Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 280/97-ВР від 21.05.1997

Про місцеве самоврядування в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

   1) управління об'єктами житлово-комунального господарства,
побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що
перебувають у комунальній власності відповідних територіальних
громад, забезпечення їх належного  утримання  та  ефективної
експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
   2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують
поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до
законодавства житла, що належить до  комунальної  власності;
вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і
споруд, що належать до комунальної власності;
   3) сприяння  розширенню  житлового  будівництва,  подання
громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві
житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій
для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам
квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння
створенню об'єднань співвласників  багатоквартирних  будинків,
реєстрація таких об'єднань;
   4) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів;
прийняття  рішень  про  організацію  стоянок  автомобільного
транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до
закону;
   5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать
до комунальної власності відповідних територіальних громад, а
також населення паливом, електроенергією,  газом  та  іншими
енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та
очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;
   6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та
знешкодження побутових відходів, знешкодження та  захоронення
трупів тварин;
   7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на
договірних  засадах  з  цією  метою  коштів,  трудових  і
матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності, а також населення; здійснення
контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації
озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць
відпочинку громадян;
   8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку
всіх форм торгівлі;
   9) встановлення  зручного  для  населення  режиму роботи
підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського
харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної
власності відповідних територіальних громад;
   10) затвердження  маршрутів  і  графіків  руху місцевого
пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження
цих  питань  стосовно транзитного пасажирського транспорту у
випадках, передбачених законодавством;
   11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших
місць поховання та їх охорони;
   12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій, що не належать до комунальної власності відповідних
територіальних  громад, до участі в обслуговуванні населення
засобами транспорту і зв'язку;
   13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством,
на розміщення реклами;
   14) сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України; ( Пункт "а" статті 30 доповнено
підпунктом 14 згідно із Законом N 1180-VI ( 1180-17 ) від
19.03.2009 )
 
   б) делеговані повноваження:
   1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі
підприємств  житлово-комунального  господарства,   торгівлі,
громадського  харчування,  побутового обслуговування, розвитку
транспорту і зв'язку;
   2) здійснення відповідно до законодавства  контролю  за
належною експлуатацією та організацією обслуговування населення
підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі  та
громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту,
зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших
об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними,
безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і
об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на
експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з
охорони  праці,  екологічних, санітарних правил, інших вимог
законодавства; ( Підпункт 2 пункту "б" статті 30 в редакції Закону
N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )
   3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо
захисту прав споживачів;
   4) встановлення за погодженням з власниками зручного для
населення режиму роботи розташованих на відповідній території
підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно
від форм власності;
   5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення
контролю за його використанням;
   6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують
соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них
плату;
   7) здійснення  контролю за станом квартирного обліку та
додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах
та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно
від форм власності;
   8) видача  ордерів на заселення жилої площі в будинках
державних та комунальних організацій;
   9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно
від форм власності, внесення пропозицій їх  власникам  щодо
використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної
громади;
   10) облік  та  реєстрація відповідно до закону об'єктів
нерухомого майна незалежно від форм власності;
   11) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних
з наданням Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації України службових жилих приміщень, житлової площі та
інших об'єктів, житлово-комунальних послуг; здійснення контролю за
їх використанням та наданням послуг. ( Пункт "б" статті 30
доповнено підпунктом 11 згідно із Законом N 1180-VI ( 1180-17 )
від 19.03.2009 )
 
   Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва
 
   1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
   а) власні (самоврядні) повноваження:
   1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах
будівництва, реконструкції і  ремонту  об'єктів  комунального
господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків,
а також шляхів місцевого значення;
   2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній
будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника
на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів
соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;
   3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади
пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції
об'єктів на відповідній території;
   4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку
потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних
матеріалів,  у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів
інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
   5) визначення  у  встановленому  законодавством  порядку
відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і
надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною
документацією;
   6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних
місцевих містобудівних програм, генеральних  планів  забудови
населених пунктів, іншої містобудівної документації;
   7) встановлення на відповідній території режиму використання
та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна
діяльність;
   8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів
містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;
   9) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень
забудови земельних ділянок; ( Підпункт 9 пункту "а" частини першої
статті 31 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
   10)  проведення  громадського  обговорення  містобудівної
документації, місцевих правил забудови населених пунктів; ( Пункт
"а" частини першої статті 31 доповнено підпунктом 10 згідно із
Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   б) делеговані повноваження:
   1) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
у порядку, встановленому законодавством;
   2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням
містобудівного кадастру населених пунктів;
   3) здійснення в установленому порядку державного контролю за
дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації
при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у
випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з
порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів,
а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;
   4) здійснення  контролю  за  забезпеченням надійності та
безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в
районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних
явищ та процесів;
   5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток
історії  і  культури,  архітектури  та   містобудування,
палацово-паркових,  паркових і садибних комплексів, природних
заповідників;
   6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань
містобудування.
 
 
   ( Частину другу статті 31 виключено на підставі Закону
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
 
   Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я,
         культури, фізкультури і спорту
 
   До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
   а) власні (самоврядні) повноваження:
   1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури,
фізкультури і спорту, оздоровчими  закладами,  які  належать
територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими
закладами   за   місцем   проживання,   організація   їх
матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
   2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної  загальної
середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей,
молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної
орієнтації,  продуктивної  праці  учнів;  сприяння діяльності
дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих,
молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
   3) створення  при  загальноосвітніх  навчальних  закладах
комунальної власності фонду загальнообов'язкового навчання за
рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на
договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших
джерел;  контроль  за  використанням  коштів цього фонду за
призначенням;
   4) забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця
навчання і додому школярів;
   5) вирішення  питань  про  надання  професійним  творчим
працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під
майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої
діяльності;
   6) організація  медичного обслуговування та харчування у
закладах освіти, культури, фізкультури і спорту,  оздоровчих
закладах, які належать територіальним громадам або передані їм;
   7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню
осередків традиційної народної творчості, національно-культурних
традицій населення, художніх промислів і ремесел;
   8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних
товариств,  асоціацій,  інших  громадських  та  неприбуткових
організацій,  які діють у сфері охорони здоров'я, культури,
фізкультури і спорту, роботи з молоддю;
   9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за
місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;
 
   б) делеговані повноваження:
   1) забезпечення у межах наданих повноважень доступності і
безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній
території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою,
вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах
або через національно-культурні товариства;
   2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів
освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі
освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної
культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на
кадри для цих закладів, укладення договорів  на  підготовку
спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації
кадрів;
   3) забезпечення  відповідно  до  законодавства  пільгових
категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного
призначення;
   4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
   5) подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;
   6) забезпечення  школярів, які навчаються в державних і
комунальних навчальних  закладах,  безоплатними  підручниками,
створення умов для самоосвіти;
   7) організація  роботи  щодо  запобігання  бездоглядності
неповнолітніх;
   8) вирішення відповідно до законодавства питань про повне
державне  утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому
числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та
утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи
розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних
закладах, у спеціальних  навчальних  закладах,  про  надання
громадянам  пільг  на  утримання  дітей у школах-інтернатах,
інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у
школах (групах з подовженим днем);
   9) вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам,
пенсіонерам  та  інвалідам  права на безкоштовне і пільгове
користування об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також
визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг,
наданих безкоштовно або на пільгових умовах;
   10) забезпечення  охорони  пам'яток історії та культури,
збереження та використання культурного надбання;
   11) реєстрація  відповідно  до  законодавства  статутів
(положень) розташованих на відповідній території закладів охорони
здоров'я,     навчально-виховних,     культурно-освітніх,
фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;
внесення  пропозицій до відповідних органів про ліцензування
індивідуальної підприємницької  діяльності  у  сфері  охорони
здоров'я.
 
   Стаття 33.  Повноваження  у  сфері регулювання земельних
         відносин та охорони навколишнього природного
         середовища
 
   1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
   а) власні (самоврядні) повноваження:
   1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
встановлення  ставки  земельного  податку, розмірів плати за
користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також
надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у
власності територіальних громад; визначення  в  установленому
порядку  розмірів  відшкодувань підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля
та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування
комунальними та санітарними  мережами  відповідних  населених
пунктів;
   2) підготовка і подання на затвердження  ради  проектів
місцевих  програм  охорони  довкілля,  участь  у  підготовці
загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
   3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
прийняття  рішень  про  організацію  територій  і  об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,
що підлягають  особливій  охороні;  внесення  пропозицій  до
відповідних державних органів про оголошення природних та інших
об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність,  пам'ятками  природи,  історії  або  культури, які
охороняються законом;
   4) справляння плати за землю;
 
   б) делеговані повноваження:
   1) здійснення  контролю  за  додержанням  земельного та
природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель,
природних ресурсів загальнодержавного та місцевого  значення,
відтворенням лісів;
   2) реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація
права користування землею і договорів на оренду землі; видача
документів, що посвідчують право власності і право користування
землею;
   3)  координація  діяльності  місцевих  органів земельних
ресурсів; ( Підпункт 3 пункту "б" частини першої статті 33 в
редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )
   4) погодження  питань про надання дозволу на спеціальне
використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
   5) вирішення  земельних  спорів у порядку, встановленому
законом;
   6) вжиття  необхідних заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них
населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт
підприємств, установ та організацій, а також населення; ( Підпункт
6 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 969-IV
( 969-15 ) від 19.06.2003 )
   7) визначення території для складування, зберігання  або
розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до
законодавства;
   8) підготовка  висновків  щодо  надання або вилучення в
установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
   9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів
землеустрою; ( Підпункт 9 пункту "б" частини першої статті 33 в
редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )
   10) здійснення  контролю  за  впровадженням  заходів,
передбачених документацією із землеустрою; ( Підпункт 10 пункту
"б" частини  першої статті 33  в редакції Закону N 1377-IV
( 1377-15 ) від 11.12.2003 )
   11)  створення  та  забезпечення функціонування місцевих
екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є
складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної  системи  забезпечення  доступу  до
екологічної інформації. ( Пункт "б" частини першої статті 33
доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 254-IV ( 254-15 ) від
28.11.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року )
 
   2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст
районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б"
частини першої цієї статті, належить координація на відповідній
території діяльності спеціально уповноважених державних органів
управління з охорони природи. ( Частина друга статті 33 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1377-IV ( 1377-15 ) від
11.12.2003 )
 
   Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення
 
   1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner