Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 998-XIV від 16.07.1999

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про внесення змін до деяких законів України
  у зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію"
 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 41, ст.373 )
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію"
( 9/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22,
ст.114) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. У Законі України "Про авторське право і суміжні права"
( 3792-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст.
64):
 
   1) абзац чотирнадцятий статті 4 викласти в такій редакції:
 
   "похідний твір - продукт інтелектуальної творчості, створений
на  основі  іншого  існуючого  твору  (переклад,  адаптація,
аранжування, обробка фольклору, інші переробки  творів)  без
заподіяння  шкоди охороні оригінального твору. Оригінальність
похідного твору полягає у творчій переробці твору, що існував
раніше, або у творчому перекладі його на іншу мову. До похідних
творів не належать аудіовізуальні твори, у тому числі іноземні,
дубльовані, озвучені, субтитровані українською та іншими мовами";
 
   2) у пункті 1 статті 5:
 
   а) підпункт 12 викласти в такій редакції:
 
   "12) похідні твори";
 
   б) доповнити пункт новим підпунктом 14 такого змісту:
 
   "14) тексти  перекладів  для  дублювання,  озвучення,
субтитрування  українською  та  іншими  мовами  іноземних
аудіовізуальних творів кінематографії".
 
   У зв'язку з цим підпункт 14 вважати підпунктом 15.
 
   2. У  Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
 
   1) статті 164-6-164-8 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 164-6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без
           державного   посвідчення   на   право
           розповсюдження і демонстрування фільмів
 
   Демонстрування фільмів  або розповсюдження фільмів шляхом
продажу чи передачі в  прокат  фільмокопій  без  державного
посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів -
 
   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  з  конфіскацією
фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування,
продажу або передачі в прокат.
 
   Ті самі  дії,  вчинені  повторно  протягом  року  після
застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  з  конфіскацією
фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування,
продажу або передачі в прокат.
 
   Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без
державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування
фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат -
 
   тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до дев'яноста
неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян з конфіскацією
фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих
від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
 
   Дії, передбачені  частиною  третьою цієї статті, вчинені
повторно  протягом  року  після   застосування   заходів
адміністративного стягнення, -
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста
п'ятдесяти неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  з
конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей,
отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
 
   Стаття 164-7. Порушення умов розповсюдження і демонстрування
          фільмів, передбачених державним посвідченням на
          право розповсюдження і демонстрування фільмів
 
   Розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов,
передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і
демонстрування фільмів, -
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування,
продажу або передачі в прокат.
 
   Ті самі  дії,  вчинені  повторно  протягом  року  після
застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до
сімдесяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  з
конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від  їх
демонстрування, продажу або передачі в прокат.
 
   Стаття 164-8. Недотримання квоти демонстрування національних
          фільмів  при  використанні  національного
          екранного часу
 
   Недотримання суб'єктами кінематографії та телебачення квоти
демонстрування національних фільмів при використанні національного
екранного часу -
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів  доходів
громадян.
 
   Ті самі  дії,  вчинені  повторно  протягом  року  після
застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
дев'яноста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
 
   2)  у  частині  першій  статті 218 цифри "164-6-164-8"
виключити;
 
   3) статтю 221 після цифр "164-3" доповнити цифрами "164-6 -
164-8";
 
   4) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
   а) після слів та цифр "органів Державного комітету України у
справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 155, 156, 156-1)"
доповнити цифрами "164-6, 164-7";
 
   б) слова та цифри "органів  управління  кіномережею  та
кінопрокату (статті 164-6-164-8)" замінити словами та цифрами
"органів управління кінематографією (статті 164-6, 164-7, 164-8 (в
частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при
використанні національного екранного часу в кіно- і відеомережі)";
 
   в) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
 
   "органів Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення  (стаття  164-8  в  частині недотримання квоти
демонстрування національних фільмів при використанні національного
екранного часу на каналах мовлення телебачення України)";
 
   5) частину першу статті 294 після цифр "164-3" доповнити
цифрами "164-6-164-8";
 
   6) у статті 313:
 
   а) пункт 1 після цифр "160-4" доповнити цифрами "164-6,
164-7";
 
   б) в абзаці другому пункту 2 цифри "164-6-164-8" виключити.
 
   3. У  Законі  України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.
43; 1997 р., N 15, ст.115):
 
   1) частину  восьму  статті  14  після  слів  "попереднє
користування каналом мовлення" доповнити словами "і при цьому
дотримання встановленої законами квоти демонстрування національних
фільмів та передач чи програм національного виробництва";
 
   2) частину першу статті 37 доповнити пунктом "і" такого
змісту:
 
   "і) дотримуватися   встановленої  квоти  демонстрування
національних фільмів та  передач  чи  програм  національного
виробництва відповідно до законів";
 
   3) статтю 41 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   "Не допускається демонстрування на каналах мовлення фільмів,
що мають обмеження глядацької аудиторії,  без  обов'язкового
попередження про ці обмеження у програмах телепередач та перед
демонструванням цих фільмів. Ефірний час демонстрування фільмів,
що мають обмеження глядацької аудиторії, визначається умовами їх
демонстрування відповідно до державного посвідчення на право
розповсюдження і демонстрування фільмів";
 
   4) частину першу статті 46 доповнити абзацом такого змісту:
 
   " - порушення вимог, встановлених статтями 15 і 22 Закону
України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР ).
 
   4. Абзац восьмий статті 30 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 48, ст. 296) після
слів  "авторського права та суміжних прав" доповнити словом
"кінематографії".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону:
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 16 липня 1999 року
     N 998-XIV<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner