Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 288/95-ВР від 11.07.1995

Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету
      Міністрів України "Про державний нагляд за
       додержанням стандартів, норм і правил
        та відповідальність за їх порушення"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 29, ст.219 )
 
   ( Вводиться в дію Постановою ВР 
    N 289/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 29, ст.220 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний
нагляд за  додержанням  стандартів,  норм  і  правил  та
відповідальність за їх порушення" ( 30-93 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247) такі зміни і доповнення:
 
   1. Абзац другий статті 4 після слів "норм і правил" доповнити
словами "крім будівельних норм і правил".
 
   2. У статті 6:
 
   а) в абзаці першому пункту 1 слова "і перебувають під
захистом держави" виключити;
 
   друге  речення  підпункту 3 викласти в такій редакції:
"Вартість відібраних зразків, якщо внаслідок випробування вони
стали непридатними  для  подальшого  використання  за  прямим
призначенням, а також вартість випробувань зразків відносяться до
витрат суб'єкта, який є виробником цієї продукції";
 
   підпункт 7  після  слова  "забороняти"  доповнити словом
"виробництво";
 
   підпункт 8 викласти в такій редакції:
   "8) забороняти випуск і реалізацію продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації, але не пройшла її у встановлені строки,
а також продукції, виробництво якої проводилося без спеціального
дозволу (ліцензії), якщо це передбачено законодавством";
 
   доповнити пункт 1 підпунктом 14 такого змісту:
   "14) під  час  виконання  службових обов'язків безплатно
користуватися за службовими посвідченнями на території України
всіма  видами міського пасажирського транспорту, за винятком
таксі";
 
   б) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
   "Поновлення виробництва, випуску та реалізації  продукції
проводиться на підставі позитивних висновків повторної перевірки
державним інспектором, витрати на яку оплачує підприємець".
 
   3. Доповнити Декрет новим розділом VI такого змісту:
 
             "Р о з д і л VI
 
      ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖСТАНДАРТУ
       УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ
 
   Стаття 9. Відносини  Держстандарту  України  та  його
        територіальних органів з правоохоронними органами
 
   Працівники правоохоронних органів сприяють посадовим особам
Держстандарту України та його територіальних органів у виконанні
ними службових обов'язків, пов'язаних з державним наглядом за
додержанням стандартів, норм і правил.
 
   Стаття 10. Охорона особистих і майнових прав посадових осіб
        Держстандарту України та його територіальних
        органів
 
   1. Посадові  особи  Держстандарту  України  та  його
територіальних органів  під  час  виконання  своїх  службових
обов'язків, пов'язаних з державним  наглядом  за  додержанням
стандартів, норм і правил, перебувають під захистом закону.
   Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та
майна посадових осіб і членів їх сімей від злочинних посягань та
інших протиправних дій.
 
   2. Посадові  особи  Держстандарту  України  та  його
територіальних органів, на яких покладено здійснення державного
нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, підлягають
обов'язковому державному страхуванню.
   Порядок та умови страхування посадових осіб визначаються
Кабінетом Міністрів України.
 
   3. У разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, посадовій особі  виплачується
компенсація в  розмірі від річного до п'ятирічного грошового
утримання (залежно від ступеня втрати працездатності), а в разі
її загибелі - сім'ї загиблого виплачується одноразова допомога в
розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою,
яку він займав.
   Збитки, завдані майну посадової особи Держстандарту України
та його територіальних органів або членів її сім'ї у зв'язку з
виконанням нею службових обов'язків, компенсуються в  повному
обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням
цієї суми з винних осіб".
   У зв'язку з цим розділ VI вважати розділом VII, а статтю 9 -
статтею 11.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 11 липня 1995 року
   N 288/95-ВР
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner