Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 191 від 12.03.2008

Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 12 березня 2008 р. N 191
                Київ
 
       Про затвердження Порядку використання
     у 2008 році коштів, передбачених у державному
      бюджеті для державної підтримки вітчизняного
     машинобудування для агропромислового комплексу,
     в тому числі через механізм здешевлення кредитів
 
 ( Установити, що кошти, передбачені у державному бюджеті
  ( 835-17 ) за програмами "Державна підтримка вітчизняного
  машинобудування для агропромислового комплексу, в тому
  числі через механізм здешевлення кредитів" та "Компенсація
  облікової ставки НБУ,  відсоткових ставок комерційних
  банків за кредитами на технічне переоснащення підприємств
  машинобудування для АПК", використовуються у 2009 році
  відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, з
  урахуванням особливостей, зазначених в Постанові КМ N 245
  ( 245-2009-п ) від 05.03.2009 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Порядок використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 107-17 ) для  державної
підтримки  вітчизняного  машинобудування  для агропромислового
комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів, що
додається.
 
   2. Міністерству  промислової  політики  затвердити  в
установленому порядку в місячний строк порядок конкурсного відбору
інвестиційних  проектів  підприємств  машинобудування  для
агропромислового комплексу.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 березня 2008 р. N 191
 
               ПОРЯДОК
     використання у 2008 році коштів, передбачених у
   державному бюджеті ( 107-17 ) для державної підтримки
    вітчизняного машинобудування для агропромислового
       комплексу, в тому числі через механізм
            здешевлення кредитів
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році
коштів, передбачених  у  державному  бюджеті  (  107-17  )
Мінпромполітики за програмою "Державна підтримка вітчизняного
машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі через
механізм здешевлення кредитів" (далі - бюджетні кошти).
 
   2. Бюджетні кошти спрямовуються на:
 
   1) погашення кредиторської заборгованості, яка виникла в 2006
році за виконані згідно з бюджетною програмою "Державна програма
підтримки інновацій та інвестицій, в тому числі вітчизняного
машинобудування для агропромислового комплексу" науково-дослідні,
дослідно-конструкторські  роботи  із  створення  технологічних
комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу,
розроблення і виготовлення дослідних зразків нових видів складної
сільськогосподарської техніки, необхідних для здійснення заходів,
що визначені Програмою виробництва технологічних комплексів машин
та обладнання для агропромислового комплексу на 1998-2005 роки,
схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня
1998 р. N 403 ( 403-98-п ), та Державною програмою розвитку
виробництва складної   сільськогосподарської   техніки   на
2004-2006 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2004 р. N 906 ( 906-2004-п ) (Офіційний вісник
України,  2004 р., N 28, ст. 1887), що включена Державним
казначейством до фінансової звітності за  обліковими  даними
розпорядника бюджетних коштів;
 
   2) виконання дослідно-конструкторських робіт із створення
нових технічних засобів і ресурсо- та енергоощадних технологій в
машинобудуванні,  що  визначені  Державною програмою розвитку
вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на
2007-2010 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2007 р. N 1181 ( 1181-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 74, ст. 2758);
 
   3) відшкодування  відсоткових  ставок  за  кредитами, що
залучаються підприємствами машинобудування для агропромислового
комплексу (далі - виконавці проектів) на реалізацію інвестиційних
проектів, спрямованих на технологічне переоснащення зазначених
підприємств.
 
   3. Використання бюджетних коштів відповідно до підпункту З
пункту 2 цього Порядку здійснюється за такою процедурою:
 
   1) за  рахунок  бюджетних  коштів  виконавцям  проектів
відшкодовується сума відсотків, сплачених ними за користування
середньостроковими (до трьох років) і довгостроковими (до п'яти
років) кредитами, у розмірі облікової ставки Національного банку,
що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом, але
не більш як відсоткова ставка за кредитами, залученими виконавцями
проектів. Відшкодування здійснюється за умови, що відсоткова
ставка за кредитами банків не перевищує 1,5 облікової ставки
Національного банку, що діє на дату укладення кредитного договору;
 
   2) бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення
будь-яких штрафних санкцій та (або) пені за користування кредитами
банків та інших фінансових установ;
 
   3) відбір інвестиційних проектів проводиться на конкурсній
основі у порядку, затвердженому Мінпромполітики за погодженням з
Мінфіном  та  Мінекономіки.  Порядок  конкурсного  відбору
інвестиційних проектів повинен містити такі вимоги:
 
   а) до інвестиційного проекту:
 
   відповідність проекту напрямам і завданням Державної програми
розвитку  вітчизняного  машинобудування  для  агропромислового
комплексу на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1181 ( 1181-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 74, ст. 2758);
 
   максимальна ефективність використання бюджетних коштів;
 
   ефективність проекту  (обсяг  прибутку,  строк окупності,
створення нових робочих місць, надходження платежів до бюджету);
 
   наявність договору  про  наміри  кредитування  проекту,
укладеного між виконавцем проекту і банком;
 
   наявність висновку   комплексної  державної  експертизи
інвестиційного проекту;
 
   б) до виконавця проекту:
 
   провадження господарської діяльності протягом не менше двох
років;
 
   відсутність заборгованості з виплати заробітної плати;
 
   відсутність заборгованості  перед  державним  бюджетом за
залученими кредитами, а також із  сплати  податків,  зборів
(обов'язкових платежів);
 
   достатність обігових  коштів  для  забезпечення  поточної
діяльності;
 
   виконання зобов'язань щодо  погашення  та  обслуговування
кредиту;
 
   часткове фінансування інвестиційного проекту;
 
   4) Мінпромполітики укладає з виконавцем проекту - переможцем
конкурсу договір на здешевлення кредитів, залучених на реалізацію
інвестиційних проектів, форма якого затверджується Мінпромполітики
за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном;
 
   5) щомісяця до 7 числа наступного періоду виконавці проектів
подають Мінпромполітики документи, зазначені в укладеному згідно з
підпунктом 4 цього пункту договорі, що підтверджують погашення
кредитів та відсотків за користування ними, а у грудні - до
25 числа;
 
   6) для здійснення відшкодування сплачених  відсотків  за
користування кредитом виконавець проекту подає Мінпромполітики
копію платіжного доручення про сплату відсотків за користування
кредитом,  нотаріально  засвідчену копію кредитного договору,
укладеного з банком, довідку  банку  про  надання  кредиту,
довідку-розрахунок банку про сплату суми відсотків за користування
кредитом у відповідний період і довідку-розрахунок банку про
сплату суми компенсації за залученим кредитом у відповідний
період.
 
   Мінпромполітики на підставі зазначених документів приймає
рішення про здійснення компенсації.
 
   Видатки, пов'язані  з  проведенням компенсаційних виплат,
здійснюються Мінпромполітики на підставі платіжного доручення та
рішення про здійснення компенсації шляхом перерахування бюджетних
коштів з реєстраційного рахунка Мінпромполітики як головного
розпорядника  бюджетних коштів на поточний рахунок виконавця
проекту, відкритий у банку.
 
   4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів провадиться відповідно до Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   5. Перерахування бюджетних коштів проводиться відповідно до
Порядку обслуговування  державного  бюджету  за  видатками
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
 
   6. Оплата виконаних робіт здійснюється Мінпромполітики в
межах встановлених обсягів видатків на' підставі актів фактично
виконаних робіт за їх кошторисною вартістю відповідно до умов
договорів.
 
   7. Виконавці робіт у разі отримання попередньої оплати не
пізніше 5 числа місяця,  що  настає  за  звітним,  подають
Мінпромполітики інформаційну довідку про фактично виконані обсяги
за формою, що затверджується Міністерством.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner