у частинах,
які не суперечать нормам цього Закону.
 
   9. Кабінету Міністрів України:
 
   а) протягом двох місяців після набрання чинності цим Законом
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів, виданих
центральними органами виконавчої влади, у відповідність із цим
Законом та прийняти відповідні нормативно-правові  акти  для
забезпечення реалізації норм цього Закону;
 
   б) до 1 жовтня 2004 року подати на розгляд Верховної Ради
України проект закону щодо внесення змін до законів та інших
законодавчих актів, які випливають з норм цього Закону.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 червня 2004 року
     N 1877-IV| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner