Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 372/97-ВР від 19.06.1997

Про деякі питання підготовки до проведення в місті Києві щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

   Про деякі питання підготовки до проведення в місті Києві
    щорічних зборів Європейського банку реконструкції
              та розвитку
 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 35, ст.222 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
    N 626/97-ВР від 06.11.97, ВВР, N 9, ст.33 )
 
 
 
 
   Цей Закон  регулює  деякі  питання фінансування заходів,
пов'язаних з підготовкою і проведенням у травні 1998 року в місті
Києві  щорічних  зборів Європейського банку реконструкції та
розвитку (далі - ЄБРР), як виняток із загальних  положень,
встановлених частиною третьою статті 1 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ).
 
             Р о з д і л I
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1.  Прибуток  платника  податку,  що  підлягає
оподаткуванню, зменшується на суму коштів та вартості матеріальних
активів,  що  добровільно  перераховуються   (передаються)
Організаційному комітету Міжвідомчої ради координації діяльності з
підготовки та проведення щорічних зборів Європейського банку
реконструкції та розвитку (далі - Організаційний комітет) для
підготовки і проведення в місті Києві у травні 1998 року щорічних
зборів ЄБРР.
 
   Стаття 2. Звільняються від сплати ввізного мита товари, що
ввозяться (пересилаються) на митну територію України на виконання
укладених  договорів  (контрактів)  з  юридичними  особами -
забудовниками (замовниками)  для  будівництва,  реконструкції,
ремонту  та  облаштування об'єктів для приймання, розміщення
учасників щорічних зборів ЄБРР (додаток N 1), а також необхідне
обладнання, транспортні засоби для забезпечення та проведення
щорічних зборів ЄБРР (додаток N 2).
   Юридична  особа,  що  здійснює  операції  із  ввезення
(пересилання) на митну територію України товарів для цільового
використання на будівництво об'єктів (згідно з додатком N 1), а
також необхідного обладнання та транспортних засобів (згідно з
додатком N 2) для забезпечення і проведення щорічних зборів ЄБРР,
сплачує податок на додану вартість із застосуванням податкового
векселя, оформленого у порядку, передбаченому Законом України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) із строком погашення
такого векселя до 1 липня 1998 року, а в разі реконструкції,
ремонту та облаштування об'єктів (згідно з додатком N 1) - до 1
травня 1998 року. Зазначений вексель не потребує підтвердження
комерційним банком.
   Зазначений механізм застосування векселів поширюється також і
на операції із ввезення (пересилання) на митну територію України
підакцизних  товарів,  які  використовуються  на будівництво,
реконструкцію, ремонт та облаштування об'єктів (згідно з додатком
N 1) та на забезпечення і проведення щорічних зборів ЄБРР (згідно
з додатком N 2).
   Звільняються від оподаткування податком на додану вартість
операції з реалізації робіт (послуг), що імпортовані юридичними
особами на будівництво, реконструкцію, ремонт та облаштування
об'єктів для приймання, розміщення учасників щорічних зборів ЄБРР
(згідно  з  додатком N 1) на виконання укладених договорів
(контрактів), а також, що здійснюються юридичними особами для
забезпечення  та  проведення щорічних зборів ЄБРР (згідно з
додатком N 2).
   Звільняються від оподаткування податком на додану вартість
операції  з  реалізації  робіт  (послуг),  що  імпортовані
Організаційним комітетом і Європейським банком реконструкції та
розвитку для потреб проведення щорічних зборів ЄБРР.
 
   Стаття 3. У разі невиконання юридичною особою зобов'язань,
пов'язаних з підготовкою і проведенням у місті Києві в травні 1998
року щорічних зборів ЄБРР, у тому  числі  з  будівництвом,
реконструкцією та ремонтом об'єктів для приймання, розміщення
учасників зборів, з такої юридичної особи  стягуються  суми
податків, зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг відповідно
до статті 2 цього Закону, якщо таке невиконання зобов'язань
юридичної особи сталося з її вини.
 
   Стаття 4.   Від   оподаткування  звільняються  доходи
Організаційного комітету,  одержані  у  вигляді  коштів  або
матеріальних активів, що надходять безоплатно або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від
юридичних  і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для
підготовки і проведення в місті Києві у травні 1998 року щорічних
зборів ЄБРР. У разі використання зазначених коштів, матеріальних
активів на інші цілі вони включаються  до  складу  об'єкта
оподаткування.
 
   Стаття 5. Спрямовувати до 1 липня 1998 року 50 відсотків
коштів, отримуваних Київським обласним управлінням по будівництву,
ремонту та експлуатації автомобільних доріг згідно з статтею 4
Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства
України" ( 1562-12 ) від підприємств і господарських організацій
міста Києва, на реконструкцію, капітальний ремонт та утримання
шляхів у місті Києві, пов'язаних з підготовкою до проведення
щорічних зборів ЄБРР.
( Розділ I доповнено статтею 5 згідно із Законом N 626/97-ВР від
06.11.97 )
 
 
             Р о з д і л II
 
            ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Режим оподаткування, встановлений цим Законом, діє до 1
травня 1998 року, а в разі будівництва об'єктів для приймання і
розміщення учасників зборів - до 1 липня 1998 року.
 
   3. Кабінет Міністрів України може виступати гарантом від
імені держави за позиками, які надаються до 1 червня 1998 року
іноземними державами, банками, іншими міжнародними фінансовими
організаціями  на  будівництво,  реконструкцію,  ремонт  та
облаштування об'єктів для проведення щорічних  зборів  ЄБРР:
"Апартамент-отель" - 30 млн. доларів США, готель "Київ" - 27 млн.
доларів США, готельний комплекс "Московський" - 49 млн. доларів
США, Державний міжнародний аеропорт Бориспіль -195 млн. марок ФРН
та інших об'єктів, пов'язаних з проведенням цих зборів. ( Розділ
II  доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 626/97-ВР від
06.11.97 )
 
   4. Обслуговування  кредитів, що залучаються під гарантію
Кабінету Міністрів України, здійснюється уповноваженими банками
України. Уповноваженими банками можуть бути комерційні банки
України, ліквідність яких підтверджена Національним банком України
та аудиторським висновком аудитора іноземної держави відповідно до
закону. Перелік уповноважених банків затверджується  спільним
рішенням  Кабінету  Міністрів України та Національного банку
України. ( Розділ II доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N 626/97-ВР від 06.11.97 )
 
   5. Право обслуговувати кредити за цим Законом надається
уповноваженим  банкам України за умови надання цими банками
Міністерству фінансів України гарантії щодо повернення наданих
ними кредитів. ( Розділ II доповнено пунктом 5 згідно із Законом
N 626/97-ВР від 06.11.97 )
 
   6. У разі вступу в силу гарантії Кабінету Міністрів України
Міністерство фінансів України стягує у безакцептному порядку кошти
з рахунку уповноваженого банку. Стягнення коштів у безакцептному
порядку проводиться на десятий день після прийняття відповідного
рішення. В цей же термін уповноважений банк має право оскаржити
рішення Міністерства фінансів України  в  судовому  порядку.
Оскарження  у судовому порядку рішення Міністерства фінансів
України зупиняє стягнення коштів до вирішення справи арбітражним
судом. Судові витрати відшкодовуються за рахунок сторони, проти
якої постановлено судове рішення. ( Розділ II доповнено пунктом 6
згідно із Законом N 626/97-ВР від 06.11.97 )
 
   7. Надати право Організаційному комітету провести тендер за
участю юридичних осіб - резидентів та нерезидентів з метою
забезпечення  проведення  щорічних  зборів  ЄБРР  необхідним
обладнанням та транспортними засобами (згідно з додатком N 2).
 
   8. Платники податку мають право відмовитись від наданих цим
Законом пільг у частині звільнення від оподаткування податком на
додану вартість.
 
   9. Залишки коштів на рахунках  Організаційного  комітету
підлягають  перерахуванню  не пізніше 1 липня 1998 року до
Державного бюджету України, а матеріальні активи, які відображені
на  балансі  Організаційного  комітету,  передаються Кабінету
Міністрів України не пізніше 1 червня 1998 року.
 
  10. Комітетам Верховної Ради України з питань фінансів і
банківської  діяльності  та  з  питань  базових  галузей  і
соціально-економічного розвитку регіонів  разом  з  Кабінетом
Міністрів України забезпечити контроль за цільовим використанням
коштів на рахунках  Організаційного  комітету  та  одержаних
матеріальних активів, у тому числі для будівництва, реконструкції,
ремонту і облаштування об'єктів для приймання та розміщення
учасників щорічних зборів Європейського банку реконструкції та
розвитку.
 
  11. Організаційному комітету до 15 липня 1998 року подати в
порядку,  визначеному  Кабінетом Міністрів України, звіт про
використання коштів та матеріальних активів.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 19 червня 1997 року
     N 372/97-ВР
 
                     Д О Д А Т О К N 1
                  до Закону України "Про деякі
                питання підготовки до проведення в
                  місті Києві щорічних зборів
                Європейського банку реконструкції
                     та розвитку"
 
             П Е Р Е Л І К
 
   об'єктів, що будуються, реконструюються, ремонтуються
  та облаштовуються в місті Києві для приймання, розміщення
  учасників щорічних зборів Європейського банку реконструкції
         та розвитку в травні 1998 року
 
           Об'єкти, що будуються:
 
   1. Готельний комплекс "Інтер-Континенталь-Київ",
   вул. А. Тарасової, 5.
   ( Пункт 2 виключено на підставі Закону N 626/97-ВР від
    06.11.97 ) 
   2. Прес-центр, вул. Предславинська, 30-б.
   3. "Апартамент-готель".
   4. Готельно-офісний комплекс "Ділові ворота Києва",
   вул. Ярославів Вал, 22-24.
   5. Готельно-офісний комплекс "Театральний",
   вул. Б. Хмельницького, 17/52.
   6. Готельний комплекс "Контрактовий", вул. Спаська, 6-б.
   7. Готельний комплекс Конча-Заспа.
   8. Офісний центр, вул. Горького, 127.
   9. Готельно-офісний комплекс, вул. Кустанайська, 13.
  10. Готель "Лагонда", Музейний провулок, 2.
 
 
  Об'єкти, що реконструюються, ремонтуються та облаштовуються:
 
   1. Готельний комплекс "Братислава - Десна", вул. 
   А. Малишка, 1.
   2. Готель "Дніпро", вул. Хрещатик, 1/2.
   3. Готельний комплекс "Київська Русь", вул. Госпітальна, 12.
   4. Готель "Либідь", просп. Перемоги, 1.
   5. Готель "Україна", бульв. Т. Шевченка, 5.
   6. Готельний комплекс "Московський", вул. Інститутська, 4.
   7. Готель "Славутич", вул. Ентузіастів, 1.
   8. Готель "Хрещатик", вул. Хрещатик, 14.
   9. Готель "Національний", вул. Липська, 5.
  10. Готель "Київ", вул. М. Грушевського, 26/1.
  11. Готель "Експрес", бульв. Т. Шевченка, 38/40.
  12. Готель "Козацький", вул. Михайлівська, 1/3.
  13. Готель "Спорт", вул. Червоноармійська, 55.
  14. Готельний комплекс "Турист", вул. Р. Окіпної, 2.
  15. Готель "Салют", вул. Січневого повстання, 11-а.
  16. Готель "Мир", просп. 40-річчя Жовтня, 70.
  17. Державний міжнародний аеропорт Бориспіль, Бориспіль-7,
аеропорт.
  18. Центр "Український дім" при Кабінеті Міністрів України,
вул. Хрещатик, 2.
  19. Палац культури "Україна", вул. Червоноармійська, 103.
  20. Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2.
  21. Орендне підприємство "Київський палац спорту", Спортивна
площа, 1.
  22. Туристично-готельний  комплекс  "Пролісок",  просп.
Перемоги, 139.
  23. Державне комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт
Київ (Жуляни), Київ-36.
 
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 626/97-ВР
 від 06.11.97 )
 
                  Д О Д А Т О К N 2
               до Закону України "Про деякі
             питання підготовки до проведення в місті
            Києві щорічних зборів Європейського банку
                 реконструкції та розвитку"
 
  Необхідне обладнання, транспортні засоби та роботи (послуги)
    для забезпечення та проведення щорічних зборів ЄБРР
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Обладнання           | Кількість одиниць|
------------------------------------------------------------------
             Телекомунікації
 
 АТС відомча, цифрова                 2
 Комунікаційне обладнання
 Системний телефонний термінал картковий       150
 (для преси)
 Системний телефонний термінал            550
 Факси                        50
 Встановлення мережі
 Обладнання для забезпечення радіозв'язку
 Встановлення мережі радіозв'язку
 
            Інформаційні мережі
 
 Персональні комп'ютери                250
 Принтери                       50
 Сервер RISC (HP UX)                 2
 Сервери допоміжні                  4
 Відеокамери цифрові                 10
 Обладнання для мережі
 Встановлення мережі
 Сервери WEB                     1
 Ламінатори                      42
 Відеокамери для реєстрації              32
 
           Внутрішнє телебачення
 
 ТВ-монітори                     80
 Відеокамери                     7
 Відеопроектори                    5
 Обладнання для мережі
 Встановлення мережі
 Допоміжне устаткування забезпечення
 системи внутрішнього телебачення
 
           Копіювальне обладнання
 
 Міні-друкарня                    1
 Копіювальні апарати 50 коп./хв.           5
 Копіювальні апарати 20 коп./хв.           20
 Копіювальні апарати 100 коп./хв.           2
 Друкарські машинки                  10
 
           Обладнання для охорони
 
 Електронні арки                   12
 Рентген-машини                    10
 Ручний металодетектор                17
 Допоміжне устаткування, необхідне для
 забезпечення безпеки в місцях проведення
 зборів учасників та гостей
 
        Обладнання для синхронного перекладу
 
 Звукові колонки                   12
 Підсилювач                      5
 Мікрофон                       150
 Кабель об'єднуючий
 Передавач                      6
 Випромінювач                     20
 Приймач                       1600
 Кабіни синхронного перекладу             11
 Комунікаційне обладнання для забезпечення
 синхронного перекладу
 
              Транспорт
 
 Легкові автомобілі (3200 куб. см)          80
 Мікроавтобуси (понад 10 місць)            55
 Великі автобуси з м'якими кріслами          60
 (понад 40 місць)
 Спеціальні транспортні засоби для          10
 обслуговування аеропорту Бориспіль
 Шляхова прибирально-санітарна техніка та
 обладнання:
 підмітально-прибиральні машини            26
 сміттєвози ємкістю 38 куб. м             20
 зворотньо-осмотична система для очистки       1
 стічних вод звалища
 
               Меблі
 
 Меблі оргпризначення                 8492
 Меблі спецпризначення                1048
 Спецінвентар                     1831
 
            Авіаційне обладнання
 
 Обладнання, матеріали, роботи та послуги, які
 постачаються у межах контракту за
 N 2.6.41 - 22(2) від 30 квітня 1996 року, з
 доповненнями по реалізації проекту
 реконструкції льотної зони N 1 Державного
 міжнародного аеропорту Бориспіль
 
 
   Специфіка та  реальна  вартість  необхідного  обладнання,
транспортних  засобів  та робіт (послуг) для забезпечення і
проведення щорічних зборів ЄБРР визначатимуться у  договорах
(контрактах) з переможцями тендеру.
 
( Додаток N 2 в редакції Закону N 626/97-ВР від 06.11.97 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner