Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Закон № 1877-IV від 24.06.2004

Про державну підтримку сільського господарства України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

 
   а) предмет застави переходить у  власність  держави  та
зараховується  до складу державного продовольчого резерву за
цінами, що діяли на момент оцінки такого предмета застави;
 
   б) зобов'язання між сторонами договору вважаються повністю
виконаними (у тому числі щодо плати за користування бюджетною
позикою та повернення її основної суми);
 
   в) обов'язок з  оплати  вартості  подальшого  зберігання
колишнього об'єкта застави переходить на кредитора;
 
   г) кредитор  набуває  прав  вигодонабувача  за договором
страхування такого колишнього об'єкта застави.
 
   12.2.7. Відшкодування витрат із  сертифікації,  доставки,
зберігання,  відвантаження, обробки, переробки та страхування
предмета застави, а також його реєстрації у державному реєстрі
застав  здійснюється позичальником за власний рахунок. Після
передачі об'єкта застави до державного продовольчого резерву
витрати з його подальшого зберігання відшкодовуються Аграрним
фондом.
 
   12.3. Бюджетна позика у межах режиму державних заставних
закупівель не може бути надана особі, яка:
 
   а) має непогашений податковий борг із  загальнодержавних
податків, зборів (обов'язкових платежів), включаючи внески до
Пенсійного  фонду  України  чи  відрахування  до  фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування (крім
розстрочених або відстрочених відповідно до закону);
 
   б) має прострочену заборгованість за  будь-якими  видами
бюджетних позик або за іншими кредитами (позиками), гарантованими
державою;
 
   в) перебуває у процесі санації, банкрутства або ліквідації;
 
   г) має прострочену заборгованість з виплати орендної плати за
земельні паї, орендовані у фізичних осіб - їх власників;
 
   ґ) не є сільськогосподарським підприємством у  розумінні
статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ).
 
   12.4. Бюджетна позика у межах режиму заставних закупівель є
платною. Плата за використання бюджетної позики встановлюється на
рівні 50 відсотків від середньозваженого процента за кредитами
банків, наданих строком до 12 календарних місяців та повністю
забезпечених заставою, який фактично склався станом на 1 червня
поточного  бюджетного  року.  Порядок  розрахунку  такого
середньозваженого  процента  визначається  постановою Кабінету
Міністрів України на підставі подання Національного банку України.
Розмір плати за використання бюджетної позики оприлюднюється не
пізніше ніж за 15 календарних днів до початку щорічного періоду
заставних закупівель.
 
   12.5. Бюджетні позики у межах режиму заставних закупівель
щорічно надаються у період з 1 липня поточного бюджетного року до
1 квітня наступного бюджетного року.
 
   12.6. Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо режиму
заставних закупівель ( 705-2008-п ), виходячи з норм цієї статті.
 
   Стаття 13. Кредитна підтримка виробників
        сільськогосподарської продукції
        (кредитна субсидія)
 
   13.1. Режим кредитної субсидії
 
   13.1.1. Режим кредитної субсидії полягає у  субсидуванні
частини плати (процентів) за використання короткострокових та
середньострокових кредитів, наданих банками в національній валюті.
 
   13.2. Суб'єкт та об'єкт кредитної субсидії
 
   13.2.1. Кредитна  субсидія  надається  особам,  які  є
сільськогосподарськими  підприємствами,  що виробляють об'єкти
державного цінового регулювання.
 
   13.2.2. Субсидуванню підлягає частка процентів за кредитом,
основна сума якого використовується за цільовим призначенням на
потреби  виробництва  окремого  об'єкта  державного  цінового
регулювання.
 
   13.2.3. Кредитна субсидія не надається особі, яка є стороною
договору  заставної  закупівлі зерна (стосовно об'єкта такої
закупівлі).
 
   13.3. Розмір кредитної субсидії
 
   13.3.1. Розмір кредитної субсидії надається до 50 відсотків
від розміру процента, нарахованого на основну суму кредиту, але не
вище 50 відсотків від розміру середньозваженого процента за
кредитами банків у національній валюті, повністю забезпечених
заставою, який фактично склався в Україні станом на 1 лютого
поточного бюджетного року, та наданих:
 
   а) для короткострокових кредитів - строком до 12 календарних
місяців;
 
   б) для середньострокових кредитів - строком до 36 календарних
місяців.
 
   Порядок розрахунку  такого  середньозваженого  процента
визначається постановою Кабінету Міністрів України на підставі
подання Національного банку України. Розмір кредитної субсидії
щорічно оприлюднюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1
березня поточного бюджетного року.
 
   13.3.2. Кредитна   субсидія   надається   позичальнику
щоквартально, виходячи з суми фактично сплачених процентів за
відповідний період.
 
   13.3.3. Субсидуванню  не  підлягають  будь-які  плати
позичальником або від його імені - третьою особою на користь
кредитора, інші ніж проценти за кредит, залучений від останнього,
а  також проценти, які сплачуються при залученні кредиту в
іноземній валюті.
 
   13.4. Цільове використання коштів субсидованого кредиту
 
   13.4.1. Кредит, проценти за яким субсидуються, має цільове
призначення:
 
   а) короткострокові кредити використовуються виключно  для
придбання  товарів (запасів) на потреби виробництва окремого
об'єкта державного цінового регулювання. Перелік таких товарів
(запасів) визначається Кабінетом Міністрів України;
 
   б) середньострокові кредити використовуються виключно для:
 
   придбання   або   будівництва   основних   фондів
сільськогосподарського  призначення I групи та проведення їх
капітальних поліпшень;
   придбання основних фондів III групи сільськогосподарського
призначення, у тому числі на умовах фінансового лізингу, та
проведення їх капітальних поліпшень.
 
   Правила визначення основних фондів  як  основних  фондів
сільськогосподарського  призначення  встановлюються  постановою
Кабінету Міністрів України.
 
   13.4.2. Позичальник у строки, передбачені законом для подання
місячної  звітності, надає Аграрному фонду звіт про напрями
використання  коштів  субсидованого  кредиту,  форма  якого
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   13.4.3. Якщо звіт, передбачений у підпункті 13.4.2 цього
пункту, не надається у строк, чи його дані свідчать про нецільове
використання коштів субсидованого кредиту або якщо внаслідок
здійснення перевірки  з'ясовується  факт  такого  нецільового
використання, то:
 
   а) надання кредитної субсидії призупиняється до  моменту
фактичного отримання Аграрним фондом такого звіту;
 
   б) при  виявленні  факту нецільового використання коштів
субсидованого кредиту (його частини) позичальник зобов'язаний
повернути до бюджетного рахунку Аграрного фонду суму фактично
одержаної кредитної субсидії у такий кредит (його відповідну
частину) протягом наступних 30 календарних днів, а також пеню,
розраховану за строк використання такої кредитної субсидії у
подвійному розмірі облікової ставки Національного банку України,
що діє на момент такого повернення.
 
   13.5. Контроль та стягнення
 
   13.5.1. Контроль  за  цільовим  використанням  коштів
субсидованих кредитів здійснюється  відповідними  підрозділами
контрольно-ревізійної служби.
 
   13.5.2. Якщо позичальник не повертає суму кредитної субсидії
та/або не сплачує пеню у випадках, визначених підпунктом "б"
підпункту 13.4.3 пункту 13.4 цієї статті, то така сума та/або пеня
підлягають стягненню до бюджетного рахунку Аграрного фонду за
процедурою, встановленою законом щодо стягнення податкового боргу
(фінансових санкцій).
 
   13.5.3. Порядок обміну інформацією та інших взаємовідносин
між підрозділами контрольно-ревізійної служби та  податковими
органами визначається постановою Кабінету Міністрів України.
 
   13.6. Нормативне забезпечення
 
   13.6.1. Кабінет Міністрів України щорічно приймає постанову
про режим надання кредитної субсидії, виходячи з норм цієї статті.
 
   13.6.2. За поданням Аграрного  фонду  центральний  орган
виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації
державної аграрної політики затверджує типову форму кредитного
договору, що передбачає кредитне субсидування.
 
   Стаття 14. Дерегуляція українського ринку
        сільськогосподарської продукції та заборона
        дискримінації прав її власників
 
   14.1. Дерегуляція ринку сільськогосподарської продукції
 
   14.1.1. З метою запобігання створенню штучного  дефіциту
аграрної продукції в агроспоживаючих регіонах та спекулятивного
збільшення цін на продукти першої необхідності на їх території
забороняється введення будь-яких адміністративних, кількісних або
якісних обмежень при переміщенні аграрної продукції та продуктів
її переробки по всій території України.
 
   Вважаються недійсними і не підлягають виконанню  рішення
Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної
виконавчої влади, органів місцевого  самоврядування  або  їх
виконавчих органів (державних адміністрацій) щодо:
 
   а) обмеження законних прав власників сільськогосподарської
продукції на вільне володіння, користування або розпорядження нею;
 
   б) введення будь-яких  адміністративних,  кількісних  або
якісних  обмежень  на  безперешкодне  та  вільне переміщення
сільськогосподарської продукції по всій території України та на
експорт, за винятком випадків, прямо визначених цим Законом;
 
   в) нав'язування  власнику  сільськогосподарської продукції
конкретних  покупців  (посередників,   переробників)   або
постачальників сировини, матеріально-технічних ресурсів чи інших
товарів (робіт, послуг);
 
   г) запровадження   будь-яких   видів  адміністративного
регулювання цін на сільськогосподарську продукцію (у тому числі в
окремих регіонах України), не пов'язаних з виконанням норм цього
Закону.
 
   14.1.2. Посадові  чи  службові особи, які приймають або
підписують рішення, визначені у підпункті 14.1.1 цієї статті, чи
безпосередньо їх виконують, вважаються такими, що перешкоджають
законній підприємницькій діяльності власника сільськогосподарської
продукції та умисно перевищують надані ним повноваження, що тягне
за собою відповідну службову, адміністративну чи кримінальну
відповідальність.
 
   14.1.3. Збитки власників сільськогосподарської продукції, які
можуть  виникнути  внаслідок  прийняття рішень, визначених у
підпункті 14.1.1 цієї статті, підлягають відшкодуванню за рахунок
кошторису  на утримання органу, що прийняв таке рішення, з
наступним регресним відшкодуванням таких збитків за  рахунок
посадової або службової особи, зазначеної у підпункті 14.1.2 цієї
статті.
 
   14.1.4. Якщо  внаслідок  прийняття  рішень, визначених у
підпункті 14.1.1 цієї статті, орган, що їх прийняв, доручає
органам охорони правопорядку виконувати чи контролювати виконання
такого незаконного рішення, то такі органи правопорядку повинні
відмовитися від такого доручення та сповістити про це відповідний
орган прокуратури.
 
   14.2. Заборона    дискримінації    прав    власників
сільськогосподарської продукції
 
   14.2.1. Вартість електричної та теплової енергії, природного
газу, вугілля, води, які поставляються (продаються) виробникам
сільськогосподарської продукції, а також вартість послуг (тарифи)
з транспортування сільськогосподарської продукції залізничним,
авіаційним, водним (річковим чи морським) та автомобільним видами
транспорту, а також з її зберігання, навантаження, перевантаження,
перевалки, інших послуг транспортних організацій (включаючи оренду
або іншу плату за використання рухомого складу) встановлюються на
рівні, що не перевищує відповідний рівень вартості таких товарів
при їх поставці (продажу) іншим особам або рівень вартості таких
послуг (тарифів) для продукції, іншої, ніж сільськогосподарська.
 
   14.2.2. Тарифи (плата) за транспортування об'єктів державного
цінового регулювання на експорт залізничним, авіаційним, водним
(річковим чи морським) та автомобільним видами транспорту, а також
за їх зберігання, навантаження, перевантаження, перевалку та інші
послуги транспортних (включаючи оренду або  іншу  плату  за
використання рухомого складу), припортових, портових чи складських
організацій (включаючи елеватори, зернові склади та зерносховища)
встановлюються на рівні тарифів, що застосовуються при наданні
таких послуг щодо продукції  українського  виробництва,  яка
споживається на території України або переміщується транзитом
(виходячи з їх найменшої величини).  Встановлення  будь-яких
надбавок, націнок або інших видів платежів, додаткових до такого
найменшого тарифу (плати), не припускається.
 
   14.2.3. Перевізники об'єктів державного цінового регулювання
не мають права обумовлювати надання своїх послуг (робіт) вимогами
щодо страхування будь-яких видів ризиків, пов'язаних із таким
перевезенням. У разі порушення цього правила відповідна страхова
угода вважається недійсною, а перевізник і страховик та/або їх
посадові (службові) особи несуть відповідальність, встановлену
законодавством, у тому числі за перешкоджання здійсненню законної
підприємницької діяльності.
 
   14.2.4. Зерно, яке є об'єктом державного цінового регулювання
або під обсяг якого була одержана бюджетна позика у режимі
державних  заставних  закупівель,  зберігається  виключно  у
сертифікованому зерновому складі (зерносховищі, елеваторі). Плата
за таке зберігання не може перевищувати 2 відсотки від вартості
такого зерна, розрахованої від мінімальної закупівельної ціни (у
розрахунку за кожні 30 календарних днів такого зберігання кожної
метричної одиниці виміру її обсягу).
( Підпункт 14.2.4 пункту 14.2 статті 14 в редакції Закону N 922-VI
( 922-17 ) від 04.02.2009 )
 
   14.2.5. Кабінет Міністрів України встановлює режим цінового
регулювання вартості таких послуг:
 
   а) ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень,
оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);
 
   б) хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);
 
   в) карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів,
проведення фумігації).
 
   При цьому вартість таких послуг не може перевищувати ціну,
розраховану за 20-відсотковою нормою рентабельності до понесених
витрат на їх надання. Недотримання вимог цієї статті тягне за
собою відповідальність, встановлену законом.
( Пункт 14.2 статті 14 доповнено підпунктом 14.2.5 згідно із
Законом N 922-VI ( 922-17 ) від 04.02.2009 )
 
               Розділ V
    ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
 
   Стаття 15. Бюджетна тваринницька дотація
 
   15.1. При плануванні витрат державного бюджету на черговий
рік Кабінет Міністрів України передбачає статтю видатків на
надання дотацій виробникам продукції  тваринництва  (далі  -
бюджетної дотації).
 
   Бюджетна дотація  надається  з  метою  підтримки  рівня
платоспроможного  попиту  українських  споживачів  продукції
тваринництва та  запобігання  виникненню  середньостатистичної
збитковості українських виробників такої продукції.
 
   15.2. Об'єктами бюджетної дотації є:
 
Код УКТ ЗЕД         Назва товару
( 2371а-14 )
 
0101 11 00 00 Коні живі (чистопородні (чистокровні) племінні
        тварини)
0101 19 10 00 призначені для забою
0102 10    Велика рогата худоба жива (чистопородні
        (чистокровні) племінні тварини)
0102 90 21 00
0102 90 41 00
0102 90 51 00
0102 90 61 00
0102 90 71 00 Велика рогата худоба жива (інші для забою)
0103 10 00 00 Свині живі (чистопородні (чистокровні) племінні

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner