Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 280/97-ВР від 21.05.1997

Про місцеве самоврядування в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

рад належать:
   а) власні (самоврядні) повноваження:
   1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних
надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо
соціального захисту населення;
   2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання
допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих
(померлих  або  визнаних  такими,  що  пропали  безвісти)
військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у
запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку,
інвалідам з дитинства,  багатодітним  сім'ям  у  будівництві
індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту
житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним
особам  у  першочерговому  порядку  земельних  ділянок  для
індивідуального будівництва, садівництва та городництва;
   3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку,
інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу
товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними
цінами, а також безоплатного харчування;
   4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих
бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням  самотніх
громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій
малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян
в інших випадках, передбачених законодавством;
 
   б) делеговані повноваження:
   1) підготовка і подання на затвердження ради  цільових
місцевих  програм поліпшення стану безпеки і умов праці та
виробничого середовища, територіальних програм зайнятості  та
заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від
безробіття, організація їх виконання; участь  у  розробленні
цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов
праці та виробничого середовища,  зайнятості  населення,  що
затверджуються відповідно районними, обласними радами; ( Підпункт
1 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону N 969-IV
( 969-15 ) від 19.06.2003 )
   2) забезпечення  здійснення  передбачених  законодавством
заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов
інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як
жертви  політичних  репресій,  військовослужбовців,  а  також
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які
втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку,
які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки
інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому,
дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї
громадян;
   3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання
пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;
   4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань
опіки і піклування;
   5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги
громадянам, які постраждали від стихійного лиха;
   6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання
компенсацій і пільг громадянам,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи,  в  інших  випадках, передбачених
законодавством;
   7) організація проведення оплачуваних громадських робіт для
осіб, зареєстрованих як безробітні, а також  учнівської  та
студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а
також  за  договорами  -  на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до інших форм власності;
   8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням
соціального  захисту  працівників  підприємств,  установ  та
організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах
із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення
атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим
актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до
законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;
( Підпункт 8 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону
N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )
   9) участь у веденні колективних переговорів та укладенні
територіальних тарифних угод, вирішенні колективних  трудових
спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій,
розташованих на відповідній території; реєстрація колективних
договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням;
   10) встановлення відповідно до законодавства розмірів  і
порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд
за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів
потребують постійного стороннього догляду;
   11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності
відомостей про  наявність  вільних  робочих  місць  (посад);
організація  інформування  населення про потребу підприємств,
установ та організацій усіх форм власності у працівниках;
   12) бронювання  в  порядку,  встановленому  законом,  на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм
власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб,
які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і
не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів
таких робочих місць;  прийняття  рішень  про  створення  на
підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих
місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної
підготовки  цих осіб; погодження проведення ліквідації таких
робочих місць;
   13) державна реєстрація місцевих благодійних організацій і
фондів, інших неприбуткових організацій;
   14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального
патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк. ( Пункт "б" частини першої
статті 34 доповнено підпунктом 14 згідно із Законом N 3167-IV
( 3167-15 ) від 01.12.2005 )
 
   2. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад,
крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї
статті, належить також вирішення питань щодо надання працівникам
освіти, культури, охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які
працюють у сільській місцевості, встановлених  законодавством
пільг.
 
   Стаття 35.  Повноваження  в  галузі  зовнішньоекономічної
         діяльності
 
   До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
   а) власні (самоврядні) повноваження:
   1) укладення  і  забезпечення  виконання у встановленому
законодавством порядку договорів з іноземними партнерами  на
придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання
послуг;
   2) сприяння  зовнішньоекономічним  зв'язкам  підприємств,
установ та організацій, розташованих на відповідній території,
незалежно від форм власності;
   3) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з
іноземними  партнерами  підприємств  виробничої  і соціальної
інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій
для створення робочих місць;
 
   б) делеговані повноваження:
   1) організація та контроль  прикордонної  і  прибережної
торгівлі;
   2) створення умов для  належного  функціонування  митних
органів, сприяння їх діяльності;
   3) забезпечення на відповідній території в межах наданих
повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України.
 
   Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи
 
   До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать такі делеговані повноваження:
   1) сприяння  організації  призову  громадян  на строкову
військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх
мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України,
організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових
зборів;  забезпечення  доведення  до підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу
військового комісара про оголошення мобілізації;
   2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на
підприємствах,  в  установах  та  організаціях відповідно до
законодавства;
   3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з
мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній
території;
   4) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з
наданням  військовим частинам, установам, навчальним закладам
Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших
об'єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх
використанням, наданням послуг;
   5) сприяння організації виробництва і поставкам у війська
підприємствами та організаціями, що належать до  комунальної
власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;
   6) здійснення заходів щодо створення належних умов  для
функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України;
   7)  сприяння  Державній  прикордонній  службі України у
підтриманні відповідного режиму на державному кордоні; ( Пункт 7
статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV
( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року )
   8) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання
населення.
 
   Стаття 37.  Повноваження   щодо   вирішення   питань
         адміністративно-територіального устрою
 
   До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать такі власні (самоврядні) повноваження:
   1) підготовка і внесення на розгляд ради  питань  щодо
найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ,
парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території
відповідного населеного пункту;
   2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах
повноважень, визначених законом.
 
   Стаття 38.  Повноваження  щодо  забезпечення  законності,
         правопорядку, охорони прав, свобод і законних
         інтересів громадян
 
   1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
   а) власні (самоврядні) повноваження:
   1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок
коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність
працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення
матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для
них необхідних житлово-побутових умов;
( Підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 38 в редакції Закону
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 )
( Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої
статті 38 відновлено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії
Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2005 рік згідно із
Законами  N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
( Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої
статті 38 відновлено на 2006 рік у зв'язку із зупиненням дії
Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2006 рік згідно із
Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )
( Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої
статті 38 відновлено на 2007 рік у зв'язку із зупиненням дії
Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2007 рік згідно із
Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 )
( Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої
статті 38 відновлено на 2008 рік у зв'язку із втратою чинності
Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 згідно із Законом
N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
( Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої
статті 38 відновлено у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV
( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 )
від 03.06.2008 )
   2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції,
служби  безпеки,  внутрішніх  справ  адвокатури  і Державної
кримінально-виконавчої служби України; ( Підпункт 2 пункту "а"
частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 )
   3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до
відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні
вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх
повноважень;
   4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів
виконавчої влади,  інших  органів  місцевого  самоврядування,
підприємств,  установ  та  організацій,  які обмежують права
територіальної громади, а також повноваження органів та посадових
осіб місцевого самоврядування;
   5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
створення   відповідно   до   законодавства   комунальної
аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів
місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників
такої  служби,  витрати  на  їх  утримання,  зокрема  щодо
матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для
них необхідних житлово-побутових умов; ( Пункт "а" частини першої
статті 38 доповнено підпунктом 5 згідно із Законом N 2470-III
( 2470-14 ) від 29.05.2001 )
   6) створення   в  установленому  порядку  комунальних
аварійно-рятувальних служб; ( Пункт "а" частини першої статті 38
доповнено підпунктом 6 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 )
від 29.05.2001 )
   7) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру; ( Пункт "а" частини
першої  статті 38 доповнено підпунктом 7 згідно із Законом
N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 )
   8) розроблення   та   здійснення   заходів   щодо
матеріально-технічного  забезпечення  діяльності  комунальних
аварійно-рятувальних служб; ( Пункт "а" частини першої статті 38
доповнено підпунктом 8 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 )
від 29.05.2001 )
   9) організація в установленому порядку навчання особового
складу   комунальних   аварійно-рятувальних   служб   та
аварійно-рятувальних служб громадських організацій; ( Пункт "а"
частини першої статті 38 доповнено підпунктом 9 згідно із Законом
N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 )
   10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів,
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або
інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній
території, та інших архівних документів, що не належать до
Національного архівного фонду; ( Пункт "а" частини першої статті
38 доповнено підпунктом 10 згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 )
від 06.03.2003 )
 
   б) делеговані повноваження:
   1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень
громадян,  здійснення  контролю  за  станом  цієї роботи на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм
власності;
   2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів
відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського
порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій,
врятування  життя  людей,  захисту  їх  здоров'я, збереження
матеріальних цінностей; ( Підпункт 2 пункту "б" частини першої
статті 38 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )
   3) вирішення відповідно до закону питань про проведення
зборів,  мітингів,  маніфестацій  і демонстрацій, спортивних,
видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за
забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;
   3-1)  погодження  проекту  плану  проведення  потенційно
небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за
участю особового складу Збройних Сил України, інших військових
формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і
військової техніки; взаємодія з органами військового управління
під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання
і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
відповідно до закону; ( Пункт "б" частини першої статті 38
доповнено підпунктом 3-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 )
від 03.02.2004 )
   4) розгляд  справ  про  адміністративні  правопорушення,
віднесені  законом до їх відання; утворення адміністративних
комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування
їх діяльності;
   5) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до
їх відання, реєстрація актів громадянського стану (за винятком
виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад);
( Підпункт 5 пункту "б" частини першої статті 38 із змінами,
внесеними  згідно  із  Законом N 1366-XIV ( 1366-14 ) від
11.01.2000 )
   6) здійснення в установленому порядку державної реєстрації
підприємств  та  інших  суб'єктів підприємницької діяльності,
розташованих на відповідній території, а також положень про
організації орендарів;
   7) реєстрація у встановленому порядку місцевих об'єднань
громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які
створюються і діють відповідно до законодавства.
 
   2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст
районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б"
частини першої цієї статті, належить:
   1)  утворення  служб  у справах дітей та спостережної,
спрямування їх діяльності; ( Пункт 1 частини другої статті 38 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V ( 609-16 ) від
07.02.2007 )
   2) сприяння  органам  внутрішніх  справ  у  забезпеченні
додержання правил паспортної системи;
   3) вирішення спільно з відповідними органами Міністерства
внутрішніх справ України питань щодо створення належних умов для
служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ;
   4) зберігання документів Національного архівного фонду, що
мають місцеве значення, і управління  архівною  справою  та
діловодством на відповідній території; ( Частину другу статті 38
доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 ) від
06.03.2003 )
   5)  здійснення  заходів щодо ведення Державного реєстру
виборців відповідно до закону. ( Частину другу статті 38 доповнено
пунктом 5 згідно із Законом N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007 )
 
 
   ( Частина третя статті 38 втратила чинність у зв'язку з
втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на
підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
 
   Стаття 39.  Повноваження  щодо  відзначення  державними
          нагородами України
 
   Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають
клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності і вносять у встановленому порядку до відповідних органів
виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами
України.
( Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2419-III
( 2419-14 ) від 17.05.2001 )

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner