Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 60/95-ВР від 15.02.1995

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

питань контролю за обігом наркотичних засобів,  психотропних
речовин і прекурсорів;
 
   узагальнює практику застосування законодавства про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 
   забезпечує інформування громадськості з питань контролю за
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   проводить щорічні розрахунки та попередньо визначає потребу
України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;
 
   готує пропозиції щодо визначення  квот,  у  межах  яких
здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;
 
   здійснює відповідно  до закону методичне та інформаційне
забезпечення діяльності у сфері обігу  наркотичних  засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
 
   бере участь у міжнародному співробітництві у сфері контролю
за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
а також у розробці та виконанні відповідних міжнародних договорів
України;
 
   здійснює в  порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів
України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень,
що  знаходяться  у  користуванні  юридичної  особи  та  які
використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів;
 
   вживає відповідних заходів щодо усунення порушень, виявлених
під час здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
 
   здійснює інші повноваження відповідно до закону.
 
   Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів,
        психотропних речовин і прекурсорів
 
   Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на
території України встановлюються заходи контролю  за  обігом
наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що
передбачають:
 
   визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів,
пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в
Україні;
 
   ліцензування відповідних видів діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю  за
дотриманням дозвільних документів;
 
   визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах,
психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих
засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та
інших цілей, передбачених цим Законом;
 
   застосування заборон  та  обмежень  щодо  обігу  окремих
наркотичних  засобів,  психотропних речовин і прекурсорів та
встановлення квот, у межах  яких  здійснюються  виробництво,
виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення
з території України наркотичних засобів і психотропних речовин;
 
   подання в установленому цим Законом  порядку  суб'єктами
господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів до спеціально уповноваженого органу у сфері
охорони  здоров'я звітів про діяльність, пов'язану з обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   подання статистичних даних щодо фактичного обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні згідно із
законодавством та міжнародними договорами України;
 
   здійснення контролю за виконанням вимог та умов, передбачених
законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори;
 
   інформування відповідно до міжнародних договорів  України
компетентних органів інших держав про вивезення з території
України або транзит через територію України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
 
   відпуск фізичним особам наркотичних засобів, психотропних
речовин лише за рецептом лікаря і відповідно до медичних показань;
 
   встановлення спеціальних вимог щодо зберігання наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, охорони складських
приміщень та обмеження доступу до цих засобів і речовин та
прекурсорів сторонніх осіб;
 
   створення системи звітної та облікової документації у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   проведення суб'єктами  господарювання  у  сфері  обігу
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів
інвентаризації наркотичних засобів,  психотропних  речовин  і
прекурсорів та реєстрації операцій з ними у процесі діяльності;
 
   встановлення спеціальних вимог до кваліфікації працівників у
сфері обігу  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і
прекурсорів;
 
   встановлення обмежень, пов'язаних з виконанням окремих видів
діяльності (робіт, професій, служби) у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   розроблення за  державним  замовленням  нових наркотичних
засобів, психотропних речовин у цілях, передбачених цим Законом;
 
   встановлення спеціальних вимог до перевезення та знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   надання дозволів на використання обладнання та приміщень,
призначених для здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   обмеження реклами  про  наркотичні  засоби і психотропні
речовини;
 
   встановлення гранично  допустимої  кількості  наркотичних
засобів,  психотропних речовин, що містяться в препаратах і
рослинах, включених до Переліку ( 770-2000-п );
 
   обмеження та заборону діяльності суб'єктів господарювання у
сфері  обігу  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин і
прекурсорів у разі її невідповідності вимогам цього Закону;
 
   анулювання ліцензії на  здійснення  діяльності  з  обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі
порушення суб'єктами господарювання ліцензійних умов;
 
   запровадження відповідальності за порушення законодавства про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 
   інші заходи,  передбачені  цим  Законом  та міжнародними
договорами України.
 
              Розділ II
       ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
    З ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
   І ПРЕКУРСОРІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ВИМОГ ТА УМОВ
 
   Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу
        наркотичних засобів, психотропних речовин і
        прекурсорів
 
   Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
на території України дозволяється лише в цілях і в порядку,
встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у
порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету
Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої
влади.
 
   Діяльність з обігу наркотичних  засобів  і  психотропних
речовин, включених до таблиці I Переліку  ( 770-2000-п ), на
території України забороняється, за  винятком  діяльності  з
використання рослин,  включених  до  таблиці  I  Переліку
( 770-2000-п ), в цілях і на підставах, передбачених статтями 19
та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та
використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку
( 770-2000-п ), в цілях і на підставах, передбачених статтею 15
цього Закону.
 
   Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
включених до таблиць II і III Переліку  ( 770-2000-п ), та
прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку  ( 770-2000-п ),
здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в
них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше
не передбачено цим Законом.
 
   Ліцензія на  здійснення  діяльності  з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності
відповідної  матеріально-технічної  бази,  нормативно-технічної
документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення
обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, а  також  для  забезпечення  безпечності  такої
діяльності.
 
   Ліцензія на  здійснення  діяльності  з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається юридичній
особі, до складу керівників якої включений спеціаліст, який має
професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який
видається  ліцензія.  Відповідальність за неналежне виконання
положень, передбачених цим Законом та відповідною ліцензією, несе
керівник зазначеної юридичної особи.
 
   Перелік медичних   психіатричних  протипоказань,  інших
протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт,
професій,  служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів  затверджується  Кабінетом
Міністрів України.
 
   Кабінет Міністрів України встановлює Перелік інструментів та
обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення
наркотичних  засобів,  психотропних речовин і прекурсорів та
підлягають контролю ( 140-2008-п ), і Правила ( 211-2008-п )
розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, розподілу,
перевезення,  пересилання,  придбання,  реалізації (відпуску),
ввезення на територію України, вивезення з території України,
використання  та  знищення  інструментів  та обладнання, які
використовуються  для  виробництва,  виготовлення  наркотичних
засобів,  психотропних  речовин  і прекурсорів та підлягають
контролю.
 
   Ліцензія на здійснення діяльності  з  обігу  наркотичних
засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів видається та
анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими
Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності
у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних  речовин  і
прекурсорів відповідно до Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності"  ( 1775-14 ),  з  урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом, в порядку ( 1387-2007-п ),
визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   Переліки суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на
здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, щоквартально надсилаються центральними
органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів
України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів,
спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони
здоров'я, Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки
України.
 
   Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу
        наркотичних засобів, психотропних речовин
        і прекурсорів, а також ліцензійних умов
 
   Ліцензування діяльності  з  обігу  наркотичних  засобів,
психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності"  ( 1775-14 ) з урахуванням встановлених цією статтею
особливостей.
 
   Ліцензуванню підлягають такі  види  діяльності  з  обігу
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів:
культивування рослин, включених до Переліку   ( 770-2000-п ),
розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення,
придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України,
вивезення з території України, використання, знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і  прекурсорів,  включених  до
Переліку ( 770-2000-п ).
 
   Ліцензія на  здійснення  діяльності  з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана
суб'єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на
окремий її вид.
 
   Ліцензія на  здійснення  діяльності  з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб'єкту
господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), а
також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому
Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності
у  сфері  обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів (далі - орган ліцензування), такі відомості  та
документи:
 
   свідоцтво (посвідчення,   сертифікат  спеціаліста),  що
підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або
керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття
діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що ліцензується;
 
   довідки відповідного  державного або комунального закладу
охорони здоров'я про відсутність у працівників, які за своїми
службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо
до наркотичних засобів, психотропних речовин і  прекурсорів,
психічних  розладів,  пов'язаних із зловживанням алкогольними
напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а
також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних
непридатними до виконання окремих видів  діяльності  (робіт,
професій,  служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України;
 
   довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність
у працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи
мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому
порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та
особливо тяжких злочинів або за злочини, пов'язані з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у
тому числі вчинені за межами України;
 
   дозвіл Міністерства внутрішніх справ України на використання
об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та
їх відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11
цього Закону.
 
   Ліцензія на здійснення діяльності  з  обігу  наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п'ять
років.
 
   У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та
вид господарської діяльності, який може здійснювати юридична
особа, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної
бази, кваліфікації працівників.
 
   При використанні   рослин,   включених   до  Переліку
( 770-2000-п ), для промислових цілей, за винятком виробництва,
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, ліцензія
на здійснення діяльності з використання рослин, включених до
Переліку  ( 770-2000-п ), може бути видана юридичним особам за
наявності в них визначених Кабінетом Міністрів України умов для
запобігання розкраданню цих рослин і отриманої з них готової
продукції чи відходів цих рослин.
 
   У ліцензіях  на  здійснення  діяльності  з  використання
наркотичних  засобів, психотропних речовин для навчальних та
наукових цілей зазначаються особи, які здійснюють такий вид
діяльності, кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, а
також  порядок  використання  залишків  наркотичних  засобів,
психотропних речовин після завершення зазначеної діяльності.
 
   Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення
        діяльності з обігу наркотичних засобів,
        психотропних речовин і прекурсорів, відмови
        у видачі та анулювання зазначеної ліцензії
 
   Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії на
здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання
зазначеної ліцензії відповідно до статей 11 та 21 Закону України
"Про ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
( 1775-14 ),   з урахуванням особливостей, встановлених цією
статтею.
 
   Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), підставами для
відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:
 
   відсутність у  юридичної  особи  умов  для  забезпечення
безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів,
психотропних  речовин  і  прекурсорів,  визначених  органом
ліцензування;
 
   наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи
осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного  в
установленому  порядку, медичним закладом встановлено діагноз
психічного розладу, пов'язаного із зловживанням  алкогольними

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner