Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 3036-III від 07.02.2002

Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення змін до деяких законів України щодо
    створення та функціонування спеціальних (вільних)
      економічних зон і запровадження спеціальних
         режимів інвестиційної діяльності
        на територіях пріоритетного розвитку
 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 29, ст.189 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. У Законі України "Про спеціальні економічні зони та
спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області"
( 356-14 ) (Відомості  Верховної Ради України, 1999 р., N 7,
ст. 50, N 40, ст. 360, N 48, ст. 413):
 
   1) частину четверту статті 3 викласти у такій редакції:
 
   "До територій пріоритетного розвитку  належать  у  своїх
адміністративно-територіальних межах міста Артемівськ, Вугледар,
Горлівка, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Донецьк, Дружківка,
Єнакієве, Жданівка, Зугрес, Іловайськ, Кіровське, Костянтинівка,
Краматорськ, Красноармійськ, Красний Лиман, Макіївка, Маріуполь,
Новогродівка,  Селидове, Слов'янськ, Сніжне, Торез, Харцизьк,
Шахтарськ, а також Амвросіївський, Волноваський, Костянтинівський,
Мар'їнський, Слов'янський, Старобешівський та Шахтарський райони";
 
   2) пункти "а" та "б" частини другої статті 14 викласти у
такій редакції:
 
   "а) звільняються на період реалізації інвестиційного проекту,
але не більше ніж на п'ять років, від обкладення ввізним митом
сировина, матеріали, предмети, устаткування (обладнання), крім
підакцизних товарів, і податком на додану вартість - устаткування
(обладнання) під час їх ввезення в Україну.
 
   Перелік та обсяги ввезення на митну  територію  України
зазначених  сировини,  матеріалів,  предметів,  устаткування
(обладнання) є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.
 
   Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини
(крім  транспортних  засобів),  механізми, прилади, пристрої,
призначені для використання  у  технологічному  процесі,  що
здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту;
 
   б) звільняється на три роки від оподаткування прибуток,
одержаний від реалізації інвестиційних проектів, схвалених Радою,
на новостворених підприємствах, діючих підприємствах, їх філіях та
інших структурних підрозділах - платниках податку, на  яких
відбувалася  реструктуризація,  реконструкція,  модернізація,
перепрофілювання, в частині, одержаній від освоєння інвестицій, на
підставі  документів  окремого  (бухгалтерського, податкового)
обліку, якщо інвестиції в них еквівалентні не менш як 1 мільйону
доларів США, для малих підприємств - не менш як 250 тисячам
доларів США.
 
   Порядок обчислення прибутку,  одержаного  від  здійснення
інвестицій  на діючих підприємствах, встановлюється Державною
податковою адміністрацією України.
 
   Прибуток таких підприємств з інвестицією в них, еквівалентною
не менш як 1 мільйону доларів США, одержаний з четвертого по
шостий рік, оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків
діючої ставки оподаткування.
 
   Дивіденди, що сплачуються інвестору суб'єктом підприємницької
діяльності, який реалізує інвестиційний проект, оподатковуються за
ставкою 10 відсотків.
 
   Доходи нерезидентів  України,  отримані  від  реалізації
інвестиційних  проектів,  схвалених  Радою,  на  територіях
пріоритетного розвитку, оподатковуються у розмірі 2/3 ставок
оподаткування, визначених статтею  13  Закону  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). Ця норма не
поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери,
випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу
місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
 
   Зазначені пільги застосовуються з моменту отримання першого
прибутку";
 
   3) пункт 1 статті 20 "Прикінцеві положення" доповнити словами
та цифрами "крім частини четвертої статті 3 цього Закону в частині
віднесення  до  територій  пріоритетного  розвитку  у  своїх
адміністративно-територіальних  межах  міст Дружківка, Зугрес,
Іловайськ, Харцизьк, Старобешівського та Шахтарського районів, а
також пункту "б" частини другої статті 14 в частині розміру
інвестиції  для  малих  підприємств,  які набирають чинності з
1 січня 2003 року".
 
   2. Пункт 1 частини другої статті 2 Закону України "Про
спеціальний режим інвестиційної  діяльності  у  Закарпатській
області" ( 357-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 7, ст. 51) викласти у такій редакції:
 
   "1) звільнення не більш як на 5 років від обкладення ввізним
митом і податком на додану вартість під час ввезення в Україну
устаткування  (обладнання),  крім  підакцизних  товарів,  для
реалізації інвестиційного проекту.
 
   Перелік та  обсяги  ввезення на митну територію України
зазначених устаткування (обладнання) є  невід'ємною  частиною
інвестиційного проекту.
 
   Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини
(крім транспортних засобів),  механізми,  прилади,  пристрої,
призначені  для  використання  у  технологічному процесі, що
здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
 
   У разі відчуження зазначеного устаткування (обладнання) до
закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та
податок на додану вартість справляються як при імпорті товарів".
 
   3. Статтю 9 Закону України "Про спеціальну економічну зону
"Яворів" ( 402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 15, ст. 82) після частини четвертої доповнити новою частиною
такого змісту:
 
   "5. Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти
машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої,
призначені для використання  у  технологічному  процесі,  що
здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
 
   Під терміном комплектуючі деталі до устаткування (обладнання)
слід розуміти частини,  виготовлені  згідно  із  самостійним
комплектом документів і призначені для застосування у складі цього
устаткування (обладнання).
 
   Перелік та обсяги ввезення на митну  територію  України
зазначених устаткування (обладнання) та комплектуючих деталей до
них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".
 
   У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати відповідно
частинами шостою - дванадцятою.
 
   4. Статтю 10 Закону України "Про спеціальну економічну зону
туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" ( 514-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 139) після
частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   "4. Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти
машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої,
призначені для використання  у  технологічному  процесі,  що
здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
 
   Під терміном комплектуючі вироби до устаткування (обладнання)
слід розуміти частини,  виготовлені  згідно  із  самостійним
комплектом документів і призначені для застосування у складі цього
устаткування (обладнання).
 
   Перелік та обсяги ввезення на митну  територію  України
зазначених устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до
них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту".
 
   У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно
частинами п'ятою - дев'ятою.
 
   5. Статтю 9 Закону України "Про спеціальну економічну зону
"Славутич" ( 721-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 32, ст. 263; 2000 р., N 48, ст. 407) після частини третьої
доповнити новою частиною такого змісту:
 
   "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України
зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та
комплектуючих до них є невід'ємною  частиною  інвестиційного
проекту.
 
   Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини
(крім транспортних засобів),  механізми,  прилади,  пристрої,
призначені  для  використання  у  технологічному процесі, що
здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
 
   Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід
розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом
документів і призначені для  застосування  у  складі  цього
устаткування (обладнання)".
 
   У зв'язку  з цим частини четверту - одинадцяту вважати
відповідно частинами п'ятою - дванадцятою.
 
   6. Статтю  9  Закону  України  "Про  спеціальний  режим
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в
Луганській області" ( 970-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 38, ст. 351, N 51, ст. 458) після частини третьої
доповнити новою частиною такого змісту:
 
   "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України
зазначених  сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) є
невід'ємною частиною інвестиційного проекту.
 
   Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини
(крім  транспортних  засобів),  механізми, прилади, пристрої,
призначені для використання  у  технологічному  процесі,  що
здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту".
 
   У зв'язку з цим частини четверту - дев'яту вважати відповідно
частинами п'ятою - десятою.
 
   7. Статтю  9  Закону  України  "Про  спеціальний  режим
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в
Житомирській області"  ( 1276-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 2, ст. 15) після частини третьої доповнити
новою частиною такого змісту:
 
   "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України
зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та
комплектуючих до них є невід'ємною  частиною  інвестиційного
проекту.
 
   Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини
(крім транспортних засобів),  механізми,  прилади,  пристрої,
призначені  для  використання  у  технологічному процесі, що
здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
 
   Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід
розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом
документів і призначені для  застосування  у  складі  цього
устаткування (обладнання)".
 
   У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно
частинами п'ятою - одинадцятою.
 
   8. Статтю  7  Закону  України  "Про  спеціальний  режим
інвестиційної діяльності на території міста Харкова" ( 1714-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 259) після
частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України
зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та
комплектуючих  до  них є невід'ємною частиною інвестиційного
проекту.
 
   Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини
(крім  транспортних  засобів),  механізми, прилади, пристрої,
призначені для використання  у  технологічному  процесі,  що
здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
 
   Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід
розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом
документів  і  призначені  для  застосування у складі цього
устаткування (обладнання)".
 
   У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно
частинами п'ятою - одинадцятою.
 
   9. Статтю 10 Закону України "Про спеціальну економічну зону
"Миколаїв" ( 1909-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 42, ст. 349) після частини третьої доповнити новою частиною
такого змісту:
 
   "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України
зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та
комплектуючих до них є невід'ємною  частиною  інвестиційного
проекту.
 
   Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини
(крім транспортних засобів),  механізми,  прилади,  пристрої,
призначені  для  використання  у  технологічному процесі, що
здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
 
   Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід
розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом
документів і призначені для  застосування  у  складі  цього
устаткування (обладнання)".
 
   У зв'язку  з цим частини четверту - одинадцяту вважати
відповідно частинами п'ятою - дванадцятою.
 
   10. Статтю 14 Закону  України  "Про  спеціальний  режим
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та
спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці
Крим" ( 2189-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 9,
ст. 40) після частини третьої доповнити новою частиною такого
змісту:
 
   "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України
зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та
комплектуючих до них є невід'ємною  частиною  інвестиційного
проекту.
 
   Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини
(крім транспортних засобів),  механізми,  прилади,  пристрої,
призначені  для  використання  у  технологічному процесі, що
здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
 
   Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід
розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом
документів і призначені для  застосування  у  складі  цього
устаткування (обладнання)".
 
   У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно
частинами п'ятою - одинадцятою.
 
   11. Статтю 9  Закону  України  "Про  спеціальний  режим
інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у
Волинській області" ( 2354-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 23, ст. 113) після частини третьої доповнити новою
частиною такого змісту:
 
   "4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України
зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та
комплектуючих до них є невід'ємною  частиною  інвестиційного
проекту.
 
   Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини
(крім транспортних засобів),  механізми,  прилади,  пристрої,
призначені  для  використання  у  технологічному процесі, що
здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
 
   Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід
розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом
документів і призначені для  застосування  у  складі  цього
устаткування (обладнання)".
 
   У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно
частинами п'ятою - дев'ятою.
 
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 7 лютого 2002 року
     N 3036-III<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner