Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1809-III від 08.06.2000

Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

    Про захист населення і територій від надзвичайних
     ситуацій техногенного та природного характеру
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 40, ст.337 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.259
  N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199
  N 587-VI ( 587-17 ) від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 9, ст.117 )
 
 
 
   Цей Закон визначає організаційні та правові основи захисту
громадян  України,  іноземців та осіб без громадянства, які
перебувають на території України, захисту об'єктів виробничого і
соціального  призначення,  довкілля від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру.
 
             Р о з д і л I
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
 
   надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру -
порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій
території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене
аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою  небезпечною
подією, в тому числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею,
яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення
на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності,
загибелі людей та/або значних матеріальних втрат;
 
   зона надзвичайної ситуації - окрема територія, де склалася
надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру;
 
   аварія -  небезпечна  подія  техногенного  характеру, що
спричинила загибель людей або створює на об'єкті чи окремій
території  загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до
руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів,
порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди
довкіллю;
 
   катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що
призводить до тяжких наслідків;
 
   об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, який згідно з законом
вважається таким, на якому є реальна загроза виникнення аварії
та/або надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;
 
   потенційно небезпечні заходи - заходи (покази озброєння і
військової техніки, паради, тренування, навчання), які проводяться
в умовах присутності цивільного населення за участю особового
складу  Збройних Сил України, інших військових формувань та
правоохоронних органів з використанням озброєння і військової
техніки,  що можуть створити загрозу виникнення надзвичайних
ситуацій  техногенного  та природного характеру; ( Статтю 1
доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 )
від 03.02.2004 )
 
   захист населення  і  територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру - система організаційних,
технічних,  медико-біологічних, фінансово-економічних та інших
заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків, що
реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, відповідними силами та засобами
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і
господарювання, добровільними формуваннями і спрямовані на захист
населення і територій, а також матеріальних і культурних цінностей
та довкілля;
 
   запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру - підготовка і реалізація комплексу правових,
соціально-економічних,   політичних,  організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання
техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику,
завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру на основі даних моніторингу,
експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій
з  метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію
техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих
наслідків;
 
   ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру -  проведення  комплексу  заходів,  які  включають
аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються у
разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів,
рятування життя та збереження здоров'я людей, а  також  на
локалізацію зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
 
   реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру - скоординовані дії підрозділів єдиної державної системи
щодо реалізації  планів  локалізації  та  ліквідації  аварії
(катастрофи),  уточнених в умовах конкретного виду та рівня
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, з
метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози
життю та здоров'ю людей,  а  також  рятувальникам  у  разі
необхідності;
 
   зона можливого ураження - окрема територія, на якій внаслідок
виникнення надзвичайної ситуації техногенного  та  природного
характеру виникає загроза життю або здоров'ю людей та заподіяння
матеріальних втрат;
 
   оповіщення - доведення сигналів  і  повідомлень  органів
управління  про  загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, аварій, катастроф, епідемій,
пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій і населення;
 
   система оповіщення  -  комплекс  організаційно-технічних
заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури,
засобів та каналів зв'язку, призначених для своєчасного доведення
сигналів  та інформації про виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру до центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і
населення;
 
   класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру  -  система,  згідно  з якою надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру поділяються на класи і
підкласи залежно від їх характеру;
 
   класифікаційна ознака надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру - технічна або інша характеристика аварії або
катастрофи, що дає змогу віднести її до надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру;
 
   аварійно-рятувальна служба  -  сукупність  організаційно
об'єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для
вирішення завдань щодо запобігання і ліквідації надзвичайних
ситуацій  техногенного та природного характеру й окремих їх
наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт;
 
   медико-психологічна    реабілітація    -    комплекс
лікувально-профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів,
спрямованих на відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної
працездатності,   соціальної   активності   рятувальників
аварійно-рятувальних  служб  (формувань),  осіб, залучених до
виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної
ситуації  техногенного  та  природного  характеру,  а  також
постраждалих внаслідок такої надзвичайної ситуації, передусім
неповнолітніх осіб; ( Статтю 1 доповнено абзацом вісімнадцятим
згідно із Законом N 587-VI ( 587-17 ) від 24.09.2008 )
 
   дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під час руху
дорожнього транспортного засобу, внаслідок якої загинули або
зазнали  травм  люди  чи завдані матеріальні збитки. Рівень
надзвичайної  ситуації  при  дорожньо-транспортній  пригоді
визначається  відповідно до порядку класифікації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру ( 368-2004-п ), який
затверджується Кабінетом Міністрів України; ( Статтю 1 доповнено
абзацом дев'ятнадцятим згідно із Законом N 587-VI ( 587-17 ) від
24.09.2008 )
 
   постраждалі внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або
природного характеру (далі - постраждалі) - особи, здоров'ю яких
заподіяна шкода внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або
природного характеру. ( Статтю 1 доповнено абзацом двадцятим
згідно із Законом N 587-VI ( 587-17 ) від 24.09.2008 )
 
 
   Стаття 2. Законодавство України у сфері захисту населення і
        територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
        природного характеру
 
   Законодавство України у сфері захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) та складається з
цього Закону, Закону України "Про правовий режим надзвичайного
стану" ( 1550-14 ) і інших нормативно-правових актів.
 
   Стаття 3. Основні завдання у сфері захисту населення і
        територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
        природного характеру
 
   Основними завданнями у сфері захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є:
 
   здійснення комплексу заходів щодо запобігання та реагування
на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
 
   забезпечення готовності та контролю за станом готовності до
дій і взаємодії органів управління у цій сфері, сил та засобів,
призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та
природного характеру і реагування на них.
 
   Стаття 4. Основні принципи у сфері захисту населення і
        територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
        природного характеру
 
   Захист населення і територій від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру здійснюється на принципах:
 
   пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та
збереження здоров'я людей і довкілля;
 
   безумовного надання переваги раціональній та превентивній
безпеці;
 
   вільного доступу  населення  до  інформації щодо захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру;
 
   особистої відповідальності і піклування громадян про власну
безпеку, неухильного дотримання ними правил поведінки та дій у
надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру;
 
   відповідальності у межах своїх повноважень посадових осіб за
дотримання вимог цього Закону;
 
   обов'язковості завчасної реалізації заходів, спрямованих на
запобігання  виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру та мінімізацію їх негативних психосоціальних
наслідків;
 
   урахування економічних,  природних  та інших особливостей
територій і ступеня реальної небезпеки виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;
 
   максимально можливого,   ефективного   і   комплексного
використання наявних сил і засобів, які призначені для запобігання
надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і
реагування на них.
 
   Стаття 5. Права громадян України у сфері захисту населення і
        територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
        природного характеру
 
   Громадяни України у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру мають
право на:
 
   отримання інформації про надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру, що виникли або можуть виникнути, та про
заходи необхідної безпеки;
 
   забезпечення та  використання  засобів  колективного  і
індивідуального захисту, які призначені для захисту населення від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у разі
їх виникнення;
 
   звернення до місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з питань захисту  від  надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;
 
   відшкодування згідно із законом шкоди, заподіяної їх здоров'ю
та майну внаслідок  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
природного характеру;
 
   компенсацію за  роботу  у  зонах  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру;
 
   соціально-психологічну підтримку та медичну допомогу, в тому
числі за висновками Державної служби медицини катастроф та/або
лікарсько-трудової комісії, на медико-реабілітаційне відновлення у
разі отримання важких фізичних та психологічних травм;
 
   інші права  у  сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного  та  природного  характеру
відповідно до законів України.
 
   Стаття 6. Права та обов'язки іноземців та осіб без
        громадянства у разі виникнення надзвичайних
        ситуацій техногенного та природного характеру
 
   Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні
на законних підставах, у разі виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, користуються тими самими
правами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни
України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи
міжнародними договорами України.
 
   Стаття 7. Види, рівні та критерії класифікації надзвичайних
        ситуацій техногенного та природного характеру
 
   Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
класифікуються за характером походження, ступенем  поширення,
розміром людських втрат та матеріальних збитків.
 
   Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного  та  природного
характеру  на  території  України,  визначаються  такі  види
надзвичайних ситуацій:
 
   техногенного характеру;
 
   природного характеру.
 
   Залежно від  обсягів  заподіяних  надзвичайною  ситуацією
техногенного та природного характеру наслідків, обсягів технічних
і матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її наслідків,
визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру:
 
   державний;
 
   регіональний;
 
   місцевий;
 
   об'єктовий.
 
   Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації
воєнного характеру визначаються окремим законом.
 
   Критерії класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру встановлюються Кабінетом Міністрів України на
основі аналізу інформації про техногенну та екологічну обстановку,
загрози існуючих і ймовірних техногенних та природних катастроф,
досвіду  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
природного характеру.
 
             Р о з д і л II
 
      ОСНОВНІ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І
     ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО
           ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
 
   Стаття 8. Інформування та оповіщення
 
   Інформування та оповіщення у сфері захисту населення  і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру є основним принципом та головним і невід'ємним елементом
усієї системи заходів такого захисту.
 
   Інформацію у  сфері  захисту  населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного  та  природного  характеру
становлять відомості про надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру, що прогнозуються або виникли, з визначенням
їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також способи та
методи реагування на них.
 
   Інформація у сфері захисту населення  і  територій  від
надзвичайних  ситуацій  техногенного та природного характеру,
діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади,
виконавчих органів рад у цій сфері є гласними і відкритими, якщо

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner