Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 280/97-ВР від 21.05.1997

Про місцеве самоврядування в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних
та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
   21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до
асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого
самоврядування та про вихід з них;
   22) затвердження  програм   соціально-економічного   та
культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних
одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
   23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;
затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
   24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх
ставок у межах, визначених законом;
   25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці
фонди; ( Пункт 25 частини першої статті 26 в редакції Закону
N 2813-IV ( 2813-15 ) від 06.09.2005 )
   26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
   27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих
бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного
місцевого бюджету;
   28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного
законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
   29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що
належать  до комунальної власності відповідних територіальних
громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до
місцевого бюджету;
   30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону
комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а
також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають
приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації
об'єктів права комунальної власності; вирішення  питань  про
придбання в установленому законом порядку приватизованого майна,
про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого
у  процесі  приватизації,  договір  купівлі-продажу  якого в
установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання
у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення,
ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ
та організацій комунальної власності відповідної територіальної
громади. ( Пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 ) 
   Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних
навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів,
створених  колишніми  сільськогосподарськими  колективними  та
державними  господарствами,  допускається  лише  за  згодою
територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або
на підставі результатів місцевого референдуму; ( Пункт 30 частини
першої статті 26 доповнено абзацом згідно із Законом N 2628-III
( 2628-14 ) від 11.07.2001 )
   31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих
повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної
власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих
повноважень та умов їх здійснення;
   32) створення у разі необхідності органів і служб  для
забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності
спільних  проектів  або  спільного  фінансування  (утримання)
комунальних  підприємств,  установ та організацій, визначення
повноважень цих органів (служб);
   33) вирішення  відповідно  до  законодавства  питань про
створення  підприємствами  комунальної  власності  спільних
підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
   34) вирішення відповідно до  закону  питань  регулювання
земельних відносин;
   35) затвердження відповідно до закону ставок  земельного
податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є
у власності відповідних територіальних громад;
   36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу
на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення,
а також про скасування такого дозволу;
   37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,
що підлягають  особливій  охороні;  внесення  пропозицій  до
відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших
об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність,  пам'ятками  природи,  історії  або  культури, які
охороняються законом;
   38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення
на території села,  селища,  міста  нових  об'єктів,  сфера
екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами
включає відповідну територію;
   39) створення відповідно до закону міліції, яка утримується
за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і
звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;
( Пункт 39 частини першої статті 26 виключено на підставі Закону
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 )
( Дію пункту 39 частини першої статті 26 відновлено на 2005 рік у
зв'язку із зупиненням дії Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 )
від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
( Дію пункту 39 частини першої статті 26 відновлено на 2006 рік у
зв'язку із зупиненням дії Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005 )
( Дію пункту 39 частини першої статті 26 відновлено на 2007 рік у
зв'язку із зупиненням дії Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 на 2007 рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006 )
( Дію пункту 39 частини першої статті 26 відновлено на 2008 рік у
зв'язку із втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
( Дію пункту 39 частини першої статті 26 відновлено у зв'язку з
втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на
підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
   40) заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх
справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на
відповідній  території, порушення перед відповідними органами
вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих
органів у разі визнання їх діяльності незадовільною;
( Пункт 40 частини першої статті 26 в редакції Закону N 1577-IV
( 1577-15 ) від 04.03.2004 )
( Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26
відновлено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2005 рік згідно із
Законами  N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
( Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26
відновлено на 2006 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2006 рік згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )
( Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26
відновлено на 2007 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2007 рік згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 )
( Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26
відновлено на 2008 рік у зв'язку із втратою чинності Закону
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 згідно із Законом N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 )
( Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26
відновлено  у  зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV
( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 )
від 03.06.2008 )
   41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального
устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;
( Офіційне тлумачення пункту 41 частини першої статті 26 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від
13.07.2001 )
   42) затвердження  в  установленому  порядку  місцевих
містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних
населених пунктів, іншої містобудівної документації;
   43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним,
міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її
виключної компетенції;
   44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань
благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому
чистоти  і  порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в
громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну
відповідальність;
   45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення
яких передбачено адміністративну відповідальність;
   45-1)  визначення територій, на яких можуть проводитися
потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного
населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних органів з використанням
озброєння  і військової техніки; ( Частину першу статті 26
доповнено пунктом 45-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 ) від
03.02.2004 )
   46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних
вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до
відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на
створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету
Міністрів України;
   47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень
органів  територіальної самоорганізації населення у випадках,
передбачених цим Законом;
   48) затвердження статуту територіальної громади;
   49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст,
опис та порядок використання символіки територіальної громади;
   50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови),
якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка
використовується в офіційних оголошеннях;
   51) надання  згоди на передачу об'єктів з державної  у
комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з
комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів
державної власності; ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом
51 згідно із Законом N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від
21.12.2000 )
   52)  створення  відповідно  до законодавства комунальної
аварійно-рятувальної служби; ( Частину першу статті 26 доповнено
пунктом  52 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 ) від
29.05.2001 )
   53)  затвердження  відповідно  до  закону Положення про
помічника-консультанта  депутата  ради  та  опису посвідчення
помічника-консультанта депутата ради. ( Частину першу статті 26
доповнено пунктом 53 згідно із Законом N 3266-IV ( 3266-15 ) від
22.12.2005 )
 
   2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з
районним поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї
статті, вирішуються такі питання:
   1) визначення  обсягу і меж повноважень, які здійснюють
районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи
в інтересах територіальних громад районів у містах;
   2) встановлення  нормативів  централізації  коштів  від
земельного податку  на спеціальних бюджетних рахунках районів
міста.
 
 
   ( Частина третя статті 26 втратила чинність у зв'язку з
втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на
підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
 
   ( Частина четверта статті 26 втратила чинність у зв'язку з
втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на
підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
 
    Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських,
           селищних, міських рад
 
   Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і
         культурного розвитку, планування та обліку
 
   До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
   а) власні (самоврядні) повноваження:
   1) підготовка програм соціально-економічного та культурного
розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань
самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх
виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих
програм;
   2) забезпечення збалансованого економічного та соціального
розвитку  відповідної  території,  ефективного  використання
природних, трудових і фінансових ресурсів;
   3) забезпечення складання балансів  фінансових,  трудових
ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління
соціально-економічним  і  культурним  розвитком  відповідної
території, а також визначення потреби у місцевих будівельних
матеріалах, паливі;
   4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які
належать до комунальної власності відповідних  територіальних
громад,  внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення
контролю за їх виконанням;
   5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів
місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо
розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій
незалежно від форм власності, внесення у разі  потреби  до
відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;
   6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та
внесення  пропозицій  до  програм  соціально-економічного  та
культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до
планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності, розташованих на відповідній території, з  питань,
пов'язаних  із  соціально-економічним та культурним розвитком
території, задоволенням потреб населення;
   7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному
соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї
роботи на відповідній території;
   8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво
продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної
громади, на підприємствах, в установах та організаціях;
   9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам,
визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів; ( Пункт
"а" статті 27 доповнено підпунктом 9 згідно із Законом N 2960-IV
( 2960-15 ) від 06.10.2005 )
 
   б) делеговані повноваження:
   1) розгляд і узгодження планів підприємств, установ  та
організацій, що не належать до комунальної власності відповідних
територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні
соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка
до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;
   2) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово
проживають на відповідній території.
 
   Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
 
   До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
   а) власні (самоврядні) повноваження:
   1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на
затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету;
щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати
виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних,
обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо
складання проектів районних і обласних бюджетів;
   2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством,
тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших
послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної
власності відповідної територіальної  громади;  погодження  в
установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та
організаціями, які не належать до комунальної власності;
   3) встановлення  за  узгодженим рішенням відповідних рад
порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у
спільній власності територіальних громад;
   4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з
місцевого бюджету;
   5) залучення на договірних засадах  коштів  підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих
на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних
коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових
засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на
заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
   6) об'єднання на договірних засадах коштів  відповідного
місцевого  бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання
спільних проектів або для спільного фінансування комунальних
підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що
стосуються спільних інтересів територіальних громад;
 
   б) делеговані повноваження:
   1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і
в організаціях незалежно від форм власності;
   2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням
цін і тарифів;
   3) сприяння  здійсненню  інвестиційної  діяльності  на
відповідній території.
 
   Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю
 
   До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
   а) власні (самоврядні) повноваження:
   1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить
до комунальної власності відповідних територіальних громад;
   2) встановлення  порядку  та  здійснення  контролю  за
використанням  прибутків  підприємств, установ та організацій
комунальної власності відповідних територіальних громад;
   3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств,
установ  та  організацій  комунальної  власності  відповідних
територіальних громад;
   4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих
програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності,
які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм;
підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення
сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть
надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та
результати відчуження комунального майна; ( Підпункт 4 пункту "а"
статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-XIV
( 997-14 ) від 16.07.99 )
   б) делеговане повноваження:
   погодження в установленому порядку кандидатур для призначення
на  посаду  керівників  підприємств, установ та організацій,
розташованих на відповідній території, які перебувають у державній
власності.
 
   Стаття 30.  Повноваження  в  галузі  житлово-комунального
         господарства, побутового,   торговельного
         обслуговування,  громадського   харчування,
         транспорту і зв'язку
 
   До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
   а) власні (самоврядні) повноваження:

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner