Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1518-III від 02.03.2000

Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про порядок направлення підрозділів
        Збройних Сил України до інших держав
 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 19, ст.144 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 686-IV ( 686-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.215
  N 3381-IV ( 3381-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.189 )
 
 
 
   Цей Закон визначає порядок направлення підрозділів Збройних
Сил України до інших держав та умови тимчасового перебування на
території цих держав, принципи формування, організації підготовки
зазначених підрозділів та гарантії соціального захисту осіб їх
військового і цивільного персоналу, членів їх сімей.
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
   У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   підрозділ Збройних Сил України - військовий підрозділ, що
належить до сухопутних військ (військ наземної оборони), сил
протиповітряної оборони, військово-повітряних, військово-морських
або спеціальних сил (військ) Збройних Сил України, має постійну чи
тимчасову організацію, оснащений легкою зброєю чи важкою бойовою
технікою, яка підпадає під дію Договору про звичайні збройні сили
в Європі, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед
Україною та іншою державою за поведінку своїх підлеглих, які
зобов'язані  додержуватися  внутрішньої  дисципліни,  норм
міжнародного права, і направляється до іншої держави з метою
виконання  бойових або миротворчих завдань, або гуманітарних
завдань,  пов'язаних  із  захистом  цивільного населення від
радіаційної,  хімічної,  біологічної небезпеки та ліквідацією
наслідків застосування зброї масового ураження; ( Абзац другий
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 686-IV
( 686-15 ) від 03.04.2003 )
 
   особи військового  персоналу  -  військовослужбовці,  які
проходять військову службу в підрозділах Збройних Сил України і
направляються до іншої держави;
 
   особи цивільного персоналу - особи, які працюють за трудовим
договором у підрозділах Збройних Сил України і є громадянами
України.
 
   Стаття 2. Підстави направлення підрозділів Збройних Сил
        України до інших держав і перебування
        їх в цих державах
 
   Підрозділи Збройних Сил України можуть направлятися до інших
держав та перебувати на території цих держав лише тимчасово на
підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах,
визначених законодавством України.
 
   Стаття 3. Зміст міжнародного договору про направлення
        підрозділів Збройних Сил України до інших
        держав і їх тимчасове перебування
        на території цих держав
 
   Міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надається
Верховною Радою України, про направлення підрозділів Збройних Сил
України до інших держав і їх тимчасове перебування на території
цих держав має передбачати:
 
   мету, строк та порядок перебування;
 
   види діяльності та підпорядкованість підрозділів Збройних Сил
України;
 
   місце і межі дислокації підрозділів Збройних Сил України;
 
   склад та структуру підрозділів Збройних Сил України, а також
типи і кількість озброєння та військової техніки;
 
   чисельність осіб військового і цивільного персоналу;
 
   правовий статус осіб військового і цивільного персоналу;
 
   порядок в'їзду (виїзду) до (з) держави перебування;
 
   маршрути пересування територією держави перебування;
 
   порядок проведення  митного  та  прикордонного  контролю,
перевезення зброї, військової техніки, іншого майна;
 
   порядок здійснення  контролю  за  діяльністю  підрозділів
Збройних Сил України на території іншої держави;
 
   питання виплати  компенсаційних сум особам військового і
цивільного персоналу, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання
обов'язків військової служби (службових обов'язків), пов'язаних з
участю у наданні військової допомоги іншим державам, спільних
військових  навчаннях  та  маневрах  у  рамках  військового
співробітництва,  а також членам сімей зазначених осіб, які
загинули, померли, пропали безвісти під час виконання обов'язків
військової служби (службових обов'язків);
 
   питання юрисдикції,  пов'язані з перебуванням підрозділів
Збройних Сил України на території іншої держави;
 
   порядок повернення або відкликання підрозділів Збройних Сил
України з території іншої держави;
 
   умови денонсації міжнародного договору України;
 
   фінансові, матеріально-технічні та інші питання, пов'язані із
забезпеченням перебування підрозділів Збройних Сил України на
території іншої держави, що випливають із міжнародних зобов'язань
сторін за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.
 
   Стаття 4. Перетинання державного кордону України особами
        військового і цивільного персоналу
        підрозділів Збройних Сил України
 
   Особи військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних
Сил України перетинають державний кордон України відповідно до
законів України та міжнародних договорів України з додержанням
встановленого  порядку  митного  та  прикордонного  контролю,
перевезення зброї, військової техніки, іншого майна, необхідного
для виконання покладених на них завдань.
 
   Стаття 5. Транзит підрозділів Збройних Сил України через
        територію інших держав
 
   Порядок та умови транзиту підрозділів Збройних Сил України
через територію інших держав визначаються міжнародними договорами
України, укладеними з цими державами.
 
   Стаття 6. Внесення пропозиції щодо направлення підрозділів
        Збройних Сил України до інших держав
 
   Пропозиція щодо направлення підрозділів Збройних Сил України
до іншої держави вноситься до Ради національної безпеки і оборони
України Міністерством  закордонних  справ  України  разом  з
Міністерством  оборони  України  за  погодженням  з  іншими
заінтересованими  центральними  органами  виконавчої  влади.
Пропозиція має включати наявні на момент її внесення дані про
райони дій, завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів,
тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість,
строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок
заміни та умови виведення підрозділів, про гарантії і компенсації
особам військового і цивільного персоналу, а також інформацію про
порядок і умови відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням
підрозділами Збройних Сил України покладених на них завдань у
зв'язку  з направленням до іншої держави і перебуванням на
території цієї держави.
 
   Рада національної безпеки і  оборони  України,  визнаючи
відповідність  надання такої військової допомоги національним
інтересам і  законам  України,  у  тому  числі  міжнародним
зобов'язанням України  згідно  із Статутом ООН ( 995_010 ),
враховуючи можливості фінансування  та  матеріально-технічного
забезпечення, безпеки громадян України, які братимуть участь у
наданні цієї допомоги, вносить пропозицію  щодо  направлення
відповідних підрозділів Збройних Сил України до іншої держави на
розгляд Президента України.
 
   Стаття 7. Прийняття рішень щодо направлення підрозділів
        Збройних Сил України до інших держав
 
   Рішення про направлення підрозділів Збройних Сил України до
інших держав приймає Президент України з одночасним поданням до
Верховної Ради України законопроекту про схвалення такого рішення.
Разом із законопроектом подається інформація, зазначена в частині
першій статті 6 цього Закону.
 
   Рішення Президента  України  про  направлення підрозділів
Збройних Сил України до інших держав підлягає схваленню Верховною
Радою України відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ). Поданий Президентом України законопроект
про схвалення рішення щодо направлення підрозділів Збройних Сил
України до інших держав як невідкладний розглядається Верховною
Радою України позачергово.
 
   Стаття 8. Відкликання підрозділів Збройних Сил України з
        інших держав
 
   Підрозділи Збройних Сил України, які були направлені до інших
держав,  можуть  бути  відкликані у разі, якщо їх подальше
перебування на території інших держав не відповідає національним
інтересам  України  або порушуються зазначені в міжнародному
договорі, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України, умови їх перебування. Рішення про відкликання підрозділів
Збройних Сил України приймається з  урахуванням  міжнародних
зобов'язань України Президентом України за поданням Міністерства
закордонних справ України, узгодженим з Міністерством оборони
України, або за зверненням Верховної Ради України.
( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3381-IV
( 3381-15 ) від 19.01.2006 )
 
   Стаття 9. Порядок комплектування підрозділів Збройних Сил
        України, що направляються до інших держав
 
   Комплектування особами військового та цивільного персоналу
підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав
на їх прохання з метою надання військової допомоги, здійснюється
виключно у добровільному порядку.
 
   Контракти для комплектування особового складу підрозділів
Збройних Сил України, що  направляються  до  інших  держав,
укладаються з:
 
   офіцерами, прапорщиками і мічманами, які проходять військову
службу за контрактом;
 
   офіцерами, які проходять військову службу за призовом;
 
   офіцерами, які перебувають на кадровій військовій службі,
зарахованими до Збройних Сил України до запровадження військової
служби за контрактом;
 
   військовослужбовцями, які проходять військову  службу  за
контрактом солдатів і матросів, сержантів і старшин;
 
   військовослужбовцями строкової  військової  служби,  які
прослужили за призовом не менше одного року і мають відповідну
підготовку.
 
   Безперервний строк  служби  осіб  військового  і  роботи
цивільного персоналу у складі підрозділів Збройних Сил України,
направлених до іншої держави, не може перевищувати одного року.
 
   Стаття 10. Навчання та спеціальна підготовка осіб
        військового і цивільного персоналу підрозділів
        Збройних Сил України, що направляються
        до інших держав
 
   Навчання та спеціальна  підготовка  осіб  військового  і
цивільного персоналу, які зараховуються до підрозділів Збройних
Сил України, що направляються до інших держав, проводяться у
відповідних навчальних центрах та військових навчальних закладах.
 
   Технічне, тилове,  медичне,  фінансове  та  інші  види
забезпечення підрозділів Збройних Сил України, що направляються до
інших держав, здійснюються відповідно до закону та міжнародного
договору України.
 
   Стаття 11. Гарантії соціального захисту осіб військового і
        цивільного персоналу підрозділів Збройних
        Сил України, що направляються до інших
        держав, та членів їх сімей
 
   Особи військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних
Сил України, які безпосередньо брали участь у бойових діях або у
ліквідації наслідків застосування зброї масового ураження на
території  інших держав, користуються пільгами, передбаченими
Законом  України  "Про  статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) для учасників бойових дій.
Обчислення  вислуги  років  та стажу роботи для призначення
відповідно до закону пенсій цим особам здійснюється у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 686-IV ( 686-15 ) від 03.04.2003 )
 
   Особи військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних
Сил  України, які були направлені до інших держав і стали
інвалідами під час виконання  обов'язків  військової  служби
(службових  обов'язків),  користуються пільгами, передбаченими
Законом України "Про статус ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального захисту" для інвалідів війни.
 
   Особам військового  і  цивільного  персоналу  підрозділів
Збройних Сил України, що були направлені до інших держав і які
стали інвалідами, а також членам сімей зазначених осіб, які
загинули чи пропали безвісти під час  виконання  обов'язків
військової служби (службових обов'язків) або які померли внаслідок
одержаних під час виконання цих обов'язків поранення, контузії,
травми  чи  каліцтва,  проводиться виплата компенсаційних та
страхових сум у порядку, встановленому  Кабінетом  Міністрів
України.
 
   Стаття 12. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з
        направленням підрозділів Збройних Сил
        України до інших держав
 
   Фінансування витрат, пов'язаних із направленням підрозділів
Збройних Сил України до інших держав та перебуванням їх на
території цих держав, здійснюється з Державного бюджету України,
якщо інше не передбачено міжнародним договором України.
 
   Стаття 13. Орган, який забезпечує додержання порядку і
        дисципліни, збереження життя і здоров'я
        персоналу підрозділів Збройних Сил України
        під час перебування в інших державах
 
   Забезпечення додержання  порядку і дисципліни, збереження
життя і здоров'я осіб військового і цивільного персоналу, які
направляються до інших держав у складі підрозділів Збройних Сил
України, покладається на Міністерство оборони України.
 
   Стаття 14. Відповідальність за недодержання вимог
        Конституції України і законів України при
        направленні підрозділів Збройних Сил
        України до інших держав
 
   Посадові особи, які допустили порушення вимог Конституції
України і законів України щодо порядку направлення підрозділів
Збройних  Сил  України  до  інших  держав,  притягаються до
відповідальності згідно з законом.
 
   Стаття 15. Відповідальність за порушення особами військового
        і цивільного персоналу підрозділів
        Збройних Сил України законів інших держав
 
   У разі порушення особами військового і цивільного персоналу
підрозділів Збройних Сил України законів інших держав під час
перебування на території цих держав  вони  притягаються  до
відповідальності у порядку, передбаченому міжнародними договорами
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України.
 
   Стаття 16. Інформування Верховної Ради України про
        направлення підрозділів Збройних Сил
        України до інших держав
 
   Міністерство оборони України щорічно подає Президенту України
і Верховній Раді України доповідь про направлення підрозділів
Збройних Сил України до інших держав та про результати їх
діяльності на території цих держав.
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 2 березня 2000 року
     N 1518-III<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner