Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 74/95-ВР від 28.02.1995

Про інформаційні агентства


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

          Про інформаційні агентства
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 13, ст. 83 )
 
   ( Вводиться в дію Постановою ВР N 74а/95-ВР від 28.02.95,
    ВВР, 1995, N 13, ст. 84 )
 
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
   N 1379-IV ( 1379-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.230 )
 
 
 
 
   Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ),
інших законів України та міжнародно-правових документів закріплює
правові основи діяльності в Україні інформаційних агентств та їх
міжнародного співробітництва.
 
             Р о з д і л I
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1. Визначення інформаційних агентств
 
   Інформаційними агентствами згідно з  цим  Законом  є
зареєстровані як юридичні особи суб'єкти інформаційної діяльності,
що діють з метою надання інформаційних послуг.
   Під представництвом інформаційного агентства в Україні в
цьому Законі слід розуміти зареєстровану в Україні відповідно до
чинного законодавства як суб'єкт інформаційної діяльності будь-яку
установу (бюро, представництво, корпункт тощо), що представляє в
Україні державне або  недержавне  інформаційне  агентство,
зареєстроване як юридична особа згідно з чинним законодавством
відповідної країни, і яке здійснює свою діяльність в Україні у
сфері інформації відповідно до Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), цього Закону.
 
   Стаття 2. Гарантії свободи діяльності
        інформаційних агентств
 
   Свобода діяльності інформаційних  агентств  гарантується
Конституцією України та чинним законодавством.
   Забороняється цензура інформації, поширюваної інформаційними
агентствами.
   Інформаційні агентства не мають права у своїх матеріалах
розголошувати дані, що становлять державну таємницю, або іншу
інформацію, яка охороняється законодавством,  закликати  до
насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу,
порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки,
вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, розпалювати
расову, національну,  релігійну  ворожнечу,  розповсюджувати
порнографію або іншу інформацію, яка підриває суспільну мораль або
підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини, а
також інформацію, яка ущемляє законні права й інтереси громадян,
давати оцінку щодо винуватості осіб у  здійсненні  злочину,
вказувати на особу, яка ніби скоїла злочин до рішення суду,
публікувати матеріали, які розкривають  тактику  і  методику
розслідування.
 
 
   Стаття 3. Мова продукції інформаційних агентств
 
   Інформаційні агентства згідно з чинним законодавством України
поширюють свою продукцію державною, а також іншими  мовами,
дотримуючи загальновизнаних етично-моральних норм слововживання.
 
   Стаття 4. Законодавство про інформаційні агентства
 
   Законодавство України про інформаційні агентства складають
Конституція України, закони України "Про  інформацію",  "Про
друковані   засоби  масової  інформації  (пресу) в Україні"
( 2782-12 ), "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), цей Закон, інші законодавчі акти
України, міжнародні договори в галузі свободи слова та інформації,
ратифіковані Україною.
 
             Р о з д і л II
 
      ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СТАТУС ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ
 
   Стаття 5. Діяльність інформаційних агентств
 
   Діяльність інформаційних агентств - це збирання, обробка,
творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск
та розповсюдження інформаційної продукції.
   Випуск та розповсюдження інформаційними агентствами власної
продукції з метою отримання прибутку є підприємницькою діяльністю
у цій сфері і здійснюється на основі цього Закону та чинного
законодавства України.
 
   Стаття 6. Суб'єкти діяльності інформаційних агентств
 
   Суб'єктами діяльності інформаційних агентств є:
   засновник (співзасновники) інформаційного агентства;
   його керівник (директор, генеральний директор, президент та
ін.);
   трудовий колектив;
   творчий колектив;
   журналіст інформаційного агентства;
   спеціаліст у галузі засобів комунікації;
   автор або власник інформації;
   видавець (виробник) продукції інформаційного агентства;
   розповсюджувач продукції інформаційного агентства;
   споживач продукції інформаційного агентства.
   Інформаційне агентство може  виступати  як  засновник
(співзасновник) інших засобів масової інформації, бути автором або
власником інформації,  видавцем  (виробником)  інформаційної
продукції, розповсюджувачем і споживачем інформаційної продукції.
 
   Стаття 7. Статус і статут інформаційного агентства
 
   Інформаційне агентство набуває статусу юридичної особи з
моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
   Інформаційне агентство діє на підставі  свого  статуту
(положення), яким визначаються його мета та завдання, функції та
порядок діяльності.
   Статут (положення) інформаційного агентства затверджується
засновником (співзасновниками) відповідно до чинного законодавства
України.
   У статуті (положенні) зазначаються відомості про інформаційне
агентство, передбачені частиною першою статті 13 цього Закону, а
також положення, встановлені актами законодавства України щодо
установчих документів суб'єктів підприємництва.
 
   Стаття 8. Основні види інформаційних агентств
 
   Основними видами інформаційних агентств є державні  та
недержавні інформаційні агентства України та іноземні інформаційні
агентства, які діють в Україні через свої представництва.
 
             Р о з д і л III
 
      ПОРЯДОК ЗАСНУВАННЯ, ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА
      ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ
 
   Стаття 9. Право на заснування інформаційних агентств
 
   Право  на заснування інформаційного агентства в Україні
належить громадянам та юридичним особам України. Іноземці та
іноземні юридичні особи мають  право  бути  співзасновниками
інформаційних агентств України.
 
   Забороняється створення і діяльність інформаційних агентств,
у статутному фонді яких сукупна частка, що належить іноземцям
та/або  іноземним  юридичним  особам, становить більш як 35
відсотків.
(  Стаття 9 в редакції Закону N 1379-IV ( 1379-15 ) від
11.12.2003 )
 
   (  Статтю  10  виключено на підставі Закону N 1379-IV
( 1379-15 ) від 11.12.2003 )
 
   Стаття 11. Організаційно-правові форми
        інформаційних агентств
 
   Інформаційні агентства в Україні можуть мати  будь-які
організаційно-правові форми. 
 
   Стаття 12. Державна реєстрація інформаційних агентств
 
   Державній реєстрації підлягають усі інформаційні агентства та
представництва іноземних інформаційних агентств, що засновуються
або діють в Україні.
   Державна реєстрація інформаційних агентств в Україні як
суб'єктів інформаційної  діяльності ( z0174-06 ) проводиться  на
підставі письмової заяви засновника (співзасновників) до органу
державної реєстрації, визначеного Кабінетом Міністрів України.
   Державна реєстрація інформаційних агентств в Україні як
суб'єктів підприємницької діяльності проводиться в порядку, строки
та за умов, що встановлені чинним законодавством України про
державну реєстрацію суб'єктів підприємництва.
   Державна  реєстрація іноземних інвестицій у інформаційні
агентства  здійснюється  відповідно до порядку, встановленого
законодавством України. ( Частина четверта статті 12 в редакції
Закону N 1379-IV ( 1379-15 ) від 11.12.2003 )
   Державна реєстрація представництв іноземних інформаційних
агентств в Україні проводиться відповідно до порядку державної
реєстрації представництв іноземних суб'єктів  підприємництва,
встановленого чинним законодавством України.
 
   Стаття 13. Заява про державну реєстрацію
         інформаційного агентства
 
   У заяві про державну реєстрацію інформаційного агентства
повинні бути зазначені:
   1) засновник (співзасновники), включаючи: прізвище, ім'я, по
батькові та необхідні паспортні дані (для фізичних осіб); повне
найменування (для юридичної особи); місцезнаходження,  номери
засобів зв'язку та банківських рахунків; ( Пункт 1 частини першої
статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1379-IV
( 1379-15 ) від 11.12.2003 )
   2) повне найменування та назва інформаційного агентства;
   3) вид інформаційного агентства та його організаційно-правова
форма;
   4) передбачувана сфера розповсюдження інформаційної продукції
(місцева, регіональна, національна, національна та зарубіжна,
зарубіжна);
   5) мови, якими буде розповсюджуватися інформаційна продукція;
   6) програмна мета  та  основні  напрями  діяльності
інформаційного агентства;
   7) джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення
діяльності інформаційного агентства;
   8) місцезнаходження інформаційного агентства.
   До заяви про державну реєстрацію інформаційних агентств як
суб'єктів підприємницької  діяльності  додаються  установчі
документи, перелік яких встановлюється статтею 8 Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ). Вимога подання інших відомостей
та документів забороняється.
 
   Стаття 14. Відмова в державній реєстрації інформаційного
         агентства та порядок її оскарження
 
   Реєструючий орган відмовляє  у  державній  реєстрації
інформаційного агентства у випадках, коли:
   1) назва інформаційного агентства, його програмна мета,
основні цілі та напрями діяльності суперечать  законодавству
України;
   2) реєструючим органом уже зареєстровано інше інформаційне
агентство з тією ж назвою;
   3) заяву подано до закінчення року з дня набрання законної
сили рішенням суду про припинення діяльності цього інформаційного
агентства.
   Реєструючий орган надсилає письмове повідомлення про відмову
в державній реєстрації протягом семи днів з дня одержання заяви
про державну реєстрацію інформаційного агентства від засновника
(співзасновників), в якому зазначаються передбачені цим Законом
підстави відмови.
   Порушення порядку державної реєстрації  (перереєстрації),
встановленого цим Законом, або відмова в державній реєстрації
(перереєстрації) оскаржується в суді.
 
   Стаття 15. Державний реєстраційний збір
 
   За проведення  державної  реєстрації  (перереєстрації)
інформаційного агентства справляється реєстраційний збір, порядок
сплати та розміри якого визначаються Кабінетом Міністрів України.
   За проведення перереєстрації  інформаційного  агентства
реєстраційний збір  справляється  у  половинному  розмірі.
Реєстраційний збір за перереєстрацію не справляється, якщо вона
пов'язана із зміною чинного законодавства України.
 
   Стаття 16. Свідоцтво про державну реєстрацію
         інформаційних агентств
 
   Відповідні органи державної реєстрації у термін, визначений
чинним  законодавством  України,   видають    засновнику
(співзасновникам) або їх представнику відповідні свідоцтва про
державну реєстрацію інформаційного  агентства  як  суб'єкта
інформаційної діяльності та підприємництва.
   Свідоцтво є підставою для  встановлення  інформаційному
агентству органами державної статистики відповідних кодів та
відкриття рахунків в установах банків.
   Зразки свідоцтв про державну  реєстрацію  інформаційних
агентств затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 17. Перереєстрація інформаційного агентства
 
   Перереєстрація  інформаційного  агентства   проводиться
реєструючим органом у порядку, встановленому для його реєстрації,
в разі зміни:
   1) його назви;
   2) сфери розповсюдження інформаційної продукції;
   3) засновника (складу співзасновників);
   4) основних положень статутних документів.
   До заяви про перереєстрацію  інформаційного  агентства
додається раніше одержане свідоцтво про державну реєстрацію.
   На підставі перереєстрації інформаційного агентства його
засновнику (співзасновникам) видається нове свідоцтво про державну
реєстрацію встановленого зразка.
 
   Стаття 18. Припинення діяльності інформаційного агентства
 
   Діяльність інформаційного агентства припиняється у разі його
реорганізації  (злиття,  приєднання,  поділу,   виділення,
перетворення) або ліквідації:
   1) з ініціативи засновника (співзасновників);
   2) на підставі рішення суду. ( Пункт 2 частини першої статті
18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від
15.05.2003 )
   У разі реорганізації інформаційного агентства  в  інше
інформаційне агентство його засновник (співзасновники) повинен
зареєструвати новостворене агентство в порядку, встановленому цим
Законом.
   Інформаційне агентство вважається таким, що припинило свою
діяльність, з моменту виключення його з державного реєстру.
 
   Стаття 19. Порядок вирішення спорів між співзасновниками
 
   Спори між  співзасновниками  інформаційного  агентства
вирішуються в порядку, передбаченому законодавством України.
 
 
             Р о з д і л IV
 
      СТАТУС СУБ'ЄКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ
               АГЕНТСТВ
 
   Стаття 20. Керівник (директор, генеральний директор,
        президент та ін.) інформаційного агентства
 
   Керівник (директор, генеральний директор, президент та ін.) є
першою особою, яка безпосередньо керує  всіма  підрозділами
інформаційного агентства, відповідає за результати його роботи,
підписує фінансові документи і виконує іншу роботу згідно з
наданими йому засновником (співзасновниками)   інформаційного
агентства повноваженнями.
   Керівник (директор, генеральний директор, президент та ін.)
діє від імені інформаційного агентства в межах,  визначених
законодавчими актами України та установчими документами агентства.
   Керівник (директор, генеральний директор, президент та ін.)
обирається (призначається) на посаду і звільняється з посади в
порядку, встановленому засновником (співзасновниками) в установчих
документах інформаційного агентства відповідно  до  чинного
законодавства України про працю.
   Керівника (директора, генерального директора, президента та
ін.), якого обрав на посаду трудовий колектив інформаційного
агентства, не може бути звільнено без згоди трудового колективу.
 
   Стаття 21. Журналіст інформаційного агентства
 
   Журналіст інформаційного агентства - це творчий працівник,
який збирає, одержує, створює та  готує  інформацію  для
інформаційного агентства і діє від його імені на підставі трудових
чи інших договірних відносин з ним або за його уповноваженням.
   Належність  журналіста  до  інформаційного  агентства
підтверджується службовим посвідченням цього агентства чи іншим
документом, виданим йому цим агентством.
   Журналіст інформаційного агентства має права та виконує
обов'язки, визначені чинним законодавством України про пресу,
телебачення і радіомовлення.
   Акредитація журналіста інформаційного агентства при державних
органах та органах управління об'єднань громадян проводиться на
підставах і в порядку, встановлених чинним законодавством України.
 
   Стаття 22. Спеціаліст у галузі засобів комунікації
 
   Спеціалістом у галузі засобів комунікації є  працівник
інформаційного агентства, який на професійних засадах здійснює
розповсюдження інформаційної продукції через засоби комунікації та
несе відповідальність за використання цих засобів виключно на
підставі чинного законодавства України.
 
   Стаття 23. Видавець (виробник) продукції
         інформаційного агентства
 
   Видавцем (виробником) продукції інформаційного агентства може
бути як саме агентство, так і суб'єкт підприємництва, який
здійснює випуск (тиражування або виробництво)  інформаційної
продукції на підставі угоди, укладеної між ним та інформаційним
агентством.
 
   Стаття 24. Розповсюджувач продукції інформаційного
        агентства
 
   Розповсюджувачем продукції інформаційного агентства може бути
як саме агентство, так і суб'єкт підприємництва -  власник
(користувач) засобу комунікації, через який він розповсюджує
продукцію інформаційного агентства в порядку і на  умовах,
визначених чинним законодавством України та укладеною між ними
угодою.
 
   Стаття 25. Споживачі продукції інформаційних агентств
 
   Споживачами продукції інформаційних агентств є громадяни,
юридичні особи, державні органи України та інших держав, які на
підставі відповідної угоди з інформаційними агентствами одержують
їх інформаційну продукцію.
 
             Р о з д і л V
 
       РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО
              АГЕНТСТВА
 
   Стаття 26. Продукція інформаційного агентства
 
   Продукція інформаційного агентства - це матеріалізований
результат його діяльності, призначений для розповсюдження з метою
задоволення інформаційних потреб громадян,  юридичних  осіб,
держави.
   Продукція інформаційного агентства є його власністю, якщо
інше не передбачено законодавством. Право власності на  неї
охороняється чинним законодавством України.
 
   Стаття 27. Основні види продукції інформаційних агентств
 
   Основними видами продукції інформаційних  агентств  є:
електронна, друкована, фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукція.
   Інформаційні агентства мають право на випуск продукції, яка
передбачена їх статутними документами, та іншої інформаційної
продукції, не забороненої чинним законодавством України.
 
   Стаття 28. Вихідні дані продукції інформаційних агентств
 
   Кожен випуск продукції інформаційних агентств повинен містити
такі вихідні дані:
   1) назву інформаційного агентства;
   2) прізвище чергового редактора чи відповідального за випуск
та їх реквізити;
   3) порядковий номер випуску і дату його виходу у світ;
   4) адресу агентства.
 
   Стаття 29. Засоби комунікації та порядок їх використання
 
   Засобами комунікації є засоби розповсюдження  продукції
інформаційних агентств, такі як: друковані та екранні видання,
радіо, телебачення (кабельне, супутникове, глобальне), електричний
та електронний зв'язок (телеграф, телефон, телекс, телефакс),
комп'ютерні мережі та інші телекомунікації.
   Інформаційні агентства мають переважне право на використання
засобів комунікації.
   Порядок використання інформаційними агентствами  засобів
комунікації визначається чинним законодавством України про ці
засоби.
   Державним інформаційним агентствам надається першочергове
право перед іншими інформаційними агентствами на використання
засобів комунікації для розповсюдження інформації,  яка  має
особливе значення для держави і суспільства.
 
   Стаття 30. Відносини між інформаційним агентством та
        розповсюджувачем - власником (користувачем)
        засобу комунікації
 
   Основою відносин  між  інформаційним  агентством  та
розповсюджувачем - власником (користувачем) засобу комунікації є
договір.
   Розповсюджувач - власник (користувач) засобу комунікації
укладає договір з інформаційним агентством за  наявності  у
останнього свідоцтва про державну реєстрацію.
 
   Стаття 31. Відносини інформаційних агентств з іншими
        учасниками інформаційних відносин
 
   Відносини інформаційних агентств з  іншими  учасниками
інформаційних відносин будуються на основі Закону України "Про
інформацію" ( 2657-12 ) та чинного законодавства України.
 
   Стаття 32. Відносини інформаційних агентств з авторами
        або власниками інформації
 
   Відносини інформаційних агентств з авторами або власниками
інформації здійснюються на основі укладених між ними договорів.
   Забороняється  зобов'язувати  інформаційне   агентство
розповсюджувати відхилену ним інформацію, якщо інше не передбачено
цим Законом або статутом (положенням) інформаційного агентства.
 
   Стаття 33. Спростування розповсюдженої інформаційним
        агентством інформації
 
   Громадяни, юридичні особи, державні органи і органи місцевого
самоврядування, а також їх уповноважені представники мають право
вимагати від інформаційного агентства спростування розповсюджених
про них відомостей, що не відповідають дійсності, принижують їх
честь та гідність.
   Спростування здійснюється інформаційним агентством,  яке
розповсюдило таку інформацію. Інформація, що не  відповідає
дійсності, має бути спростована як інформаційним агентством, так і
розповсюджувачем цієї інформації. Відшкодування матеріальної і
моральної шкоди  за розповсюдження інформації, що спростовується,
здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.
 
             Р о з д і л VI
 
      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
          ПРО ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА
 
   Стаття 34. Підстави відповідальності
 
   Відповідальність за порушення цього Закону несуть суб'єкти
діяльності інформаційних агентств та інші особи, винні у:
   1) вчиненні порушень, передбачених статтею 47 Закону України
"Про інформацію" ( 2657-12 );
   2) незаконному використанні  чи  вилученні  продукції
інформаційного агентства;
   3) порушенні прав та зловживанні правами журналіста чи
спеціаліста в галузі комунікації, встановлених статтями 21 та 22
цього Закону та статтею 26 Закону України "Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 );
   4) порушенні положень частини третьої статті 2 цього Закону;
   5) одержанні свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного
агентства незаконним шляхом;
   6) незаконному випуску  та  розповсюдженні  продукції
інформаційного агентства без його державної реєстрації або після
припинення його діяльності, а також в ухиленні від перереєстрації;
   7) неповному опублікуванні  передбачених  законодавством
вихідних даних;
   8) порушенні права вимоги щодо спростування та порядку його
розповсюдження, передбачених статтею 33 цього Закону;
   9) порушеннях використання засобів комунікації, передбачених
чинним законодавством України.
   Особи, винні у порушенні цього Закону, притягаються до
дисциплінарної,  цивільно-правової,  адміністративної   або
кримінальної відповідальності згідно з чинним  законодавством
України.
 
   Стаття 35. Звільнення від відповідальності
 
   Інформаційне агентство, суб'єкти діяльності інформаційних
агентств не несуть відповідальності за розповсюдження інформації,
яка не відповідає дійсності, принижує честь і гідність громадян та
організацій, порушує їх права і законні інтереси або являє собою
зловживання свободою діяльності інформаційних агентств і правами
журналіста, якщо ця інформація:
   1) одержана від інших інформаційних агентств або засобів
масової  інформації  і  є дослівним відтворенням матеріалів,
опублікованих цими агентствами чи засобами масової інформації,
та якщо вони були спростовані відповідно до статті 33 цього
Закону;
   2) міститься в офіційній відповіді на інформаційний запит,
наданий відповідно до Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 );
   3) є дослівним відтворенням офіційних виступів посадових осіб
державних органів, організацій і об'єднань громадян;
   4) є результатом внесення змін, скорочень чи редагування
продукції інформаційних агентств, здійснених без їх  відома
розповсюджувачем чи споживачем інформації.
 
             Р о з д і л VII
 
      МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ
 
   Стаття 36. Міжнародна діяльність інформаційних
        агентств України
 
   Міжнародна діяльність інформаційних агентств України  і
співробітництво у цій сфері здійснюються на основі міжнародних
договорів, визнаних Україною, Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), цього Закону та інших актів законодавства України.
 
   Стаття 37. Діяльність в Україні представництв іноземних
        інформаційних агентств
 
   Представництва іноземних інформаційних агентств здійснюють
свою діяльність в Україні в порядку, встановленому  чинним
законодавством України.
   Акредитація кореспондентів іноземних агентств здійснюється
Міністерством закордонних справ України у порядку, встановленому
чинним законодавством України.
 
   Стаття 38. Порядок розповсюдження в Україні продукції
         іноземних інформаційних агентств
 
   Іноземні інформаційні агентства розповсюджують свою продукцію
в Україні в порядку, встановленому чинним законодавством України,
якщо інший порядок не передбачається міжнародним договором.
   Міжнародними договорами, ратифікованими  Україною,  може
передбачатися пільговий порядок розповсюдження продукції іноземних
інформаційних агентств.
 
   Стаття 39. Діяльність українських інформаційних
        агентств за кордоном
 
   Інформаційні агентства України здійснюють свою діяльність за
кордоном на підставах, визначених чинним законодавством країни, де
ця діяльність ведеться, або міждержавним договором, укладеним між
Україною та цією державою.
   Акредитація кореспондентів інформаційних агентств України за
кордоном проводиться на основі міжнародного договору або чинного
законодавства країни перебування.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 28 лютого 1995 року
   N 74/95-ВР
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner