Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 208/94-ВР від 14.10.1994

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про відповідальність підприємств,
      їх об'єднань, установ та організацій за
       правопорушення у сфері містобудування
 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 46, ст.411 )
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР 
   N 239/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.412 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами 
 N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49 
 N 350/97-ВР від 17.06.97, ВВР, 1997, N 34, ст.214 
 N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36 
 N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274
 N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.398 
 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
 N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
 N 1026-V  ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
 N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358 )
 
   ( Щодо визнання конституційними окремих положень див.
                Рішення Конституційного Суду 
    N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 )
 
 
 
   Цей  Закон  встановлює  відповідальність підприємств, їх
об'єднань,  установ  та  організацій всіх форм власності за
правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення
державного  контролю  за  забудовою територій, розміщенням і
будівництвом  об'єктів  архітектури,  додержанням  суб'єктами
архітектурної  діяльності затвердженої містобудівної та іншої
проектної  документації,  місцевих  правил забудови населених
пунктів, вимог вихідних даних, а також на захист державою прав
споживачів будівельної продукції. 
( Преамбула в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від
21.09.2000 )
 
 
   Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері
        містобудування
 
   Підприємства, їх  об'єднання,  установи  та  організації
(далі - підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють
проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та
капітальному ремонту (далі - будівельні роботи), виготовляють
будівельні матеріали, вироби і конструкції, а так само які є
замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і
підрядчика, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі
правопорушення:
 
   проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або
без затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти
відсотків вартості цих робіт;
 
   передачу  проектною  організацією  замовнику  робочої
документації  для  будівництва,  що  не відповідає державним
стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування
об'єктів архітектури, які надані у встановленому порядку, та
затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків вартості
розробленої робочої документації; ( Абзац третій частини першої
статті 1 в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )
 
   виробництво, реалізацію  або  застосування  в будівництві
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають
державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, а
так само підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її,
-  у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості реалізованої
продукції;
 
   виконання будівельних робіт, що не відповідають державним
стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, - у розмірі
десяти відсотків вартості виконаних робіт;
 
   прийняття в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням
законодавства, а так само місцевих правил забудови населених
пунктів або проектних рішень, - у розмірі п'яти відсотків вартості
відповідних об'єктів;
 
   здійснення  окремих  видів  господарської  діяльності  у
будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без
отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за
видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у
будівництві; ( Абзац сьомий частини першої статті 1 в редакції
Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )
 
   ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів
інспекцій  державного  архітектурно-будівельного контролю - у
розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
( Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96, в редакції Закону
N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )
 
   передачу  проектною  організацією  замовнику  робочої
документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту
об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням
вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у
розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої
документації; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )
 
   експлуатацію  або використання будинків чи споруд після
закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними
(технічними) комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості
виконаних робіт; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )
 
   затвердження  містобудівної  документації  з  порушенням
встановлених державних стандартів, норм і правил, вихідних даних
на проектування - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості
розробленої містобудівної документації; ( Частину першу статті 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від
21.09.2000 )
 
   недотримання регіональних або місцевих правил забудови під
час планування і забудови населених пунктів, режиму використання
та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна
діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )
 
   проведення  підготовчих  робіт без дозволу на виконання
підготовчих робіт або без дозволу на виконання будівельних робіт,
або без відповідної затвердженої проектної документації - у
розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   Сплата штрафів не  звільняє  підприємство  від  усунення
допущених порушень і відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
порушень, передбачених цим Законом.
 
   Стаття 2. Органи, уповноважені розглядати справи про
        правопорушення у сфері містобудування
 
   Справи  про  правопорушення,  передбачені  цим  Законом,
розглядаються  Державною  архітектурно-будівельною  інспекцією
України  та  її  територіальними органами (далі - інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю). ( Частина перша
статті 2 в редакції Законів N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000,
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007 )
 
   Інспекції державного  архітектурно-будівельного  контролю
здійснюють державний нагляд за додержанням підприємствами вимог
містобудівної документації, місцевих правил забудови населених
пунктів, державних стандартів, норм і правил при здійсненні
проектування,  будівельних  робіт,  виготовленні  будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій.
 
   Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю мають право:
 
   безперешкодного доступу  на  будівництво  об'єктів  і
підприємства будівельної індустрії незалежно від форм власності;
 
   давати у межах своїх повноважень учасникам будівництва та
виробникам  будівельних  матеріалів,  виробів  і  конструкцій
обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень державних
стандартів, норм і правил, а так само технічних умов  або
затверджених проектних рішень;
 
   одержувати від  замовників,  проектних  і  будівельних
організацій та підприємств будівельної індустрії необхідну для
виконання покладених на них функцій нормативно-технічну, проектну
та іншу документацію;
 
   зупиняти будівельні роботи, які не відповідають  вимогам
державних  стандартів, норм і правил, затвердженим проектним
рішенням або місцевим правилам забудови  населених  пунктів,
здійснюються без дозволу на їх виконання, а так само виробництво і
застосування у будівництві будівельних матеріалів, виробів і
конструкцій, виготовлених з порушенням державних стандартів;
 
   вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій
на право провадження окремих видів господарської діяльності у
будівництві підприємств, які допускають порушення ліцензійних
умов, а також на інших підставах відповідно до закону. ( Абзац
шостий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000; в редакції Закону
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )
 
   Накладати штраф   від   імені  інспекцій  державного
архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної
архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники,
начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю
та їх заступники у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. ( Частина четверта статті 2 в редакції Закону N 1026-V
( 1026-16 ) від 16.05.2007 )
 
   Розгляд справ про правопорушення при наданні фізичним особам
послуг з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та
придбанні будівельної продукції, а також застосування штрафів у
цих випадках здійснюються іншими державними органами у порядку,
передбаченому чинним законодавством.
( Положення статті 2 визнано конституційними згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 )
 
   Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за
        правопорушення у сфері містобудування
 
   Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері
містобудування є протокол, складений уповноваженою на те особою
інспекції  державного  архітектурно-будівельного  контролю  за
результатами перевірки.
 
   Разом з протоколом складається припис про усунення допущених
порушень.
 
   У п'ятнадцятиденний термін з дня одержання протоколу про
правопорушення  питання  про  накладення штрафу розглядається
посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю.
 
   Рішення посадової    особи    інспекції   державного
архітектурно-будівельного  контролю  про  накладення  штрафу
оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за
правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону.
 
   Постанова про  накладення  штрафу  складається  у  трьох
примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після
її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому
представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться
запис у справі. Другий і третій примірники  залишаються  в
інспекції, яка наклала штраф.
 
   Форми протоколу, припису та постанови затверджує спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої  влади  з  питань
містобудування та архітектури.
 
   Штраф підлягає  сплаті  підприємством у п'ятнадцятиденний
термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений
термін він стягується у судовому порядку.
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР
від 18.11.97, N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, в редакції Закону
N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )
 
   Стаття 4. Оскарження рішень у справах про правопорушення
        у сфері містобудування
 
   Рішення у справах про правопорушення у сфері містобудування,
передбачені цим Законом, може бути оскаржено до господарського
суду.  При  цьому виконання постанови про накладення штрафу
зупиняється  до  прийняття  відповідного  рішення або ухвали
господарським судом. 
( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003 )
 
   Стаття 5. Захист і пільги посадових осіб інспекцій державного
        архітектурно-будівельного контролю
 
   Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю під час виконання своїх службових обов'язків перебувають
під захистом закону.
 
   Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та
майна посадової особи органу державного архітектурно-будівельного
контролю і членів її сім'ї від злочинних посягань та інших
протиправних дій.
 
   Посадові особи інспекцій архітектурно-будівельного контролю
підлягають обов'язковому державному страхуванню. Порядок та умови
страхування   посадових   осіб   інспекцій   державного
архітектурно-будівельного  контролю  визначаються  Кабінетом
Міністрів України.
 
 
   ( Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону
N 350/97-ВР від 17.06.97 )
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 14 жовтня 1994 року
   N 208/94-ВР<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner