Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 126/95-ВР від 06.04.1995

Про Державний бюджет України на 1995 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
     Про Державний бюджет України на 1995 рік
 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 16, ст.111 ) 
 
   ( Вводиться в дію Постановою ВР N 130/95-ВР від 07.04.95,
    ВВР, 1995, N 16, ст.112 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно із Законами 
    N 301/95-ВР від 13.07.95, ВВР, 1995, N 30, ст. 230 
    N 476/95-ВР від 15.12.95, ВВР, 1995, N 45, ст. 337 
    N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71 
    N 314/96-ВР від 11.07.96, ВВР, 1996, N 42, ст. 202 )
 
   ( Додатково див. Постанову ВР N 420/96-ВР від 16.10.96,
    ВВР, 1996, N 48, ст.267 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1995 рік з
урахуванням підсумків його виконання за 9 місяців 1995 року по
доходах у сумі 1 441 126 618,5 млн. карбованців, по видатках -
1 772 693 593,4 млн. карбованців, граничний розмір дефіциту -
331 566 974,9 млн. карбованців.
   Джерелами покриття дефіциту  Державного  бюджету  України
визначити кредити Національного банку України - 244 000 000 млн.
карбованців, зовнішні джерела фінансування - 87 566 974,9 млн.
карбованців.
(  Стаття  1 в редакції Законів N 301/95-ВР від 13.07.95,
N 476/95-ВР від 15.12.95 )
 
   Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на
1995 рік з основних видів надходжень у таких сумах:
 
( Про збільшення надходження доходів Державного бюджету України
на 1995 рік додатково див. п.2 Закону N 301/95-ВР від 13.07.95;
п.2 Закону N 476/95-ВР від 15.12.95 )
 
( Про зменшення надходження доходів Державного бюджету України
на 1995 рік додатково див. п.3 Закону N 301/95-ВР від 13.07.95;
п.3 Закону N 476/95-ВР від 15.12.95 )
                          млн. крб.
 
 Податок на добавлену вартість         188 042 684,6
 Податок на прибуток підприємств         66 018 810
 Акцизний збір                  33 702 004,8
 30 відсотків надходжень коштів
 плати за землю                 19 447 301
 Прибутковий податок з громадян         52 030 904
 Державне мито                  4 494 260
 Надходження від зовнішньо-
 економічної діяльності - разом         55 205 750
   у тому числі:
  доходи від реалізації валютних коштів
  по експортних операціях, що здійснюва-
  лися за державним контрактом у 1994 році   12 056 700
  мито на товари, що ввозяться
  суб'єктами підприємницької діяльності    43 149 050
 Відрахування на геологорозвідувальні роботи   20 395 300
 Плата за спеціальне використання прісних
 водних ресурсів                 1 243 678
 Внески підприємств та господарських органі-
 зацій до Фонду для здійснення заходів щодо
 ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
 та соціального захисту населення        83 831 920,7
 Надходження відрахувань від перевищення
 поточних доходів над видатками Національного
 банку                      60 802 500
 Надходження коштів від Державного комітету
 по матеріальних резервах            82 600 000
 Плата за спеціальне використання надр при
 видобуванні корисних копалин            498 975
 Рентна плата за нафту і природний газ, що
 видобуваються в Україні, та різниця в цінах
 на природний газ                197 148 000
 Надходження від реалізації дорогоцінних ме-
 талів з Державного фонду дорогоцінних
 металів і дорогоцінного каміння          700 000
 Надходження карбованцевого покриття
 за кошти, виділені з централізованих
 валютних фондів                 5 627 522,9
 Збори та інші неподаткові доходи        43 863 266
 Надходження до Пенсійного фонду        368 930 000
 Надходження до Державного іннова-
 ційного фонду                  3 100 000
 Кошти, що підлягають передачі до Державного
 бюджету України з бюджетів Автономної Рес-
 публіки Крим та м. Києва            26 956 940,5
 
 
   Стаття 3. Установити видатки Державного бюджету України на
1995 рік на здійснення таких заходів:
 
( Про збільшення видатків Державного бюджету України на 1995 рік
додатково див. п.4 Закону N 301/95-ВР від 13.07.95; п.4 Закону
N 476/95-ВР від 15.12.95 )
 
( Про зменшення видатків Державного бюджету України на 1995 рік
додатково див. п.5 Закону N 301/95-ВР від 13.07.95; п.5 Закону
N 476/95-ВР від 15.12.95 )
 
                         млн. крб.
 Соціальний захист населення - разом       64 965 534
       з них:
    додаткові виплати населенню на
    покриття витрат з оплати житлово-
    комунальних послуг             1 000 000
    компенсація реабілітованим громадянам    633 000
    пільгові кредити членам житлово-
    будівельних кооперативів, індивідуальним
    забудовникам (на завершення раніше
    розпочатого будівництва)           702 100
    компенсація додаткових    витрат,
    пов'язаних із лібералізацією цін на
    будівництво  житла,  здійснюваного
    підрядними   організаціями   для
    житлово-будівельних кооперативів та
    індивідуальних забудовників, а також
    вартості будівельних матеріалів для
    сільських забудовників            295 800
 соціальне забезпечення             61 098 936
       у тому числі:
   - пенсії військовослужбовцям та особам
    начальницького і рядового складу
    органів внутрішніх справ         35 000 000
   - перерахування до Пенсійного фонду на
    виплати пенсій військовослужбовцям
    рядового, сержантського і старшинського
    складу строкової служби та їх сім'ям   8 300 000
   - перерахування до Фонду соціального
    захисту інвалідів            13 045 878
   - утримання будинків-інтернатів та інших
    установ соціального забезпечення     4 753 058
 фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням 
 державного регулювання цін            1 235 698
       у тому числі на:
    - тверде паливо               22 700
    - здешевлення вартості будівництва житла
     молодіжними житловими комплексами    1 000 000
    - житлово-комунальне господарство
     (централізовані видатки, республіканське
     господарство)               212 998
 Фінансування соціально-культурних закладів
 і установ - разом               144 281 283,3
     у тому числі:
   - освіти                  87 250 000
   - культури                 17 362 794
   - охорони здоров'я             30 202 700
   - фізичної культури та молодіжних заходів  4 536 800
   - видатки на здійснення заходів щодо
    відзначення 50-річчя Перемоги
    у Великій Вітчизняній війні        4 928 989,3
 Фінансування науки                31 776 000
 з них: 
 утримання Національної академії 
 наук України                   9 363 300
  - з них видатки Державного інноваційного
   фонду                    3 100 000
 Державні капітальні вкладення          28 000 000
 Фінансування будівництва житла для
 військовослужбовців і членів їх сімей      13 000 000
 Витрати, пов'язані з реструктуризацією
 вугільної промисловості             6 000 000
 Народне господарство - разом          213 736 166
   у тому числі:
 - бюджетні позички                7 000 000
   з них на капітальні вкладення        7 000 000
 - фінансування геологорозвідувальних робіт
  з пошуку твердих корисних копалин та
  глибокого розвідувального буріння
  на нафту і газ                 20 395 300
 - фінансування геологорозвідувальних робіт
  з пошуку золота                 1 000 000
 - фінансування заходів щодо конверсії державних
  підприємств оборонного комплексу і
  створення нових видів цивільної продукції   10 000 000
 - фінансування Національної космічної програми  4 000 000
 - фінансування Національної програми досліджень
  і використання ресурсів Азово-Чорноморського
  басейну, інших районів Світового океану     1 500 000
 - створення потужностей для переробки брухту і
  відходів дорогоцінних металів          2 000 000
 - протиепізоотичні заходи, фінансування
  бюджетних установ та інших витрат
  агропромислового комплексу           5 064 133
 - проведення заходів з водного господарства    5 075 384
 - охорона та відтворення рибних запасів       480 157
 - проведення земельної реформи та 
  землевпорядкування                385 912
 - часткове відшкодування вартості
  племінної худоби                 5 074 858
 - відшкодування витрат з оплати сортових
  надбавок на елітне насіння            4 800 000
 - докорінне поліпшення земель            575 985
 - ведення лісового господарства,
  охорона і захист лісів              6 720 000
 - фінансова допомога і часткова сплата
  відсотків по виданих кредитах:
   підприємцям                   400 000
   селянським (фермерським) господарствам      576 000
   колективним сільськогосподарським підприємствам  96 000
 - позички для заготівлі сільськогосподарської
  продукції за державним контрактом 1995 року   34 300 000
 - забезпечення державних резервів         85 000 000
 - експлуатаційні витрати на утримання
  Чорнобильської АЕС                1 100 000
 - інші видатки по народному господарству      18 242 437
 Фінансування житлово-комунального та
 шляхового господарства - разом           3 438 838
       у тому числі:
 - капітальний ремонт житлового фонду         287 760
 - благоустрій міст і селищ міського типу        10 230
 - ремонт та утримання шляхів            3 140 848
 Реставрація пам'яток архітектури           380 700
 Охорона навколишнього природного середовища
 та ядерна безпека                  6 066 144
 Фінансування заходів, пов'язаних з поверненням
 кримськотатарського народу та осіб інших
 національностей, які були незаконно
 депортовані з України                1 000 000
 Фінансування оборони - разом           106 200 000
    у тому числі:
  - Міністерство оборони             93 000 000
  - Національна гвардія              2 800 000
  - Прикордонні війська              9 500 000
  - штаби і війська цивільної оборони        900 000
 Фінансування заходів щодо ліквідації
 стратегічних озброєнь                1 800 000
 Правоохоронні, митні органи, податкова
 служба - разом                  92 123 800
   у тому числі:
  - Служба безпеки України            11 500 000
  - органи Міністерства внутрішніх справ     48 800 000
  - установи і підприємства Міністерства
   внутрішніх справ по виконанню покарань    13 500 000
  - Головне управління урядового зв'язку      4 512 000
  - Управління державної охорони           600 700
  - митні органи                  4 571 100
  - місцеві державні податкові інспекції      8 640 000
 Утримання органів законодавчої, виконавчої
 та судової влади - разом              17 415 800
  у тому числі:
  - законодавчої влади               2 800 000
  - виконавчої влади                10 566 800
     з них:
   Кабінет Міністрів України            820 900
   Адміністрація Президента України         808 100
  - судової влади                  4 049 000
 Прокуратура                     3 360 000
 Фінансування заходів, визначених Національною
 програмою поліпшення безпеки гігієни праці та
 виробничого середовища                 70 000
 Відшкодування сільськогосподарським та
 переробним підприємствам власних коштів,
 витрачених на будівництво об'єктів
 соціально-культурного призначення на селі     14 000 000
 Зовнішньополітична діяльність - разом       37 263 200
      у тому числі:
  - внески до міжнародних організацій, членом
   яких є Україна                 24 100 000
  - утримання дипломатичних представництв
   України за кордоном              10 963 200
  - видатки на короткотермінові відрядження
   за кордон відповідальних працівників 
   органів державної виконавчої влади та 
   інші неторговельні витрати           2 200 000
 Інші видатки бюджету                3 688 267
   з них на проведення виборів            228 900
 Резервний фонд Кабінету Міністрів України     10 000 000
 Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків
 Чорнобильської катастрофи та соціальним
 захистом населення, - разом            83 831 920,7
    у тому числі:
 - видатки на соціальний захист громадян,
  які постраждали внаслідок Чорнобильської
  катастрофи                    54 723 920,7
 - державні капітальні вкладення          16 000 000
 - самостійне переселення громадян з радіо-
  активно забруднених територій і будівництво
  житла для громадян, віднесених до категорії 1  2 768 000
 - видатки по забезпеченню робіт у зоні
  відчуження                    3 850 000
 - інші цільові Чорнобильські програми        6 490 000
 Видатки з обслуговування зовнішнього боргу    273 183 257,5
 Видатки Пенсійного фонду             368 930 000
(  Передбачити  видатки  Пенсійного  фонду  України  у сумі
434 347 000 млн. карбованців, з них 10 000 000 млн. карбованців
для запровадження доплат окремим групам пенсіонерів до межі
малозабезпеченості згідно із Законом N 476/96-ВР від 15.12.95 )
 
 Видатки на викуп облігацій Державної цільової
 безпроцентної позики 1990 року           16 878 000
 Видатки на індексацію вкладів громадян в
 установах Ощадного банку              5 056 000
 Видатки з обслуговування державного
 внутрішнього боргу                 69 447 021,8
 Кошти, що спрямовуються на стабілізацію
 економіки м. Севастополя              1 344 000
 Кошти, що підлягають передачі до бюджетів
 окремих областей і м. Севастополя         48 484 690,1
   у тому числі:
 кошти, що підлягають вилученню у зв'язку
 із скороченням окремих видатків          19 661 535
 
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 301/95-ВР
від 13.07.95 )
 
   Стаття 4. Затвердити на 1995 рік нормативи відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів до бюджетів областей, міст
Києва і Севастополя у таких розмірах (відсотках від загальної
суми):
 -----------------------------------------------------------------
        |    |    |Податок на прибуток |
        |    |    |підприємств і орга- |
        |Податок |Акцизний|нізацій усіх форм |Прибутковий
  Області   |на до- | збір |власності і підпо- |податок з
        |бавлену |    |рядкування (включа- |громадян
        |вартість|    |ючи надходження по- |
        |    |    |датку на доходи за |
        |    |    |розрахунками за  |
        |    |    |1994 рік)      |
 ----------------------------------------------------------------
 Вінницька     97,6   20      70       50
 Волинська     100    20      70       50
 Дніпропетровська  46,4   20      70       50
 Донецька      30,7   20      70       50
 Житомирська    100    20      70       50
 Закарпатська   100    20      70       50
 Запорізька     22,9   20      70       50
 Івано-Франківська 100    20      70       50
 Київська     100    20      70       50
 Кіровоградська  100    20      70       50
 Луганська     78,1   20      70       50
 Львівська     93,9   20      70       50
 Миколаївська   100    20      70       50
 Одеська      56,5   20      70       50
 Полтавська     24,7   20      70       50
 Рівненська    100    20      70       50
 Сумська      53,8   20      70       50
 Тернопільська   100    20      70       50
 Харківська     76,7   20      70       50
 Херсонська    100    20      70       50
 Хмельницька    100    20      70       50
 Черкаська     100    20      70       50
 Чернівецька    100    20      70       50
 Чернігівська   86,6   20      70       50
 м. Київ      20    20      70       50
 м. Севастополь  100    100     100       100
 
   Стаття 5. Формування  бюджету Автономної Республіки Крим
здійснюється на основі договору між урядами України і Автономної
Республіки Крим про бюджетні взаємовідносини. На фінансування
загальнодержавних видатків з бюджету Автономної Республіки Крим до
Державного бюджету України передаються кошти в сумі 12 877 284,4
млн. карбованців.
 
   Стаття 6. Затвердити у складі видатків Державного бюджету
України дотації бюджетам окремих областей, м. Севастополя у сумі
48 484 690,1 млн.карбованців на фінансування видатків місцевих
бюджетів, що не покриваються доходами, у тому числі:
 
                          млн. крб.
 
 Волинська                     5 274 858,5
 Житомирська                   10 929 436,1
 Закарпатська                   6 948 711,9
 Івано-Франківська                 1 182 507,1
 Київська                     2 151 047,0
 Кіровоградська                  3 409 231,7
 Миколаївська                   1 202 757,5
 Рівненська                    1 686 545,5
 Тернопільська                   2 100 332,3
 Херсонська                    2 069 612,9
 Хмельницька                    3 369 485,4
 Черкаська                     4 095 699,2
 Чернівецька                    2 808 147,5
 м. Севастополь                  1 256 317,5
 
   Стаття 7. Затвердити суму коштів у розмірі 14 079 656,1 млн.
карбованців, які передаються з бюджету м. Києва до Державного
бюджету України.
 
   Стаття 8. Установити, що додаткові  видатки відповідно до
рішень, що приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською міськими та місцевими
Радами усіх інших рівнів, можуть здійснюватись тільки за умови
вишукання ними додаткових фінансових ресурсів бюджетів відповідних
рівнів.
 
   Стаття 9. Повернуті в 1995 році бюджетні позички, надані
Міністерству сільського господарства і продовольства України,
Державному комітету України по харчовій промисловості за державним
контрактом на 1994 рік, обліковуються на окремому бюджетному
рахунку та використовуються в міру надходження для фінансування
державного контракту на сільськогосподарську продукцію 1995 року
на зворотній основі. Надати право фінансовим органам за підсумками
документальних перевірок стягувати у безспірному  порядку  з
підприємств і організацій прострочену заборгованість за надані їм
у  1994-1995  роках  позички  під  державний  контракт
сільськогосподарської продукції та інші позички, а також пеню в
розмірі 0,5 відсотка непогашеної заборгованості за кожний день до
повного їх повернення.
 
   Стаття 10. Установити, що у 1995 році  до складу доходів
Державного бюджету України зараховуються:
   а) виручка  від  реалізації товарів та інших предметів,
конфіскованих митними, правоохоронними та іншими уповноваженими на
це органами, а також суми, одержані від реалізації товарів та
інших предметів, що зберігалися під митним контролем, власник яких
не  знайшовся у встановлений нормативними актами термін, за
винятком  витрат,  пов'язаних  із  зберіганням, пересиланням,
перевезенням  і  реалізацією  зазначених  товарів,  а  також
конфіскована іноземна валюта з наступним спрямуванням 20 відсотків
одержаних коштів на розвиток матеріально-технічної бази митних,
правоохоронних та інших уповноважених на це органів; ( Пункт "а"
статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 301/95-ВР від
13.07.95 )
   б) доходи,  одержані  Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків України від аукціонного продажу квот на експорт товарів,
після покриття витрат, пов'язаних з проведенням аукціону;
   в) кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв
іноземних суб'єктів господарської діяльності та в валюті України -
за видачу експортних та імпортних ліцензій;
   г) консульські збори, що справляються на території України в
іноземній валюті, з наступним спрямуванням їх  на  розвиток
дипломатичних представництв України за кордоном та на технічне
оснащення пунктів оформлення віз, у межах сум, передбачених у
державному бюджеті на ці видатки. Консульські збори в іноземній
валюті, отримані за межами України, використовуються на поточне
утримання  дипломатичних  представництв України в межах сум,
передбачених на ці цілі;
   д) кошти, в тому числі валютні, від реалізації надлишкового
озброєння, військової та спеціальної техніки, майна, передачі в
оренду основних фондів Збройних Сил та інших військових формувань,
а також за виконані ними роботи та надані послуги спрямовуються
цільовим призначенням на фінансування матеріально-технічного та
наукового забезпечення, будівництва житла та вирішення інших
соціальних питань військовослужбовців і членів їх сімей; ( Пункт
"д" статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 301/95-ВР
від 13.07.95 )
   е) збори за виконання робіт по наданню послуг при здійсненні
екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон,
розмір  і порядок використання яких встановлюється Кабінетом
Міністрів України. Дозволити 20 відсотків зазначених коштів за
пропозицією  Міністерства  охорони  навколишнього  природного
середовища і ядерної безпеки України спрямовувати для цільового
використання на розвиток матеріально-технічної бази таких пунктів
пропуску через державний кордон;
   є) різниця в цінах на імпортований газ між ціною реалізації
газу споживачам України і ціною закупівлі газу по імпорту з
урахуванням витрат на транспортування його через територію України
та націнки за послуги по його закупівлі та реалізації, погоджених
з Міністерством економіки України.
 
   Стаття 11. Бюджетні установи та організації одержані кошти за
здані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, що містяться у
ломі та відходах, спрямовують:
   установи і організації, що фінансуються з Державного бюджету
України, 50 відсотків - на власні потреби і 50 відсотків - до
Державного бюджету України;
   установи і організації, що фінансуються з місцевих бюджетів,
50 відсотків - на власні потреби і 50 відсотків - до відповідного
місцевого бюджету.
 
   Стаття 12. Установити, що у 1995 році:
   а) 80 відсотків коштів, які  надходять  до  відповідних
позабюджетних фондів приватизації від приватизації об'єктів малої
приватизації, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і
спрямовуються  на  підтримку програм соціального розвитку та
післяприватизаційну підтримку об'єктів приватизації;
   б) плата за понадлімітне використання прісних водних ресурсів
зараховується до Державного бюджету України, бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на умовах,
передбачених для внесення плати за використання прісних водних
ресурсів у межах ліміту;
   в) розподіл платежів за користування надрами, передбачений
пунктами 3 і 4 статті 31 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ),
здійснюється відповідно до пункту 1 цієї статті Кодексу.
 
( Залучити  до  Державного  бюджету  України  100  відсотків
залишків нерозподілених коштів в іноземній валюті Позабюджетного
державного фонду приватизації за станом на 1 листопада 1995 року
згідно із Законом N 476/95-ВР від 15.12.95 )
 
( Термін дії статті 12 продовжено на 1996 рік згідно із Законом
N 96/96-ВР від 22.03.96 )
 
   Стаття 13. Збільшити у 20 разів ставки земельного податку,
встановлені Законом України від 3 липня 1992 року "Про плату за
землю" ( 2535-12 ), з урахуванням їх підвищення у 1994 році.
   Юридичні особи - платники земельного податку подають до
державних податкових інспекцій розрахунки на сплату земельного
податку за 1995 рік до 1 травня 1995 року з урахуванням ставок
податку, встановлених цією статтею.
 
   Стаття 14. Звільнити у 1995  році від сплати земельного
податку військові частини, установи, військові навчальні заклади,
науково-дослідні,  дитячі,  санаторно-курортні  та  оздоровчі
установи, підприємства та організації (що утримуються за рахунок
бюджету) Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ,
Служби безпеки України, Національної гвардії, Прикордонних військ,
військ   цивільної   оборони,   підприємства   авіаційної,
ракетно-космічної  та  суднобудівної  промисловості,  а також
підприємства, які виробляють військову техніку та боєприпаси і
займають значні за площею земельні ділянки, на яких знаходяться
аеродроми,  полігони,  дослідно-випробні  станції,  добудовчі
набережні,  цехи  небезпечних  виробництв. Перелік зазначених
підприємств, установ та організацій затверджується  Кабінетом
Міністрів України.
 
   Стаття 15. Включити до складу Державного бюджету України на
1995 рік бюджет Пенсійного фонду України по доходах і видатках у
сумі 368 930 млрд. карбованців.
 
   Стаття 16. Установити, що в 1995 році обов'язкові  внески
на державне соціальне страхування та  обов'язкові  страхові
внески  до  Пенсійного  фонду  України провадяться у розмірах,
передбачених  пунктом  2  Постанови Верховної Ради України від
17 червня 1993 року "Про порядок введення в дію Закону України
"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 3290-12 ).
 
( Термін дії статті 16 продовжено на 1996 рік згідно із Законом
N 96/96-ВР від 22.03.96 )
 
   Стаття 17. У частині першій статті  6 Декрету  Кабінету
Міністрів України від 17 березня 1993 року N 24-93 "Про податок на
промисел" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 19,
ст.208)  слова  "від  одного до десяти мінімальних розмірів
заробітної плати" замінити словами "від одного до десяти розмірів
установленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму
доходів на місяць", а слова "від десяти до двадцяти мінімальних
розмірів  заробітної плати" замінити словами "від десяти до
двадцяти  розмірів  установленого  чинним   законодавством
неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць".
 
   Стаття 18. Установити, що в  1995 році податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів щодо
легкових автомобілів сплачується в таких розмірах:
 
 Найменування об'єктів оподаткування   Ставки податку на рік
                     (у частинах неоподатко-
                     вуваного мінімуму доходів
                     громадян)
 Автомобілі легкові залежно
 від потужності двигуна:
 
 до 70 к.с. з кожної кінської сили       0,01
 або з кожного кіловата потужності       0,015
 
 від 71 до 150 к.с. з кожної кінської сили   0,02
 або з кожного кіловата потужності       0,03
 
 більше 151 к.с. з кожної кінської сили     0,05
 або з кожного кіловата потужності       0,075
 
   Сплата податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів у розмірах, установлених цією
статтею, провадиться в порядку і строки, передбачені чинним
законодавством.
 
   Стаття 19. Установити, що в 1995 році розмежування частини
загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів
між  обласними  бюджетами  та  бюджетами  міст  обласного
підпорядкування та районів визначається обласними Радами народних
депутатів.
 
   Стаття 20. Надати право  Державному комітету України  по
матеріальних резервах стягувати у безспірному порядку з юридичних
осіб, на відповідальному зберіганні яких знаходяться матеріальні
цінності  державного  резерву,  за  самовільне  відчуження
(використання, реалізацію) матеріальних ресурсів їх вартість у
цінах на час виявлення факту відчуження та штраф у розмірі 100
відсотків вартості відчужених матеріальних ресурсів, а також пеню
у розмірі 0,5 відсотка їх вартості за кожний день до повного їх
повернення. Зазначені кошти зараховуються до Державного бюджету
України і спрямовуються на фінансування державного резерву.
 
   Стаття 21. Обов'язкові  внески підприємств і господарських
організацій, які здійснюють виробничо-господарську або комерційну
діяльність, до Державного фонду сприяння зайнятості населення
провадяться у розмірі двох відсотків від фонду споживання, з
віднесенням цих витрат на собівартість продукції (робіт, послуг).
Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий пункту 2 Указу
Президента України від 28 грудня 1994 року N 812/94. Відрахування
до цього Фонду з місцевих бюджетів здійснюються за розмірами, що
визначаються самостійно відповідними Радами народних депутатів.
 
   Стаття 22. ( Зупинено дію статті 22 щодо надання відстрочки
і розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх
рівнів по недоїмці, яка створилась після 1 січня 1996 року згідно
із Законом N 96/96-ВР від 22.03.96 ) Відстрочка і розстрочка
податків і платежів до бюджету та державних позабюджетних фондів,
передбачені статтею 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21
січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків
і неподаткових платежів", надаються платникам на термін не більше
трьох місяців на умовах податкового кредиту. При цьому за період
відстрочки або розстрочки стягуються відсотки за користування
кредитом у розмірі 75 відсотків від облікової ставки Національного
банку України, що застосовується на день оформлення платникам сум
кредиту, але не менше розміру пені за несвоєчасну сплату податку
або іншого платежу.
 
   Стаття 23. Внески підприємств і господарських організацій до
Фонду  для  здійснення  заходів  щодо  ліквідації  наслідків
Чорнобильської  катастрофи  та  соціального захисту населення
провадяться у порядку та розмірах, установлених на 1994 рік.
   Звільнити у  1995  році  підприємства  і  господарські
організації,  незалежно  від  їх  підпорядкованості та форм
власності, від сплати до зазначеного Фонду внесків від витрат на
оплату праці їх працівників, віднесених до категорій 1 і 2 осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
   Стаття 24. Фінансування витрат поточного року, пов'язаних з
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, здійснюється за
рахунок і в межах надходжень до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації  наслідків  Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення.
 
( Термін дії статті 24 продовжено на 1996 рік згідно із Законом
N 96/96-ВР від 22.03.96 )
   Стаття 25. Установити, що в 1995 році 90 відсотків коштів,
що надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного
будівництва  відповідно до Чорнобильської будівельної програми,
спрямовуються на окремий рахунок Міністерства фінансів України як
внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту  населення.
Зазначені  кошти  спрямовуються виключно на   фінансування
капіталовкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної
програми.
 
( Термін дії статті 25 продовжено на 1996 рік згідно із Законом
N 96/96-ВР від 22.03.96 )
   Стаття 26. Надати  право податковим органам за підсумками
документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів, які
порушують терміни, передбачені статтями 1 і 2 Закону України від
23 вересня 1994 року "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), пеню за кожний день прострочення
у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (митної
вартості  недопоставленої  продукції)  в  іноземній  валюті,
перерахованої за офіційним поточним валютним курсом Національного
банку України на день нарахування пені.
 
   Стаття 27. У разі заниження платниками сум податку або іншого
обов'язкового платежу до бюджету, виявлених податковими органами,
установами  Пенсійного  фонду  України та органами державної
контрольно-ревізійної служби в ході перевірок, з них стягуються
суми  донарахованих платежів і штрафних санкцій у розмірах,
передбачених чинним законодавством України, збільшених на суму
виходячи з облікової ставки Національного банку України, що
застосовується на день складання акта перевірки з дня наступного
за первісним терміном сплати податку або іншого обов'язкового
платежу і сум санкцій до бюджету.
 
   Стаття 28. Установити, що в тих випадках, коли суб'єкти права
законодавчої ініціативи та інші суб'єкти вносять до Верховної Ради
України і Кабінету Міністрів України пропозиції про надання пільг
щодо  оподаткування  підприємств,  організацій  або виділення
додаткових асигнувань з бюджету, вони повинні одночасно подавати
пропозиції і розрахунки на відповідне поповнення доходів або
скорочення видатків державного бюджету.
 
   Стаття 29. Установити, що якщо при виконанні бюджету органи
місцевого самоврядування в межах своєї компетенції приймають
рішення, які призведуть до зменшення доходів або збільшення
видатків бюджетів інших рівнів, то недостача коштів компенсується
цим органам за рахунок коштів відповідного бюджету.
 
   Стаття 30. Передбачити в складі видатків Державного бюджету
України на освіту фінансування з 1 березня 1995 року витрат на
заробітну плату викладачам та стипендій студентам, а також на
учбові витрати двох вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації та 25 вищих  навчальних  закладів  I-II  рівнів
акредитації системи Укоопспілки.
 
   Стаття 31. Фінансування витрат,  пов'язаних  з утриманням
працівників дипломатичних представництв та консульських установ
України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості,
провадити виключно через Міністерство закордонних справ України.
 
   Стаття 32. Включити до складу доходів і видатків Державного
бюджету України на 1995 рік кошти Державного інноваційного фонду
(крім його регіональних відділень) по внесках підприємств  і
господарських  організацій з одночасним збереженням їх цільового
призначення, а саме: для  фінансування  науково-дослідних  і
дослідно-конструкторських  робіт, а також заходів щодо освоєння
нових технологій і виробництва нових видів продукції (робіт,
послуг).
 
   Стаття 33. Національному банку України вносити до Державного
бюджету України протягом бюджетного року платежі від перевищення
доходів над видатками Національного банку України відповідно до
угоди між Міністерством фінансів і Національним банком України.
 
   Стаття 34. Витрати  державного бюджету  з  обслуговування
іноземних кредитів, наданих юридичним особам України на умовах
валютної самоокупності під гарантії Кабінету Міністрів України,
підлягають відшкодуванню цими особами в місячний термін.
   В разі недотримання зазначеної вимоги відшкодування  цих
витрат з урахуванням пені здійснюється у порядку, встановленому
відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993
року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і
неподаткових платежів", незалежно від будь-яких строків давності в
іноземній валюті або валюті України за курсом Національного банку
України на дату їх стягнення.
 
   Стаття 35. У частині 3 статті 43 Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст.178) слова
"грошова  компенсація замість продовольчого пайка" виключити.
Зазначені зміни ввести при перерахунку раніше призначених пенсій
згідно з установленим з 1 лютого 1995 року рівнем грошового
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 102 ( 102-95-п ) "Про
підвищення  заробітної  плати  на державних підприємствах, в
установах і організаціях".
 
   Стаття 36. Суми валютних  коштів, що надходять від ООН у
порядку компенсації витрат України, пов'язаних із забезпеченням
діяльності  українського  контингенту Миротворчих Сил ООН на
території колишньої Югославії (у тому числі і валютні кошти, що
надходять  на  запасні  частини і агрегати), та на виплату
компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а
також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час
виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил
ООН, зараховуються до державного бюджету і використовуються за
цільовим призначенням.
   Стаття  37. Створити Фонд розвитку паливно-енергетичного
комплексу  (  675-95-п  ) та включити до складу доходів і
видатків Державного бюджету України кошти цього Фонду.
 
   Встановити, що  до  Фонду розвитку паливно-енергетичного
комплексу зараховуються встановлені чинним законодавством України
надходження до Державного бюджету України від акцизного збору та
ввізного мита на бензин моторний і важкі дистиляти (дизельне
паливо).
(  Стаття 37 в редакції Законів N 476/95-ВР від 15.12.95,
N 314/96-ВР від 11.07.96 ) 
 
( Встановити, що стаття 37 в частині формування Фонду розвитку
паливно-енергетичного комплексу за рахунок відрахувань у розмірі
15 відсотків від вартості обсягу реалізації бензину та дизельного
палива в роздрібній торговельній мережі діє з дня опублікування
Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 року "Про
затвердження Положення про Фонд розвитку паливно-енергетичного
комплексу", тобто з 14 травня 1996 року згідно з Постановою ВР
N 420/96-ВР від 16.10.96 )
 
 
   Стаття 38. Дозволити  Кабінету Міністрів України зменшувати
бюджетні асигнування міністерствам, відомствам, іншим центральним
органам державної виконавчої влади у разі надходження доходів у
меншому розмірі, ніж передбачено Державним бюджетом України на
поточний рік, за попередньою згодою Комісії Верховної Ради України
з питань бюджету та з наступним інформуванням про такі дії
Верховної Ради України.
 
   Стаття 39. Зупинити на 1995 рік дію:
   пунктів 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 і 4.6 розділу 4 Державної програми
заохочення іноземних інвестицій в Україні, затвердженої Законом
України від 17 грудня 1993 року ( 3744-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1994 р., N 6, ст.28), в частині надання пільг щодо
інвестиційних проектів у пріоритетних сферах;
   пункту  2 статті 21 в частині виплати громадянам, які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи, компенсації
середньої вартості путівки для самостійного санаторно-курортного
лікування чи відпочинку, пунктів 2 та 13 статті 22, пункту 3
статті 23 в частині безплатного або пільгового забезпечення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
санаторно-курортними путівками чи путівками на відпочинок або
виплати  компенсації  для  самостійного  санаторно-курортного
лікування чи відпочинку, статті 26 Закону України "Про статус і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 13, ст.178, N 37, ст.543; 1993 р., N 26,
ст.ст.277, 281);
   частини 4 статті 10 Закону України від 5 лютого 1993 року
"Про  сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 16, ст.167; 1994 р., N 23, ст.160).
 
( Термін дії статті 39 продовжено на 1996 рік згідно із Законом
N 96/96-ВР від 22.03.96 )
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 6 квітня 1995 року
   N 126/95-ВР<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner