Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 324/96-ВР від 12.07.1996

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

     Про внесення змін і доповнень до Закону України
     "Про патентування деяких видів підприємницької
              діяльності"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 44, ст. 214 )
 
   ( Вводиться в дію Постановою ВР 
    N 325/96-ВР від 12.07.96, ВВР, 1996, N 44, ст. 215 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 20, ст.82) такі зміни і доповнення:
 
   1. Частину третю статті 1 викласти у такій редакції:
 
   "3. Дія цього Закону не поширюється на роздрібну торговельну
діяльність:
 
   1) підприємств  і  організацій  системи  Укоопспілки  та
торгово-виробничих підприємств робітничого постачання;
 
   2) суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які:
 
   сплачують ринковий  збір  (плату) за місце для торгівлі
продукцією в межах ринків, створених за  рішеннями  органів
місцевого самоврядування;
   сплачують податок на промисел у порядку, передбаченому чинним
законодавством;
   здійснюють продаж  вирощених  в  особистому  підсобному
господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках
продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому
вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді
первинної переробки), продукції власного бджільництва;
   сплачують державне мито за посвідчення договорів відчуження
власного майна в разі, якщо відчуження кожної окремої категорії
товарів відбувається не частіше одного разу на календарний рік;
 
   3) суб'єктів   підприємницької   діяльності,  створених
громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги
згідно з чинним законодавством та здійснюють торгівлю виключно
продовольчими товарами вітчизняного виробництва".
 
   2. У частині третій статті 2:
 
   1) абзац перший викласти у такій редакції:
 
   "3. Торговий  патент  видається  за  плату  суб'єктам
підприємницької діяльності державними податковими інспекціями за
місцезнаходженням  цих  суб'єктів  або  місцезнаходженням  їх
структурних (відокремлених) підрозділів, суб'єктам підприємницької
діяльності, що провадять операції з роздрібної торгівлі (крім
пересувної торговельної мережі), - за місцезнаходженням пункту
роздрібного  продажу  товарів,  а  суб'єктам  підприємницької
діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю через пересувну
торговельну мережу, - за місцем реєстрації цих суб'єктів";
 
   2) абзаци десятий, одинадцятий викласти у такій редакції:
 
   "місцезнаходження державної податкової інспекції, що видала
торговий патент;
   відмітка державної податкової інспекції про надходження плати
за виданий нею торговий патент".
 
   3. Статтю 3 викласти у такій редакції:
 
   "Стаття 3. Порядок придбання торгового патенту на здійснення
        операцій з роздрібної торгівлі
 
   1. Патентуванню підлягають операції з роздрібної торгівлі, що
здійснюються  суб'єктами  підприємницької  діяльності  або їх
структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах роздрібного
продажу товарів.
 
   2. Під роздрібною торгівлею у цьому Законі слід розуміти
торгівлю товарами, а також виконання при цьому супутніх робіт
(послуг) за готівкові кошти, а також за інші готівкові платіжні
засоби, включаючи кредитні картки.
 
   3. Під пунктами роздрібного продажу товарів у цьому Законі
слід розуміти:
 
   магазини, які займають окремі приміщення або будівлі та мають
торговельний зал для покупців, площа якого не перевищує 20
квадратних метрів;
   кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають
окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для
покупців;
   автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної
мережі;
   лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для
роздрібної торгівлі місцях, крім тих, що надаються в оренду
суб'єктам  підприємницької  діяльності  - фізичним особам та
знаходяться на території ринків, створених за рішеннями органів
місцевого самоврядування;
   стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції,
заправні   пункти,  які  здійснюють  роздрібну  торгівлю
нафтопродуктами.
   При визначенні  загальної  площі  торговельного  залу не
враховується площа складських, підсобних та інших допоміжних
приміщень.
   У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні
(відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо
для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (торгової
точки).
 
   4. Вартість  торгового  патенту на здійснення роздрібної
торгівлі встановлюється органами місцевого самоврядування.
   Вартість торгового патенту за календарний місяць не може
перевищувати:
   на території  міста  Києва,  обласних  центрів  - суми,
еквівалентної 160 екю;
   на території   міста   Севастополя,   міст  обласного
підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів - суми,
еквівалентної 80 екю;
   на території інших населених пунктів - суми, еквівалентної 40
екю.
   У разі коли пункти роздрібного продажу товарів розташовані в
курортних місцевостях або на територіях, прилеглих до митниць,
інших пунктів переміщень через митний кордон, органи місцевого
самоврядування, до бюджетів яких спрямовується плата за торговий
патент, можуть прийняти рішення щодо збільшення плати за торговий
патент, але не більше суми, еквівалентної 160 екю за календарний
місяць.
   Додаткові доходи, отримувані внаслідок прийняття зазначених
рішень, повністю спрямовуються до відповідних місцевих бюджетів.
   Оплата торгового патенту здійснюється у валюті України за
курсом Національного банку України на день, що передував дню
проведення оплати торгового патенту.
   Термін дії торгового патенту  на  здійснення  роздрібної
торгівлі становить 12 календарних місяців.
 
   5. Оплата вартості торгового патенту на здійснення роздрібної
торгівлі провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує
звітному.
   Під час придбання торгового патенту на здійснення роздрібної
торгівлі суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову
плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На
суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується
розмір плати за торговий патент, який підлягає внесенню в останній
місяць його дії.
   Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню
оплату  вартості  торгового патенту на здійснення роздрібної
торгівлі за весь термін його дії.
   Суб'єкт підприємницької діяльності має право придбати торгові
патенти на здійснення роздрібної торгівлі на наступні за поточним
роки, але не більше ніж на три роки, сплативши повну вартість цих
патентів під час їх одержання. При цьому суб'єкт підприємницької
діяльності  звільняється  від  обов'язків довнесення вартості
торгового патенту в разі, якщо прийнятими після цього актами
законодавства збільшується вартість патенту.
 
   6. Торговий   патент  видається  безплатно  суб'єктам
підприємницької діяльності або їх відокремленим підрозділам, які
здійснюють операції з роздрібної торгівлі виключно з використанням
таких видів товарів національного виробництва:
   хліб і хлібобулочні вироби;
   борошно пшеничне та житнє;
   сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;
   молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з
добавками і без них;
   продукти дитячого харчування;
   безалкогольні напої;
   морозиво;
   яловичина та свинина;
   домашня птиця;
   яйця;
   риба;
   ягоди і фрукти;
   картопля і плодоовочева продукція;
   комбікорми для продажу населенню;
   поштові марки, листівки, вітальні листівки  та  конверти
непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара з дерева,
паперу та картону, що використовується для поштових відправлень
підприємствами Міністерства зв'язку України, і фурнітура до них;
   періодичні видання друкованих засобів масової інформації;
   проїзні квитки;
   товари народних промислів (крім антикварних та тих,  що
становлять  культурну  цінність  згідно  з  переліком,  що
встановлюється Міністерством культури України);
   готові лікарські  засоби  (лікарські  препарати,  ліки,
медикаменти) та вітаміни для населення; ветеринарні препарати,
папір туалетний, зубні паста та порошки, косметичні серветки,
дитячі пелюшки, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів з
целюлози або її замінників, термометри, індивідуальні діагностичні
прилади незалежно від країни їх походження;
   вугілля, вугільні  брикети,  паливо  пічне побутове, гас
освітлювальний і газ скраплений, торф паливний кусковий, торф'яні
брикети і дрова для продажу населенню;
   мило господарське, а також сірники (незалежно від країни їх
походження).
   У безплатному торговому патенті обов'язково наводиться повний
перелік товарів, що передбачаються для реалізації.
   Безплатний торговий патент не дає права  на  здійснення
роздрібної торгівлі товарами, які не зазначені у цій статті.
 
   7. Суб'єкти  підприємницької  діяльності,  які реалізують
інвалідам товари повсякденного попиту та продукти харчування через
торговельні установи, створені для  цієї  мети  громадськими
організаціями інвалідів, мають право на безплатний  торговий
патент (крім передбачених пунктом 3 частини третьої статті 1).
 
   8. Суб'єкти  підприємницької  діяльності,  які займаються
роздрібним продажем періодичних видань друкованих засобів масової
інформації, мають право на одержання безплатного торгового патенту
на торгівлю супутньою продукцією за таким переліком:
   друковані книги в твердій або м'якій обкладинці вітчизняних
видавництв;
   книги для  розмальовування,  ноти, карти географічні або
гідрографічні, включаючи атласи, глобуси та топографічні плани,
листівки поштові, вітальні листівки, конверти, картинки перебивні,
зошити, книжки для записів, блокноти, папір друкарський, для
малювання та копіювання, бланки, журнали реєстраційні, календарі,
інші канцелярські товари з паперу або картону незалежно від країни
їх походження;
   ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни,
мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання
та живопису, полотно, багети, рамки та підрамники для картин,
швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя,
крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів,
незалежно від країни їх походження.
 
   9. Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) -
резиденти, які здійснюють роздрібну торгівлю виключно продукцією
власного виробництва (фірмова торгівля), мають право на отримання
безплатного торгового патенту. Фірмова торгівля - це продаж
товарів  безпосередньо  їх  виробниками-резидентами,  а також
структурними (відокремленими) підрозділами цих товаровиробників,
які не мають статусу юридичної особи.
 
   10. Суб'єкти  підприємницької  діяльності, які здійснюють
роздрібну торгівлю на території військових частин і військових
навчальних закладів виключно товарами військової атрибутики та
повсякденного вжитку для військовослужбовців, мають право на
отримання безплатного торгового патенту.
 
 
   11. Не  потребує  патентування  реалізація  суб'єктом
підприємницької діяльності продукції власного виробництва фізичним
особам, які перебувають з ним у трудових відносинах, через пункти
роздрібної торгівлі, вбудовані у виробничі або адміністративні
приміщення цього суб'єкта.
 
   12. Не  потребує  патентування  діяльність  суб'єктів
підприємницької діяльності з закупівлі у населення продукції
(заготівельна  діяльність),  якщо  подальша  реалізація такої
продукції відбувається по розрахунках у безготівковій  формі
(пункти  прийому  склотари,  макулатури,  відходів паперових,
картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції
та продуктів її переробки)".
 
   4. У статті 8:
 
   1) абзац другий викласти в такій редакції:
 
   "за порушення термінів сплати чергових платежів сплачують
штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний
місяць. При цьому торговий патент анулюється, перерахунок по
попередньо внесених платежах не провадиться";
 
   2) доповнити статтю після абзацу четвертого новим абзацом
такого змісту:
 
   "за здійснення операцій з реалізації товарів, визначених
частиною шостою статті 3 цього Закону, без одержання безплатного
торгового  патенту  або  з  порушенням порядку одержання та
використання безплатного торгового патенту сплачують штраф у
розмірі  вартості торгового патенту на здійснення роздрібної
торгівлі за повний термін його дії";
 
   3) доповнити статтю новими частинами такого змісту:
 
   "До дня сплати штрафів, визначених цією статтею, а також до
придбання торгового патенту або оформлення безплатного торгового
патенту  діяльність  відповідних  суб'єктів  підприємницької
діяльності зупиняється.
   Штрафи, передбачені  цією  статтею,  підлягають  сплаті
порушником  у  п'ятиденний термін з дня вручення державними
податковими інспекціями постанови про накладення штрафу".
 
   II. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 1996 року.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 12 липня 1996 року
     N 324/96-ВР
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner