Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 272/94-ВР від 02.12.1994

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

     Про внесення змін і доповнень до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 1994 рік"
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 50, ст.439 )
 
 
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
1994 рік" ( 3898-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 20, ст.120) такі зміни і доповнення:
 
   1. Статті 1, 2, 3 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1994 рік, з
урахуванням підсумків його виконання за 10 місяців 1994 року та
зміни показників Плану економічного і соціального розвитку України
на 1994 рік ( 3886-12 ), по доходах у сумі 350 844 534,4 млн.
крб., по видатках - 468 103 556,3 млн. крб. і граничний розмір
дефіциту бюджету - 117 259 021,9 млн. карбованців. Національному
банку України видати кредит на покриття дефіциту бюджету в сумі
117 259 021,9 млн. карбованців.
 
   Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на
1994 рік по основних видах надходжень у таких сумах:
 
                          (млн.крб.)
 
   Податок на добавлену вартість         90 917 424
 
   Податок на доходи підприємств
   і організацій                 48 000 000
 
   Акцизний збір                 11 292 507
 
   30 відсотків надходжень коштів
   плати за землю                  546 729
 
   Прибутковий податок з громадян         14 157 198
 
   Державне мито                   823 207
 
   Надходження від зовнішньоекономічної
   діяльності - разом               9 190 238
 
         у тому числі:
     доходи від реалізації валютних коштів по
     експортних операціях, що здійснюються
     за державним контрактом          5 800 834
 
     імпортне мито на товари, що ввозяться
     суб'єктами підприємницької діяльності,
     та інші доходи               3 389 404
 
   Відрахування на геологорозвідувальні
   роботи                     3 600 000
 
   Плата за спеціальне використання
   прісних водних ресурсів              98 123
 
   80 відсотків надходжень коштів від
   приватизації майна державних
   підприємств                   1 600 142
 
   Мобілізація коштів для фінансування
   структурної перебудови економіки
   (25 відсотків амортизаційних відрахувань)    1 117 551
 
   Надходження коштів від продажу
   військового майна                 23 510
 
 
   Внески підприємств та господарських орга-
   нізацій до Фонду для здійснення заходів
   щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
   катастрофи та соціального захисту населення  23 905 796
 
   Надходження відрахувань від перевищення
   поточних доходів над видатками Національ-
   ного банку                   3 200 000
 
   Внески до бюджету сум перевищення
   фактичного фонду споживання над
   розрахунковим                   428 358
 
   Надходження коштів від Державного
   комітету по матеріальних резервах       15 000 000
 
   Плата за спеціальне використання
   надр при видобуванні корисних
   копалин                      169 972
 
   Надходження коштів від здійснення
   додаткових заходів щодо мобілізації
   доходів бюджету                 3 759 300
 
   Надходження дивідендів (частини прибутку)
   від суб'єктів підприємницької діяльності,
   створених за участю державних підприємств
   і організацій                   357 858
 
   Збори та інші неподаткові доходи        13 320 000
 
   Надходження до Пенсійного фонду        100 000 000
 
   Стаття 3. Установити в Державному бюджеті України на 1994 рік
уточнені асигнування на здійснення таких заходів:
 
                          (млн.крб.)
 
 Соціальний захист населення - разом        23 360 370
 
      з них:
   пільгові кредити індивідуальним
   сільським забудовникам               95 000
 
   компенсація додаткових затрат, пов'язаних
   з лібералізацією цін на будівництво житла,
   здійснюване підрядними організаціями для
   житлово-будівельних кооперативів та інди-
   відуальних забудовників, а також вартості
   будматеріалів для сільських забудовників     366 840
 
   соціальне забезпечення             15 479 120
      у тому числі:
   - пенсії військовослужбовцям та особам
    начальницького і рядового складу органів
    внутрішніх справ               7 800 000
   - перерахування до Пенсійного фонду на
    виплати пенсій військовослужбовцям
    рядового, сержантського і старшинського
    складу строкової служби та їх сім'ям     2 417 000
   - перерахування до Фонду соціального
    захисту інвалідів               3 400 000
   - утримання будинків-інтернатів та інших
    установ соціального забезпечення       1 862 120
 
   фінансування заходів, пов'язаних із
   здійсненням державного регулювання цін     7 419 410
         у тому числі на:
    газ                      7 000 000
    тверде паливо                   7 600
    здешевлення вартості будівництва житла
    молодіжними житловими комплексами        280 000
 
    житлово-комунальне господарство
    (централізовані видатки, республіканське
    господарство)                  11 310
 
    послуги міського автомобільного транспорту   120 500
 
   Фінансування соціально-культурних закладів
   і установ - разом               33 909 713,8
         у тому числі:
    освіти                    17 482 000
    культури                   8 382 676
    охорони здоров'я               6 600 000
    фізичної культури та молодіжних заходів     945 037,8
         з них:
     створення матеріально-технічної бази
     для підготовки спортсменів до XVII
     зимових (1994 р.) та XXVI літніх
     (1996 р.) Олімпійських ігор          72 786
 
    відомчих закладів соціально-культурної 
    сфери                      500 000
 
   Фінансування науки               7 016 632
 
   Державні капітальні вкладення у розвиток
   галузей і структурну перебудову економіки   17 176 000
 
    з них на розвиток агропромислового
    комплексу                   7 500 000
 
   Народне господарство - разом         155 130 171,6
       з них:
   - бюджетні позички               9 000 000
     з них на капітальні вкладення       6 384 400
   - фінансування геологорозвідувальних робіт   3 600 000
   - фінансування геологорозвідувальних робіт
    на розвідування золота            1 000 000
   - фінансування заходів щодо конверсії
    підприємств оборонного комплексу і
    створення нових видів цивільної продукції   5 000 000
   - фінансування Національної космічної
    програми                   1 100 000
   - фінансування Національної програми
    досліджень і використання ресурсів
    Азово-Чорноморського басейну, інших
    районів Світового океану            800 000
   - створення потужностей по переробці
    брухту і відходів дорогоцінних металів     613 805
   - землевпорядкування, протиепізоотичні
    заходи, експлуатація та утримання
    зрошувальних систем, ветеринарної
    мережі та інші витрати системи
    агропромислового комплексу          1 923 536
   - проведення земельної реформи           25 250
   - часткове відшкодування вартості
    племінної худоби                900 000
   - відшкодування витрат по оплаті сортових
    надбавок на елітне насіння          1 000 000
   - рекультивація та докорінне поліпшення
    земель                     116 845
   - ведення лісового господарства,
    охорона і захист лісів            1 250 000
   - фінансова допомога і часткова сплата
    відсотків з виданих кредитів:
      підприємцям                 120 000
      селянським (фермерським) господарствам   300 000
      колективним сільськогосподарським
      підприємствам                24 400
   - надання позички заготівельним і переробним
    підприємствам та організаціям для заготівлі
    сільгосппродукції за державним контрактом  79 000 000
   - із вказаної суми підлягає поверненню в
    1994 році до Державного бюджету України   17 000 000
   - забезпечення державних резервів       15 000 000
   - компенсація різниці в цінах по вугіллю    29 000 000
   - фінансування участі Держкомнафтогазу
    в розвитку Західно-Сибірського нафто-
    газового комплексу              1 500 000
   - фінансування згідно з Указом Президента
    України "Про невідкладні заходи щодо
    фінансово-кредитного забезпечення держав-
    них продовольчих ресурсів 1994-1995 рр." і
    Постановою Верховної Ради України "Про по-
    долання кризового стану в агропромисловому
    комплексі"                  4 000 000
   - фінансування будівництва нафтопере-
    валочного комплексу в м. Одесі         718 200
   - експлуатаційні витрати на утримання
    Чорнобильської АЕС               280 362
   - інші                     5 050 073,6
 
   Фінансування житлово-комунального та
   шляхового господарства - разом         1 331 620
       у тому числі:
   - капітальний ремонт житлового фонду        76 420
   - благоустрій міст і селищ міського типу      2 200
   - ремонт та утримання шляхів          1 253 000
 
   Реставрація пам'яток архітектури         120 000
 
   Охорона навколишнього природного середовища   1 688 000
 
   Заходи, пов'язані з поверненням кримсько-
   татарського, німецького та інших депорто-
   ваних народів                  1 356 699
     з них капітальні вкладення         1 016 699
 
   Фінансування оборони - разом          21 976 000
        у тому числі:
     Міністерство оборони           19 000 000
       з них на будівництво житла       1 000 000
     Національна гвардія             700 000
     Прикордонні війська            2 100 000
     Штаби і війська цивільної оборони      176 000
 
   Фінансування будівництва житла для військо-
   вослужбовців за рахунок коштів від продажу
   військового майна                 833 112
 
   Фінансування заходів щодо ліквідації
   стратегічних озброєнь              1 000 000
 
   Правоохоронні, митні органи, податкова
   служба - разом                 17 151 500
        у тому числі:
     Служба безпеки               1 912 300
     органи Міністерства внутрішніх справ    8 836 000
     установи і підприємства Міністерства
     внутрішніх справ по виконанню покарань   1 958 000
     Головне управління урядового зв'язку     501 000
     додаткові витрати, пов'язані з реалі-
     зацією Державної програми боротьби із
     злочинністю                1 500 000
     Управління державної охорони         85 000
     митні органи                 659 200
     місцеві державні податкові інспекції    1 700 000
 
   Утримання органів законодавчої, виконавчої
   та судової влади - разом            4 236 827
        у тому числі:
     законодавчої влади              720 260,6
     виконавчої влади              2 923 410,6
     судової влади                593 155,8
 
   Прокуратура                    482 500
 
   Фінансування заходів, визначених Національною
   програмою поліпшення безпеки, гігієни праці
   та виробничого середовища             42 212
 
   Придбання обладнання для виробництва цінних
   паперів та документів суворого обліку       83 500
 
   Відшкодування коштів на завершення будівництва
   об'єктів соціально-культурного призначення на
   селі                      1 500 000
 
   Фінансування будівництва пускових енергетичних
   об'єктів атомних електростанцій         1 920 000
 
   Будівництво потужностей по виготовленню
   власної валюти                  319 002
 
   Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична
   діяльність - разом               14 000 000
        у тому числі:
     витрати, пов'язані з утриманням установ
     за кордоном, та сплата внесків до між-
     народних організацій           14 000 000
 
   Фінансування робіт по спорудженню будинків
   для посольств і представництв           930 787
 
   Інші видатки                  4 300 000
        з них:
     проведення виборів             3 020 000
 
   Резервний фонд Кабінету Міністрів України    3 500 000
 
   Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків
   Чорнобильської катастрофи та соціальним
   захистом населення               23 905 796
 
   Видатки по обслуговуванню зовнішнього
   боргу                      8 500 000
 
   Видатки Пенсійного фонду           100 000 000
 
   Погашення заборгованості Національному
   банку                      5 000 000
 
   Фінансування заходів, передбачених
   Державною програмою протидії зловживанню
   наркотичними засобами та їх незаконному
   обігу                       150 043
 
   Витрати на викуп Державної цільової без-
   процентної позики 1990 р., державної
   внутрішньої виграшної позики 1982 р.,
   державних казначейських зобов'язань
   колишнього СРСР і сертифікатів Ощадного
   банку СРСР                   2 000 000".
 
   2. У статті 4:
 
   слова "бюджету Республіки Крим" виключити;
 
   доповнити статтю частиною другою такого змісту:
   "Установити, що в 1994 році до бюджету Автономної Республіки
Крим зараховуються в повному обсязі всі податки,  збори  і
обов'язкові платежі, що надходять  на  території  Автономної
Республіки Крим. На фінансування загальнодержавних видатків до
Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим
передаються кошти у сумі 5 481 855,3 млн. карбованців".
 
   3. Статті 5 і 6 виключити.
 
   4. Статтю 14 викласти в такій редакції:
   "Зупинити  на 1994 рік дію законодавчих актів України та
нормативних актів Президента України і Кабінету Міністрів України
в частині надання за рахунок бюджету кредитів та пільг по
банківських кредитах, за винятком обслуговування кредитів, наданих
до 1 березня 1994 року, а також надання пільгових довгострокових
державних  кредитів  індивідуальним  забудовникам  і  членам
житлово-будівельних  (житлових)  кооперативів,  які потребують
відповідно до чинного законодавства поліпшення житлових умов".
 
   5. Статтю 16 викласти в такій редакції:
   "Установити, що  установи  банків  виконують  доручення
підприємств, установ і організацій у такій черговості:
   а) платежі на невідкладні потреби, які включають заробітну
плату, допомогу в разі тимчасової непрацездатності, по вагітності
і пологах, на народження дитини, на поховання;
   б) платіжні доручення на внески до бюджету сум податків,
зборів, інших обов'язкових платежів та внесків до державних
цільових фондів, а також розпорядження державних  податкових
інспекцій про безспірне стягнення не внесених у строк платежів та
сум фінансових санкцій по них;
   в) інші платежі, в тому числі за безспірним стягненням та
безакцептним списанням коштів, мають здійснюватись в порядку
календарної черговості".
 
   6. Статтю 22 виключити.
 
   II. Доручити Кабінету Міністрів України провести в 1994 році
взаємні розрахунки між Державним бюджетом України та бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
відповідно до змін, що випливають з цього Закону.
 
 
 Президент України                 Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 2 грудня 1994 року
   N 272/94-ВР
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner