Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 60/95-ВР від 15.02.1995

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а
також осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів
діяльності  (робіт,  професій,  служби), пов'язаних з обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і  прекурсорів,  у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
   наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи
осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені
в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої
тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини,
пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів.
 
   Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на
        здійснення діяльності з обігу наркотичних
        засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
        відмову у видачі ліцензії чи анулювання
        зазначеної ліцензії
 
   Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у
видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії може бути
оскаржено в установленому законом порядку.
 
   Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу
наркотичних  засобів,  психотропних речовин і прекурсорів чи
анулювання  дії  зазначеної  ліцензії  надсилаються  органом
ліцензування  протягом  трьох  календарних  днів  спеціально
уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я,
Міністерству внутрішніх справ України.
 
   Стаття 11. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень,
        призначених для здійснення діяльності з обігу
        наркотичних засобів, психотропних речовин
        і прекурсорів
 
   Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для
здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, видається юридичній особі Міністерством
внутрішніх справ України.
 
   Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для
здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки
відповідності цих об'єктів і приміщень встановленим Міністерством
внутрішніх справ України вимогам.
 
   Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на
використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення
діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, приймається Міністерством внутрішніх справ України у
строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання
юридичною  особою  документів  за  переліком,  встановленим
Міністерством внутрішніх справ України.
 
   Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного
рішення юридичній особі видається дозвіл на використання об'єктів
і  приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або
направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу
із зазначенням причин відмови.
 
   Рішення про відмову у видачі дозволу на використання об'єктів
і  приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути
оскаржено в установленому законом порядку.
 
   Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, що належать
відповідним органам Міністерства  внутрішніх  справ  України,
Державної митної служби України, Служби безпеки України, для
зберігання  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і
прекурсорів, вилучених цими органами з незаконного обігу, не
потрібний.
 
              Розділ III
      УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
    З ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН,
          ЇХ АНАЛОГІВ І ПРЕКУРСОРІВ
 
   Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів,
        психотропних речовин
 
   Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до
таблиці I Переліку  ( 770-2000-п ), допускається лише в цілях,
передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону.
 
   Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до
таблиць II і III Переліку  ( 770-2000-п ), допускається для
використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у
цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.
 
   Стаття 13. Заборона обігу аналогів наркотичних засобів
        і психотропних речовин
 
  На території України забороняється обіг аналогів наркотичних
засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в
цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.
 
   Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні
        речовини
 
   Кабінет Міністрів  України  щорічно  визначає  квоти  на
наркотичні засоби і  психотропні  речовини,  в  межах  яких
здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи
психотропні речовини, включених до Переліку   ( 770-2000-п ),
виробництво,  виготовлення, зберігання, ввезення на територію
України, вивезення з території України наркотичних  засобів,
психотропних речовин, включених до Переліку ( 770-2000-п ).
 
   Стаття 15. Діяльність з культивування рослин, включених
        до таблиці I Переліку ( 770-2000-п )
 
   Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I
Переліку ( 770-2000-п ), на території України забороняється, за
винятком діяльності з культивування та (або) використання рослин,
включених до списку N 3 таблиці I Переліку ( 770-2000-п ), що
містять малі кількості наркотичних речовин, з додержанням умов,
зазначених у частинах другій, третій та четвертій цієї статті.
 
   Діяльність з культивування та (або) використання рослин,
включених до списку N 3 таблиці I Переліку  ( 770-2000-п ), що
містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей,
визначених ліцензією, може здійснюватися юридичними особами всіх
форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах
визначених Кабінетом Міністрів України квот. Гранично допустимий
вміст наркотичних речовин у рослинах, включених до списку N 3
таблиці I Переліку  ( 770-2000-п ), встановлюється  Кабінетом
Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
 
   Культивування рослин, включених до списку N 3 таблиці I
Переліку  ( 770-2000-п ), що містять малі кількості наркотичних
речовин, для промислових цілей, визначених ліцензією, здійснюється
шляхом  застосування  кондиційного і репродуктивного насіння,
придбаного у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
   Юридичні особи - власники ліцензій на здійснення діяльності з
культивування та (або) використання рослин, включених до списку
N 3 таблиці I Переліку ( 770-2000-п ), що містять малі кількості
наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією,
зобов'язані вжити  заходів  щодо  забезпечення  встановленого
законодавством  режиму  охорони  посівів, місць зберігання і
переробки цих рослин.
 
   Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних
        засобів або психотропних речовин
 
   Діяльність з  розроблення  нових наркотичних засобів або
психотропних речовин дозволяється лише з метою їх застосування у
медичній практиці або для науково-дослідної роботи.
 
   Діяльність з  розроблення  нових наркотичних засобів або
психотропних речовин здійснюється  за  державним  замовленням
науково-дослідними установами всіх форм власності за наявності в
них ліцензії на цей вид діяльності.
 
   Розроблення нових наркотичних  засобів  або  психотропних
речовин  здійснюється згідно із законодавством про лікарські
засоби. Нові наркотичні засоби або психотропні речовини в медичній
практиці використовуються за умови їх державної реєстрації та
здійснення  клінічних  досліджень,  проведених  згідно  із
законодавством про лікарські засоби.
 
   Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення,
        зберігання, перевезення, придбання, реалізації
        (відпуску), ввезення на територію України,
        вивезення з території України, використання,
        знищення наркотичних засобів, психотропних
        речовин, включених до таблиць II і III Переліку
        ( 770-2000-п ), та прекурсорів, включених
        до таблиці IV Переліку ( 770-2000-п )
 
   Діяльність з  виробництва,  виготовлення,   зберігання,
перевезення,  придбання,  реалізації  (відпуску), ввезення на
територію України, вивезення з території України, використання,
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до
таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), здійснюється юридичними
особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на
здійснення відповідних видів діяльності.
 
  Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин, включених до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ),
здійснюються в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот.
 
   Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин, включених до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ),
здійснюються відповідно до Правил  виробництва,  виготовлення
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  затверджених
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
 
   Діяльність з  виробництва,  виготовлення,   зберігання,
перевезення,  придбання,  реалізації  (відпуску), ввезення на
територію України, вивезення з території України, використання,
знищення прекурсорів,  включених  до  таблиці  IV  Переліку
( 770-2000-п ),  здійснюється юридичними  особами  всіх  форм
власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних
видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
   Стаття 18. Упаковка та маркування наркотичних засобів,
        психотропних речовин і прекурсорів
 
   Первинна (внутрішня)  та  вторинна (зовнішня) упаковки і
маркування наркотичного засобу чи психотропної речовини, включених
до таблиць II і III Переліку  ( 770-2000-п ), що дозволені
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я до
використання в медичній практиці, повинні відповідати вимогам
цього Закону  і  Закону  України  "Про  лікарські  засоби"
( 123/96-ВР ).
 
   Первинна (внутрішня)  упаковка  наркотичного  засобу  чи
психотропної речовини, яка безпосередньо контактує з наркотичним
засобом чи психотропною речовиною, позначається подвійною червоною
смугою.
 
   Вторинна (зовнішня)  упаковка  наркотичного  засобу  чи
психотропної речовини, в якій містяться наркотичний засіб або
психотропна речовина  в  первинній  упаковці,  повинна  бути
виготовлена так, щоб виключити можливість видобути цей засіб чи цю
речовину без порушення цілісності цієї упаковки.
 
   У разі якщо первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня)
упаковки  і  маркування наркотичного засобу або психотропної
речовини, що дозволені до використання в медичній практиці, не
відповідають вимогам частин першої, другої та третьої цієї статті,
ці наркотичні засоби та психотропні речовини підлягають знищенню в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Вимоги щодо маркування прекурсорів, включених до списку IV
Переліку  ( 770-2000-п ), що використовуватимуться в медичній
практиці, встановлюються центральним органом виконавчої влади у
сфері охорони здоров'я.
 
   Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних
        речовин і прекурсорів у експертній і
        оперативно-розшуковій діяльності
 
   Використання наркотичних засобів, психотропних речовин  і
прекурсорів при проведенні експертиз дозволяється юридичним особам
за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, за умови
дотримання  ліцензійних  умов,  а  також  умов  здійснення
судово-експертної діяльності, передбачених  законодавством  про
судову  експертизу.  Проведення таких експертиз в експертних
підрозділах відповідних правоохоронних органів дозволяється без
ліцензії.
 
   Використання наркотичних  засобів, психотропних речовин і
прекурсорів  для  проведення  контрольованого  постачання  і
оперативної закупівлі, оперативного експерименту, відбору зразків
для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових
заходів  підрозділами, які відповідно до закону мають право
здійснювати оперативно-розшукову діяльність, дозволяється  без
ліцензії.
 
   Стаття 20. Діяльність з використання наркотичних засобів,
        психотропних речовин і прекурсорів у наукових
        та навчальних цілях
 
   Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях дозволяється
юридичним особам усіх форм власності за наявності в них ліцензії
на цей вид діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
 
   Стаття 21. Діяльність з використання наркотичних
        засобів, психотропних речовин і прекурсорів
        у медичній практиці
 
   У медичній  практиці  можуть використовуватися наркотичні
засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III
Переліку  ( 770-2000-п ), та прекурсори, включені до таблиці IV
Переліку ( 770-2000-п ).
 
   На правовідносини, пов'язані з обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку
( 770-2000-п ), та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку
( 770-2000-п ), які дозволені до використання в медичній практиці,
поширюється дія законодавства про лікарські засоби в частині, що
не суперечить цьому Закону.
 
   Заклади охорони  здоров'я всіх форм власності здійснюють
діяльність з придбання,  перевезення,  зберігання,  відпуску,
використання  та  знищення  наркотичних засобів, психотропних
речовин, включених до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), та
прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку ( 770-2000-п ), за
наявності в них ліцензії на  здійснення  відповідних  видів
діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Використання наркотичних  засобів і психотропних речовин,
включених до таблиць II і III Переліку  ( 770-2000-п ), які
зберігаються в аптечках першої допомоги на морських та повітряних
суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних
ліній в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної
допомоги,  дозволяється  за  окремим  рішенням  спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. У
цьому рішенні зазначаються особи складу екіпажу чи обслуговуючого
персоналу транспортного засобу, які відповідають за зберігання,
використання та знищення наркотичних засобів і  психотропних
речовин, а також порядок їх реєстрації та подання звітів про
використання цих засобів і речовин.
 
   Стаття 22. Використання наркотичних засобів і
        психотропних речовин для лікування
        транзитних пасажирів
 
   Хворий, який прямує транзитом через територію України, може
перевозити  з  метою власного лікування наркотичні засоби і
психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку
(  770-2000-п  ),  відповідно  до порядку ( 1307-2007-п ),
встановленого Кабінетом Міністрів України.
 
   У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті хворий
затримується на території України і для продовження лікування
потребує додаткового придбання наркотичних засобів і психотропних
речовин, їх відпуск здійснюється за рецептом, який видається в
Україні згідно з Правилами надання медичної допомоги іноземцям,
встановленими Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 23. Використання наркотичних засобів,
        психотропних речовин і прекурсорів
        у ветеринарній медицині
 
   У ветеринарній  медицині  наркотичні  засоби, психотропні
речовини і прекурсори використовуються  згідно  з  Переліком
наркотичних засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів
( 1201-2007-п ), що використовуються у ветеринарній медицині,
затвердженим Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
( 1201-2007-п ), що використовуються у ветеринарній медицині,
підлягає оприлюдненню.
 
   Порядок використання  наркотичних  засобів,  психотропних
речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині ( 334-2008-п )
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з
        території України або транзиту через територію
        України наркотичних засобів, психотропних речовин
        і прекурсорів
 
   Ввезення на територію України, вивезення з території України
чи транзит  через  територію  України  наркотичних  засобів,
психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності
дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних
засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
 
   Порядок  видачі дозволу на право ввезення на територію
України, вивезення з території України чи на право транзиту через

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner