Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 227/96-ВР від 06.06.1996

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

   Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
   застосування електронних контрольно-касових апаратів
   і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами
   у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
 
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 33, ст.155 )
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР
   N 228/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 33, ст.156 )
 
( Щодо змін додатково див. Закон
 N 1927-III ( 1927-14 ) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.316 )
 
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Внести зміни і доповнення до Закону України "Про застосування
електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при
розрахунках  із  споживачами  у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 28, ст.205), виклавши його у такій редакції:
 
          "З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   Про застосування електронних контрольно-касових апаратів
   і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами
    у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
 
 
   Стаття 1. Застосування  електронних  контрольно-касових
        апаратів і товарно-касових книг
 
   Підприємства, установи і організації всіх форм власності та
громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності (далі - суб'єкти
підприємницької діяльності),  які  здійснюють  розрахунки  із
споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за
готівку, зобов'язані:
   1) проводити розрахунки із споживачами через належним чином
зареєстровані електронні контрольно-касові апарати;
   2) обов'язково видавати споживачеві касовий чек*;
   3) вести журнал використання електронного контрольно-касового
апарата, складати звіт з операцій, здійснюваних на цьому апараті;
   4) забезпечувати зберігання зазначених документів протягом
строку, встановленого чинним законодавством;
   5) подавати до державних податкових інспекцій звітність,
пов'язану  із  застосуванням  електронних  контрольно-касових
апаратів, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця. У разі
допущення порушень, відповідальність за які передбачено статтею 6
цього Закону, звітність подається  до  державних  податкових
інспекцій за місцем виявлення правопорушення;
   6) реалізовувати товари, надавати послуги  за  наявності
цінника на товар (прейскуранта на послугу, що надається).
 
   За відсутності або при неможливості використання електронного
контрольно-касового апарата суб'єктам підприємницької діяльності
тимчасово дозволяється здійснювати розрахунки із споживачами з
використанням товарно-касової книги, форма, порядок ведення та
реєстрації якої затверджуються Міністерством фінансів України і
Міністерством статистики України.
   Перелік окремих  форм  діяльності  у  сфері  торгівлі,
громадського харчування та послуг, специфіка  яких  дозволяє
здійснювати розрахунки із споживачами без застосування електронних
контрольно-касових апаратів з використанням товарно-касових книг,
затверджується Міністерством економіки України за погодженням з
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України і
Міністерством фінансів України.
   Порядок реєстрації   і   застосування    електронних
контрольно-касових  апаратів,  форми  та  порядок  звітності
затверджуються Головною державною податковою інспекцією України.
   Терміни переведення суб'єктів підприємницької діяльності на
розрахунки  із  споживачами  з  використанням електронних
контрольно-касових апаратів визначаються  Кабінетом  Міністрів
України за поданням Міністерства економіки України і Міністерства
фінансів України.
   Електронні контрольно-касові апарати та товарно-касові книги
не застосовуються при проведенні  розрахунків  у  касах  на
підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, де
проводяться ці операції з оформленням прибуткових і видаткових
касових ордерів з видачею відповідних квитанцій, підписаних і
завірених печаткою у встановленому порядку.
-----------------------
   * Касовий чек, який має бути виданий споживачеві разом з
покупкою (наданою послугою), є дійсним, якщо він набраний на
електронному контрольно-касовому апараті і на ньому зазначена
повна сума покупки (наданої послуги).
 
   Стаття 2. Застосування  електронних  контрольно-касових
        апаратів або комп'ютерних систем у пунктах обміну
        валюти
 
   При проведенні обмінних операцій у пунктах обміну валюти є
обов'язковим використання електронних контрольно-касових апаратів
або комп'ютерних систем згідно з рішенням правління комерційного
банку, якому належить обмінний пункт, або за агентською угодою,
укладеною з агентом уповноваженого банку.
   Порядок виконання  обмінних  операцій,  ведення  обліку,
звітності у пунктах обміну валюти встановлюється Національним
банком України.
 
   Стаття 3. Сертифікація  електронних  контрольно-касових
        апаратів і комп'ютерних систем
 
   Виготовлені в Україні та іноземного виробництва електронні
контрольно-касові апарати і комп'ютерні системи, що застосовуються
при  розрахунках  із  споживачами,  підлягають  обов'язковій
сертифікації.
   Порядок сертифікації  комп'ютерних  систем, інші  умови
використання комп'ютерних систем  у  пунктах  обміну  валюти
встановлюються  Національним банком України за погодженням з
Головною державною податковою інспекцією України.
   У разі  реалізації  суб'єктам  підприємницької діяльності
електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, не
внесених до Державного реєстру електронних контрольно-касових
апаратів та Реєстру сертифікованих комп'ютерних  систем,  за
рішенням  Головної  державної  податкової  інспекції України,
державних податкових інспекцій по Автономній Республіці Крим,
областях,  районах,  містах і районах у містах виручка від
реалізації цих апаратів стягується до місцевого бюджету за місцем
виявлення зазначених порушень.
 
   Стаття 4. Державний реєстр електронних контрольно-касових
        апаратів та Реєстр сертифікованих комп'ютерних
        систем
 
   Положення про Державний реєстр електронних контрольно-касових
апаратів, технічні вимоги щодо виробництва, реалізації, ремонту,
сервісного  обслуговування,  інші  вимоги  щодо  експлуатації
електронних контрольно-касових апаратів визначаються Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністерства економіки України і
Міністерства фінансів України.
   Ведення Реєстру сертифікованих комп'ютерних систем здійснює
Національний банк України.
 
   Стаття 5. Контроль  за додержанням порядку застосування
        електронних   контрольно-касових   апаратів,
        товарно-касових книг, комп'ютерних систем
 
   Контроль за проведенням суб'єктами підприємницької діяльності
розрахунків  із  споживачами  з  використанням  електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг здійснюють
Головна державна податкова інспекція України, Державний комітет
України у справах захисту прав споживачів, Державна інспекція з
контролю за цінами Міністерства економіки України, Міністерство
внутрішніх справ України та їх органи на місцях.
   Контроль за проведенням обмінних операцій у пунктах обміну
валюти з використанням електронних контрольно-касових апаратів або
комп'ютерних систем здійснюють Національний банк України і Головна
державна податкова інспекція України та їх органи на місцях.
   Порядок перевірки роботи пунктів обміну валюти встановлюється
Національним банком України за погодженням з Головною державною
податковою інспекцією України.
 
   Стаття 6. Відповідальність за порушення цього Закону
 
   За порушення суб'єктами підприємницької діяльності порядку
проведення розрахунків із споживачами, встановленого статтями 1 і
2  цього  Закону, за рішенням Головної державної податкової
інспекції України, державних податкових інспекцій по Автономній
Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах
стягуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності фінансові санкції в розмірі:
 
   від десяти  до  ста  неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян - у разі проведення розрахунків із споживачами за готівку
без  застосування  електронного  контрольно-касового  апарата
(комп'ютерної системи) чи товарно-касової книги, з використанням
не зареєстрованого належним чином електронного контрольно-касового
апарата (комп'ютерної системи) або у разі порушення встановленого
порядку  застосування електронного контрольно-касового апарата
(комп'ютерної системи) чи товарно-касової книги та порушення
встановленого  порядку  проведення  розрахунків  у  касах на
підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, де
ці операції проводяться з оформленням прибуткових і видаткових
касових ордерів з видачею відповідних квитанцій, підписаних і
завірених печаткою у встановленому порядку;
   від двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян - у разі повторного* порушення встановленого порядку
застосування   електронного   контрольно-касового   апарата
(комп'ютерної  системи)  чи товарно-касової книги, виявленого
протягом календарного року після попередньої перевірки;
   від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян - у  разі  застосування  зіпсованого  електронного
контрольно-касового апарата (комп'ютерної системи).
   У разі  здійснення  суб'єктами підприємницької діяльності
торгівлі товарами або іншими товарно-матеріальними цінностями, які
не оприбутковані по обліку, вартість цих товарів з підприємств,
установ і організацій незалежно від форм власності стягується за
рішенням органів державних податкових інспекцій до місцевого
бюджету відповідного рівня у безспірному порядку.
   У разі невиставлення суб'єктами підприємницької діяльності
цінників на товар, що продається (прейскурантів на послуги, що
надаються), або використання цінників та прейскурантів, що містять
ціни і тарифи в іноземній валюті або в інших одиницях, які не є
валютою  України,  а також якщо ці суб'єкти підприємницької
діяльності не мають ліцензій, які видаються Національним банком
України на здійснення операцій з іноземною валютою, до них
застосовується фінансова санкція у розмірі п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян за кожний невиставлений цінник на товар
(прейскурант на послугу) чи  виставлений  цінник  на  товар
(прейскурант на послугу) в іноземній валюті або в інших одиницях.
За рішенням органів державних податкових інспекцій ці кошти
стягуються до місцевого бюджету відповідного рівня у безспірному
порядку.
   З громадян - суб'єктів підприємницької діяльності фінансові
санкції за порушення, передбачені частинами другою та третьою цієї
статті, стягуються до місцевого бюджету відповідного рівня за
рішенням суду або за виконавчими написами нотаріусів.
   Посадові  особи  та  працівники  торгівлі,  громадського
харчування та сфери послуг підприємств і організацій усіх форм
власності за порушення  порядку  проведення  розрахунків  із
споживачами, передбаченого цим Законом, притягуються Головною
державною податковою інспекцією України та її органами на місцях
до  адміністративної  відповідальності  згідно  з  чинним
законодавством.
   Посадові особи Державного комітету України у справах захисту
прав споживачів, Державної інспекції з контролю  за  цінами
Міністерства економіки України, Міністерства внутрішніх справ
України та їх органів на місцях  складають  протоколи  про
адміністративні правопорушення і передають їх на розгляд Головної
державної податкової інспекції України та її органів на місцях
для застосування адміністративної відповідальності  згідно  з
чинним законодавством.
-----------------------
   * Повторним для суб'єкта підприємницької діяльності, який
має декілька торговельних місць, вважається порушення, зафіксоване
вдруге протягом календарного року після попередньої перевірки на
одному і тому ж торговельному місці. Повторним не вважається
порушення,  яке стосується порядку проведення розрахунків із
споживачами  і  яке  виявлено протягом одного дня в різних
торговельних місцях одного й того ж суб'єкта підприємницької
діяльності."
 
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 6 червня 1996 року
     N 227/96-ВР
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner