Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 280/97-ВР від 21.05.1997

Про місцеве самоврядування в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

        Про місцеве самоврядування в Україні
 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом 
 N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.292 )
 
     ( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
                  Конституційного Суду
      N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.372
  N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 9, ст. 67
                 з Рішенням Конституційного Суду
  N 1-рп/2000 ( v001p710-00 ) від 09.02.2000
                          Законами
 N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.393
 N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст. 39
 N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149
 N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172
 N 2493-III ( 2493-14 ) від 07.06.2001, ВВР, 2001, N 33, ст.175
 N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259 )
 
     ( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
                  Конституційного Суду
      N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від 13.07.2001 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 254-IV ( 254-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.31 
  N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159 
  N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
  N 703-IV ( 703-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.216
  N 862-IV ( 862-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.301 
  N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.360
  N 1160-IV ( 1160-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 9, ст.79
  N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 )
 
     ( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
                  Конституційного Суду 
      N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.259
  N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323 )
 
     ( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
                  Конституційного Суду
      N 12-рп/2004 ( v012p710-04 ) від 20.05.2004 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 9, ст.172
  N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
  N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
                              ст.267
  N 2554-IV ( 2554-15 ) від 21.04.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.303
  N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.483
  N 2813-IV ( 2813-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 49, ст.519
  N 2960-IV ( 2960-15 ) від 06.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.35
  N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104
  N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
                              ст.96
  N 3266-IV ( 3266-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.133
  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
  N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194
  N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282
  N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007, ВВР, 2007, N 18-19, ст.269
  N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.340
  N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
  N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
                - зміни діють по 31 грудня 2008 року )
 
    ( Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
     N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
  N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358
  N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.19
  N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.260 
  N 1180-VI ( 1180-17 ) від 19.03.2009
  N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 
  N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009 )
 
 
   Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )
визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні,
засади  організації  та  діяльності,  правового  статусу  і
відповідальності  органів  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування.
 
            Розділ I
 
          ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі
 
   Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке
значення:
   територіальна громада  -  жителі,  об'єднані  постійним
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними
адміністративно-територіальними  одиницями,  або  добровільне
об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний
центр;
   адміністративно-територіальна одиниця  -  область,  район,
місто, район у місті, селище, село; ( Офіційне тлумачення абзацу
третього статті 1 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001
( v011p710-01 ) від 13.07.2001 )
   місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою
рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування,
шляхом прямого голосування;
   загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл),
селища, міста для вирішення питань місцевого значення;
   представницький орган місцевого самоврядування - виборний
орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону
наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і
приймати від її імені рішення;
   районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та
міст;
   загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради,
визначений радою відповідно до закону;
   склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної
ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому
законом порядку;
   правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до
відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в
установленому законом порядку, яка становить не менш як дві
третини від загального складу ради;
   виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції
України  та  цього Закону створюються сільськими, селищними,
міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для
здійснення  виконавчих  функцій  і  повноважень  місцевого
самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами;
   органи самоорганізації населення - представницькі органи, що
створюються частиною жителів,  які  тимчасово  або  постійно
проживають на відповідній території в межах села, селища, міста;
   посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в
органах  місцевого  самоврядування,  має  відповідні посадові
повноваження  у  здійсненні  організаційно-розпорядчих  та
консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за
рахунок місцевого бюджету;
   делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої
влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також
повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються
відповідним  місцевим  державним  адміністраціям  за рішенням
районних, обласних рад;
   право комунальної власності - право територіальної громади
володіти,  доцільно,  економно,  ефективно  користуватися  і
розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що
належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого
самоврядування;
   бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план
утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для
забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування;
   районний бюджет - план утворення і використання фінансових
ресурсів,  необхідних  для  забезпечення  спільних  інтересів
територіальних громад сіл, селищ, міст  районного  значення,
виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;
   обласний бюджет - план утворення і використання фінансових
ресурсів,  необхідних  для  забезпечення  спільних  інтересів
територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення
бюджетного вирівнювання;
   поточний бюджет - доходи і видатки місцевого бюджету, які
утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;
   бюджет розвитку - доходи і видатки місцевого бюджету, які
утворюються  і  використовуються  для  реалізації  програм
соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової
бази;
   мінімальний бюджет місцевого самоврядування - розрахунковий
обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень
місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб,
який гарантується державою;
   мінімальний рівень соціальних потреб - гарантований державою
мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах
усієї території України;
   самооподаткування - форма залучення на добровільній основі за
рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення
відповідної території для фінансування разових цільових заходів
соціально-побутового характеру.
 
   Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування
 
   1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою
право та реальна здатність територіальної громади - жителів села
чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох
сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції і законів України.
 
   2. Місцеве  самоврядування  здійснюється  територіальними
громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні
та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ, міст.
 
   Стаття 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні
 
   1. Громадяни України реалізують своє право на участь у
місцевому  самоврядуванні  за  належністю  до  відповідних
територіальних громад.
 
   2. Будь-які обмеження права громадян України на участь у
місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, терміну проживання на
відповідній  території,  за  мовними  чи  іншими  ознаками
забороняються.
 
   Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування
 
   Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:
   народовладдя;
   законності;
   гласності;
   колегіальності;
   поєднання місцевих і державних інтересів;
   виборності;
   правової, організаційної    та   матеріально-фінансової
самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими
законами;
   підзвітності та  відповідальності  перед  територіальними
громадами їх органів та посадових осіб;
   державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
   судового захисту прав місцевого самоврядування.
 
   Стаття 5. Система місцевого самоврядування
 
   1. Система місцевого самоврядування включає:
   територіальну громаду;
   сільську, селищну, міську раду;
   сільського, селищного, міського голову;
   виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
   районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст;
   органи самоорганізації населення.
 
   2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної
громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть
утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють
свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і
головою її виконавчого комітету.
 
   Стаття 6. Територіальні громади
 
   1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним
носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села,
селища, міста.
 
   2. Територіальні громади сусідніх сіл можуть об'єднуватися в
одну територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого
самоврядування та обирати єдиного сільського голову.
 
   3. Добровільне об'єднання територіальних громад відбувається
за рішенням місцевих референдумів відповідних  територіальних
громад сіл. Таке рішення є наданням згоди на створення спільних
органів місцевого самоврядування, формування спільного бюджету,
об'єднання комунального майна.
 
   4. Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням
референдуму відповідної територіальної громади.
 
   5. У містах з районним поділом територіальні громади районів
у містах діють як суб'єкти права власності.
 
   Стаття 7. Місцевий референдум
 
   1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною
громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.
 
   2. Предметом місцевого референдуму  може  бути  будь-яке
питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до
відання місцевого самоврядування.
 
   3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання,
віднесені законом до відання органів державної влади.
 
   4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими
для виконання на відповідній території.
 
   5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а
також  перелік питань, що вирішуються виключно референдумом,
визначаються законом про референдуми.
 
   Стаття 8. Загальні збори громадян
 
   1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх
безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
 
   2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами
місцевого самоврядування в їх діяльності.
 
   3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем
проживання  визначається  законом  та статутом територіальної
громади.
 
   Стаття 9. Місцеві ініціативи
 
   1. Члени територіальної громади мають  право  ініціювати
розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання,
віднесеного до відання місцевого самоврядування.
 
   2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради
визначається представницьким органом місцевого самоврядування або
статутом територіальної громади.
 
   3. Місцева  ініціатива,  внесена  на  розгляд  ради  у
встановленому  порядку,  підлягає  обов'язковому  розгляду на
відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з
питань місцевої ініціативи.
 
   4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд
шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому
представницьким органом місцевого самоврядування або статутом
територіальної громади.
 
   Стаття 10.  Ради  -  представницькі  органи  місцевого
         самоврядування
 
   1. Сільські,  селищні, міські ради є органами місцевого
самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади
та  здійснюють  від їх імені та в їх інтересах функції і
повноваження місцевого самоврядування, визначені  Конституцією
України, цим та іншими законами.
 
   2. Обласні  та  районні  ради  є  органами  місцевого
самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних
громад  сіл,  селищ,  міст, у межах повноважень, визначених
Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень,
переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.
 
   3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські,
селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування
діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах,
визначених цим та іншими законами.
 
   4. Порядок  формування  та  організація  діяльності  рад
визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також
статутами територіальних громад.
 
   5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування
встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності,
визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner