Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 280/97-ВР від 21.05.1997

Про місцеве самоврядування в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

 
 
   Стаття 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських,
         селищних, міських рад
 
   Виконавчі органи  сільських, селищних, міських рад, крім
повноважень, передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм
законом повноваження.
 
   Стаття 41. Особливості повноважень районних у містах рад та
         їх виконавчих органів
 
 
   1. Питання організації управління районами в містах належать
до компетенції міських рад.
 
   2. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх
виконавчі органи відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України здійснюють управління рухомим і нерухомим майном
та  іншими  об'єктами, що належать до комунальної власності
територіальних громад районів у містах, формують, затверджують,
виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання, а також
здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, в обсягах і
межах, що визначаються міськими радами. ( Частина друга статті 41
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005; дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005; дію Закону зупинено на 2007
рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008,
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
   3. Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх
виконавчих органів визначаються відповідними міськими радами за
узгодженням  з  районними  у  містах  радами  з урахуванням
загальноміських інтересів та колективних потреб територіальних
громад районів у містах.
 
   4. Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у
місті рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською
радою без згоди відповідної районної у місті ради протягом даного
скликання.
 
   5. Порядок формування, структура, форми діяльності районних у
містах рад та їх органів визначаються відповідно до цього та інших
законів.
 
      Глава 3. Сільський, селищний, міський голова
 
   Стаття 42. Повноваження сільського,  селищного,  міського
         голови
 
   1.  Повноваження  сільського, селищного, міського голови
починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною,
міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про
його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови
закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської,
селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих
виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду
іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків
дострокового припинення його повноважень відповідно до частин
першої та другої статті 79 цього Закону.
( Частина перша статті 42 в редакції Законів N 2055-IV ( 2055-15 )
від 06.10.2004, N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 )
 
   2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського
голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або
його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх
повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови
здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради.
Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює
зазначені  повноваження  з  моменту  дострокового  припинення
повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту
початку  повноважень  сільського, селищного, міського голови,
обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня
відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської
ради, обраної на чергових місцевих виборах.
( Частина друга статті 42 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )
від 25.12.2008 )
 
   3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть
бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79
цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш
як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті
сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час
відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного,
міського  голови,  звертається  до Верховної Ради України з
клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського,
селищного, міського голови.
( Частина статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004; в редакції Закону N 806-VI
( 806-17 ) від 25.12.2008 )
 
   4. Сільський, селищний, міський голова:
   1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень
органів виконавчої влади на відповідній території, додержання
Конституції та законів України, виконання актів Президента України
та відповідних органів виконавчої влади;
   2) організує в межах, визначених  цим  Законом,  роботу
відповідної ради та її виконавчого комітету;
   3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
   4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на
посаду секретаря ради;
   5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і
персональний склад виконавчого комітету відповідної ради; ( Щодо
зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від
15.03.2007 )
   6)  вносить  на розгляд ради пропозиції щодо структури
виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету,
їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених
Кабінетом Міністрів України; ( Пункт 6 частини статті 42 в
редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
( Щодо зупинення та відновлення дії пункту 6 додатково див. Закони
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від
15.03.2007 )
   7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого
комітету;
   8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок
денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
   9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з
інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його
виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;
оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх
виконання;
   10) призначає на посади та звільняє з посад керівників
відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств,
установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; ( Пункт
десятий частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000 )
   11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
   12) забезпечує виконання  рішень  місцевого  референдуму,
відповідної ради, її виконавчого комітету;
   13) є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише
за призначенням, визначеним радою; ( Пункт 13 частини статті 42 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2813-IV ( 2813-15 ) від
06.09.2005 )
   14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий
комітет у відносинах з державними органами, іншими органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами,
установами та організаціями незалежно  від  форм  власності,
громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до
законодавства;
   15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших
органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та
інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її
органів;
   16) укладає від імені територіальної громади, ради та її
виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з
питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на
затвердження відповідної ради;
   17) веде особистий прийом громадян;
   18) забезпечує  на  відповідній  території  додержання
законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
   19) здійснює  інші повноваження місцевого самоврядування,
визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до
виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її
виконавчих органів;
   20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;
 
 
   ( Пункт 21 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з
втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на
підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
 
   ( Пункт 22 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з
втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на
підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
 
   5. Сільський,  селищний, міський голова несе персональну
відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
 
   6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний,
міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед
територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою,
а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень
органів виконавчої влади - також підконтрольним  відповідним
органам виконавчої влади.
( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
 
   7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу
на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на
відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини
депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова
зобов'язаний  прозвітувати перед радою про роботу виконавчих
органів ради у будь-який визначений ними термін.
( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
 
     Глава 4. Повноваження районних і обласних рад
 
   Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними
         радами виключно на їх пленарних засіданнях
 
   1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради
вирішуються такі питання:
   1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної
ради та першого заступника, заступника голови обласної ради,
звільнення їх з посади; ( Пункт 1 частини першої статті 43 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI ( 806-17 ) від
25.12.2008 )
   2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій
ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;
   3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення
про неї;
   4)  затвердження  за  пропозицією голови ради структури
виконавчого  апарату  ради,  його  чисельності,  встановленої
відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів
України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету;
( Пункт 4 частини першої статті 43 в редакції Закону N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 )
( Щодо зупинення та відновлення дії пункту 4 додатково див. Закони
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від
15.03.2007 )
   5) затвердження регламенту ради;
   6) затвердження плану роботи ради, заслуховування звіту про
його виконання;
   7) заснування засобів масової інформації відповідної ради,
призначення і звільнення їх керівників;
   8) заслуховування звітів  постійних  комісій,  керівників
органів, які рада утворює, обирає та призначає;
   9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;
   10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень
депутата ради в порядку, встановленому законодавством;
   11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
   12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення
щодо  проведення  консультативного  опитування з питань, які
стосуються їх спільних інтересів;
   13) здійснення  відповідно  до  закону  повноважень щодо
організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів
органів державної влади і місцевого самоврядування;
   14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст,
опис та порядок використання символіки району, області;
   15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до
асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого
самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних
громад, а також про вихід із них;
   16) затвердження  програм   соціально-економічного   та
культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм
з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
   17) затвердження  відповідно районних, обласних бюджетів,
внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;
   18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді
дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими
бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного
значення;
   19) вирішення  за дорученням відповідних рад питань про
продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів
комунальної  власності,  які  забезпечують  спільні  потреби
територіальних  громад  і перебувають в управлінні районних,
обласних рад, а також придбання таких об'єктів в установленому
законом порядку; ( Пункт 19 частини першої статті 43 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 ) 
   20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо
управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні
районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників;
   21) вирішення відповідно до  закону  питань  регулювання
земельних відносин;
   22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу
на  спеціальне  використання  природних  ресурсів  відповідно
районного, обласного значення, а також про скасування такого
дозволу;
   23) встановлення правил користування водозабірними спорудами,
призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб
населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження
або заборони використання підприємствами питної води у промислових
цілях;
   24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій,
що  підлягають  особливій  охороні;  внесення  пропозицій до
відповідних державних органів про оголошення природних та інших
об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам'ятками історії або культури, які  охороняються
законом;
   25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних,
міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних
та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних
органів пропозицій з цих питань;
   26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального
устрою в межах і в порядку, визначених законом;
   27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним
адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад;
   28) заслуховування  звітів  голів  місцевих  державних
адміністрацій, їх заступників, керівників управлінь, відділів та
інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку,
бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення
місцевими  державними  адміністраціями  делегованих  їм радою
повноважень;
   29) прийняття  рішення  про  недовіру голові відповідної
місцевої державної адміністрації;
   30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання
незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, які обмежують права територіальних громад
у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних,
обласних рад та їх органів;
   31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо
голови відповідної місцевої державної адміністрації;
   32) надання  згоди на передачу  об'єктів  з  державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають
в управлінні районних, обласних рад, у державну власність, а також
щодо придбання об'єктів державної власності; ( Частину першу
статті 43 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 163-XIV
( 163-14 ) від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )
 
 
   ( Пункт 33 частини першої статті 43 втратив чинність у
зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
 
   ( Пункт 34 частини першої статті 43 втратив чинність у
зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 )
 
 
   35)  затвердження  відповідно  до  закону Положення про
помічника-консультанта  депутата  ради  та  опису посвідчення
помічника-консультанта депутата ради. ( Частину першу статті 43
доповнено пунктом 35 згідно із Законом N 3266-IV ( 3266-15 ) від
22.12.2005 )
 
   2. Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на
пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим
та іншими законами.
 
   3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті,
виключно на пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner