Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1809-III від 08.06.2000

Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

 
   додержання протиепідемічного   режиму   підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності  і
господарювання та населенням.
 
   Стаття 15. Радіаційний і хімічний захист
 
   Радіаційний і хімічний захист включає заходи щодо виявлення
та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організацію та
здійснення  дозиметричного  і хімічного контролю, розроблення
типових режимів радіаційного захисту,  забезпечення  засобами
індивідуального та колективного захисту, організацію та проведення
спеціальної обробки.
 
   Виконання вимог  радіаційного  і  хімічного   захисту
забезпечується шляхом:
 
   завчасного накопичення  і підтримки в готовності засобів
індивідуального захисту і приладів дозиметричного і хімічного
контролю, обсяги і місця зберігання яких визначаються відповідно
до встановлених зон небезпеки, забезпечення зазначеними засобами
насамперед  особового складу формувань, які беруть участь у
проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в
осередках  ураження, а також персоналу радіаційно і хімічно
небезпечних об'єктів господарювання і населення, яке проживає в
зонах небезпечного зараження та навколо них;
 
   своєчасного впровадження  засобів,  способів  і  методів
виявлення та оцінки масштабів і наслідків аварій на радіаційно та
хімічно небезпечних об'єктах господарювання;
 
   створення уніфікованих засобів захисту, приладів і комплектів
дозиметричного та хімічного контролю;
 
   надання населенню можливостей придбавати в  установленому
порядку в особисте користування засобів індивідуального захисту і
дозиметрів;
 
   завчасного пристосування об'єктів побутового обслуговування і
транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей
та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту;
 
   розроблення загальних  критеріїв,  методів  та  методик
спостережень щодо оцінки радіаційної і хімічної обстановки;
 
   завчасного створення та використання засобів колективного
захисту населення від радіаційної та хімічної небезпеки;
 
   пристосування наявних засобів колективного захисту від інших
видів загрози для захисту від радіаційної та хімічної небезпеки.
 
   Стаття 16. Державна стандартизація з питань безпеки у
        надзвичайних ситуаціях техногенного та природного
        характеру
 
   Державна стандартизація  з питань безпеки у надзвичайних
ситуаціях техногенного та природного характеру спрямована на
забезпечення:
 
   безпеки продукції (робіт, послуг) та матеріалів для життя і
здоров'я людей та довкілля;
 
   якості продукції (робіт, послуг) та матеріалів відповідно до
рівня розвитку науки, техніки і технологій;
 
   єдності принципів вимірювання;
 
   безпеки об'єктів  господарювання  з  урахуванням  ризику
виникнення техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру.
 
   Стаття 17. Державна експертиза у сфері захисту населення і
        територій від надзвичайних ситуацій техногенного
        та природного характеру
 
   Державна експертиза проектів і рішень стосовно техногенної
безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть
спричинити  надзвичайні  ситуації  техногенного та природного
характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх
наслідків, організовується і проводиться відповідно до закону.
 
   Стаття 18. Державний нагляд і контроль у сфері захисту
        населення і територій від надзвичайних ситуацій
        техногенного та природного характеру
 
   Державний нагляд і контроль у сфері захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру організовуються спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання
захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, іншими уповноваженими на це
центральними органами виконавчої влади.
 
   Стаття 19. Декларування безпеки об'єктів підвищеної
        небезпеки
 
   Декларування безпеки  об'єктів   підвищеної   небезпеки
здійснюється  з  метою  запобігання  надзвичайним  ситуаціям
техногенного та природного характеру, а  також  забезпечення
готовності  до  локалізації, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру та їх наслідків.
 
   Порядок розроблення декларації безпеки об'єктів підвищеної
небезпеки, її зміст, методика визначення ризиків та їх прийнятні
рівні встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
             Р о з д і л III
 
      ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ
      ВЛАДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ НА
        НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
           ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
 
   Стаття 20. Єдина державна система органів виконавчої влади з
        питань запобігання і реагування на надзвичайні
        ситуації техногенного та природного характеру
 
   З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері
захисту населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
створюється єдина державна система органів виконавчої влади з
питань запобігання  і  реагування  на  надзвичайні  ситуації
техногенного та природного характеру (далі - єдина державна
система), яка складається з територіальних і  функціональних
підсистем.
 
   Положення про єдину державну систему затверджується Кабінетом
Міністрів України.
 
   Стаття 21. Функціонування єдиної державної системи
 
   Захист населення і територій у разі виникнення надзвичайних
ситуацій  техногенного та природного характеру забезпечується
шляхом координації функціонування постійно діючих функціональних
та територіальних підсистем єдиної державної системи.
 
   Функціональні підсистеми створюються центральними органами
виконавчої  влади  для  організації  роботи,  пов'язаної  із
запобіганням надзвичайним ситуаціям техногенного та природного
характеру та захистом населення і територій у разі їх виникнення.
 
   Завдання, організація,  склад  сил  і  засобів,  порядок
функціонування  функціональних  підсистем захисту населення і
територій  визначаються  положеннями  про  ці  підсистеми,
затвердженими відповідними міністерствами, іншими центральними
органами  виконавчої  влади  за  погодженням  із  спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції
якого віднесено питання захисту населення і  територій  від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 
   Територіальні підсистеми створюються в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі для запобігання і
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій техногенного та
природного характеру в межах їх територій.
 
   Завдання, організація, склад  сил  та  засобів,  порядок
функціонування  територіальних  підсистем захисту населення і
територій  визначаються  положеннями  про  ці  підсистеми,
затвердженими  Радою  міністрів  Автономної  Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими  державними
адміністраціями  за  погодженням  із спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади, до  компетенції  якого
віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру.
 
   Стаття 22. Режим функціонування єдиної державної системи
 
   Залежно від обстановки, ступеня поширення прогнозованої або
такої,  що  виникла,  надзвичайної  ситуації техногенного та
природного характеру за рішенням відповідно Кабінету Міністрів
України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в
межах конкретної території встановлюється один з таких режимів
функціонування системи захисту населення і територій:
 
   режим повсякденного функціонування - за умов  нормальної
виробничо-промислової,  радіаційної,  хімічної,  біологічної
(бактеріологічної),   сейсмічної,   гідрогеологічної    і
гідрометеорологічної  обстановки,  за  відсутності  епідемій,
епізоотій, епіфітотій тощо;
 
   режим підвищеної готовності - у разі істотного погіршення
виробничо-промислової,  радіаційної,  хімічної,  біологічної
(бактеріологічної),   сейсмічної,   гідрогеологічної    і
гідрометеорологічної  обстановки,  за  наявності  можливості
виникнення надзвичайної ситуації техногенного  та  природного
характеру;
 
   режим надзвичайної ситуації - у разі виникнення і під час
ліквідації наслідків надзвичайної  ситуації  техногенного  та
природного характеру.
 
   Режим надзвичайного  стану  запроваджується відповідно до
законів України.
 
             Р о з д і л IV
 
        СИЛИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І
    ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА
            ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
 
   Стаття 23. Склад сил та засобів захисту населення і
        територій від надзвичайних ситуацій техногенного
        та природного характеру
 
   До складу сил та засобів захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру входять
відповідні сили та засоби центральних  і  місцевих  органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно
від форм власності і господарювання, єдина державна система, а
також  добровільні  рятувальні формування, що залучаються до
проведення відповідних робіт.
 
   Професійні аварійно-рятувальні  служби   і   спеціальні
(воєнізовані)  аварійно-рятувальні служби, з яких складаються
зазначені сили та засоби,  укомплектовуються  з  урахуванням
необхідності проведення роботи в автономному режимі протягом не
менше ніж трьох діб і перебувають у стані постійної готовності.
 
   У разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного  та
природного характеру сили постійної готовності залучаються для
термінового реагування.
 
   Стаття 24. Залучення частин та підрозділів Збройних Сил
        України, інших військових формувань, утворених
        відповідно до законів України, для ліквідації
        наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
        природного характеру
 
   Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру відповідно до закону можуть залучатися
частини та підрозділи Збройних Сил України, інших військових
формувань, утворених відповідно до законів України.
 
   Умови залучення частин та підрозділів Збройних Сил України,
інших військових формувань, утворених відповідно до  законів
України,  до  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру визначаються Президентом
України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів
України "Про правовий режим надзвичайного стану" ( 1550-14 ) та
"Про Збройні Сили України" ( 1934-12 ).
 
   Стаття 25. Діяльність підприємств, установ та організацій у
        сфері захисту населення і територій від
        надзвичайних ситуацій техногенного та природного
        характеру
 
   Підприємства, установи та організації незалежно від форм
власності і господарювання у сфері захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:
 
   планують і здійснюють необхідні заходи для захисту своїх
працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;
 
   розробляють плани локалізації і ліквідації аварій (катастроф)
з подальшим погодженням із спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання
захисту населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру;
 
   підтримують у готовності до застосування сили і засоби із
запобігання виникненню та ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;
 
   створюють та підтримують матеріальні резерви для попередження
та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
 
   забезпечують своєчасне  оповіщення  своїх працівників про
загрозу виникнення або про виникнення надзвичайної  ситуації
техногенного та природного характеру.
 
   Стаття 26. Участь об'єднань громадян у ліквідації наслідків
        надзвичайних ситуацій техногенного та природного
        характеру
 
   Об'єднання громадян  можуть брати участь у заходах щодо
ліквідації наслідків надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
природного характеру відповідно до цього Закону та Закону України
"Про аварійно-рятувальні служби".
 
             Р о з д і л V
 
        ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
     НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
        ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
 
   Стаття 27. Державні органи управління у сфері захисту
        населення і територій від надзвичайних ситуацій
        техногенного та природного характеру
 
   Державними органами управління у сфері захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру є:
 
   Кабінет Міністрів України;
 
   спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади,
до  компетенції якого віднесено питання захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
 
   інші спеціально уповноважені центральні органи виконавчої
влади;
 
   місцеві органи виконавчої  влади  в  межах  повноважень,
визначених законом;
 
   органи місцевого  самоврядування  в  межах  повноважень,
визначених законом.
 
   Стаття 28. Координація діяльності органів виконавчої влади у
        сфері захисту населення і територій від
        надзвичайних ситуацій техногенного та природного
        характеру
 
   Координацію діяльності  органів виконавчої влади у сфері
захисту населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру здійснюють:
 
   Рада національної  безпеки  і  оборони України в межах,
передбачених Законом України "Про Раду національної безпеки і
оборони України" ( 183/98-ВР );
 
   Кабінет Міністрів України.
 
   Для координації діяльності державних органів виконавчої влади
з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та
з питань безпечної життєдіяльності населення Кабінет Міністрів
України утворює відповідні комісії (ради).
 
   Для координації діяльності центральних та місцевих органів
виконавчої влади Кабінет Міністрів України може утворити постійно
діючу міжвідомчу робочу групу з питань утворення та функціонування
центрів  медико-психологічної  реабілітації  рятувальників  та
населення,  постраждалого  внаслідок  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру. ( Статтю 28 доповнено
частиною згідно із Законом N 587-VI ( 587-17 ) від 24.09.2008 )
 
   У разі необхідності для ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації техногенного та природного характеру Кабінет Міністрів
України  утворює  спеціальні  комісії  загальнодержавного,
регіонального, місцевого та об'єктового рівнів.
 
   Стаття 29. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері
        захисту населення і територій від надзвичайних
        ситуацій техногенного та природного характеру
 
   До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner