Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1642-III від 06.04.2000

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

       Про внесення змін до деяких законодавчих
      актів України щодо забезпечення санітарного
       та епідемічного благополуччя населення
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 27, ст.213 )
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст.218) ( 4004-12 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного
середовища" (  1264-12  ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 11-12, ст. 41):
 
   1) у пункті "д" частини першої статті 27 слова "чи створення
небезпеки для здоров'я людей" виключити;
 
   2) у частині першій статті 32 слова "шкідливого впливу
забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей"
замінити  словами  "забрудненню  навколишнього  природного
середовища";
 
   3) у статті 33:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
   "Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди
та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних
речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та
біологічних факторів";
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
   "Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням
вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і
норм, гігієнічних нормативів";
 
   у частині  шостій  слова "Міністерством охорони здоров'я
України" виключити;
 
   4) частину п'яту статті 52 викласти в такій редакції:
 
   "Перелік пестицидів  та  агрохімікатів,  дозволених  для
використання в Україні, регламенти їх застосування, а також
щорічні доповнення до  нього  визначаються  в  установленому
законодавством порядку";
 
   5) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство
охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити відповідно
словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони
здоров'я" у відповідних відмінках.
 
   2. У частині першій статті 10 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2000 р.,
N 10, ст. 79):
 
   пункт 12  доповнити  словами  "здійснювати  контроль  за
утриманням у належному технічному стані та чистоті доріг, вулиць,
майданів";
 
   пункт 26 доповнити словами "правил утримання  тварин  у
домашніх умовах, а також контролювати утримання в належній чистоті
територій дворів і прибудинкових територій у містах та інших
населених пунктах".
 
   3. Статтю 8 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650) після
слова "культури" доповнити словами "охорони здоров'я".
 
   4. Пункт 8 статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.
414; 1993 р., N 29, ст. 308) після слова "антимонопольного"
доповнити словами "санітарного та природоохоронного", а слова "і
санітарно-екологічних вимог" виключити.
 
   5. Абзац другий пункту 1 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів
України від 8 квітня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за
додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх
порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст.
247) доповнити реченням такого змісту: "Нагляд за дотриманням
вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і
норм  у  стандартах та інших нормативно-технічних документах
здійснюють органи та установи державної санітарно-епідеміологічної
служби".
 
   6. У  Законі  України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10,
ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1998 р., N 2, ст. 6):
 
   1) пункти "а" та "б" частини шостої статті 12 викласти в
такій редакції:
 
   "а) оперативне інформування телеглядачів і радіослухачів про
суспільно-політичні та інші події в Україні і за кордоном, про
надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи
здоров'ю  населення,  розповсюдження  офіційних  повідомлень,
роз'яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової
влади;
 
   б) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних,
культурно-освітніх, медико-гігієнічних,  художніх,  навчальних,
розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та
юнацтва";
 
   2) у тексті Закону слова "Державний комітет телебачення і
радіомовлення  України"  в  усіх  відмінках замінити словами
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань телебачення і радіомовлення" у відповідних відмінках.
 
   7. У Законі України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54):
 
   1) у статті 1 слова "та здоров'я людей" виключити;
 
   2) у статті 5:
 
   у пункті 3 слова "санітарних норм" виключити;
 
   у пунктах 4 і 5 слова "здоров'я людей", "і здоров'я людей"
виключити;
 
   3) у статті 7 слова "створення загрози здоров'ю людей", "та
здоров'я людей" виключити;
 
   4) у статті 8:
 
   у частині першій слова "і небезпеки для здоров'я людей"
виключити, а слова "цих впливів" замінити словами "цього впливу";
 
   у частині другій слова "і здоров'я людей" виключити;
 
   5) пункт 2 статті 9 виключити;
 
   6) у частині першій статті 10 слова "та здоров'я людей"
виключити;
 
   7) у частині першій статті 13 слова "Міністерства охорони
здоров'я України" виключити, а слово "їх" замінити словом "його";
 
   8) у пунктах 4 і 5 частини першої та у частині другій статті
14 слова "та здоров'я людей", "та здоров'ю людей" виключити;
 
   9) у пункті 1 частини першої статті 15 слова "здоров'я
населення" виключити;
 
   10) у  статті  20  слова  "а також органи та установи
Міністерства охорони здоров'я України та" виключити;
 
   11) у пункті 1 статті 32 та пункті 1 частини першої статті 34
слова "здоров'я людей", "і здоров'я людей" виключити;
 
   12) у пункті 1 статті 37 слова "Міністерства охорони здоров'я
України" виключити;
 
   13) у частині третій статті 43 і пункті 3 частини першої
статті 50 слова "здоров'я людей", "та здоров'я людей" виключити;
 
   14) частину другу статті 51 після слова "договором" доповнити
словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України";
 
   15) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство
охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити відповідно
словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони
здоров'я" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів"
виключити.
 
   8. Статтю 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р.,
N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35 із змінами,
внесеними Законом України від 22 лютого 2000 року N 1489-III
( 1489-14 )) доповнити пунктом 30 такого змісту:
 
   "30) державне обов'язкове особисте страхування працівників
державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва
або професійного захворювання, одержаних під  час  виконання
службових обов'язків".
 
   9. У статті 22 Закону України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28,
ст. 230):
 
   в абзаці   другому  частини  другої  слова  "несуть
відповідальність  за  додержання  санітарно-гігієнічних  норм"
виключити;
 
   частину третю після слів "форм власності" доповнити словами
"додержання  в   них   вимог   санітарно-гігієнічних   і
санітарно-протиепідемічних правил і норм".
 
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 30 статті 6 Закону України "Про страхування", який набирає
чинності з 1 січня 2001 року.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 6 квітня 2000 року
     N 1642-III
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner