Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 60/95-ВР від 15.02.1995

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про наркотичні засоби, психотропні
           речовини і прекурсори
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 10, ст.60 )
 
 { Вводиться в дію Постановою ВР 
  N 61/95-ВР від 15.02.95, ВВР, 1995, N 10, ст.61 }
 
 { В редакції Закону 
  N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99, ВВР, 1999, N 36, ст.317 }
 
 { Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
  N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
  ст.131 - набуває чинності 01.09.2001 
                  Законом
  N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 }
 
 { В редакції Закону
  N 530-V ( 530-16 ) від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.89 }
 
 
 
   Цей Закон визначає правові та організаційні засади державної
політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю,
повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки фізичних
і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів.
 
               Розділ I
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
 
   аналоги наркотичних засобів  і  психотропних  речовин  -
заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи
природні,  не  включені  до  Переліку  наркотичних  засобів,
психотропних речовин  і  прекурсорів  ( 770-2000-п ), хімічна
структура та властивості яких подібні до хімічної структури та
властивостей  наркотичних  засобів  і  психотропних  речовин,
психоактивну дію яких вони відтворюють;
 
   ввезення (імпорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів на територію України - переміщення через митний кордон
України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів
наркотичних засобів і психотропних речовин з території іншої
держави на територію України;
 
   вивезення (експорт) наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів з території України - переміщення через митний
кордон України  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,
прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території
України на територію іншої держави;
 
   виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин - усі
дії, включаючи рафінування, підвищення в препараті концентрації
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  чи  переробку
наркотичних засобів і психотропних речовин, у результаті яких на
основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів
наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до
використання та (або) вживання  форми  наркотичних  засобів,
психотропних речовин, або лікарські засоби, що їх містять, чи інші
наркотичні засоби, психотропні речовини;
 
   використання наркотичних засобів, психотропних речовин  і
прекурсорів  - застосування наркотичних засобів, психотропних
речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у
виробництві, виготовленні, медичній практиці, при розробленні
наркотичних засобів і психотропних речовин, проведенні відповідних
експертиз, для науково-дослідної роботи та навчальних цілей,
передбачених цим Законом;
 
   виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин - усі
дії,  пов'язані  з  серійним одержанням наркотичних засобів,
психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин, включаючи
відокремлення частин рослин або наркотичних засобів, психотропних
речовин від рослин, з яких їх одержують;
 
   дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  або прекурсорів
наркотичних засобів і психотропних речовин - відповідний документ
установленого зразка, виданий спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, що дає право протягом
визначеного  строку здійснити ввезення на територію України,
вивезення з території України чи транзит через територію України
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  або прекурсорів
наркотичних засобів і психотропних речовин;
 
   квоти на наркотичні засоби  і  психотропні  речовини  -
максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин,
встановлена Кабінетом Міністрів України на підставі розрахункової
потреби України в наркотичних засобах і психотропних речовинах, у
межах яких здійснюється їх обіг протягом визначеного періоду;
 
   культивування рослин, включених до Переліку ( 770-2000-п ), -
посів,  вирощування  рослин, що містять наркотичні речовини,
включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000-п );
 
   ліцензія - документ державного зразка, що дає право суб'єкту
господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного
строку за умови виконання ліцензійних умов;
 
   ліцензійні умови - перелік організаційних, кваліфікаційних та
інших спеціальних вимог до діяльності з обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, що визначаються цим Законом,
та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України
"Про ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
( 1775-14 )  і виконання яких є обов'язковим для суб'єктів
господарювання, що отримали ліцензії на здійснення відповідної
діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
 
   наркотичні засоби -  речовини  природні  чи  синтетичні,
препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів ( 770-2000-п );
 
   обіг наркотичних   засобів,  психотропних  речовин  і
прекурсорів - види діяльності з: культивування рослин, включених
до  Переліку  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин і
прекурсорів    ( 770-2000-п ),  розроблення,  виробництва,
виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання,
реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з
території України, транзиту через територію України, використання,
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку
наркотичних засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів
( 770-2000-п ),  що дозволяються і контролюються згідно з цим
Законом;
 
   Перелік наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і
прекурсорів ( 770-2000-п ) (далі - Перелік) - згруповані у списки
наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних
засобів і  психотропних  речовин,  включені  до таблиць I-IV
( 770-2000-п ) згідно із законодавством України та міжнародними
договорами України. Перелік ( 770-2000-п )  та зміни до нього
затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я і
публікуються в офіційних друкованих виданнях;
 
   перевезення наркотичних засобів, психотропних  речовин  і
прекурсорів  -  переміщення наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин
у межах території України;
 
   препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що
містить один чи декілька наркотичних засобів та (або) одну чи
декілька психотропних речовин, включених до таблиць II і III
Переліку ( 770-2000-п ), або суміш речовин у будь-якому фізичному
стані,  що  містить  один  чи декілька наркотичних засобів,
психотропних речовин,  включених  до  таблиць  II  і  III
( 770-2000-п ),  і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних
речовин, включених до таблиці IV Переліку ( 770-2000-п );
 
   прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі -
прекурсори) - речовини, які використовуються для виробництва,
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені
до  Переліку  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин і
прекурсорів ( 770-2000-п );
 
   психотропні речовини - речовини природні чи  синтетичні,
препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів ( 770-2000-п );
 
   розроблення наркотичних засобів, психотропних  речовин  -
застосування результатів наукових досліджень та інших знань для
планування, проектування і створення нових наркотичних засобів або
психотропних речовин;
 
   спеціально уповноважений  орган виконавчої влади у сфері
охорони здоров'я - спеціально уповноважений орган виконавчої влади
у  сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
 
   транзит наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і
прекурсорів через територію України - переміщення наркотичних
засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів,  вироблених,
виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з
території однієї держави на територію іншої держави під митним
контролем територією України без використання цих наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.
 
   Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і
        прекурсори та їх класифікація
 
   Наркотичні засоби, психотропні речовини і  прекурсори  з
урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та
залежно від ступеня їх небезпечності для здоров'я людини і
застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до
відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку ( 770-2000-п ):
 
   таблиця I ( 770-2000-п ) містить наркотичні засоби, у тому
числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків N 1,
N 2 та N 3, обіг яких на території України заборонено, за винятком
їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15,
19 і 20 цього Закону;
 
   таблиця II   ( 770-2000-п ) містить наркотичні засоби і
психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких на
території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи
контролю;
 
   таблиця III  ( 770-2000-п ) містить наркотичні засоби і
психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в
Україні обмежено та стосовно яких допускаються виключення деяких
заходів контролю;
 
   таблиця IV  ( 770-2000-п ) містить прекурсори наркотичних
засобів і психотропних речовин, включені до списків N 1 і N 2,
обіг  яких  на території України обмежено та стосовно яких
установлюються заходи контролю.
 
   Обіг препаратів, що містять наркотичний засіб або психотропну
речовину, які  включені  до  таблиць  II  і  III  Переліку
( 770-2000-п ),  підпадає  під  дію  заходів  контролю,  що
застосовуються щодо обігу наркотичного засобу чи психотропної
речовини, які в них містяться;
 
   якщо препарат містить не один наркотичний засіб чи не одну
психотропну речовину, а кілька наркотичних засобів та (або)
психотропних речовин, які включені до таблиць II і III Переліку
( 770-2000-п ), щодо обігу яких встановлено різний режим контролю,
то його обіг підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються
щодо обігу того із засобів або тієї з речовин, що підлягає більш
суворим заходам контролю.
 
   Щодо препаратів, що містять малі  кількості  наркотичних
засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III
Переліку  ( 770-2000-п ), та (або) прекурсорів, включених до
таблиці IV Переліку ( 770-2000-п ), і тому ризику зловживання ними
немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини не
можна вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої
можливе зловживання, можуть вилучатися із сфери дії деяких заходів
контролю. Заходи контролю за обігом зазначених препаратів та
порядок їх застосування  встановлюються  Кабінетом  Міністрів
України ( 616-2008-п ). Гранично допустима кількість наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься в
препаратах ( 1203-2007-п ), встановлюється Кабінетом Міністрів
України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої
влади у сфері охорони здоров'я.
 
   Стаття 3. Законодавство про наркотичні засоби, психотропні
        речовини і прекурсори
 
   Законодавство про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори складається з цього Закону, інших законів України і
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
   Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади приймають нормативно-правові акти щодо
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів лише
у випадках, передбачених законами України.
 
   Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені законодавством про наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори, то застосовуються правила
міжнародного договору.
 
   Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних
        засобів, психотропних речовин і прекурсорів
 
   Державна політика у  сфері  обігу  наркотичних  засобів,
психотропних речовин і прекурсорів спрямовується на:
 
   визначення основних  принципів  та  напрямів  державного
регулювання відносин  у  сфері  обігу  наркотичних  засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
 
   встановлення державного  контролю  за  обігом  в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин і  прекурсорів  та
додержанням  законодавства про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори;
 
   запобігання відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів із законного (легального) обігу;
 
   зменшення шкоди  від  наслідків  незаконного  вживання
наркотичних засобів, психотропних речовин;
 
   встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності з
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   координацію діяльності органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних  засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
 
   зменшення кількості правопорушень у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   обмеження реклами наркотичних засобів і психотропних речовин;
 
   створення умов  для  проведення  наукових  досліджень,
впровадження нових технологій у сфері розроблення, виробництва,
виготовлення  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і
прекурсорів;
 
   розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 
   Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу
        виконавчої влади у сфері охорони здоров'я
 
   Спеціально уповноважений  орган виконавчої влади у сфері
охорони здоров'я в межах своїх повноважень:
 
   забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових
актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
 
   бере участь у реалізації державної політики у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вносить
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;
 
   бере участь у розробці та  реалізації  загальнодержавних
програм  у  сфері  контролю  за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
 
   розробляє та приймає відповідно до закону нормативні акти у
сфері  обігу  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин і
прекурсорів та контролює їх виконання;
 
   розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють
порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
 
   організовує та здійснює державний контроль у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   видає дозволи  на  право ввезення на територію України,
вивезення з території України та право транзиту через територію
України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   встановлює переліки  посад  медичних  і  фармацевтичних
працівників, а також закладів охорони здоров'я,  яким  може
надаватися право на реалізацію (відпуск) наркотичних засобів,
психотропних речовин фізичним особам;
 
   здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодію
та обмін інформацією з відповідними міжнародними організаціями з

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner