Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 329/95-ВР від 15.09.1995

Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

       Про акцизний збір на алкогольні напої
            та тютюнові вироби
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 40, ст.297 )
   
 { Вводиться в дію Постановою ВР 
  N 330/95-ВР від 15.09.95, ВВР, 1995, N 40, ст.298 }
    
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 527/97-ВР від 11.09.97, ВВР, 1997, N 45, ст.287  
 N 182/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, N 26, ст.168 
 N 311-XIV ( 311-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.34 
 N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 30, ст.240 
 N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44 
 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року 
 N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 26, ст.175 
 N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 50, ст.365
 - набирає чинності 01.01.2003 р., 01.07.2003 р. 
 N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
 N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.91 
 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
                              ст.267
 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,
                             ст.78
 N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 }
 
 
 
   Цей Закон визначає особливості  нарахування  та  сплати
акцизного  збору, що справляється з виготовлених українськими
виробниками та ввезених на територію України алкогольних напоїв
та тютюнових виробів.
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
   марка акцизного збору - спеціальний знак, яким маркуються
алкогольні напої та тютюнові вироби. Її наявність на цих товарах
підтверджує  сплату акцизного збору, легальність ввезення та
реалізації на території України цих виробів. Марки акцизного збору
для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вироблених в Україні,
відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв та
тютюнових виробів дизайном та кольором відповідно до зразків
( 486а-2008-п ), затверджених Кабінетом Міністрів України; ( Абзац
другий статті 1 в редакції Закону N 195-IV ( 195-15 ) від
24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
 
   плата за  марки акцизного збору - плата, що вноситься
українськими виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і
тютюнових виробів на покриття витрат на виробництво, зберігання та
реалізацію марок акцизного збору. Розмір плати за марки акцизного
збору ( 926-2003-п ) встановлюється Кабінетом Міністрів України;
( Абзац третій статті 1 в редакції Законів N 195-IV ( 195-15 ) від
24.10.2002 - набирає чинності 01.01.2003 року, N 849-IV ( 849-15 )
від 22.05.2003 )
 
   маркування алкогольних напоїв та  тютюнових  виробів  -
наклеювання  марки  акцизного збору в порядку, передбаченому
Положенням про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного
збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
   алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового
бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені  на  основі
харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка
об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої
системи опису та кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06,
22 08; ( Абзац п'ятий статті 1 в редакції Закону N 182/98-ВР від
05.03.98 )
   тютюнові вироби - сигарети, цигарки, сигари, сигарили, а
також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн та інші
вироби з тютюну і його замінники,  які впливають на фізіологічний
стан людини під час вживання;
   продавець марок - державні податкові інспекції;
   ( Останній абзац статті 1 виключено на підставі Закону
N 527/97-ВР від 11.09.97 )
 
   Стаття 2. Платники акцизного збору
 
   Платниками акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові
вироби є:
   суб'єкти підприємницької діяльності - українські  виробники
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також замовники, за
дорученням яких виготовляється ця продукція на давальницьких
умовах;
   суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи підприємства з
іноземними інвестиціями, незалежно від дати їх реєстрації, та
громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю без створення
юридичної особи, які ввозять алкогольні напої та тютюнові вироби
на митну територію України як для власних, так і для виробничих
потреб з метою продажу або реалізації на умовах комісії та
реекспорту;
   фізичні особи, які ввозять на  митну  територію  України
алкогольні напої та тютюнові  вироби в обсягах, що підлягають
обкладенню ввізним (імпортним) митом;
   юридичні та фізичні особи, міжнародні організації, їх філії,
відділення та інші відокремлені  підрозділи, які  здійснюють
реалізацію алкогольних напоїв та  тютюнових виробів на митній
території України, включаючи операції щодо ввезення (імпорту) в
Україну  алкогольних  напоїв та  тютюнових виробів, якщо їх
реалізація на  території  України  здійснюється  зазначеними
суб'єктами  через  постійні  представництва,  розташовані на
території України.
 
   Стаття 3. Об'єкти оподаткування
 
   1. Об'єкти оподаткування визначаються відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів  України "Про  акцизний  збір" ( 18-92 ).
( Частина перша статті 3 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від
22.05.2003 )
 
   2. Не підлягають оподаткуванню:
   а) вартість та обсяги ввезених і конфіскованих на території
України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, щодо яких не
визначено власника, а також тих, що перейшли у власність держави
за правом спадкоємства;
   б) вартість та  обсяги  алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, що перевозяться через територію України транзитом;
   в) вартість та обсяги імпортованої чи обороти з реалізації
(передачі) української сировини, що ввозиться або використовується
для виробництва підакцизних товарів;
   г) вартість  алкогольних  напоїв  та тютюнових виробів,
експортованих за межі митної  території України за іноземну
валюту, за умови надходження  цієї валюти на валютний рахунок
підприємства;
   д)  вартість та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових
виробів,  що  ввозяться (пересилаються) фізичними особами на
територію України в межах норм, визначених законодавством України
для безмитного ввезення цих видів товарів;
   е) вартість та обсяги зразків алкогольних напоїв та тютюнових
виробів,  ввезених  на територію України з метою показу чи
демонстрації, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних
осіб і їх використання на території України не має комерційного
характеру. При цьому зразки алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, ввезені в Україну і призначені для показу чи демонстрації
під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів, ярмарків
тощо, пропускаються через митний кордон за рішенням митного органу
в достатній кількості з урахуванням мети переміщення;
   ж)  вартість та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, які призначені для реалізації магазинами  безмитної
торгівлі,  при  відвантаженні  їх  безпосередньо українськими
виробниками цієї продукції. Підставою для звільнення від сплати
акцизного  збору  продукції,  яка  призначена для реалізації
магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена вантажна митна
декларація, яка оформляється при відвантаженні цієї продукції від
такого виробника. ( Частину другу статті 3 доповнено пунктом "ж"
згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
( Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
 
 
 
   ( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 849-IV ( 849-15 )
від 22.05.2003 )
 
 
   Стаття 5. Ставки акцизного збору
 
   Ставки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові
вироби встановлюються Верховною Радою України і є єдиними на всій
території України.
 
   Стаття 6. Порядок обчислення акцизного збору
 
   1. Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються
платниками самостійно за встановленими ставками.
 
   ( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
 
   ( Частину третю статті 6 виключено на підставі Закону
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
 
   ( Частину четверту статті 6 виключено на підставі Закону
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
 
   5.  Ввезення  алкогольних  напоїв  у  автомобільних  та
залізничних цистернах, а також у баках, бачках та інших ємкостях
місткістю більше 5 літрів з метою реалізації або обміну на
території  України  здійснюється  без обклеювання їх марками
акцизного збору. При цьому акцизний збір справляється відповідно
до чинного законодавства. ( Частина п'ята статті 6 в редакції
Закону N 527/97-ВР від 11.09.97 )
 
   ( Частину шосту статті 6 виключено на підставі Закону
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
 
 
   Стаття 7. Порядок і термін сплати акцизного збору
        та подання розрахунків
 
   1. Марки акцизного збору виготовляються,  зберігаються та
продаються відповідно до Положення про виробництво,  зберігання,
продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та
тютюнових  виробів  (  567-2003-п ), затвердженого Кабінетом
Міністрів України.
 
   Виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів  проводять
маркування кожної пляшки (упаковки) алкогольних напоїв та кожної
пачки (упаковки) тютюнових виробів у такий спосіб, щоб марка
розривалася  під  час  відкупорювання  (розкривання)  товару
відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок
акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та  тютюнових
виробів.
 
   Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного
збору, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту
етилового понад 8,5% об'ємних одиниць. Кожна марка акцизного збору
на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік
випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного збору за
одиницю  маркованої  продукції.  Порядок  запровадження марок
акцизного збору нового зразка встановлюється Кабінетом Міністрів
України. { Абзаци третій-дев'ятий частини першої статті 7 замінено
абзацом згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007; в
редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
 
   Маркування тютюнових виробів здійснюється марками акцизного
збору. ( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із
Законом N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002 - набирає чинності
01.07.2003 року )
 
   Кожна марка акцизного збору на тютюнові вироби повинна мати
окремий номер. ( Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно
із Законом N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002 - набирає чинності
01.07.2003 року )
 
   Не підлягають маркуванню марками акцизного збору алкогольні
напої  та тютюнові вироби, які поставляються для реалізації
магазинами  безмитної  торгівлі  безпосередньо  українськими
виробниками цієї продукції за прямими договорами, укладеними між
українськими виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів і
власниками  магазинів  безмитної  торгівлі.  При цьому митне
оформлення  алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів,  що
спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється у
момент відвантаження такої продукції від виробника. ( Частину
першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
 
   2. Наявність  марки акцизного збору на пляшці (упаковці)
алкогольних напоїв та пачці (упаковці) тютюнових виробів є однією
з умов для ввезення на митну територію України і реалізації їх
споживачам.
   Забороняється  ввезення,  зберігання,  транспортування,
прийняття на комісію з метою продажу та реалізації на території
України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає
марок акцизного збору встановленого зразка. ( Абзац другий частини
другої статті 7 в редакції Закону N 527/97-ВР від 11.09.97 )
 
   3.  Продаж марок акцизного збору українським виробникам
алкогольних напоїв проводиться на підставі: ( Абзац перший частини
третьої статті 7 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 )
 
   довідок про сплату суми акцизного збору, яка розрахована за
ставками на готову продукцію; ( Абзац другий частини третьої
статті 7 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
 
   заявки-розрахунку кількості марок акцизного збору, що може
отримати  суб'єкт  підприємницької  діяльності  відповідно до
сплаченої суми акцизного збору. ( Абзац третій частини третьої
статті 7 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
 
   Форми довідок та заявки-розрахунку затверджуються центральним
органом державної податкової служби.
 
   Продаж марок  акцизного  збору  українським  виробникам
алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт
етиловий неденатурований, а також тютюнових виробів проводиться
виходячи з планових щомісячних обсягів реалізації такої продукції
відповідно до заявки-розрахунку на необхідну кількість марок.
( Частина третя статті 7 в редакції Закону N 2189-IV ( 2189-15 )
від 18.11.2004 )
 
   4.  Українські  підприємства-виробники,  що  реалізують
продукцію, сплачують акцизний збір до відповідного бюджету після
здійснення обороту з реалізації:
   алкогольних напоїв - на третій робочий день, крім випадків,
передбачених частиною двадцятою статті 7 цього Закону; ( Абзац
другий частини четвертої статті 7 в редакції Закону N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004 )
   тютюнових виробів - до  16 числа наступного за звітним
місяця.
   Власник готової продукції, виготовленої  з використанням
давальницької  сировини, сплачує акцизний збір не пізніше дня
одержання готової продукції.
   При цьому сплата акцизного збору в інший спосіб та інші
терміни не допускається. ( Частину четверту статті 7 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004 )
 
   5. Суб'єкт підприємницької діяльності (замовник), що укладає
договір (контракт)  з переробним підприємством (виконавцем) для
виготовлення алкогольних  напоїв  або  тютюнових  виробів  з
використанням давальницької сировини за його місцезнаходженням,
реєструється у продавця марок акцизного збору та купує необхідну
кількість марок акцизного збору для маркування готової продукції.
Виконавцю забороняється приймати сировину на давальницьких умовах
для виготовлення підакцизних товарів без марок акцизного збору та
посвідчення про реєстрацію в державній податковій інспекції.
   У разі реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів на
експорт чи обміну їх на іншу продукцію у зовнішньоекономічних
відносинах, яка відповідно до чинного законодавства не підлягає
оподаткуванню акцизним збором, платнику податку повертається з
бюджету сплачена сума акцизного збору за умови  надходження
валютних  коштів  на  валютний  рахунок  підприємства  або
оприбуткування продукції, одержаної в результаті товарообмінної
операції, пред'явлення підтверджувальних документів (договору на
товарообмінні операції, вантажної митної декларації).
   6.  Українські підприємства-виробники подають відповідним
державним податковим інспекціям у строки, визначені законом для
місячного звітного періоду розрахунок суми акцизного збору за
минулий  місяць  виходячи з фактичних обсягів реалізації та
максимальних роздрібних цін. Не сплачена до визначеного строку
сума  акцизного  збору  стягується  з  підприємства-виробника
відповідно до чинного законодавства. ( Частина шоста статті 7 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2181-III ( 2181-14 ) від
21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року, N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
   7. Фізичні особи, які ввозять на митну територію України
алкогольні напої та тютюнові вироби в обсягах, що підпадають під
визначення товарної партії і підлягають  обкладенню  ввізним
(імпортним) митом, сплачують акцизний збір під час  митного
оформлення товарів на підставі вантажної митної декларації з
пред'явленням товарних чеків, а в разі їх відсутності - виходячи
з індикативних цін.
   8. Суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи громадян,
які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної
особи і уклали контракт з іноземними виробниками на поставку в
Україну алкогольних напоїв  та  тютюнових  виробів,  повинні
зареєструватись у продавця марок акцизного збору як імпортери з
одержанням посвідчення відповідно до Положення про виробництво,
зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних
напоїв та тютюнових виробів.
   9. Для одержання марок імпортер подає  продавцю  марок
акцизного збору заявку-розрахунок  у  трьох  примірниках  за
встановленою продавцем марок формою, платіжні документи,  що
підтверджують внесення плати за марки та сплату акцизного збору.
( Абзац перший частини дев'ятої статті 7 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 527/97-ВР від 11.09.97 )
   Один примірник заявки-розрахунку залишається у  продавця
марок, другий - з відміткою продавця марок про сплату акцизного
збору повертається імпортеру для передачі митним органам під час
оформлення вантажної митної декларації, третій - з відміткою
продавця марок залишається в покупця (імпортера).
   10.  Сума  акцизного  збору  визначається  платниками
(імпортерами)  самостійно  виходячи  з  вартості імпортованих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діючих ставок ввізного
мита і митних зборів та встановлених ставок акцизного збору і
сплачується до Державного бюджету України. ( Абзац перший частини
десятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
   Строки одержання марок акцизного збору для кожного контракту
визначаються покупцями марок (імпортерами) за погодженням  з
продавцем марок залежно від обсягів товарів, що імпортуються.
   У разі ввезення імпортером  на  територію  України  за
контрактом алкогольних напоїв та тютюнових виробів  кількома
партіями у контракті на поставку робиться відмітка про кількість
виданих марок акцизного збору і зазначається дата їх видачі.
   Продаж марок акцизного збору для ввезення наступних товарних
партій виробів проводиться після подання продавцю марок копії
ввізної вантажної митної декларації на ввезення  попередньої
партії товарів.
   11. Придбані марки акцизного збору передаються імпортерами
іноземним виробникам для маркування імпортованих  алкогольних
напоїв та тютюнових виробів у процесі їх виробництва.
   12. Імпортери мають право ввозити на територію України
імпортні алкогольні напої та тютюнові вироби лише через митниці,
попередньо обумовлені з продавцем марок під час придбання марок
акцизного збору.
   ( Частину тринадцяту статті 7 виключено на підставі Закону
N 527/97-ВР від 11.09.97 )
   14. Акцизний збір із суми перевищення вартості імпортованих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів над вартістю, врахованою
під час обчислення акцизного збору на момент одержання марок,
імпортер визначає і сплачує до Державного бюджету України до або
під час митного оформлення імпортованих алкогольних напоїв та
тютюнових виробів. ( Абзац перший частини чотирнадцятої статті 7
із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від
22.05.2003 )
   При цьому ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби, що
ввозяться на митну територію України, зазначені у вантажній
митній декларації, не можуть бути нижчими індикативних цін.
   Після сплати до Державного бюджету України повної суми
акцизного збору з імпортованих товарів продавець марок робить
відмітку на кожному примірнику заявки-розрахунку на одержання
марок акцизного збору.
 
   15. Умовою для митного оформлення імпортованих алкогольних
напоїв та тютюнових виробів є наявність на пляшці (упаковці),
пачці (упаковці) марок акцизного збору встановленого зразка, а
також  подання  органам  митного   контролю   примірника
заявки-розрахунку на одержання марок з відміткою продавця марок
про повну сплату сум акцизного збору і засвідченої імпортером
копії декларації про встановлені ним чинні максимальні роздрібні
ціни  на  алкогольні  напої або  тютюнові вироби. ( Частина
п'ятнадцята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
 
   16. У разі порушення  порядку  маркування  імпортованих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, встановленого Положенням
про виробництво, зберігання, продаж марок  акцизного  збору,
маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, або неповної
сплати акцизного збору товар  не  допускається  до  митного
оформлення і ввезення його на митну територію  України  не
дозволяється.
 
   17. Марки акцизного збору, не використані для маркування
товарів через їх пошкодження, приймаються від покупців марок для
утилізації з відшкодуванням фактично сплачених сум акцизного
збору відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж
марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових
виробів. Плата за марки акцизного збору поверненню не підлягає.
 
   18. Продаж (передача) придбаних марок акцизного збору одним
покупцем марок іншому забороняється, крім випадків, передбачених
частиною одинадцятою цієї статті.
 
   19. Транзитні перевезення алкогольних напоїв та тютюнових
виробів через митну територію України здійснюються відповідно до
чинного законодавства України.
 
   20. До отримання суб'єктом підприємницької діяльності з
акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного
для переробки на іншу  підакцизну  продукцію  (за  винятком
виноматеріалів), такий платник акцизного збору зобов'язаний надати
органу державної  податкової  служби  України  за  своїм
місцезнаходженням  податковий  вексель,  авальований  банком
(податкову розписку), який є забезпеченням виконання зобов'язання
цього платника у термін до 90 календарних днів починаючи від дня
видачі векселя (податкової розписки), сплатити суму акцизного
збору, розраховану за ставками для цієї продукції.
 
   При отриманні   спирту   етилового   неденатурованого
підприємство-векселедавець за  участю  представника  державної
податкової служби на акцизному складі складає акт про фактично
отриману кількість спирту та розрахунок акцизного збору виходячи
із фактично отриманої кількості спирту. Цей акт є коригуванням вже
наданого податкового векселя, авальованого банком (податкової
розписки), із зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка
підлягає сплаті.
 
   У разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель,
авальований  банком  (податкова  розписка), не погашається у
визначений термін, векселедержатель здійснює  протест  такого
векселя  (податкової  розписки) у неплатежі згідно з чинним
законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення
протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя
(податкової розписки), з опротестованим векселем  (податковою
розпискою). Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня,
наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим
векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у
цьому векселі (податковій розписці), векселедержателю.
 
   Порядок випуску, обігу та погашення передбачених цією статтею
податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок),
встановлюється Кабінетом Міністрів України ( 498-2005-п ).
 
   Підприємства, які здійснюють виробництво вин виноградних з
доданням спирту та міцних (крім марочних) та зброджених плодових і
ягідних напоїв (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напоїв
змішаних, які містять алкоголь, та сумішей алкогольних напоїв з
безалкогольними (крім зброджених плодових та ягідних  напоїв
(сидру, перрі та інших) без додання спирту), сплачують акцизний
збір при придбанні марок акцизного збору на суму, розраховану із
ставок  акцизного  збору  на  готову продукцію, вироблену з
виноматеріалів чи сусла, при виготовленні яких використовується
спирт етиловий.
 
   Підприємства, які  здійснюють виробництво вин виноградних
натуральних з вмістом цукру не більш як 3 г/куб. дм (сухих), вин
виноградних натуральних з вмістом цукру більш як 3 г/куб. дм
(напівсухих, напівсолодких), вин марочних та зброджених плодових і
ягідних напоїв (сидр, перрі та інші) без додання спирту, сплачують
акцизний збір на третій робочий день після здійснення обороту з
реалізації такої виноробної продукції.
 
   Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності -
підприємствами  первинного  виноробства  спирту  етилового
неденатурованого та його цільового використання встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 7 доповнено частиною 20 згідно із Законом N 311-XIV
( 311-14 ) від 11.12.98; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002, N 195-IV ( 195-15 ) від
24.10.2002;  в  редакції Закону N 2189-IV ( 2189-15 ) від
18.11.2004 )
 
   Стаття 8. Відповідальність за порушення
        законодавства про сплату акцизного збору
 
   Відповідальність  за  недодержання  порядку  маркування,
реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, несвоєчасну
сплату акцизного збору несуть виробники, імпортери, продавці цих
товарів та їх посадові особи у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
 
   Стаття 9. Порядок контролю за надходженням
        акцизного збору
 
   1. Контроль за сплатою акцизного збору на території України
з алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється державними
податковими інспекціями.
   2. Державні податкові інспекції організовують роботу щодо
виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання і продажу,
контролюють своєчасність подання платниками розрахунків та інших
документів, пов'язаних з обчисленням акцизного збору, ведуть
облік та складають звіти про надходження акцизного збору до
відповідного бюджету, здійснюють реєстрацію імпортерів, видають
їм посвідчення за встановленою формою на право ввезення в Україну
алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
   3. Контроль за наявністю марок  на  пляшці  (упаковці)
алкогольних напоїв та на пачці (упаковці) тютюнових виробів під
час їх реалізації здійснюють державні  податкові  інспекції,
контрольно-ревізійна служба та органи внутрішніх справ, а під час
ввезення цих товарів на митну територію України - митні органи.
У  разі  виявлення  фактів  порушення  порядку  ввезення,
зберігання, транспортування, реалізації або торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами без наявності марок акцизного збору
зазначені контролюючі  органи складають і передають державним
податковим органам протокол та опис товарів, на яких немає марок
акцизного збору встановленого зразка, для прийняття відповідної
постанови. ( Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 527/97-ВР від 11.09.97 )
   4. Начальники державних податкових інспекцій України та їх
заступники мають право приймати  постанови  про  конфіскацію
алкогольних напоїв та  тютюнових  виробів,  що  реалізуються
торговельними підприємствами без наявності на пляшці (упаковці),
пачці (упаковці) марок акцизного збору.
   5. Виконання постанови про конфіскацію алкогольних напоїв та
тютюнових  виробів  здійснюється  відповідно  до  чинного
законодавства.
   6. Конфісковані  алкогольні напої підлягають знищенню або
промисловій переробці. Порядок знищення або промислової переробки
конфіскованих  алкогольних  напоїв  встановлюється  Кабінетом
Міністрів України. Конфісковані  тютюнові  вироби  підлягають
знищенню.  Порядок  знищення  конфіскованих тютюнових виробів
встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Частина шоста статті
9 в редакції Закону N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 15 вересня 1995 року
   N 329/95-ВР
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner